Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема 7. Форми бухгалтерського обліку1. Що таке обліковий реєстр?

2. Як поділяються облікові реєстри за структурою?

3. Для обліку яких об’єктів призначені контокорентні картки?

4. Які способи графлення облікових реєстрів ви знаєте?

5. Що таке транзитні помилки?

6. Як поділяються помилки за місцем виникнення?

7. В чому полягає суть сторнування проводки?

8. Що розуміють під формою бухгалтерського обліку?

9. Які основні компоненти включає форма бухгалтерського обліку?

10. Яка форма бухгалтерською обліку вважається первинною?

Тестові завдання:

1. Під обліковими регістрами розуміють:

а) первинні документи;

б) звітні форми;

в) таблиці спеціальної форми.

 

2. В яких випадках використовують запис червоного „сторно":

а) при анулюванні помилкових записів;

б) при анулюванні помилкових записів в кореспонденції рахунків;

в) всі відповіді правильні.

 

3. Контокорентні картки призначені для

а) обліку матеріальних цінностей;

б) обліку грошових коштів;

в) обліку розрахункових операцій.

 

4. Новоіталійська форма відрізняється від староіталійської тим, що розмежовує

а) фінансовий і управлінський обліки;

б) аналітичний і синтетичний обліки;

в) аудит і бухгалтерський облік.

 

5. Форма бухгалтерського обліку це

а) система економічно пов’язаних облікових регістрів за певною методологією відображення господарських операцій;

б) система економічно пов’язаних первинних документів за певною методологією відображення господарських операцій;

в) система економічно пов’язаних зведених книг за певною методологією відображення господарських операцій.

 

6. Багатоколонкові картки призначені для

а) обліку грошових коштів;

б) обліку розрахункових операцій;

в) обліку витрат.

 

7. Виберіть форму бухгалтерського обліку

а) англійська;

б) російська;

в) швейцарська.

 

8. Німецька форма обліку передбачає ведення

а) готівкової книги;

б) банківської книги;

в) касової книги.

 

9. Локальні помилки спричиняють викривлення інформації:

а) у тому документі, де їх допущено;

б) у тому документі, де їх допущено та інших документах;

в) у фінансовій звітності.

 

10. Яка форма обліку типова для малих підприємств?

а) журнально-ордерна;

б) меморіально-ордерна;

в) Журнал-Головна.

Практичні завдання:

Завдання 7.1

Господарські операції ТзОВ “Вікторія”:

1. Повернення довгострокових фінансових інвестицій на поточний рахунок – 23 000 грн.

2. Повернення капітальних інвестицій на поточний рахунок – 30 000 грн.

3. Надходження коштів у рахунок погашення довгострокової дебіторської заборгованості – 15 000 грн.

4. Внесено готівку на поточний рахунок у банку – 1000 грн.

5. Отримано кошти в оплату одержаних короткострокових векселів – 500 грн.

6. Надходження коштів від покупців і замовників– 20 000 грн.

7. Оплачено пайовий внесок – 7000 грн.

8. Отримано кошти цільового фінансування і цільових надходжень – 10000 грн.

9. Отримано довгострокову позику – 12000 грн.

10. Надійшла із бюджету сума відшкодування податків – 400 грн.

11. Надійшли кошти від органів соціального страхування – 14000 грн.

12. Одержано аванс від покупців і замовників – 40000 грн.

13. Одержано готівку з поточного рахунка в банку – 5000 грн.

14. Перераховано аванс на відрядження – 200 грн.

15. Повернено пайовий внесок – 6000 грн.

16. Повернуто суми цільового фінансування за рахунок грошових коштів, що знаходяться в банку – 9000 грн.

17. Погашено заборгованість за довгостроковими позиками – 10000 грн.

18. Погашену короткострокову позику – 800 грн.

19. Погашення заборгованості перед постачальниками – 72000 грн.

 

Необхідно:

-скласти журнал реєстрації господарських операцій;

- заповнити журнал 1.

- заповнити відомість 1.2.

Для виконання завдань скласти журнал реєстрації господарських операцій за наступною формою (табл.1).

Таблиця 1

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п/п Зміст господарської операції Дебет Кредит
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Заповнити журнал 1 та відомість 1.1 за наступними формами (табл.2,3).

Таблиця 2

Журнал 1

II. З кредиту рахунка 31 “Рахунки в банках” у дебет рахунків

№ за-пису Рахунки по обліку роз-рахункових операцій Рахунки по обліку витрат Інші рахунки Усьо-го
       
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Усьо-го                                

Таблиця 3

Відомість 1.2 у дебет рахунка 31 “Рахунки в банках” з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця ____

Номер запису Рахунки по обліку розрахункових операцій Рахунки по обліку доходів Інші рахунки Усьо-го
       
                                 
                                 
                                 
                               
                                 
                                 
Усього                              

Усього за кредитом _______за дебетом ______

Сальдо на початок місяця ____


Просмотров 1016

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!