Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Журнал реєстрації господарських операцій№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
       
       
       
       
       

Рахунки _________________________________ за _____________

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

 

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

 

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Актив На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Усього за розділом I    
II.    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
III.    
Баланс    
Пасив На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I.      
     
     
     
     
    ( )
    ( )
Усього за розділом I    
II.      
     
     
     
     
Усього за розділом II    
IІІ.      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Усього за розділом IІІ    
ІV.      
Баланс    

Завдання 2.3.На підставі даних про залишки господарських засобів і джерел їх утворення відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них кореспонденцію та вивести сальдо на кінець періоду та баланс.Залишки господарських засобів і джерел їх утворення на початок періоду (тис. грн.) Зареєстрований капітал 105 Основні засоби 55

Виробничі запаси 20 Розрахунки з постачальниками 15

Гроші на рахунку в банку 40 Розрахунки з покупцями 25

Заборгованість перед бюджетом 10 Розрахунки з оплати праці 10

 

За звітний період були здійснені такі господарські операції (тис. грн.):

Отримано кошти від покупців 10

Передано запаси у виробництво 10

Погашено заборгованість перед бюджетом 5

Нараховано заробітну плату виробничим робітникам 20


Тема 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Питання для обговорення:

1. Яка мета складання бухгалтерського балансу?

2. Яка основна особливість бухгалтерського балансу?

3. Яка відмінність між консолідованим і об’єднувальним бухгалтерським балансом?

4. Коли складається санований бухгалтерський баланс?

5. Які звітні періоди щодо складання бухгалтерського балансу?

6. Що розуміють під витратами майбутніх періодів?

7. Що відносять до доходів майбутніх періодів?

8. Що відображають у IV розділі активу бухгалтерського балансу?

9. Що відображають у II розділі пасиву бухгалтерського балансу?

10. Які господарські операції зумовлюють зміни підсумку бухгалтерського балансу?

Тестові завдання:

1. Бухгалтерський баланс – це:

а) звіт про рух грошових коштів на певну дату;

б) звіт про фінансові результати на певну дату;

в) звіт про фінансовий стан підприємства на певну дату.

2. Котрий з наведених нижче розділів балансу не відноситься до активу:

а) необоротні активи;

б) доходи майбутніх періодів;

в) витрати майбутніх періодів.

 

3. Що з наведеного нижче відноситься до другого розділу пасиву балансу:

а) цільове фінансування;

б) резервний капітал;

в) заборгованість перед бюджетом.

 

4. Що з наведеного нижче відноситься до третього розділу пасиву балансу:

а) статутний капітал;

б) довгострокові кредити банків;

в) короткострокові кредити банків.

 

5. Основні засоби у бухгалтерському балансі відображаються у:

а) І розділі пасиву;

б) І розділі активу;

в) ІІ розділі активу.

 

6. Нематеріальні активи у бухгалтерському балансі відображаються у:

а) ІV розділі пасиву;

б) І розділі активу;

в) ІІІ розділі активу.

 

7. Виробничі запаси у бухгалтерському балансі відображається у:

а) ІІІ розділі пасиву;

б) ІІ розділі активу;

в) ІV розділі пасиву.

 

8. Статутний капітал у бухгалтерському балансі відображаються у:

а) І розділі пасиву;

б) І розділі активу;

в) ІІ розділі активу.

9. Операції другого типу, що призводять до змін в балансі, спричиняють зміни

а) лише в пасиві балансу;

б) лише в активі балансу;

в) в пасиві та активі балансу.

 

10. До якого типу господарських операцій належить операція “З розрахункового рахунка в банку перераховано готівку в касу”:

а) І типу;

б) ІІ типу;

в) ІІІ типу.

 

Практичні завдання

Завдання 3.1.

За даними головної книги заводу “Оріон” залишки на рахунках бухгалтерського обліку станом на 31.10.20хх р. становили:

Основні засоби 84 000
Матеріали 5 450
Поточний рахунок у банку 5 100
Розрахунки з оплати праці 1 400
Статутний капітал 91 000
Фінансові результати (прибуток)
Цільові фонди
Баланс 94 550

В листопаді 20ххр. було здійснено наступні господарські операції (табл.1):

Таблиця 1


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!