Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Схема комплексної підготовки системи МЕА С. 200Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Звіт

по переддипломній практиці

 

Блок очищення газів розчином моноетаноламіна - секція С.200

 

 

Виконав: ст. V курсу, групи КМ-101

 

Унгурян Максим Вікторович

 

 

Одеса – 2015 року

 

 

Моноетаноламін

 

Моноетаноламін (2-аміноетанол) - органічна сполука, представник класу аміноспіртов, густа масляниста рідина, змішується з водою в усіх відношеннях, володіє сильними лужними властивостями.

 

1.1. Спосіб отримання:

 

Моноетаноламін отримують спільно з діетаноламіном і триетаноламіном рідкофазного аммонолізом окису етилену у присутності невеликої кількості води в одну стадію при температурі 90-130 °C і тиску 7-10 МПа. Утворившуся суміш етаноламінів, води й аміаку поділяють ректифікацією.

 

1.2. Призначення

 

Моноетаноламін (МЕА) застосовується в газовій і нафтовій промисловості для поглинання кислих газів і сірковмісних органічних сполук, моноетаноламін вищого і першого сортів застосовується також у фармацевтичній, текстильній і лакофарбової промисловості, у виробництві пластмас.

 

1.3. Застосування

 

– В якості абсорбентів "кислих" газів (H2S, CO2, SO2 і т.п.) в процесах очищення технологічних газів на підприємствах нафтопереробної, газодобувної та хімічної галузей промисловості. Абсорбований газ виділяється при нагріванні розчину, регенерований моноетаноламін направляється в рецикл;

– Як сировина для отримання емульгаторів, диспергаторів, стабілізаторів пен, миючих засобів, шампунів, ПАР та ін .;

– Для отримання етілендіаміна, N-вінілпіролідону і ряду інших хімічних продуктів;

– У фармацевтиці в якості буферного речовини і для стабілізації емульсій;

– При виробництві гербіцидів, косметичних засобів, антигістамінних препаратів

 

1.4. Упаковка, транспортування та зберігання

 

Моноетаноламін (МЕА) заливають в сталеві бочки. Транспортують у критих залізничних вагонах і в критих транспортних засобах автомобільним транспортом, а також у власних або орендованих залізничних цистернах і в автомобільних цистернах.

 

Моноетаноламін (МЕА) зберігають у герметично закритих бочках під навісом або в закритих складських приміщеннях вдалині від опалювальних приладів, а також в резервуарах на відкритих майданчиках під подушкою інертного газу, при температурі від мінус 40 до 50 °С.

 

Не допускається спільне зберігання з їдкими, агресивними продуктами, особливо з азотною кислотою і в присутності хлору.

 

2. Очищення водородсодержащего і вуглеводневої газів розчином моноетаноламіна (МЕА)

 

Процес очищення газів заснований на абсорбції сірководню водним розчином МЕА з подальшою його регенерацією.

 

2.1. Основні реакції

 

При очищенні вуглеводневих і воднемістких газів від сірководню 10-15% -ним водним розчином моноетаноламіна при низьких температурах протікають реакції з утворенням комплексної сполуки сульфідів і дисульфідів:

 

2Н40Н NH2 + Н2S ↔ (С2Н40НNH3)2S

2Н40Н NH3)2S + Н2S ↔ 2(С2Н40НNH3) НS

 

При температурі 40 ° С ці реакції зміщені в бік поглинання сірководню та насичення їм розчину моноетаноламіна. При нагріванні насиченого розчину МЕА відбувається розкладання комплексної сполуки сульфідів і дисульфідів з виділенням вільного сірководню з розчину МЕА, тобто відбувається регенерація моноетаноламіна.

В процесі очищення вуглеводневих і воднемістких газів від сірководню, при наявності в них кисню та інших домішок можуть утворитися важко регенеруючі Тіосполуки:

 

2Н40Н NH3)2S + Н2S + 202 → (С2Н4ОН NH3)2S203 + Н2О

 

Для приготування робочих розчинів МЕА застосовується паровий конденсат.

 

2.2. Основні умови проведення процесу

 

Основними факторами, що впливають на процес очищення газів, є: температура, тиск, масова частка МЕА в розчині, витрата розчину МЕА.

Перевищення оптимальної (30 до 45°С) температури погіршує поглинання сірководню, веде до підвищення циркуляції розчину МЕА, тобто до додаткових енерговитрат.

Підвищення тиску сприятливо впливає на процес поглинання сірководню - чим вище тиск, тим вище коефіцієнт абсорбції.

Зменшення масової частки МЕА в розчині послаблює корозію апаратури, знижує розчинність в ньому вуглеводнів, але підвищує коефіцієнт циркуляції розчину. Масову частку МЕА в розчині слід витримувати в межах від 10 до 15%.

Зі збільшенням витрати розчину МЕА при очищенні газів з постійною масовою часткою МЕА в ньому, ступінь вилучення сірководню збільшується.

 

3. Секція С.200 - Блок очищення моноетаноламіном (МЕА)

 

3.1. Призначення блоку

 

Блок призначений для очищення від сірководню наступних газів:

- Паливного газу з установки каталітичного риформінгу, вуглеводневих газів стабілізації з сепараторів відпарних колон V-105, V-106 і сепаратора низького тиску V-153.

- Циркуляційного ВСГ секції С.100 та секції С.150.

Паливний газ установки риформінгу з температурою до 35оС, контроль за поз. TIR 2101 і тиском до 0,43 МПа (4,3 кгс / см2), контроль за поз. PIR-2101, надходить, попередньо змішавшись з вуглеводневим газом із рефлюксной ємностей V-105, V-106, V-153 в сепаратор V-251, де відбивається газоконденсат; рівень контролюється поз. LIRA-2151, по даній позиції передбачена сигналізація при збільшенні рівня до 20%. Газоконденсат з V-251 скидається вручну в V-501 або в V-301.

У сепараторі V-251 передбачена сигналізація при підвищенні рівня до 90% по сигналізатора рівня поз. LАН-2151.

Далі паливний газ з V-251 надходить в абсорбер С-203 під 20-ю тарілку; витрата паливного газу реєструється поз. FQIR-2101.

У абсорбері С-203 за рахунок подачі розчину МЕА 12 ÷ 15% мас. відбувається очищення паливного газу від сірководню при тиску від 0,15 МПа до 0,45 МПа (від 1,5 кгс / см2 до 4,5 кгс / см2) і температурі не вище 40 оС.

Зверху колони С-203 очищений паливний газ надходить в сепаратор паливного газу V-108. Надлишок очищеного паливного газу повертається на установку каталітичного риформінгу.

Тиск у абсорбере С-203 контролюється поз. PIRCA-2103, і ​​регулюється клапаном-регулятором поз. PV-2106 виконання "НЗ", встановленого на трубопроводі виходу газу з колони С-203 на установку каталітичного риформінгу. Передбачений трубопровід скидання паливного газу в всередині інсталяційний факельний колектор клапаном-регулятором поз. РІС-2103 виконання «АЛЕ» у разі аварійних ситуацій.Вміст сірководню в паливному газу контролюється за допомогою аналізатора поз. AIRA 2101; при вмісті сірководню рівному 0,1% моль. спрацьовує сигналізація поз. AIRA 2101; аналізатор тимчасово не працює.

При підвищенні тиску паливного газу на виході з С-203 за поз. PIRCA-2103 до 0,4 МПа (4,0 кгс / см2) включається сигналізація.

Передбачена можливість байпасірованія абсорбера С-203 по потоку паливного газу.

На 1-у тарілку зверху колони С-203 подається регенерований розчин МЕА від насоса Р-201 А / В з витратою 4500 ÷ 9900кг / год. Витрата розчину МЕА регулюється клапаном-регулятором виконання «НЗ» поз. FCV-2102 контуру FIRCA-2102, який встановлений на трубопроводі від насоса Р-201 А / В в колону С-203.

Передбачена попереджувальна сигналізація поз. FIRCA-2102 при зниженні витрати МЕА до 4000кг / год; поз. FIRCA-2102 - при збільшенні витрати до 10000кг / год.

Для очищення УВГ від сірководню на блоках установок ЕЛОУ-АВТ, вісбрекінгу постійно використовується в технологічному процесі регенерований розчин МЕА з секції 200 КМО. Насичений розчин МЕА від зазначених установок повертається по трубопроводу на очищення в колону С-203 для подальшого використання в технологічному процесі. Для повторного використання в технологічному процесі з куба колони С-201 насичений розчин МЕА виводиться спільно з насиченим МЕА з колони С-203 і МЕА від ТЦ№1 (з УВ і АВТ) в теплообмінники Е-201, Е-201 А / В і далі в колону регенерації МЕА С-202. Кількість повернутого розчину від ТЦ№1 контролюється по приладу поз. FIR-2306.

Насичений сірководнем розчин МЕА з низу колони С-203 надходить в пластінчатий теплообмінник Е-201 або в міжтрубний простір теплообмінників Е-201А, В, де нагрівається зустрічним потоком регенерованого розчину МЕА з колони С-202. Рівень розчину МЕА в колоні С-203 підтримується клапаном-регулятором поз. LIRCA-2101. Клапан-регулятор витрати поз. FIRCA 2103, який стоїть на лінії з С-203 в теплообмінник Е-201 або Е-201А / В, має каскадну схему регулювання і пов'язаний з регулюванням рівня в С-203 поз. LIRCA-2101. Пластинчастий теплообмінник Е-201 і кожух-трубчастий теплообмінник Е-201 А / В за технологічною схемою встановлені паралельно і є взаємозамінними. Схемою передбачена можливість відключення з технологічної схеми або пластинчастого теплообмінника Е-201, або кожух-трубчастого теплообмінник Е-201 А / В як по потоку насиченого МЕА так і по потоку регенерованого МЕА.

Технологічною схемою передбачені сигналізації рівня в колоні С-203:

– при зниженні рівня до 10% (600 мм) за поз. LIRCA-2101;

– при збільшенні рівня до 90% (1900 мм) за поз. LIRCA-2101.

По витраті насиченого МЕА з С-203 передбачена сигналізація:

– при зниженні витрати до 4500 кг / год за поз. FIRCA-2103;

– при збільшенні витрати до 10500 кг / год за поз. FIRCA-2103.

Відокремившись від рідини ВСГ з холодного сепаратора V-103 з тиском 3,0-3,4 МПа (30 ÷ 34кгс / см2) і температурою 35-40 оС надходить в сепаратор V-205, в якому відбувається відділення якого віднесло рідкого продукту від газу. Рівень в нижній частині сепаратора V-205 контролюється за поз. LIR-2152. При досягненні рівня більше 50% продукт періодично дренируется в закриту дренажну ємність V-111. ВСГ з сепаратора V-205 надходить під двадцятого тарілку в колону С-201. При необхідності (при зупинці та виведенні на режим КМО) є можливість відключити колону С-201 з очищення ВСГ, шляхом відкриття запірної арматури на Байпасний трубопроводі між входом і виходом газу з колони С-201 і закриттям запірної арматури на вході і виході газу з колони З-201.

Очищений від сірководню ВСГ з колони С-201 надходить в приймальний сепаратор V-107 циркуляційного компресора К-101 А / В.

На 1-у тарілку колони С-201 подається регенерований розчин МЕА від насоса Р-201А / В з витратою 15000 ÷ 41000 кг / год. Витрата розчину МЕА підтримується клапаном-регулятором виконання «НЗ» поз. FCV-2105 А виконання "НЗ" контуру FIRCA-2105 A, встановленому на трубопроводі подачі розчину МЕА від насоса Р-201 А / В в абсорбер С-201. Передбачено каскадне регулювання поз. LІС-2301-рівнем в рібойлере з паровим простором Е-203. Технологічною схемою передбачені сигналізації по витраті розчину МЕА в колону С-201:

- При збільшенні витрати за поз. FIRCA-2105 А більш 42000 кг / год;

- При зниженні витрати за поз. FIRCA-2105А менш 16000 кг / год.

При зниженні витрати розчину МЕА менше 15000 кг / год спрацьовує блокування поз. FIRSA-2105В, при якій закривається клапан-відсікач поз. FСV-2105B на трубопроводі подачі розчину МЕА в абсорбер С-201, включається аварійна сигналізація.

Насичений розчин МЕА з куба абсорбера С-201 виводиться одним потоком з насиченим розчином МЕА з абсорбера С-203 і розчином МЕА з ТЦ№1 в міжтрубний простір теплообмінників Е-201А / В або Е-201. Регулювання рівня в С-201 здійснюється клапаном-регулятором поз. LIRCA-2102. Мається каскадне регулювання витрати поз. FIRCA-2104, з коригуванням за рівнем в С-201 поз. LIRCA-2102.

За рівнем в абсорбере С-201 є сигналізації:

- При зниженні рівня менше 30% (700 мм) за поз. LIRCA-2102;

- При збільшенні рівня більше 70% (2050 мм) за поз. LIRCA-2102.

При зниженні рівня в абсорбере С-201 менш 240мм спрацьовує блокування поз. LSLL-2103, яка закриває клапан поз. FСV-2104 на виході насиченого МЕА з С-201 і відсікач ХV-2151 там же. При включенні блокування вмикається аварійна сигналізація поз. LSLL-2103.

По витраті розчину МЕА з колони С-201 передбачені сигналізації:

- Поз. FIRCA-2104 при зниженні витрати менше 16000 кг / год;

- Поз. FIRCA-2104 при збільшенні витрати більш ніж 42000 кг / год.

Насичений розчин МЕА з міжтрубному простору кожухотрубчасті теплообмінників Е-201А / В або пластинчастого теплообмінника Е-201 з температурою від 100 °С до 118 °С надходить в десорбер С-202 на 4-у тарілку.

У десорбері С-202 при температурі низу від 116 °С до 122 °С, контроль здійснюється по приладу поз. ТІR-2302 і тиску від 0,045МПа до 0,085МПа (0,45-0,85 кгс / см2) контроль здійснюється по приладу поз.PIC-2301 відбувається регенерація насиченого розчину МЕА за рахунок нагріву розчину МЕА паром низького тиску подаваного в трубне простір рібойлера Е-203. У десорбер С-202 передбачена подача свіжого розчину МЕА насосом Р-204 з ємності зберігання розчину МЕА ТК-201.

Для підтримки рівня в десорбері С-202 передбачена подача води котла насосом Р-502 А / В в паровий простір рібойлера Е-203.

З куба десорбера С-202 регенерований розчин МЕА подається в рібойлер Е-203, звідки утворилися пари повертаються назад в колону С-202. Рідина з рібойлера Е-203 надходить в пластинчастий теплообмінник Е-201, або трубне простір теплообмінників Е-201 В / А, де віддає своє тепло зустрічному потоку насиченого розчину МЕА, далі охолоджується у водяному холодильнику Е-204а, В і надходить в приймальний трубопровід насоса Р-201 А / В.

У приймальний трубопровід насоса Р-201А / В передбачена врізка для подача антипінні присадки з ємності V-202 насосом-дозатором Р-203. Рівень в ємності V-202 контролюється за місцем мерному склу.

Насосом Р-201 А / В регенерований розчин МЕА подається в колони С-201, С-203, в колону установки вісбрекінгу С-103 і ЕЛОУ-АВТ колони А-1 і А-2.

Для очищення розчину МЕА від механічних домішок призначений вугільний фільтр F-251, через який розчин МЕА (витрата контролюється за місцем поз. FІ-2101), подається з викидного трубопроводу насоса Р-201 А / В зі скиданням у приймальний. Перепад тиску на фільтрі F-251 контролюється за місцем поз. РdІ-2251.

Витрата пари низького тиску в рібойлере з паровим простором Е-203 підтримується контуром FIRC-2301 з клапаном-регулятором поз. FCV-2301 виконання "НЗ", встановленим на трубопроводі входу пара в рібойлер Е-203. Позиція має каскадну схему регулювання, пов'язану з поз. TIRCA-2301 температурою верху колони С-202.

Температура верху колони С-202 має сигналізації:

- При зниженні температури верху не вище 100оС за поз. TIRCA-2301;

- При збільшенні температури верху не вище 120оС за поз. TIRCA-2301.

Для регулювання температури пари подається в рібойлер Е-203, служить контур поз. TIRC-2303 з клапаном поз. TCV-2303 виконання "НО", встановлений на трубопроводі подачі води котла в лінію пара в Е-203. Пароконденсат з рібойлера Е-203 збирається в конденсатозбірнику V-504, звідки насосом Р-207 А / В відкачується в лінію пароконденсата низького тиску. Рівень у конденсатозбірнику V-504 підтримується клапаном-регулятором виконання «АЛЕ» поз. LIRC-2302, встановленим на трубопроводі скидання конденсату з викиду насоса Р-207 А / В на його прийом.

Зверху колони С-202 пари води і сірководень надходять в повітряний холодильник ЕА-201, де охолоджуються до 35¸65оС. Температура вихідного потоку контролюється поз. TIR 2304 і регулюється поз. TIRCA-2305, пов'язаної з управлінням положення жалюзі ЕА 201.

З повітряного холодильника ЕА-201 газожидкостной потік надходить у сепаратор V-201, де відбувається поділ сірководню і кислої води. З сепаратора V-201 кисла вода надходить на прийом насоса Р-202 А / В.

Насосом Р-202 А / В кисла вода подається на зрошення в колону С-202. Регулювання рівня в сепараторі V-201 здійснюється клапаном-регулятором поз. LIRCA-2302, є каскадне управління з поз. FIRCA-2302.

Передбачена сигналізація за рівнем в сепараторі V-201:

- Поз. LIRCA-2303 при зниженні до 10%;

- Поз. LIRCA-2303 при збільшенні до 90%.

По витраті зрошення в десорбер С-202 є сигналізації:

- Поз. FIRCA-2302 при зниженні нижче 600 кг / год .;

- За поз. FIRCA-2302 при збільшенні вище 3000 кг / год.

З сепаратора V-201 сірководень з температурою 35¸65оС і тиском 0,04-0,085 МПа (0,4¸0,85 кгс / см2) подається на блок виробництва сірки в камеру згоряння печі Н-401.

Тиск після сепаратора V-201 контролюється приладом поз. PIRCA-2301 і регулюється клапаном-регулятором PCV-2301 виконання «АЛЕ» на трубопроводі скидання сірководню в факельний колектор КМО. Можливо каскадне управління поз.FІС-4203 - витрата кислого газу від С.200 в пальник В-401 на С.400. По тиску в сепараторі V-201 передбачені сигналізації:

- При зниженні тиску нижче 0,04 МПа (0,4 кгс / см2) за поз. PIRCA-2301;

- При збільшенні тиску вище 0,01 МПа (1,0 кгс / см2) за поз. PIRCA-2301.

Скидання горючих газів і парів від запобіжних клапанів здійснюється на факел через факельну ємність V-501. Наявність скидів вуглеводневих газів контролюється сигналізатором витрати поз. FAH-1805, з висновком показань на робочу станцію оператора. Датчик встановлений на трубопроводі виходу вуглеводні рідного газу з ємності V-501. Наявність «кислих» скидів контролюється сигнализа-тором витрати поз. FAH-1806, з висновком показань на робочу станцію оператора. Датчик встановлений на трубопроводі виходу «кислих» газів з ємності V-506.

Скидання кислих газів і парів від запобіжних клапанів секцій 200, 300 здійснюється в факельний трубопровід кислих газів через ємність V-506.

 

3.2. Вузол приготування розчину МЕА

 

Для приготування робочого розчину МЕА, використовується дренажна ємність V-203, в яку заливається 100% розчин МЕА і розбавляється конденсатом пара низького тиску до концентрації 12 ÷ 15% мас.

Для виключення контакту розчину МЕА з киснем повітря передбачена подача азоту низького тиску в дренажну ємність V-203 і ємність зберігання розчину МЕА ТК-201. Тиск в трубопроводі азоту регулюється редуктором поз. РСV-2501 і клапанами прямої дії поз. РСV-203 - тиск у дренажної ємності V-203 і поз. РСV-202 - в ємності зберігання розчину МЕА ТК-201.

Крім приготування робочого розчину МЕА дренажна ємність V-203 служить для збору розчину МЕА з С.200, сепаратора V-107; ємності кислих вод V-403 (при віднесенні МЕА).

У ємність зберігання розчину МЕА ТК-201 передбачена подача конденсату пара низького тиску, обігрів ємності здійснюється теплофікаційної водою через вбудований змійовик. Для відкачування розчину МЕА з ємності Е-203 в ємність ТК-201, передбачений інжектор J-201, який встановлений на трубопроводі від насоса Р-204 в ємність ТК-201. Рівень в ємності ТК-201 контролюється за поз. LIRA-2501.

За рівнем розчину МЕА в ємності ТК-201 передбачені сигналізації при зниженні рівня до 5% і збільшенні рівня вище 80% поз. LIRA-2501. При необхідності є можливість відкачати розчин МЕА насосом Р-204 в нижню частину колони С-202; витрата при цьому контролюється приладом поз. FIR-2501.

 

Схема комплексної підготовки системи МЕА С. 200

 

5. Перевірка технологічних трубопроводів і апаратів на міцність і щільність (опресовування)

 

5.1 Секція С.200 - блок очистки МЕА

 

а) Зібрати схему:

 

Набрати в ній тиск 0,6 МПа (6,0 кгс / см2) азотом, виконати Обмилювання всіх роз'ємних з'єднань, виявлені зауваження занести в вахтовий журнал старшого оператора.

б) Знизити тиск в системі до атмосферного шляхом скидання газу із системи в атмосферу. Усунути всі пропуски згідно із записами у вахтовому журналі. Після цього поставити систему на «графік» при тиску 0,6 МПа (6,0 кгс / см2). При зниженні тиску рівним або менше 0,5% на годину і витримці не менше ніж 4:00 система вважається витримала випробування на щільність.

в) Зібрати схему:

г) Набрати в ній тиск азотом 0,3МПа (3,0кгс / см2) і обмилити систему, виявлені пропуски записати в вахтовий журнал.

д) Знизити тиск до атмосферного шляхом скидання інертного газу із системи в атмосферу. Усунути виявлені пропуски згідно із записами у вахтовому журналі. Повторно набрати тиск 0,3МПа (3,0кгс / см2) азотом і поставити систему на «графік». При зниженні тиску не більше 0,5% на годину і при витримці не менше ніж 4:00 система вважається витримала випробування на щільність.

е) Зібрати схему:

V-203 → J-201 → ТК-201 → Р-204

Система випробовується водою над наливом, за наявності - пропуски усуваються, після усунення система готова до роботи.

Перелік виконаних робіт записати в «Вахтовий журнал» Ф15 СТП СМК-4.2.3-12-2010.

 

Пуск секції С. 200

 

1) Перевірити і при необхідності зібрати всю схему секції 200. Виконати випробування технологічної схеми інертним газом з постановкою секції на ²графік². При необхідності усунути виявлені недоліки. Підготувати робочий розчин МЕА і приступити до набору рівнів в колонах С-201, С-202, С-203, рібойлера Е-203, заповнення теплообмінників Е-201А / В і холодильників Е-204а / В. Підготувати до роботи основне насосне обладнання секції 200. Переконавшись за результатами аналізів, що вони задовольняють вимогам, налагодити холодну циркуляцію секції 200.

2) При температурі на вході в реактор R-101 3200С включити в технологічну схему колону С-201, відцентровий насос Р-201А / В подачі розчину МЕА на зрошення С-201 і приступити до очищення ВСГ від сірководню.

3) З появою вуглеводневого газу з рефлюксної ємності V-105, ємності зрошення V-106, сепаратора низьких тиску V-153 включити в технологічну схему колону С-203 і приступити до очищення вуглеводневого газу від сірководню.

4) Підготувати схему до прийняття пара в рібойлер Е-203, що утворюється пароконденсат направити в ємність V-504 і налагодити відкачку пароконденсата згідно з технологічною схемою.

5) Підйом температури в колоні С-202 здійснювати зі швидкістю 20¸250С на годину. При досягненні температури низу колони С-202 1200С приступити до регенерації МЕА. Підготувати до включення в роботу фільтр F-251 для забезпечення чистоти МЕА від механічних домішок. При повному включенні схеми очищення МЕА здати на аналіз в ЦЗЛ розчини насиченого і регенерованого розчинів МЕА згідно з графіком аналітичного контролю.

6) Підготувати та включити в роботу повітряний холодильник ЕА-201. Підготувати до роботи відцентрові насоси Р-202А / В і при появі рівня в ємності V-201 подати зрошення в колону С-202. Одержуваний сірководень тимчасово направляти в факельний колектор кислого газу. При тиску в системі регенерації МЕА вище 0,5 МПа направити сірководень на секцію 400.

7) У разі необхідності провести підкачування свіжого розчину МЕА в колону регенерації С-202.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 410

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!