Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Запорушенняохоронипраціпідприємствоможебутиоштрафованеу відсоткахвідмісячногофондуЧизобов'язанийвласникпідчасукладаннятрудовогодоговорупроінформуватигромадянинапронебезпечні

та шкідливі чинники на його робочому мiсцi, про його права i пільги?

1 Нi

2 Так

3 Так, якщо громадянин цього вимагає

10. Чи беруться на облік i чи складаються акти за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з особами, якi

прямували до місця роботи пішки або громадським транспортом?

1 Не беруться на облік i не складається акт

2 Беруться на облік

3 Беруться на облік i складається акт

11. Ким регулюються протиріччя між працівником i адмiнiстрацiєю з питань впровадження законодавства про

працю:

1 Відділом охорони праці

2 Комісією з трудових спорів

3 Органом Держнагляду за охороною праці

12. Чи зобов'язаний власник повернути у фонд соціального страхування кошти, виплачені потерпілому за

нещасний випадок, що стався з вини власника?

1 Так, якщо цього вимагає профком

2 Ні

3 Так

13. Хто розслідує i бере на облік нещасні випадки з учнями у період практики на виробництві під

керівництвом посадових осіб навчального закладу на відведеній для цiєї∙ мети ділянці?

1 Підприємство

2 Навчальний заклад

3 Розслідуються органом управління освіти, беруться на облік навчальним закладом

14. Хто входить до складу комiсії∙ з трудових спорів?

1 Керівники структурних пiдроздiлiв

2 Члени профкому та інженер з ТБ

3 В однаковій кількості члени профкому й адмiнiстрацiї

15. На роботах із підвищеною небезпекою робітники проходять навчання i перевірку знань з охорони праці:

1 Щороку

2 Кожні три роки

3 Кожні п'ять років

16. Хто розслідує i бере на облік нещасні випадки зі студентами у період практики під керівництвом персоналу

підприємства?

1 Підприємство

2 Навчальний заклад

3 Орган управління освіти

17. Посадові особи, згідно з "Переліком", періодично проходять навчання i перевірку знань з охорони праці:

1 Один раз на рік

2 Один раз у три роки

3 На вимогу Держнагляду охорони праці

18. За якою формою складається акт про нещасний випадок з учнем?

1 За формою Н-1

2 За формою НН

3 За формою акту спеціального розслідування

19. Вкажіть послідовність вiдповiдальностi працівників за порушення законодавства з охорони праці

1 Адміністративна, дисциплінарна, матеріальна, кримінальна

2 Кримінальна, моральна, матеріальна, дисциплінарна

3 Адміністративна, моральна, матеріальна, дисциплінарна

20. Працівники, якi двічі виявили незадовільні знання з питань охорони праці:

1 Направляються на курси для навчання з питань охорони працi

2 Мають час для третьої спроби

3 Працевлаштовуються відповідно до діючого законодавства

21. Розслідування хронічного профзахворювання проводиться комісією, призначеною наказом:

1 Керівника підприємства

2 Керівника вищестоящої госп. організації

3 Керівника санепідемстанції

22. До якого виду вiдповiдальностi притягнено працівника, якщо йому оголошено догану?

1 Адміністративно

2 Дисциплінарно

3 Матеріально

23. Вступний інструктаж iз працівниками, новонайманими на роботу, проводить:

1 Спеціаліст з охорони праці

2 Працівник відділу кадрів

3 Юрисконсульт підприємства

Запорушенняохоронипраціпідприємствоможебутиоштрафованеу відсоткахвідмісячногофонду

зарплати:а)головоюДержнаглядохоронипрацi;б)начальникомтер.управлiння;в)начальникомiнспекцi∙

1 а) 2% ; б) 1% ; в) 0,5% ;

2 а) 3% ; б) 2% ; в) 1% ;

3 а) 10% ; б) 5% ; в) 2,5% .

25. Повторний інструктаж на робочому мiсцi на роботах без підвищеної небезпеки проводиться :

1 Щомісяця

2 Один раз за півріччя

3 Щороку

26. Підприємство сплачує штраф за нещасний випадок, який не спричинив стійкої втрати працездатності

потерпілого, проте виник з вини підприємства, у розмiрi:

1 Двох зарплат

2 Однієї зарплати

3 За весь період непрацездатності потерпілого з розрахунку середньомісячної зарплати

27. Для якої служби основним завданням ї контроль за дотриманням протипожежних вимог?

1 Служби охорони праці

2 Пожежної служби

3 Служби головного механіка

28. Хто керує постійно діючою комісією з введення в експлуатацію нових i реконструйованих лабораторій,

кабінетів тощо для проведення науково-дослідних робіт?

1 Керівник

2 Заступник директора

3 Викладач

29. У якому розмiрi підприємство сплачує штраф у разі смерті потерпілого?

1 У розмiрi річного заробітку потерпілого

2 У розмiрi дворічного заробітку потерпілого

3 У розмiрi трирічного заробітку потерпілого

30. Чи має право пожежна служба заборонити роботи, що проводяться з порушенням пожежної безпеки?

1 Нi

2 Так

3 Так, через керівника об’єкта

31. Небезпечними називаються виробничі чинники, вплив яких призводить:

1 До захворювань

2 До зниження працездатності

3 До травмування

32. Інструктаж учнів,студентів з безпеки під час проведення лабораторних робіт проводить:

1 Інженер з техніки безпеки

2 Старший лаборант

3 Викладач

33. Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить:

1 До захворювань або зниження працездатності

2 До травмувань

3 До моральної втрати

34. Де i яким чином проводиться підготовка населення, незайнятого в сфері виробництва, до дій у надзвичайних

ситуаціях?

1 Наспеціальнихкурсахпринавчальнихзакладах.

2 На підприємствах, де вони раніше працювали.

3 За місцем проживання самостійно в обсязі пам'ятки „Знай i вмій”.

35. Коли проводиться позаплановий (позачерговий) інструктаж з ОП?

1 У разі переведення працівника з одного цеху до іншого

2 Під час направлення для виконання одноразової або тимчасової роботи

3 За умови зміни технології або після нещасного випадку

36. У якому випадку виноситься постанова про накладання штрафу на підприємство?

1 За підсумками перевірки інспектором Держнаглядохоронпрацi

2 За підсумками перевірки начальником Держнаглядохоронпрацi

3 За підсумками комплексної перевірки стану охорони праці

37.Засобизахистувіднебезпечнихiшкідливихфакторів:протигази,навушники,окуляри,ізолюючікостюми,

спецодяг i взуття, каски -називаються:

1 Колективними

2 Індивідуальними

3 Основними

38. У якому випадку проводиться цільовий інструктаж з ОП?

1 У разі переведення працівника з одного цеху до іншого

2 Пiд час направлення для виконання одноразової або тимчасової роботи

3 За умови зміни технології або після нещасного випадку

39. З яких коштів бюджетна організація сплачує штраф за нещасний випадок?

1 Із коштів, віднесених на преміювання

2 Із фондів охорони праці підприємства

3 З фонду зарплати

40. Вогнегасники, бочки з водою, відра, лопати тощо - це засоби пожежегасіння:

1 Основні

2 Допоміжні

3 Первинні

41. Засоби захисту від небезпечних факторів: огородження, попереджувальна сигналізація, блокуючі пристрої,

захисні екрани, обмежувачі i запобіжники називаються:

1 Колективними

2 Індивідуальними

3 Основними

42. До яких наслідків може призвести використання побутового газу для обігрівання, безконтрольне горіння

газового пальника під час приготування ∙жў?

1 До накладення штрафів газовою службою.

2 До перевитрати газу.

3 До отруєння газом.

43. Розслідування випадків пожеж виконується:

1 Органами пожеж нагляду спільно з представниками підприємства

2 Органами пожеж нагляду

3 Пожежно - технічною комісією підприємства

44. Чи перераховують підприємства кошти від сплати штрафів за нещасні випадки i профзахворювання до фонду

охорони праці свого підприємства?

1 Перераховують

2 Не перераховують

3 Перераховують за узгодженням Держнаглядохоронпрацi

45. Санітарні норми для учбових приміщень взимку: температури, вологості, швидкості руху повітря:

1 22-25 град. С, 70-80%, 1-2 м/c

2 16-18 град. С, 40-60%, 0,2-0,5 м/с

3 10-15 град. С, 20-30%, 0,05-0,1 м/с

46. Скільки людей має бути у службі охорони праці за умови кількості працюючих від 51 до 500 працівників (у

невиробничій сфері від 101 до 500 працівників)?

1 Одна особа

2 Двоє працівників

3 За узгодженням з органами Держнаглядохоронпрацi

47. Хто організовує виконання заходів щодо створення нормальних i безпечних умов праці, дотримання

протипожежного режиму під час навчальних занять в аудиторіях, лабораторіях, майстернях?

1 Проректор з навчальної роботи

2 Проректор з адміністративно - господарської роботи

3 Відділ охорони праці i студентський профком

48. В аудиторіях навчальних закладів норма площі та об’єму на одне місце:

1 1-3 кв.м; 4 куб.м

2 4,5 кв.м; 15 куб.м

3 6 кв.м; 20 куб.м

49. Хто може відмінити розпорядження спеціаліста з охорони праці?

1 Профспілковий комітет

2 Керівник підприємства

3 Суд

50. Обов’язкові медичні огляди, попередні (під час прийняття на роботу) i періодичні (протягом трудової

діяльності) проводяться для:

1 Працівників із слабким здоров'ям

2 Усіх працівників

3 Працюючих на роботах із шкідливими i небезпечними умовами праці

51. Нещасний випадок на виробництві - це випадок, що спричинив працівникові втрату працездатності терміном

не менше за:

1 Дві робочі зміни

2 Три дні

3 Один день

52. Хто затверджує інструкції з пожежної безпеки для структурних пiдроздiлiв навчального закладу?

1 Керівник структурного підрозділу

2 Інженер з пожежної профілактики

3 Проректор з адміністративно - господарської роботи

53. Перша допомога у разі поранення - зупинити кровотечу, запобігти зараженню, для чого треба:

1 Ополоснути рану водою i перев'язати

2 Засипати рану порошком

3 Рану обробити за допомогою марлі, вати, йодом або перекисом водню, забинтувати

54. Хто розслідує нещасні випадки невиробничого характеру, що виникли на шляху до роботи не на транспорті

підприємства або під час виконання громадського обов'язку ?

1 Прокуратура району.

2 Органи мiлiцiї.

3 Організація, де працює постраждалий.

55. Хто несе вiдповiдальнiсть за створення нормальних, безпечних умов праці під час проведення навчально-

виховного процесу на кафедрі?

1 Декан факультету

2 Завідувач кафедри

3 Інженер з охорони праці

56. Хто приймає рішення про розслідування невиробничого нещасного випадку з тяжкими наслідками, що

сталися у житлових приміщеннях, торгівельних об’єктах, присадибних ділянках, у місцях відпочинку ?

1 Організація,депрацюєпостраждалий.

2 Відділ охорони праці місцевого органу виконавчої влади.

3 Прокуратура району.

57. Хто виконує розслідування нещасних випадків?

1 Відділ охорони праці

2 Комісія, призначена керівником підприємства

3 Інспектор Держнаглядохоронпрацi

58. У яких випадках дозволяється проведення навчальних занять i науково-дослідної роботи в приміщеннях

кафедри:

1 Якщо приміщення внесене у розклад занять

2 Якщо приміщення відповідно обладнане i прийняте в експлуатацію згідно з вимогами охорони праці

3 За розпорядженням навчального відділу

59. Яка потрібна перша допомога, якщо потерпілий не дихає i не має пульсу?

1 Одягти кисневу маску

2 Викликати лікаря i чекати на його приїзд

3 Робити штучне дихання i непрямий масаж серця

60. Хто забезпечує експлуатацію, дотримання й утримання протипожежного стану будівель, споруд i території

навчального закладу?

1 Відділ охорони праці

2 Заступник директора з адміністративно - господарської роботи

3 Відділ капітального ремонту

61. Чи розслідуються i беруться на облік нещасні випадки, якi сталися під час дій працівника в інтересах свого

підприємства без доручень власника?

1 Розслідуються, але не беруться на облік

2 Не розслідуються i не беруться на облік

3 Розслідуються i беруться на облік

62. Хто складає в навчальному закладі заявки на спецодяг та iншi засоби індивідуального захисту?

1 Заступник директора, керівник підрозділу

2 Інженер з охорони праці

3 Голова комісії з охорони праці профкому

63. У межах населеного пункту під час руху проїжджою частиною пішоходи повинні триматися:

1 Правого боку

2 Лівого боку

3 Не має значення, з якого боку

64. Перша допомога при опіках:

1 Уражену частину тіла покрити чистою марлею або простирадлом

2 Проколоти пухирі, відірвати шматки одягу, що прилипли

3 Не вживати ніяких заходів до приїзду лікаря

65. Стихійне лихо - це:

1 Позапланові викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище.

2 Природні явища, якi спричинюють багаточисленнi людські жертви i значні матеріальні збитки (урагани,

землетруси, повені, сніжні затори).

3 Виникнення пожарів i вибухів.

66. У який термін комісія складає акт про нещасний випадок, що стався на підприємстві, за формою Н-1?

1 Протягом однієї доби

2 Протягом трьох діб

3 Після закінчення розслідування

67. Хто проводить інструктаж з охорони праці з учнями и під час проведення занять i несе вiдповiдальнiсть за

збереження життя i здоров'я учнів?

1 Керівник закладу

2 Заступник директора

3 Викладач

68. За межами населеного пункту під час руху проїжджою частиною пішоходи повинні триматися:

1 Правого боку

2 Лівого боку

3 Не має значення, з якого боку

69. Найефективніший засіб штучного дихання:

1 Потерпілому підняти руки за голову i опустити груди

2 Вдувати повітря рот в рот (ніс) потерпілого

3 Періодично натискати на грудну клітку потерпілого i відпускати

70. Надзвичайні ситуації екологічного характеру - це:

1 Деградація ґрунтів, руйнування озонового шару, "кислотні дощі", виснаження водних ресурсів тощо.

2 Викид шкідливих речовин в атмосферу.

3 Виникнення пожеж i вибухів.

71. Хто очолює комісію з розслідування нещасного випадку, що стався на підприємстві, в навчальному закладі?

1. Керівник закладу освіти

2 Член профкому підприємства

3 Заступник директора

72. Хто підтверджує (встановлює) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку,

скорочений робочий день:

1 Відділ охорони праці

2 Профком підприємства

3 Атестаційна комісія підприємства

73. Хто очолює комісію з розслідування нещасного випадку, що стався із учнем?

1 Спеціаліст служби охорони праці

2 Голова профспілки

3 Заступник керівника навчального закладу

74. Який документ складається в установах між власником i профспілкою з питань умов i охорони праці?

1 Угода

2 Колективний договір

3 Зобов'язання сторін

75. Яким чином повинні переходити пішоходи проїжджу частину, якщо пiшохiднi переходи не позначені?

1 У будь-якому мiсцi

2 На перехрестях уздовж лінії тротуарів або узбіч

3 Не повинні переходити

76. Чи розслідується нещасний випадок, про який потерпілий своєчасно не повідомив?

1 Не розслідується

2 Розслідується, якщо часу з моменту події пройшло не більше одного місяця

3 Розслідується, згідно заяви потерпілого, якщо часу з моменту події пройшло не більше одного року

77. Чи може власник у колективному договорі додатково встановлювати працівникам пільги, не передбачені

законодавством?

1 Так

2 Так, за рахунок коштів підприємства

3 Ні

78. Чи мають право органи нагляду за ОП надсилати керівникам підприємств про невiдповiднiсть окремих

посадових осіб посаді, яку вони займають?

1 Так

2 Ні

3 Так, за згодою профспілки

79. Акт про нещасний випадок на підприємстві за формою Н-1 зберігається у службі охорони праці протягом:

1 Одного року

2 До тих пір, поки потерпілий працює на даному підприємстві

3 45 років

80. Вік прийняття на роботу неповнолітніх:

1 З 15 років

2 З 15 років, а в окремих випадках з 14 років

3 З 16 років

 Просмотров 860

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!