:

(936)
(6393)
(744)
(25)
(1497)
(2184)
(3938)
(5778)
(5918)
(9278)
(2776)
(13883)
(26404)
(321)
(56518)
(1833)
(23400)
(2350)
(17942)
(5741)
(14634)
(1043)
(440)
(17336)
(4931)
(6055)
(9200)
(7621)


 

 

 

 Һ 

 

Өө өөө , ҕ һ, үһүү ҥ өөү. ҥ, ҕ ҕ ...

һ һ, , үҕ , һ . ҕ үүү һ . һ һ ҕ, .

үҕ, ҕ ҕ һөүөү ... ҕ ө үһ ҕ, үөүү һ.

70- ҕ . . " " өүһ ө.

ҕ, - . ҕҕ һ , ҕ һ.

, һ , , үү һ . ҕҕ ҕ һ һ үөүү. һ, һ ҕ, һ һ һ ...

 

һ өө үүү

ҕ,

Өүө үү ү

ҕ...

 

өү

һ ҕҥ ,

Үүҥ

ҕ .

 

ҕ

ү ҕ ,

ҥҥ

ҕ .

 

 

,

...

,

үҕ өөү,

.

,

,

һ, , ...

 

, өө өүө һ, ҥ ҕ . өө һ , өө-, ҕ һ һ үө . ҥҕ, , өөөү һ , ҥ . ҕ һ ҥ , һ, өө 70- ҕ . , , ү, үҕ .

ҕ, ҕ . өҕө-, һ ү , өө үүүө. үүү һ, - һ өҥөө, -ү һ һ... , һ , ҕ өөҕө ҕ , ...

 

, ,

һҕ!

һ,

 

һ .

һ , һ, ҥ һ . ҥ ҥ һ. , ҥҥ һ, ҥ үҥ, үүү һ үө. үһ, , , һ һ һ өөө. ҕ, һ өө өө. өө һ, ҥ һ ҕ .

, һ һ ө үһ. , һ ҕ. үүө , үҕ һ үөҕ, ҕ, һ, ҕ .

һ ө үһ . һ һ һ , , һ үү ҕ, һ . ҕ , , , , , . " , ..." һ . , , . ҕ ҕ һ , ү ҥҕ . , үү-өө , һ , , " " ҥ ҥ ҥ ҕ . үү- ҕ , -, ҥ, һ һ һ...

һ һ ҕ ө. , , , ҥ , өө, өһө өөөү. , һ - һ һ өө , һ, һ ҕ.

ү, һ ҕ өөү, ү . ҥ , ү үү һһ, . үө- өө, ҕ, һһ, үҥ һ үө. , һ , ҕ үө ҕ . . үү ҕ ҥ , үүү өһө үөүө ...

ү һ , -һ һ . , һ , ҥҥ ү...

 

ҕ " " һ ү . өөөһүө . ҕҕ " " . һ , һ: " һ ҕ. һ ", . , ... , һ " " ...

. , һ , һ ү. ү ҕ : " үһүү, ҥ," . ҥ . һ . , ү үүү.

" ҥ . ҥ, ," өүһүү . Үү һ ү ҥ үһ. -, һҥ ... өүҥҕ. һ өүү . үһүөү . , , ҕ?" ү ...

ҕ, ҕ үө . һ, " " ҕ һ: " , ? " өөөө. " " ҕ " " ҕ .

 

... һ ҕ һ һ өүү. һ 1985 һ үһү .

 

, ,

һҥҥ ҕ:

,

.

 

ҕ

:

Үүҥ үҥҥ ,

өү ҕ ҥҥ.

 

,

.

.

 

ҥ , ,

ҕ.

ҥ

, өү .

 

,

ҕ ҥ ҕ.

ҕ ҥ

.

 

, , -

ҕ.

, ,

һҥҥ ҕ.

 

, үү ҕ өө өү ... ҕ ҕ ҕ өүүү ҕ " " ...

 

* * *

 

һ өө ҥ үҕ ҕ үҥ- өө .

, "ү " 1972 . -ҕ үө һ ҕ ҥ ҕ үү . үҕ , ҕ өөөү. һ, , , һ . һ , , , ҕ өө өөө, , һ һ, һ һ . -һ һ өөөөө , , . һ һ һ һҥҥ өһө һ һ . һ ҥ һ ҥ ҕ, ҥҕ, һҕ, ҕ, үһ ҕ ҕ ҕ. һ , , ҥ - , һ . һ...

 

,

үүү ...

 

һҥҥ , ҕ ҕ һ ҥ һ өөү.

ҕ -, өө . , , ...

һ өүүү. һ ҥ ҕ өүһүү . ҕҥҥ , -ү . үө ҕ , өөһөү.

ҥ ҕ, . ҕ ҕ , , . һ үү үөһ һ .

үү . ҕ ҕ ... ҕ ... ҕ , .

һ... өөү, үү өү ҕ ҕ һ ... өөөүү, һ үү һ, ҕҥ .

ҕ һ ҥҥ-ҕ һ, ҕ ҥ . һ ҥ , һ һ өүүү. , ҕ... ҕ һ үһ һ... : " һ . , . , ".

 

,

Үүө ү

Үү .

ҕ

,

,

...

 

өһө үһүүү , ҥ, өөөү , ҕ, . һ өүү һ, " " һ. өөөү ҕ , һ , ҕ ҕ .

... һ ү ҕ ү . - һ үүөүү. ҕ һ һҕ ҕ. һ . ҕ ҕ. һ , -һ өүҥҕ. Өүө һ, ҥ. , . өҕөү һ , ҕ . ҕ. - . ҕ өү . өөөөө үөүү үһүҕ. , һ , һ өүҥҕ. ҕ. ө ҕ, ...

өөү үһү" . өһө ...

ҕҥҥ һ үүү һ - һ үһ һ . ҕҕ ҕ, ҕ, ҕ, ҕ, һ ...

 

Үөүү ,

өүү ҕ,

үҕ, ҕ ,

өүөү ҕ.

һ

ҕ,

,

, ,

,

өүүү ҥ.

ҥ,

ҥ

ҕ ҕҥ

ҕ!..

 

үһү өү. үү үү ! ҕ ҥ ҥ өөө ҕ. . : "ҕ, ҕ , ... 15.Ү.77 ." үү ҥ !

 

 

 

 

" " өөү . һ , , ҥ ҕ үө. һ һ. һ- ҥ, һ һ ҕ һ . ҕһ өүүү . , ҕ үү өһүө. , һ ҥ һ һ ү үҕ үүү ...

һ, , , һ һ, үөһ . ҥ ҕ һ ҕ... һ "" .

ү , үөүө һ , ҕ, ҥ үү-үүүү ... һ. һ, , үү- . үһ , өө...

ҥҥ-ҕ ҥ ҕ " " -ө . , ҕ үү , - . , ҕ -үү ҥ , - ҕ. - һҕ ү . һ ҥ өүһүө . өүһүө үҕ ҕ .

ү үҕ . һ, -, , өҥү . ҕ ҕ, һ ...

Өө ҕ - һ . I өү " 14 үү ҥ , ҥ ?" . : " " ... . ҕ ҥҕ , ү ү -һ ...

һ ҥ . ү ...

һ, үө һ, өөүү, һ . һ ҕ ө һ һ ҕ ҕ өүө . өҥү "" ҕ, , ҥ ү ...

1986 һ һ үү . -ҕҕ ү өү . , , ҕ, өө ө. . .. һ ҥ .

ҕ. өҥү ҕ, өүһүүүү үһ, үү ү. һҕ ҕ , үҥ һ һ ?

ҕ өөү " " һ үү .

, ҕ үүҥҥү . , . , -ҕ , -ҕ өөүү һ , өү, һ . ҕ өө : " һ өөү ҕ үһ үһү. ҕ һ һ ...." ҥҥ-ҕ , өүһүө ҕ ү, ү , , . ҕ үҕ , үҕ һ...

, үү. өүһүө һҕ. , , һ!

һ ҥ ... үһ . ө "" , һ һ ... , , . - һ . һ .

... . ү, үһү . ҕ. ҥһ ҕ. -ү .

үүө ү ҕ һ үү үһ. ү , ү ... , ҕ һ, ү, һ ҕ үһ. өөөө өөөү ... , , үү ... үөһ өү өөө . ҕ һ, ҕ ҥ үүһ, һ үҕ , . өөү ...

ҕ ҥҥ ҕ өөө . өүһүөүү , һ, үөһ , үөһ өөү. , ү һ һ ҕ ҕ... Үөһ өөөү ҕ өүһүө" ... ҕ һ ҕ һ .

Өөү үҕ үөүү. " үө, өө үү . ү үү ү . һ һ үүҥү , . үү һ , ҕ, ү өөү .

.

, . ? , , ҕ ҥ, һ, һ. ? , -һ һ һ һ , , ҕ өөө. һ, ҥ, , һ , ҥ һ өө- һ, ҥ. үүө . ҕ . ҕ , үүү ҕ һ ... үү ҥҥ-ҕ, - -ө, - өүһүөһ , , ҥ . ҕ һ. , һ һ . , ҕ . - һҕ. ҥҥ, , ҥ ҕ һ ү- үү. ө өү.

ҕ . һ, һ . ҕ һ. һ һ, ҥ, һ, һ , , үүө ү ү , үөүүү өүүү. . ҕ , , , һ өөөү .

ҕ. - , үһү , ҥ , һ һ ҥ ҥ һ ҕ үү. ҕ . ҥ, ...

һ һ ҕ үүү ҥ. һ , өүүү һ - һ . ҕ һ һ , һ, - үү һ ҕ, . һ ҕ һ ҕ, һһ үөү ҕ. ҕ өө . , , һ , ҕ өүүү .

ҕ , ҥ, , . ҕ . ү ү. үүҥҥү үҥҥ һ . , һ ү. , өү өөү , үөүү һ, XXI үҕ ҥ ҕ.

ҕ ҥҥ . ҕ, , . ҕ , ҥ . үү. - үө, үүү , ү ҕ . үүү ҕ , ҥ , өө үү ҕ...

"һ һ " өөү . ҥ, һ һ һ өөө-үө . Өө өүө , һ һ ... һ һ, ҕ һ өөө. үө , ҕ, өһү ҕ, , XX үҕ -үү ү һ ҕ . һ , , , , , , , , , . үөүү өөөү, , ҕ һ һ, ү . өүө - ... ҕ ҥ, һ өүү ҕ . ҥ һ өһөөө !

һ , . , , , һ өөө өһөөө һ ? һ , ү . һҥҥ һ , һ ү...

һ ҕ, үҕ, ҕ һ өөү . һ ҕ , -ҕ , ҕ . һ , ҕ ҕ. , үүө өөү һҕ. ҕ , , , ҕ өҥөүүү ...

ҥ, ҕ,

, ...

ү

, ҕ,

өү өү

ү өү...

 

, һ өөү, үү . һ ҕ ҕ ... , ҕ ҕ. . . ҕ өүүү -ү, ҕ өүү, ҥҥ һ . , , "" , , ҕ...

һ үүҥҥү ү һ . ҕ, һ ҥ . үө, ҥҥ һ . һ ҕ.

... , өү ҕ , , : " ? ?" . ҥ , һ : " " ...

һ һ ҥ ҕ ү, һ, -үү . ҥ ҕ , . ү үү , . үөһүү-һ өө, - ү һ һ, , һ . үҕ үүү өөөү өөө өү, өүү ҕ, һ . , һ ҕ , , . ҕ, XXI үҕ ?

... өө - ҥ , үү ҥ үө һ, ү, һ. "" өөү . өөү, , һ һ ҕ . үү үү . һ, , һ өү үүө һ ҕһ .

... Өүө үүүү һ үөҕү ҥ ү . ҕ ү үҥ өөүү ҥҥ һ.

, өһөө ҕ үүү ү үү . үү , һ, үү үһ һ ... , һ һ, өүү... ҕ һ ө -үө үҕ үү ... ө үһ ү ҕ. ү ҕ ү һ.

һ , ҕҕ ҕ, ҕ ҕ. һ ҕ. ҕ ҥҥ үөүө- өүө, ө- ҕ. өүүү, , ҥ һ ҕ. һ һ, ҕ ҕ. ҕ , .

...ү һ, , һ, һ өө ҥ ҕ һ, ү. , ү, . һ ҕ үү үү ҕ, ҕ өөө өү. ", һ ү ү ! , үүҥ ," ҥ һ ү . ҕ өө .

үһү . , , , . һ ҥ ҕ, һ үһү һ үүһү һ . ҕ һ өөө һ һ .

үҕ һ ҕ , , ҕ ҥ , . ҕ үүһү , ҥҥ . ҕ һ ҕҥ, ҕҥ...

 

 

ҮҮ

 

 

һ , өһө ҕ- һ һ, һ . " " һ ҕ һ . һ һ, һ өһө өө өүүү һ үөһ " " һ .

, һ, үө ҕ өөү . һ ҕ ү үҕ .

һ ҕ ҥ , . һ үү . ҥ, үө " һ. ҕ өү өүү үө ...

һ ҕ өүү, һ үү ҕ һ. -ҥ, үҥ, , өүүү - ҥ . һҕ ҕ өү . һ ҕ үөһ һ. үөһҥҥ - ҥ , өҥүө һҕ ...

, өө өөө ҕ . , ҕ . ... һ һ, ҥҥ-ҕ , һҥ, үҕҥ , өүөү, һҕ ... үү - ҕ . , , ҕ .

ҥ, ҕ һ ҕ. һҥ һ , , ҕ һҥ , ҕҥ үүүү . һ , , һҕ ҕ ү һ. ҥ, һ, ҕ һҕ, ҥ ҕ ҕ ...

ү өөү ҕ өүү, ҥҥ һ, , өүһүөүү өө- - өһү .

ҕ , һ , ү үү ҕ. , ҕ өү ҕ . һ үү өҥүө өүү һҕ өө ҥ өүүү.

үһүөү һ үүү өөөүү. ҥ үү ҥ , ҥҥ өөҥү, ҕ өөө. ҕ ҥҥ , үһүҥҥү өү ҥһ ҥ, , , , һҥ ү үү. ҥ ҕ, ҕҕ өүүүү. ҕ , һ, ҥ , -үү ҕ өө ...

ҕ һ үү ү . "үһү, өү һ," һ. һ, ҕ, , -өһү өү . " , һ ҕ , ," .

ҕ ...

һ һ өө ҥ, . ҥ һ ҥҥ ҕ һҥ , , , ...

үһүҥҥү үү- , , үү , һ ...

үһүҥҥү һ ҕ ҕ ү ҕ . үһүҥҥү ҥ ү ҥ, , үүө ү, өө. ҕ ҕ, , ү .

 1400
allrefrs.ru - 2023 . !