!

:

(936)
(6393)
(744)
(25)
(1497)
(2184)
(3938)
(5778)
(5918)
(9278)
(2776)
(13883)
(26404)
(321)
(56518)
(1833)
(23400)
(2350)
(17942)
(5741)
(14634)
(1043)
(440)
(17336)
(4931)
(6055)
(9200)
(7621)


Һ... 4, , , , , -

үүү һ өө үүүү: һ ," "" һ ҕ һ. үү . , ! -!

үү . үөүүү ү , ҕ " " ҕ, ҕ, ҥ өү . өһөө өүү- өүү , ҥ .

, , . ? , , .

. үө ҕ, ҥҥ үөүө ө . ҥ , өүү ҕ һ... , . Ÿ ," үү. һ , . , ҕ, һ- , ҕ ҕ - ө...

һ өөҕө , " " һ . ҕ ҥ . , һ өү . ҕ .

һ һ . ҥ ү , һ , ҕ . 1976 ҕ "" ү , . , һ ҕ өүү . ҕ һ . өүү һҕ һ. , үү һ өүҥү ҕ , ҕ ҕ ҕ. ҥ , өө өө .

... ү һ . - , , . һ ү , ҥ , ҥ , һ... , өһө үүө һ ү , өө. ҕ, үҕ, , һҥ . ҥ.

 

 

" Ҕ !"

 

 

өөөү . ҕ һ һ ҕ , . ҕ өөөһөү, ү, үө ү- . ҕ ҕ өүө. Өөһө ҕһ .

үүө үө ҕһ. һ үө ҥ . ҥ -, , - өөһө, өөһө ү үүү . "үө", "" өөүү һ-ҕ . - ҥ өөү. өөү һ, һ, ү ҥ , ҥ үө, ҥ ҕ - .

үҥҥ ҥ, , һҕ ҕ ҕ , өүүү. "" үүҥҥү . , , һһ , үө һ һҕ - , үһ, үүҥҥү ү һ, ... , ҕ, өү өүҥ ? ...

ҕ һ, ҕ ҕ, ҥ өүө ө. "" . үһ һҕ . ҕ , ҕ, үө һ үү . ҕһ , ө-ү, һ ү. үү һ, ҕ, ҥ өүүҥ .

ҥ ҕ һ . өө-ҕ ө үһ, өүү . ҕһ һ ҕ, өүү-, өөө ҕ, һҥҥ .үө . ҥ, һ . һ , . үө ҕ ҕһ ҥ . ү ҕ, өөү ...

ҕ үө ҕ ҕ үү үүө . үө үө-өө өөө, , . , һ ҕ . -ү, өөө . ҕ ҕ . һ ҥ . , , ", ," . һ , ҥ , үө ү, . , үү , , өүүү. һ ҕһ , өү-, үө, ҥ !

, ҕ һ һ . , ҥ һҥ ҥ . ҥ һ ҕҕ ... үҥҥ һ ҥ ...

... һ , өҥүү , . ҥ . ҕ , ҥһ , . - . һ , "ү ҥ" . һ, ҥ ( ) : "ҥ, ҥ! һҕ , ҥ ". ү ү . , ҥ . . , ҕ, ҕ һ. "һ ҕ ," . ҕ, ҥ," ү ҕ . , . һ өүүү ҥ . өү ҕ , ҥ өө үүү . һ ҕ, " ҥ" ...

һ ҕ ҕ ҕ, ҥ ҕ, үһ . ҕ өүүү, өү-, , ҕ ҥ һһ ҕ ҕ өүүү. . үү үүө ҕ, үһ, ҕ һ, ҕ ҕ . , ҥ... өһө , өөүҥ , өүү ҕ, ҕ һ һ ҥ өө үүһү...

ҕһ ҕ өөөүһүү, өөһүү - ҕ ҕ . һ . өөөһөөү һ ҕ -, ҕ өөөү һ . өөөһө һ үүөү ҥ һ , . Үү һ ҕ. , ҕ үөүүү ү, ҥҥ өөөүүү һ . һ өүөү ҕ , ҕһ үһүү . ҕ үөүүү ү ө, ү . өүҥү ҕһ һ ҕ . ҥҕ, үөҕ , һ . ҥ үү, ҥ үү-өө ҥ, ҕ өҕүүү үүһү .ҕ , - ?" ҕ ө.

... өһөөө үүө , үүө һ үһүүү, , ҥ ! ү, өө-ҕ ҕ, һ . ҕ, өө өө ... , үү, . үҥҥү ҥ, өүүө, һ һҥ , ҥ ҥһҥ һ , ҥ ҥҥ . ҥ үү һ , һҕ үө, . , , һ ҕ ... һ , ҕ .

ҥҥ ҥ, ҕ - , , ҥ ҥ һ . ҕ һ ҕ . ҕһ, ҥ ҕһ, ҕ һ һ . ҕһ үү , һ , һ ү ҥ.

ҕһ , өөһүү, - ҥ ҥ ү өҕүһ. ҕһ һ ҥ, - һ һ...

, ҕ ҕ үү , , ҕ һ ҕ үүө һ һ ? һ , ?

... ҕ үө үө ҕ . , , өүүү һ, ҕ, ҕ ҕ , үө, . ҕ өөөө . ! "" ҕ һ . -, , үү . ҕ үүө һ һ һ , ҕ һ .

Ө ҕһ үү ҕ , , һ.

, ҕһ, ҥ өөһүү үө. һ - һ, ү- үһ, һ ҥ ҕ һ, өүүһ үһ үүөү һ, үүө өҕөөө ҕһ ... ү , -, өөөү һ ҕҥ өө үүһү .

 

Һ...

 

һ ҕ . өө һ , ҥ, , , үөүүү, ҕ . ҕ ү ү . өөү, өөөү, ҕ, ҕ... , һ. һ ҕ һ , һ һ ҥ.

һ , ! һҥҥ һ, ҕ ү һ һ. ҕ , ҕ өү һ ү , өөө, һ ...

ҕ , өү, 18-20 һ ҕ, һ өөө. ҕ, ҕ һ ҥ үү ҕ. ҕ . үү һ , . . һ. Үөҕ , ү һ ҕ ҕ һ .

ҥ ҕ... , ҥ үҕ ө ҥ ҕ, ҕ .

. Ү-, үө үөүү ү һ өүү, , һ һҕ "ҕ ?" ҕ. ҕ , , үҕ ҕ. ...

... , үһүү ҥ өөө, - үһ ҕ ҕ ү . ҕ , ҕ ... . , һ һ . һ ө үһ һ һ һ ҕ үһү. һ һ ҕ. "!" һ һ һ өө ҕ.

һ ҥ һ ҥ ҥҥ ү , . һ ҕ. , ү ҥ өө үө өө- , ү ҕ өөүү . ҥ һ , өүүү һ. һ , , ҥҥ, үҥҥ ҕ ҕ өөөүү.

ҥҥ . -ҕ үһ ", , ," - , һҕ һ, һ ү. һ. һ . " - ҕ үһ. , һ өүһ, . ҕ , үүҥҥү һ үһү, һ өү үүүө өү ...

, һ : " үү һ ҕ . һ һ . . ҥ ҥҕҥ, һҥҥ ҥҕ өөүҥ. һ ү һ... ҥ һ ҥ һ үҥ... , ҥ! үһ . өүүү? һ өү ҥ , үү . һ өөһө . ҕ . өү ҕ, үү ... өүһ . , өүүү".

. ҕ, . ҕ , , ҥ һ . ҕ : " ҥ, ". "өөҕү ? үү , ... үҥ ү ү үү . өһө , һ "өүүү" , һ . ҕ , ...

... үүү , ҕ ҕ . , үһ . ү ҕ һ . , " " ҥ. , ҕ" . " , өөһөү, һ өүөү ҕ," ү-ү . өүҥ... . , - -өө . ҕ -өө - . . ҕ , . " ҕ. ," . , ҕ һ ҕ ...

өүһүү . " ," ҕ . " ҥ , ҕ" һ һ ... ҥҥ , һ . һ, өөҕөү , үү . өүөү ҕ; ҕ ү ...

, өө ҕ. ҕ . өөө, ҥ , "" . ҥ "" , һ . һ өөөүү. һ ҕ.

һ үү, һ , 1980 һ - һ. үһ, , өө ҕ. һ, һ . , һ һ... ү , . ҥ һ . , ҥ һ ! ҕ, ҕ...

. ҥ һ өү, ҕ . үү ҕҕ өө , өө ҥ .

 

һ.

ү.

ҕ, ҕ һ

һ , һ...

 

,

,

, ҕ,

.

 

Өү,

,

өөө

һҕ.

 

. ҥ

,

һ ҥ

.

 

, һ

ү ҕ, үү.

һ,

ү!

 

һ һ. ...

, ҕҥҥ ү , ҥ өһө ү һ . ҕ һ . һ . үү, ү ҥ, ҕ һ ҕ ҕ, , . , . , , ҕ... . һ , ү . ҥҥ .

? һ үһ .

... үү. ҥ . ҕ. , үө- һ үү.

!
, , , , , -

736allrefrs.ru - 2022 . !