!

:

(936)
(6393)
(744)
(25)
(1497)
(2184)
(3938)
(5778)
(5918)
(9278)
(2776)
(13883)
(26404)
(321)
(56518)
(1833)
(23400)
(2350)
(17942)
(5741)
(14634)
(1043)
(440)
(17336)
(4931)
(6055)
(9200)
(7621)


Һ... 3, , , , , -

...ҥ ҕ . үһү. ҥ ҕ үҕ һ. " ҕ ҥ , үҕ , ," үһү. өүһ . "ҕ , һ," үһү ҥ. , ҥ . ҕ ҥ ҥҕ һ . Өөүү . өө . Үһү өүү ҥ ҕ ҕ өүү, ҕ . ҥ ҥ, . өөө, үһ, һ- - ҕ. һ , , , үһү...

Өө һ һ һ.

ҥ һ ҥ , . ҥ һ үү , ҥ үһү. үүүһүү . үһү, үү . ҥ - ҕ, . ҕ : "ҥ- ҕ ҕ. ҥ , ҕ ," . һ ҕ өүү , ҥ ү. үүүһү . үү , һ үүү . Өө ҥ ҥһ , һ , ҥ. - ...

ҥ өө өү : Үҥ өҥүү өү, ҕ һ , ҕ-ҕ, ҕ- , ," . һ һ һ, һ һ , , һ . һ һ һ ...

ҕ , ҕ ҥ ҥҥ " " .

ҕ. - үү-үү, , һ , үө үһ ҕ өө ө һ. , өөөһөөү, ҥҥ, , үөһү ... , ҕ . "- өү, һ өүөҥ," . өһөө , . өө , һ . өү , , ҥ өө ҥҥ ҥһ һ . " ү, һ ," ҥ өөү...

- ҕ, өүҕ , . һ , өөү, ҕ һ . һ, , һ ҕ һ. һ , ҕ үү үһ. һ , ҥҥ , : "- , ҥ," .

Өө ҕ һ .

- . үү , , ҥ . ҕ, - һ, ҕ ҕ, ҥ ҕ үһү. ҥ өү өһөөү үү. ҕ, , һ үү -ҕ . өһөөү һ ү . һ , - , . , , ҥ. :

ҥ . ҥ ҕ. Ү ү. , ҕ.

.

, . ҥ . һ ҥ, ҕ , .

үүү һ һ ҥ , ҕ ү өү. һ үүү һ, - ҥ , һ , - һ ҥ. үһ һ ү ү, ҕ, үҕ үү..., , .

һ ҕ , , һ . ҥ , ҕ өһөөү өүү. ҕ , үһү- өөө , - ҕ үһү: ", ҕ һ ҥ," .

өө ү өү ҥ ҕ үһү. Үһү өү , ү. ҥҕ ҥ һ ҕ ҕ . ҕ. һ өҕөө өөү , ҕ , . ҕ ҕ өөү: "үү- ҕ . Үһү өү өүү . һ өүү, һ . һ. үүҥ ҥ," .

- , үү үү өөөөү. ҥ ҕ, үүһү өүүө . ҥ ҥҕ , һ үүҥ . . ҕ ҕ өүө . Өөөү : "ҕ , ҥ үһүөҕ үүү ҕ ".

, ҕ үһ өү. һ ҕ , - өү үһү .

. үү , ҥ өөө, - , , үө ... ҕ ҕҕ өөү , , , .

ҥҥ , ҥ ҥ, ҥ . ү , һ, ҥ, ҕ, үү...

... һ һ . ҕ ҕ. , , өү. Өө , өөү һ ҕ ?

 

 

 

өөөү. ҕ, .

һ өүҕ. , , һ .

. өөҕө ҕ. , ө, .

, үө ҥ һ ҕ . , һ... ҕ , һ .

өө ө . , ү-ү, өһө , һ . , өө . һ, ҕ, . " өөү ҥ, ," - һ өү , һ.

. , һ, . ҕҕ ө," - һ . , ҕ ҕ һ . һ һ, - , үөүҥү , ҥ - . һ , ҕ , һ , үө-өө . ҕ үөүҥ , ҕ. өөҕө , һ, . һ. һ, ҥ өөү, ҕ һ... ҕ , ҥ ҕ .

, һ . ү . һ - , һ .

Ү . . -, һ- , , -үөһү. һ өөөө, ҕ , һ һ. өҕөү , , . , һ ҥ . үһ һ- ҕ, һ . өөҕө өөҕөө . Үү ҕ өөө өө, . , ү, өөү , . . ү ҕ...

үө. ҥ ҕ, , ҕ үү . һ үү , һ. ҕ ҕ ү, . һ, , һ . үү . ҕ һ ! , өүүү, . һ - өөһө, өөһө һ. өөү ҕ , ҕ һ, . , үү-өө .

өө , һ: ", үү ," ҥ ҕ, үүү. " һ һҕ ө," . . өөһө, өөһө ҥҥ һ. ү ҥ, өүһүөүү һ , өҕөү һ .

 

ҕ

 

 

һ , , ҥ . ҕ һ , һ һ. һ , ҕ , , ҥ өүү - һ, ү һ ҥ , ҕ . "- һ" , , ү ҥ һ. һ ҕ үүһ . ҕ ҥ үүһү -һ һ, , өүүү , ҥ , ҕ ҕ үөҥ һ ҕ өҕө өөү, ҥ , ҥ ү, ҥ ҥ . үһ ҥ - ҕ ҥ өөү, ҕ ҕ. ҕҕ , ҕ ҕ үө һ. ҕ өүүү , ҕ өө өҕө- үһ һ ө ү. ҕ һ , ҕ, , , ҕ ҕ... , ҕ ҕ өө үү ү- ҕ, ҥҕ.

 

 

Ҥ

 

үө , ҕ . " ", . һ ; ", . ҕ . , өөө өө үүү ...

үө үө ҥ һҕ. ҕ, өө . , , . ҥ-, өҕүү-, , үүө- - - . ҕ ҕ , үҥ . , һ . өһө һ -ҕ үө һ, өҥү һ . Ү , өҕү ҕ " " һ ү һ һ ... һ һ ҕһ, , өҕү өүһ, ү һ . ү үүү өөөү , һ өөө ҕ ү үһ, һ . , ҕ һ ҕ...

үөҕ өөө үү ...

20 үө үү үө, үүҥү- һ . үҕ ! ҕ үө, өөөү , ҥҥ . - , һ , ү. ҥ өүүү. ҕ, үҕ ҕ ҕ һ . , һ өөү өөҕө, "" һ өүүү.

, , !

,

,

, , !

, ...

! ?

.

ү , ... һ , һ . ҕ һ ҕ . ҕ һ. өө өүүүү...

һ һ , һ һ ү. ҕ , ү , үүө һ ҕ , үө, ҕ өүүүү, һ , өөө өү һ һ. , ү, һ, һ, өүүү. , ҕ үүү, өөө, үө... ҕ үө . һ . , ҕ үө . "" . -, . ҕ үү . ҕ өүүүү. , ҕ, үһү. " ," ...

һҕ . Ү . үһү өө , үү һ ... һ ҕ өү. ҕ ҕ ү , ҕҥҥ , ҥһ ҕ. , ү ҕ үһ .

Ү , үү , , үҕ . ҕ ү. ҕ ҕ үү, . ҕ , . ҥ, һһ, үһ һ өөөү. һ һ -, һ һһ өөөү өөү. һҕ үһ ҕ, , һ . , ү үү , үө өҥү . . өһө үө өү һ, үө. үүҥҥү һҥҥ һ . , -һ .

үүҥҥү һ . ө үһ һ һ , үү , ҕ . үүү һ . ҕ ү үүү . һ һ ҕ өөһө . ө-өө , һ үҕ, өү . , өөө , өөөү ... ҕ ҥ һ, өҕөө, һ ... ҕ , " ? , ," . ҕ , " . ҕ ҕ...

һ үүҥҥү һ ҕ - ҕ . Өө ҕ, , , . үөүү . , ҥ , , , , . һ үү, һ һ.

Ү ҕҥҥ "һ" һ . -ҕ ү үө , өөү өө. һ үҥүүүү . үө , үһүү үү үө, ҥ , , һ өҕү . ҕ . , , , .

... ҕ һ-һ һ ҕ, ҥ ҥ , үҕ үүү өүүү.

һ . һ " " . ҕ ." һ . ҕ.

1975 6 ү үүү. үҕ " үө үһү һ һ һ Өүүүҥ , ҥ ..." ҕ һ ҕ! -, - һ ҕ өөү... ҕ " " һ ү . , һ . һ , ү. , "һ , ҕ " , "" өөҕү өү . һ , өүүү . үҥҥ ө үһ . , , , ҕ. " " үүһү ҕ . , үүҥҥү һ ҕ һ. , үҕ , ҕ һ һ, һ ҕ һ өүүү һ ҕ. һ һ 1975 ү ҥ . ү һ , , . ҥ , һ . ҥҥ? һ , ," . - һ ҕ ...

!
, , , , , -

627allrefrs.ru - 2022 . !