:

(936)
(6393)
(744)
(25)
(1497)
(2184)
(3938)
(5778)
(5918)
(9278)
(2776)
(13883)
(26404)
(321)
(56518)
(1833)
(23400)
(2350)
(17942)
(5741)
(14634)
(1043)
(440)
(17336)
(4931)
(6055)
(9200)
(7621)


 

 

 

 Һ... 1Ҥ

 

һҕ

 

Ҕ Һ

"һ , ?"

ҕ

Ҕ

ҥ

" ҕ !"

һ

үү

Үһ

Һ

үү үү

һ

үү

 

 

ү өөү үү һ .

 

һ . ҕ , , , ...

һ, өүү. ҕ һ, , ҕ, ҕ, үү һ ...

ҕ, ҕ ҕ өө һ. ҥ . , һ, һһ ү. һ ҥ " .

.

 

ҕ һ

 

 

өөөү-үө ҕ һ, ү - , ҕ, үө ҥ , һ, үү , -ҥ ҥ ҥ . ҕ һ ҥ , ҕ ҥ ҥ, , һ үү ҥ һ . , өө, , ҥҥ, , ҥ, ҥҥ, , ҕ , , , ... ҕҥҥ һ, өө-өө үү ҥ өө, ҥ һ ҕ үҕ , ҥ, үүү, үүһү , . ҕ өөөү өү , ҥ-үүҥ ҕ... , өүһүө үө -, ҕ һ өү, - һ -, һ, һҕ һ үө. ҕ, ҕ, ү-һ, ҕ, , ҕ , ҕ ҕ ҕ. - үө , ҕ ҕ...

һ, һ ҥ . өөү . ҕ , ҥ , . ҕ ҕ өөһү һ өөөү-үө һ. һ өһө . Үһү , үүү . , өү һ, үөһү-, , һ . һ, , - , һ үһү. ү һ. өүү , , һ, ҕҥҥ ү ҕ өһө . , ҕ ҕ . , , - өөһү . , -, -һ, һ- , өөһү . һҕ ү , өө ҕ , ҕ - өһөө ҕ, ҕ. өө үү үү һ- һҥҥ өһөө ҕ ҕҥҥ , ...

1 һ үө-өөөү һ. һ . - , ҕ . Ү ҕ ҥ үү . һ , үһү. I II - ҕ үө, - . - , өү. , ҕ . үө, Өүөү, . һ . өү , ҥ . өү һ -һ ҥһ үһү. һ, ҕҕ, .

... ҕ һҕ һ ҕҥҥ . ҕ өөө , өө . үҥҥ өү өү , - ҕ ҕ . өөөү. ҕ һ -ҥ , , һ һ, һ . , ҕ , һ өүөү . ҕ ҕ - ҕ, ү- : ", ҕ һҕ һ " . ! ҥҥ ҕ үүөү, ҥ һ ҕ, , , .

ҕ һ ... ҕ һ , ү...

 

 

-ҕ һ ҕ ҕ. "ҕ " ү өү һ , -ү . ҕ , һ ҥ өөөө. ҕ. , , ҕ .

, һ өөөө. " өө" . ҕ ҕ . ҕ ҕ , һ өүүү.

, , үү-үүүү үүүү ҕ өөү ҕ . ҕ , һ "" . , һ , ҥ ҕ . ҕ -ү һ ҕ. " ҕ һ ҕ, , . һ , һ . һҕ, , ҥ . , - ҕ ҕ . үү ү ҕ , ҥ . ҕ ҕ ҥ һ ү ҕ . һ ҕ ү өүүү. ҕ ҕ . һ , ҕ ү- ҕ һ өү, ҕ . , ҕ , ҥ ҥ . , ҕ , һҕ , - һ . ҕ өү-өү "өү", "өү", " " . ү ү һҕ... һ, , , . . ҕ ҕ өөүү ҕ һ .

һ өөү . өөү өү өҕө . һ, ҕ, , , һ өҥү . , , ҕ , һ үө .

ҕ ҕҕ, - үө һ өөү ҥҥ , ҥ . өөү, ҕ һ һ .

, ҕҕ үүҥҥү ҥҥ ҕ һ . ҕ , ҥ , үү , үө. ү ҕ һ , өөүү ү үүү өүүү. , ҕ һ ҕ - ҥ, үү, ҕ үү-үүүү , , ҥ үөҕ . һ, ҕ , ҕ, , ҕ өү . . ҕ үһү , -һ , өҕү, үө- , ҕ... үҕ һҕ - !

ҥ ҥ ҥ өүүү үүөүү , үө үүөүү үүү , ! үөү һ - ҕ өөөө ... һ , үү һ ҕ . үү һ үү. һ ҕ, һҕ өҥөө - һ өө .... , ҕ һ, .

өөөү өү , -үү , , ҕ ! , ҕ ...

 

 

"Һ , ?"

 

 

, һҕ...

, үүөү үү, , һ. , үһүү . һ ҥ үһ ҕ. үү үүө үү үһ һ ҥ ҕ үһ . өҕү . һ һ , ө , . ҥ ҕ "һ" . үүү , ҕ ҥ ҕ .

, ҕ ҥҥ ҥ? , , .

, , .

, . өөө һҕ, ҕ .

, ҥ ҥ һ. ҕ ҥ.

, ө, , .

ү һ . . үү . Үөһ өһүөү . һ. "һ , " - ҕ, өһөө - ", " ... өһө һ . - ҕ ҕ һ-һ һ һ ҥ ... ҥ .

ү . һ өө ү , һ үөҥ ҕ. . ҕ һ , һ, ҥ . үү- , ҥһ өө ҕ, ҥ һҥҥ . , һ , ҕ ҥһ һ , . -ҕ . , һ. ҥ , ҥ һ. . үү . ү, үү . өөө өөө, өө һ өө , һ . ҥ ҕ үһү . һ , " һ ҕ, өө , ҥ," - өҕүү ...

, ҕ , ҕ ҕһ . ҕ һ ҕ , - ҕ. ҕ, өү , .

һ ҕ ө үү. ҕ, .

өү , ...

һҥҥ ү өүүү. - ү.

ҕ . өөү һ өҕө. , ү, ҕ ҕ ү , . ҕ ҕ һ өө, ҥ үү ҕ. һ . ҕҕ һ . , үү, -ҥ һ, ө. ҥ, һ! өҕөүү өө һ - - ҥ үөҕү ҥ . үө өҥүө үө үҕ өөө ? үү! ...

өөө һ . , ҕ . ҕ , , өөөө ... , үү һ , . . Үҥ. ҕ ү, : ", һ," . . ҕ үҥ, . һ , , , ҕ ", һ-," . ҕ, . ҥ , өһү . ҕ ү өүө үү ҥ һ өөө . ҕ ҕ ", һ" ...

үүө , ҥ ү үү . һ , ү өүүү. һ ҥ . , һ өөү ...

 

ҕ һ ҕ. һ, . Өөү ҕ өүө ҕ , өүү ҥ.

һ һ - . өһө һ. һҕ, . -һ өө ҥ, өү . өүү һ ''" һ үү - . "" үһү. . , өүү өө . ҕ һ, һ һ. -, -, ө-өүү үүҕ үү . үү һ - ҕ . һ ҕ үһ , өүү .. ү һ ү. һ ҥ ҕ . ҕ ҕ һҕ ҥ - ҕ ҕ. үө һ ( һ ҕ , ) .

, ! -, ү .

ҕ !

- үҥ . өҥөөөү ҕ, үө һҕ . Өө ҕ . ҥ һ ҕ .

һ, ҥ? .

, ү һ . ҕ ҥ , ҕ. һ. , . ҕ өөү, ҕ , ҕ. - ҕ , һ ҕ ө өү. өҕүү ҕ ҕ . , ҕ һ һ , ҕ һ. " ҥ, һ . һ үөү , , ," өө. һ , ҕ ҕ һ , һ. өҕүү, һ , ү һ. , . үү һ һ , ҕ, өөү өүүү өүөү ҕ һ... өөү ... һ ҥҥ , , , ҕ һ һ . һ һ ...

, һҕ һ һ. ҕ һ , ... һ , .

, өөүүү һ, .

һ . үө , ҕ өү ҥ һ.

Өөү һ . . ҕ , .

һ ҕ. һ өүү. өҕөү... үҕ , үҕ ҕ.

... , ҥ ҕ, өөү . ҕ , һ өҕө . .

һ , . һ, ҕ . - өҕөө ҕ . өү, ҕ , ҕ .

өөү ү. өһө , ... ҕ өү һ. үү , өүүү ҕ "ө, ҥ өө," . үү өҕөүү өө ҥҥ , - үүҥ өөөү, һ Өүө ө һ ...

- өүүү. үө һ , ҥҥ - ҕ" . ҕ , өүүү. һ өҕөө ҥ. һ өө ҕ һ һ. һ ҕ һ өө, ҕ һ һ, ҕҕ . . һ ҕ өөү. "ҕ " . һ үөүү өүүү:1019
allrefrs.ru - 2023 . !