Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Основні теоретичні положенняНеобхідною умовою життєдіяльності людини є збереження сталої температури його тіла. Усі життєві процеси з організмі людини супроводжуються утворенням тепла, кількість якого змінюється від 4...6 кДж / хв у стані спокою до 35...42 кДж / хв при дуже важкій роботі.

Самопочуття і працездатність людини залежать від метеорологічних умов виробничого середовища. Сукупність таких показників виробничого середовища, як температура повітря, °С; відносна вологість, %; швидкість руху повітря, м/с; інтенсивність теплового випромінювання, Вт/м2 ((ккал/м2) ´год.); барометричний тиск, мм. рт. ст., називають метеорологічними умовами або мікрокліматом.

Температура повітря - це фізичний параметр, що відображає тепловий стан повітря і характеризується кінетичною енергією руху його молекул.

Вологість повітря – це фізичний параметр, який відображає вміст в повітрі водяних парів. Розрізняють абсолютну, максимальну і відносну вологість повітря. Абсолютна вологість визначається густиною водяної пари в повітрі (г/м3). Максимальна вологість повітря - це максимально можлива густина водяних парів у повітрі при даній температурі. Відносною вологістю називають відношення абсолютної вологості до максимальної (у відсотках) за однакової температури і тиску.

Швидкість руху повітря в робочій зоні вимірюється в м/с. Рух повітря може бути викликаний нерівномірністю температури, дією механічної вентиляції чи технологічного обладнання.

Атмосферний тиск - визначається як відношення сили тяжіння стовпа повітря до одиниці площі поверхні (Па, мм. рт. ст.).

Променеве тепло (інфрачервоне випромінювання) являє собою електромагнітні хвилі, які випромінюються нагрітими поверхнями. Інтенсивність теплового опромінення працівників від нагрітих поверхонь устаткування на постійних і непостійних (робітник перебуває менше 50% робочого часу) робочих місцях не повинна перевищувати 35 Вт/м2 при опроміненні понад 50% поверхні тіла, 70 Вт/м2 - при опроміненні 20 - 50 % тіла, 100 Вт/м2 - при опроміненні не більше 25% поверхні тіла. Інтенсивність опромінення від відкритих джерел (полум'я, розпечений або розплавлений метал) - не вище 140 Вт/м2 при опроміненні не більше 25% тіла, наявності захисного одягу й окулярів.

Залежно від значень характеристик мікроклімату можливе створення оптимальних для конкретного характеру праці або допустимих умов: оптимальні забезпечують найкраще самопочуття і найвищу продуктивність праці, допустимі гарантують відсутність шкідливих наслідків для організму людини. Оптимальні та допустимі значення температури повітря t (°С), відносної вологості j (%) та швидкості руху повітря у робочій зоні V (м/с) повинні відповідати нормам (ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99), наведеним в додатках А і Б. При цьому враховується надлишкова теплота, що виділяється технологічним обладнанням, приладами опалення, людьми та іншими джерелами, категорія важкості виконуваної роботи, сезон (період) року та категорія приміщення.

За важкістю, тобто залежно від загальних енерговитрат організму (в Вт або ккал / год.)всі роботи поділяють на наступні категорії.

Категорія І - легкі фізичні роботи, що виконуються сидячи, стоячи, пов'язані з ходьбою, але не вимагають систематичного фізичного напруження чи підняття і перенесення вантажів.

Категорія II - фізичні роботи середньої важкості:

ІІА - роботи без перенесення вантажів;

ІІВ - роботи з перенесенням вантажів до 10 кг.

Категорія III - тяжкі фізичні роботи, пов'язані з систематичним фізичним напруженням, зокрема з постійними переміщеннями значних (понад 10 кг) вантажів.

 

Таблиця 1

Енергетичні витрати та максимальні реакції

дихання і кровообігу при фізичній роботі різноманітної важкості

Категорія важкості роботи і відповідні енерговитрати, Вт Споживан-няповітря, л / хв. Енерго – витрати, Вт Хвилинний об’єм дихання, л / хв. Частота дихання за хвилину Частота пульсу за хвилину
Спокій 0,25
Легка робота
Іа - до 139 0,38
Іб - від 140 до 170 0,5
Робота середньої важкості
ІІа - до 175 до 232 0,68
ІІб - від 233 до 290 0,75
Важка робота
ІІІ - понад 290 1,5
  2,0
  2,5

 

Періоди року поділяють залежно від середньодобової температури зовнішнього повітря: + 10°С і вище - теплий період; менше +10°С - холодний період.

Всі виробничі приміщення залежно від величини надлишків тепла поділяються на 2 категорії:

I категорія - приміщення з незначними надлишками тепла (до 20 ккал/м2);

II категорія - приміщення з суттєвими надлишками тепла (більше 20 ккал/м2).

Відхилення параметрів мікроклімату від оптимальних величин може бути причиною фізіологічних порушень в організмі людини, привести до різкого зниження працездатності і навіть професійних захворювань внаслідок порушення терморегулювання організму - однієї з найважливіших властивостей людського організму зберігати температуру в необхідних межах.Просмотров 482

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!