Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 СРС № 9 Навчання працівників з питань ОПНа підприємствах на основі Типового положення з урахуванням специфіки виробництва та вимог НПАОП, розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань .Посадові особи та працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою та на роботах, де є потреба у професійному доборі проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних НПАОП.

Посадові особи і спеціалісти проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці до початку роботи і періодично раз на три роки згідно з тематичним планом і програмою навчання. Усі працівники повинні проходити на підприємстві навчання у формі інструктажів з питань охорони праці, першої допомоги потерпілому .

Вступний інструктаж проводиться:

- з усіма працівниками, які приймаються на постійну роботу;

- з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;

- з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці. Запис про проведення інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці:

- новоприйнятим;

- який переводиться з одного підрозділу до іншого;

- який буде виконувати нову для нього роботу;

 

Первинний інструктаж проводиться також з учнями, курсантами, студентами:

- до початку навчання;

- перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів . матеріалів.

Проводиться індивідуально або з групою осіб за діючими на підприємстві інструкціями.

Повторний інструктажпроводиться індивідуально з окремим працівником або групою:

- на роботах з підвищеною небезпекою 1 раз на 3 місяці;


- для решти робіт 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктажпроводиться з працівниками на робочому місці :

- у разі введення в дію нових НПАОП, внесення змін та доповнень до них;

- у разі зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструментів.

- у разі порушення працівниками вимог НПАОП;

- у разі перерви в роботі більш ніж 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, для інших – понад 60 днів.

Цільовий інструктажпроводиться з працівниками:

- при ліквідації аварій або стихійного лиха;

- при проведенні робіт, на які оформляються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Типове положення визначає порядок:

- вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання працівників на підприємстві;

- організація навчання і перевірки знань з питань ОП на підприємстві;

- спеціального навчання і перевірки знань з питань ОП;

- навчання і перевірка знань з питань ОП посадових осіб;

- організація проведення інструктажів з питань ОП;

- стажування, дублювання і допуску працівників до роботи.

Під час професійної підготовки працівників на підприємстві теоретична частина предмета «Охорона праці» вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 8 годин.

Працівники, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, проходять підготовку лише в навчальних закладах. При цьому теоретична предмета «Охорона праці» вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 15 годин.

Усі робітники і випускники професійних навчальних закладів після первинного інструктажу на робочому місці повинні пройти стажування протягом 2-15 змін під керівництвом досвідчених кваліфікованих робітників, що призначаються наказом. У процесі стажування працівник повинен:

- поповнити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з ОП;

- оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях за нормальних і аварійних умов праці;

- засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними. Запис про проведення стажування та допуск до самостійної роботи здійснюється керівником відповідного підрозділу в журналі реєстрації інструктажів. Після закінчення стажування наказом керівника підприємства працівник допускається до самостійної роботи.Просмотров 654

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!