Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Харківський національний економічний університет. Кафедра міжнародної економіки і менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіКафедра міжнародної економіки і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

ГАЛУЗЬ знань – 0501 економіка і підприємництво

Напрям підготовки6.030503 «Міжнародна економіка»

Дисципліна – «Міжнародна економічна діяльність України»

Екзаменаційний білет

Завдання 1 (стереотипне).

За 2009 рік в Україні емігрувало – 59,6 тис. осіб, з них працездатного віку - 38,5 тис. осіб; іммігрувало – 45,0 тис. осіб з них працездатного віку – 37,5 тис. осіб. Нелегальна еміграція склала 15,4 тис. осіб, з них працездатного віку – 14,7 тис. осіб; нелегальна імміграція – 31,4 тис. осіб з них працездатного віку – 29,7 тис. осіб. Загальні додаткові прогнозні потреби української економіки на наступний рік в трудових ресурсах складають 7,4 тис. осіб. Розрахувати міграційне сальдо та забезпеченість країни трудовими ресурсами. Визначити основні причини активізації міграційних процесів в Україні.

Завдання 2 (евристичне).

Країна девальвувала національну валюту на 10%. Визначити та обґрунтувати рівень впливу девальвації на торговий баланс країни при наступних умовах:

1) еластичність експорту більше 0, еластичність імпорту дорівнює 1;

2) еластичність експорту дорівнює 0, еластичність імпорту менше 1;

3) еластичність експорту дорівнює 0, еластичність імпорту дорівнює 1;

4) еластичність експорту більше 0, еластичність імпорту дорівнює 0,5;

5) еластичність експорту більше 1, еластичність імпорту дорівнює 0,25.

Завдання 3 (евристичне).

У зв’язку зі вступом до СОТ Україна повинна здійснювати зважену зовнішньоторговельну політику, яка базується на поступовій лібералізації регулятивного механізму міжнародних економічних відносин. Однак дана політика може привести до поглиблення кризи у галузях, які становлять основу конкурентного потенціалу країни.

Обґрунтувати доцільність протекціоністського захисту виробництва вітчизняних товарів. Якщо так, то які з наведених товарів - літаки, автомобілі, телевізори, цукор, пшениця, металевий прокат, текстиль, готовий одяг, мінеральні добрива - мають у ньому особливу потребу?

Які засоби протекціоністського захисту доцільно застосувати до тої чи іншої групи українських товарів?

Завдання 4 (діагностичне).

В таблиці 1 наведені обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну за 2008-2010 рр.

Таблиця 1

Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну за 2008-2010 рр.

 

Країни 2008 р., млн. дол. 2009 р., млн. дол. 2010 р., млн. дол.
Кіпр 7682,9 8593,2 9914,6
Німеччина 6393,8 6613,0 7076,9
Нідерланди 3180,8 4002,0 4707,8
Австрія 2445,6 2604,1 2658,2
Великобританія 2273,5 2375,9 2298,8
Росія 1851,6 2674,6 3402,8
США 1471,5 1387,1 1192,4
Віргінські острови 1316,1 1371,0 1460,8
Швейцарія 715,6 805,5 859,4
Польща 694,7 864,9 935,8
Угорщина 595,5 675,1 -
Франція 1226,1 1640,1 2367,1
Інші країни 3698,4 6420,3 8402,3

 

Використовуючи наведені в таблиці 1 дані необхідно:

1) проаналізувати динаміку імпорту прямих іноземних інвестицій в Україну;

2) проаналізувати географічну структуру імпорту прямих іноземних інвестицій в Україну;

3) зробити висновки щодо географічних пріоритетів іноземного інвестування.

Завдання 5 (діагностичне).

В таблиці 2 наведені дані платіжного балансу України за 2009-2010 рр.

 

Таблиця 2

Дані платіжного балансу України за 2009-2010 рр.

 

Статті платіжного балансу Обсяги, млн.. дол.
2009 р. 2010 р.
Експорт послуг
Капітальні трансферти Дебет Кредит    
Прямі інвестиції в Україну
Портфельні інвестиції – активи
Інші інвестиції – пасиви
Експорт товарів
Оплата праці Дебет Кредит    
Монетарне золото -15 -20
Портфельні інвестиції – пасиви -1551
Імпорт товарів
Доходи від прямих інвестицій Дебет Кредит    
Імпорт послуг
Інші інвестиції – активи
Поточні трансферти сектору державного управління Дебет Кредит    
Спеціальні права запозичення -11
Придбання/реалізація нефінансових активів Дебет Кредит      

Закінчення табл. 2

 

Доходи від портфельних інвестицій Кредит Дебет    
Резервна позиція в МВФ
Доходи від інших інвестицій Дебет Кредит    
Іноземна валюта -8493
Прямі інвестиції за кордоном -162 -736
Грошові перекази працюючих за кордоном Дебет Кредит    
Інші поточні трансферти Дебет Кредит    

 

Використовуючи наведені в таблиці 2 дані необхідно:

1) структурувати статті платіжного балансу за стандартною формою;

2) розрахувати: сальдо рахунку поточних операцій; сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій; обсяги фінансування; величину помилок та упущень;

3) обґрунтувати вплив змін основних статей платіжного балансу на ефективність міжнародної економічної діяльності України.

 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД 29.04.11 протокол № 8.

Зав. кафедри, проф. І.О. Піддубний

Екзаменатор, доц. С.В. Бестужева


Просмотров 844

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!