Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Протипожежне водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння. Автоматичні засоби пожежогасіння на об`єктах галузіПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Система протипожежного водопостачання – це комплекс інженерних водопровідних пристроїв та споруд, призначених для забору води з вододжерела, її транспортування, зберігання запасів та подавання до місця пожежі.

Систему протипожежного водопостачання поділяють на дві частини: внутрішню (всередині будівель) та зовнішню (ззовні будівель). Протипожежний водопровід (зовнішній та внутрішній) є одним з найбільш важливих елементів системи протипожежного водопостачання.

Внутрішні водопроводи являють собою сукупність трубопроводів та пристроїв, які забезпечують постачання води із зовнішньої мережі та її подавання до місця відбору води для гасіння пожеж, що можуть виникнути в будівлі. Необхідність улаштування внутрішнього протипожежного водопроводу, кількість уводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів визначаються, виходячи з вимог чинних будівельних норм відповідно до кожного конкретного об’єкта.

До зовнішнього водопроводу належать усі пристрої та споруди для забору, очищення, зберігання та розподілу води мережею до вводу в будівлю.

Первинні засоби пожежогасіння застосовуються для боротьби з пожежами на початковій стадії. До них належать: пожежні кран-комплекти, вогнегасники, пожежний інвентар (резервуари з водою, ящики з піском, пожежні відра, лопати), а також різний переносний пожежний інструмент (кирки, сокири, багри, ломи і т. ін.).

Для гасіння пожеж промисловість випускає різні вогнегасники. Найбільшого поширення набули водопійні, водяні, газові (вуглекислотні) і порошкові. За ефективністю пожежогасіння гасіння, економічністю та іншими показниками більш перспективними вважаються порошкові вогнегасники.

Первинні засоби пожежогасіння розміщують на пожежних щитах, які встановлюють на виробничій території з розрахунку один щит на 5000 м2. Вони фарбуються у червоний колір.

Залежно від способу транспортування, вогнегасники бувають переносні (до 20 кг) та пересувні (до 450 кг). Залежно від об’єму вони поділяються на малолітражні (до 5 л), ручні (до 10 л), пересувні (понад 10 л).

Вогнегасники маркують буквами, що означає їх вид, та цифрами, що означають їх об’єм.

Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі. Автоматична установка пожежогасінні (АУПГ) — установка пожежогасіння, що автоматично спрацьовує при перевищенні контрольованим чинником (чинниками) пожежі встановлених порогових значень в зоні, що захищається. Вживання таких систем, де вогнегасна речовина при спалаху автоматично подається в приміщення, яке захищається, особливо виправдано при захисті дорогого обладнання, матеріалів або цінностей. Установки автоматичного пожежогасіння дозволяють ліквідовувати на ранній стадії спалах твердих, рідких і газоподібних речовин, а також електроустаткування під напругою. Такий спосіб гасіння може бути об'ємним при створенні вогнегасної концентрації за всім обсягом приміщення, яке захищається, або локальним — у випадку, якщо вогнегасна концентрація створюється довкола пристрою, яке захищається (наприклад, окремого агрегату або одиниці технологічного обладнання). Водяне пожежогасіння. Найбільш доступним і поширеним засобом пожежогасіння є звичайна вода. Але кількість виливаної води при гасінні пожежі інколи завдає збитку не менший, ніж сама пожежа; до того ж є речовини, де вода може стати каталізатором ще більшої пожежі або її вживання не настільки ефективно. Все більше поширення як різновид водяної пожежогасінні отримує мілко-дисперсна вода. В деяких випадках вона може замінити дороге газове пожежогасіння. Вода в даних установках через спеціальні насадки перетворюється на водяний туман, який заповнює об'єм приміщення, і ефективно впливає на осередок спалаху, не наносячи збитку обладнанню, меблям і людині. Пінне пожежогасіння. Пінне пожежогасіння отримало найбільше поширення в нафтовидобувних і нафтопереробних галузях, а також в різного роду сховищах нафтопродуктів. Залежно від хімічного складу піни, яке визначає її призначення, вона не завжди буває нешкідливою, і злив такої піни в каналізацію не можливий. Необхідна утилізація відходів після пожежі, що перешкоджає її широке поширення і повсюдне використання. Хоча останніми роками з'явилися концентрати піни, які застосовуються для пожежогасіння в міських умовах, наприклад в транспортних тунелях; їх можна зливати в каналізацію (утилізувати). Газове пожежогасіння. Не дивлячись на високу вартість найбільш ефективними для використання в системах пожежогасіння з найменшим нанесенням шкоди при гасінні пожежі для приміщень з будь-яким виробничим і технічним призначенням є автоматичні установки газового пожежогасіння (АГПГ). Унікальна здатність газу проникати через щілини в самі недоступні місця і ефективно впливати на осередок спалаху набула найширшого поширення при використанні вогнегасних газів в автоматичних установках газового пожежогасіння у всіх областях людської діяльності. По своєму складу гази бувають практично нешкідливі для здоров'я людини, умовно шкідливі (витісняють кисень з приміщення, яке захищається, при пожежі) і шкідливі. Нешкідливі гази можна видалити з приміщення після пожежі через загальнообмінну вентиляцію, умовно шкідливі і шкідливі повинні віддаляться через спеціальні окремі системи димовидалення. Порошкове пожежогасіння. Порошкове пожежогасіння останніми роками набуло досить широкого поширення через свою доступність і ефективність при дії на відкритий вогонь. Установки автоматичного порошкового пожежогасіння будуються аналогічно автоматичним установкам газового пожежогасіння по тих же нормах і правилах. Установки автоматичного порошкового пожежогасіння призначені для локалізації і гасіння пожеж класів А, В, С і електрообладнання під напругою до 1000 В промислових, складських, житлових, торговельних, адміністративних приміщеннях, гаражах та інших об'єктах. Порошок, який викидається при спрацьовуванні модуля, не надає шкідливої дії на одяг і тіло людини, не викликає псування майна і легко віддаляється протиранням, пилососом або водою. Аерозольне пожежогасіння. Аерозольне пожежогасіння з огляду на багато причин не набуло настільки масштабного поширення, як воно на те заслуговує.


 

 

 

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1271

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!