Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Обов’язки з питань охорони праціПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Пожежного-рятувальника

1. Завдання та обов’язки.

- Здійснює гасіння пожеж та розшук постраждалих у зоні надзвичайної ситуації, їх транспортування, евакуацію з небезпечної зони та надання їм долікарської допомоги, підготовку та застосування протипожежної техніки, пожежного устатковання, аварійно-рятувального інструменту та спорядження для виконання робіт під час гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

- Бере участь у розбиранні конструкцій, завалів, природних перешкод, укріпленні або руйнуванні нестійких будівельних конструкцій тощо, санітарній обробці техніки, будівель, споруд, технологічного обладнання тощо.

- Проводить технічне обслуговування та дрібний ремонт пожежно-технічного оснащення, аварійно-рятувального інструменту та спорядження.

- Застосовує засоби захисту органів дихання та спеціальне спорядження в умовах задимленого, загазованного та забрудненого повітря, засоби оперативного зв'язку.

 

2. Під час гасіння пожежі пожежний рятувальник зобов’язаний:

- знати своє оперативне завдання, а також завдання відділення;

- виконувати команди і накази командирів і начальників беззаперечно, точно та у зазначений термін;

- не залишати своєї позиції без дозволу командира, крім випадків явної загрози життю або травмування;

- підтримувати зв’язок з командиром і пожежними свого відділення;

- діяти згідно з табелем розрахунку особового складу (Додаток 6);

- проявляти ініціативу і винахідливість під час виконання завдання;

- попереджати людей і вживати заходів для рятування у разі виявлення небезпеки для їх життя, про що доповідати командиру відділення;

- надавати першу медичну допомогу потерпілим;

- слідкувати за справністю пожежнотехнічного озброєння і спорядження та дбайливо поводитися з ним;

- вміти працювати з пожежно-технічним озброєнням, оснащенням, спорядженням, та радіостанціями, знати та дотримуватись правил радіообміну;

- дотримуватись правил безпеки праці;

- перевіряти наявність закріпленого пожежно-технічного озброєння після закінчення робіт, про результати доповідати командиру відділення.

3. Пожежний, який входить до складу розвідки, зобов’язаний:

- мати при собі необхідне пожежнотехнічне озброєння та спорядження;

- невідлучно прямувати за особою, яка очолює розвідку;

- уважно слідкувати за навколишньою обстановкою;

- у разі виявлення людей, які знаходяться у небезпеці, виявлення вогню чи диму у приміщеннях та у пустотах конструкцій будівель та змін у поведінці несучих конструкцій негайно доповідати особі, яка очолює розвідку.

4. Під час рятування людей пожежний рятувальник зобов’язаний:

- мати при собі пожежно-технічне озброєння та спорядження, яке необхідне для вказаного командиром способу рятування;

- сповістити при вході до приміщення людей, які рятуються, про надання їм допомоги (вживати заходів для недопущення паніки);

- обрати найкоротший шлях і найбільш безпечний спосіб рятування, якщо вони не вказані командиром;

- проходити з людиною, яку рятує, через зону підвищених температур і сильного задимлення тільки у винятковому випадку, при цьому вжити заходів для захисту її від дії небезпечних факторів пожежі.

5. Під час прокладання рукавної лінії пожежний рятувальник зобов’язаний:

- обирати найбільш безпечні, зручні і найкоротші шляхи до позицій ствольників;

- уникати прокладання рукавів по гострих предметах або предметах, що горять, а також у місцях, де пролито їдкі речовини; якщо інших шляхів немає, для прокладання рукавів використовувати настил з підручних матеріалів та інші засоби для їх захисту від ушкоджень;

- не завалювати рукавними лініями проходи і сходи будівлі, прокладати рукавні лінії у сходових клітках, переважно між маршами;

- прокладати рукавні лінії по сторонах вулиці, дороги, двору, по можливості, поза проїжджими частинами, а через залізничне (трамвайне) полотно - під коліями (між шпалами);

- захищати рукава, що прокладені на проїжджій частині дороги (вулиці) рукавними містками;

- не допускати розміщення розгалуження на проїжджій частині дороги, перекручувань і заломів рукавів, ударів з’єднувальними головками по твердому покриттю дороги, а також різких згинань рукавів під час прокладання їх через перепони;

- закріплювати рукавні лінії, які прокладаються на висоті, рукавними затримками;

- створювати біля розгалуження необхідний для гасіння пожежі резерв пожежних рукавів для просування ствольників і для забезпечення маневрування стволом. У разі роботи пожежно-рятувальних підрозділів в умовах низьких температур прокладати резервну (другу) магістральну лінію;

- нарощувати за необхідності рукавні лінії у ствола;

- застосовувати всередині приміщень, як правило, прогумовані рукава;

- розміщувати рукавну лінію на пожежній автодрабині посередині сходів, закріплюючи її рукавними затримками;

- слідкувати за станом рукавних ліній, встановлювати затискачі рукавні на пошкоджені рукава або заміняти їх на інші.

6. Під час евакуювання майна пожежний рятувальник зобов’язаний:

- дотримуватись вказаної командиром послідовності евакуювання;

- обережно ставитись до майна, що евакуюється, і вживати заходів для його збереження;

- не захаращувати шляхи евакуювання.

7. Під час роботи зі стволом пожежний рятувальник зобов’язаний:

- підійти якомога ближче до місця горіння, створивши при цьому необхідний запас рукавної лінії;

- просуватися уперед зі стволом, направляючи струмінь води до місць найбільш інтенсивного горіння, на конструкції та предмети, що горять;

- направляти струмінь води назустріч вогню, що поширюється, у першу чергу на ті частини конструкцій, згоряння чи зміни міцності яких у разі нагрівання можуть призвести до обвалення всієї конструкції чи частини споруди;

- направляти струмінь води зверху до низу у разі гасіння вертикальних поверхонь;

- перекрити чи вивести ствол назовні після того, як горіння ліквідовано;

- у разі зміни позиції тимчасово припинити подачу води чи перевести ствол, опущеним униз;

- не торкатись і не направляти струмінь води на електропроводи, що знаходяться під напругою, якщо не виконані всі вимоги безпеки праці;

- ліквідувати горіння за наявності крихкої чи скляної тари, за допомогою подачі розпиленої води чи піни;

- захищати резервуари з займистими і горючими рідинами, балони зі стисненими газами, установки і апарати, які знаходяться під тиском, шляхом охолодження їх поверхонь;

- захищати від теплової дії будівлі чи окремі частини будівель, направляючи струмінь води на конструкції, яким загрожує вогонь;

- не направляти струмінь води в місця подачі піни або порошку;

- не допускати надмірного проливання води;

8. Під час роботи з розкривання і розбирання конструкцій будівель пожежний рятувальник зобов’язаний:

- проводити роботу у межах, вказаних командиром відділення;

- застосовувати пожежний механізований та немеханізований інструмент;

- виконувати роботи з розкриття і розбирання конструкцій з найменшою шкодою для будівлі, обладнання і майна;

- не допускати пошкоджень трубопроводів і арматури на них, а також ліній зв’язку й електромереж;

- завалювати димові труби, опори чи частини будівель під безпосереднім керівництвом КГП (чи особи за його дорученням) після віддалення з небезпечної зони людей і техніки;

- розкривати вікна і двері, за можливості, без пошкоджень.

9. При встановленні пожежного автомобіля на джерело водопостачання та прокладання рукавних ліній пожежний рятувальник зобов’язаний:

- знати розташування джерел водопостачання в районі виїзду підрозділу (на об’єкті) та вміти їх відшукати;

- не допускати переїзду автотранспорту через рукави, що не захищені рукавними містками або іншими пристроями;

- слідкувати за справним станом магістральних рукавних ліній; встановлювати рукавні затискачі на пошкоджені рукави, відмічаючи місця пошкоджень або замінювати пошкоджені рукави;

- регулювати подачу води до робочих рукавних ліній;

- підтримувати зв’язок з водієм та ствольниками.

10. Пожежний рятувальник – зв’язківець зобов’язаний:

- отримавши та з’ясувавши накази командира (КГП), своєчасно передавати їх за належністю без спотворень;

- швидко, вірно та за належністю передавати усні накази, після чого негайно повернутися до керівника і доповісти йому про передачу наказу;

- встановити і підтримувати постійний зв’язок зі штабом на пожежі, ОДС ОКЦ, ПЗЧ за допомогою радіозв’язку, телефоном тощо;

- мати при собі переносну радіостанцію, довідник телефонів, перелік позивних, блокнот, олівці та електричний ліхтар.

11. Пожежний рятувальник (дозорний) на місці ліквідованої пожежі зобов’язаний:

- спостерігати за територією, де ліквідовано пожежу, у разі виявлення осередків пожежі повідомити про них пожежний підрозділ і розпочати гасіння;

- підтримувати періодичний зв’язок з начальником чергового караулу, доповідати йому про обстановку на дільниці, що охороняється;

- не залишати об’єкт, що охороняється, без наказу посадової особи за розпорядженням якої виставлено дозор;

- після отримання дозволу на повернення до підрозділу, повідомити про це адміністрацію об’єкта.

Обов’язки з питань охорони праці.

 

Обов'язки

12.1.1.Виконує вимоги нормативних актів про охорону праці, правил поводження з машинами, механізмами й іншим устаткуванням, експлуатація й обслуговування яких входить у його функціональні обов'язки.

12.1.2. Зобов`язаний:

- дотримуватись дисципліни праці, своєчасно та точно виконувати вказівки керівництва, виконувати роботу згідно поставлених керівництвом завдань;

- виконувати вимоги безпеки праці, виробничої дисципліни, працювати в спецодязі, користуватися засобами індивідуального захисту;

Утримувати устаткування, інструмент, спорядження в належному стані;

- дотримуватись обов'язків з охороні праці, що передбачені колективним договором(трудовою угодою), інструкціях з охорони праці і правилами внутрішнього розпорядку підрозділу.

- перевіряти перед початком чергування (робіт) справність засобів індивідуального захисту, стан устаткування, пристроїв, інструменту, наявність засобів колективного захисту (стан заземлюючих пристроїв, захисних блокувань, сигналізації, вентиляції тощо).

Про виявлені несправності доповідати безпосередньому начальнику.

- виконувати тільки доручену йому роботу з дотриманням вимог інструкцій з охорони праці.

12.1.3.При виникненні аварії, або ситуації, що може привести до аварії, пожежі, нещасного випадку необхідно негайно повідомити начальника караулу, керівництво частини, керівника гасіння пожежі, керівника аварійно-рятувальних робіт, не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону, виконати заходи по запобіганню аварії, при необхідності викликати додаткові аварійно-рятувальні служби.

12.1.4.У випадку виникнення нещасного випадку негайно організовує надання першої долікарняної допомоги потерпілим і повідомляє про це керівництво частини, загону.

 

Права

Має право:

12.2.1.Не приступати до роботи, якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці, створюють загрозу здоров'ю або життю його або людей, які його оточують.

12.2.2. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена начальником караулу, керівництвом частини загону, керівником гасіння пожежі, керівником аварійно-рятувальних робіт, та по якій він проінструктований, і не виконувати ті вказівки, які суперечать правилам охорони праці

 

Відповідальність

Працівник відповідає за невиконання ним інструкцій з охорони праці в порядку встановленому чинним законодавством.

 

 

Повинен знати:

- призначення, принципи будови, тактико-технічні характеристики та правила експлуатації основної протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, пожежного устатковання, аварійно-рятувального інструменту та спорядження, приладів радіаційного, хімічного, біологічного та дозиметричного контролю та засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження, з засобів оперативного зв'язку;

- основні конструктивні елементи будівель та споруд, технологічного обладнання;

- властивості основних пожежо – вибухонебезпечних речовин, небезпечних хімічних речовин, джерел радіації тощо; вимоги нормативно-правових актів щодо організації та діяльності пожежно-рятувальних служб, взаємодії з іншими службами під час ліквідації пожеж; типові способи роботи під час гасіння пожеж, розшуку постраждалих у зоні пожежі, їх транспортування та евакуації з небезпечної зони, надання їм долікарської допомоги;

- типові способи роботи з протипожежною технікою; способи санітарної та спеціальної обробки техніки, будівель, споруд тощо;

- правила використання засобів оперативного зв'язку, безпеки та охорони праці під час проведення всіх видів робіт.

Кваліфікаційні вимоги.

Пожежний-рятувальник вищої категорії. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за професією пожежного-рятувальника 1 класу – не менше 1 року. Підвищення кваліфікації.

Пожежний-рятувальник 1 класу. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за професією пожежного-рятувальника 2 класу – не менше 1 року. Підвищення кваліфікації.

Пожежний-рятувальник 2 класу. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за професією пожежного-рятувальника 3 класу – не менше 1 року. Підвищення кваліфікації.

Пожежний-рятувальник 3 класу. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за професією пожежного-рятувальника – не менше 1 року. Підвищення кваліфікації.

Пожежний-рятувальник. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації.

 

Особисті вимоги. Наявність сертифікату щодо придатності за станом здоров'я до роботи з використанням засобів захисту органів дихання.

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлені та один примірник для виконання отримали:

 

 


Просмотров 899

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!