Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Німецькомовна література ІІ половини ХХ століттяПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

Розвиток англійської літератури у ІІ половині ХХ століття.

Вільям Ґолдінґ «Володар мух», Джон Фаулз «Колекціонер»

План

1. Філософсько-естетичні домінанти творчості В.Ґолдінґа.

2. Історія створення роману «Володар мух». Шлях твору до читача. Семантика назви.

3. Жанрово-композиційні особливості.

4. Образна система роману-притчі. Образи-символи твору. Філософський аналіз проблем людини у творі.

5. «Колекціонер» Дж. Фаулза як «переписування» «Бурі» В.Шекспіра:

- переосмисленя сюжетнх ходів та розстановки дійових осіб;

- оповідні стратегії роману Дж. Фаулза (зміна нараторів);

- прийоми створення психологічно складних персонажів;

- моральні та естетичні опозиції роману

Завдання

1. Визначте, з яких умов сформувався світогляд В. Ґолдінґа.

2. У чому полягає новаторство англійського письменника.

3. Назвіть літературних попередників та сучасників митця.

4. Складіть порівняльну характеристику головних персонажів роману Дж.Фаулза «Колекціонер»у формі таблиці, врахувавши якомога більше різних параметрів: соціальний стан; освітньо-культурний рівень; психічна організація; темперамент; тощо.

Питання для дискусії

1. Чому, на вашу думку, В. Ґолдінґ назвав свій твір «Володар мух».

2. Чи вплинув особистий досвід В.Ґолдінґа на задум та ідейне звучання твору. Аргументуйте свою відповідь.

Література

Тексти

1.Повелитель мух: Сборник. – М.: Прогрес, 1982. – 496 с.

2.Шпиль, и другие повести. – М.: Прогрес, 1982. – 447 с.

3.Дж.Фаулз . Колекціонер. – будь-яке видання.

 

Критичні роботи (В.Голдінг)

1. Бегун Б., Костюк Е. “Зверь – мы сами” // Відродження. – 1995. – №2. – С. 39‑46.

2. Грабовський А. Парадокси здорового глузду. До аналізу роману В.Голдінга «Володар мух» // Всесвітня література та культура. – 2004. – №1. – С. 39‑42.

3. Єременко О Погляд у «темному людського серця» (Матеріали до прочитання роману В.Голдінга «Володар мух») // Всесвітня література. – 1999. – №4. – С. 16‑19.

4. Івашов В. Уїльям Голдінг та екзистенціалістський роман // Всесвіт. – 1967. – №4. – С. 73‑79.

5. Каніболоцька О. Формування вміння здійснювати композиційний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури. На матеріалі роману В.Голдінга “Володар мух” // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – №11. – С. 24‑29.

6. Кривина Т. “Там, где есть здоровье, не требуется врач”. Размышление о романе У.Голдинга “Повелитель мух” // Литература. – 1996. – №26. – С. 14‑15.

7. Мірошніченко Л. Останній роман Вільяма Ґолдінґа // Всесвіт. – 1998. – №8. – С. 146‑151.

8. Мірошниченко Л. Ситуація письменника у романі Вільяма Ґолдінґа «Паперові люди» // Літературознавчі студіїЗбірник наукових праць. Київський національний університет. – 2011. – №31. – С. 267 – 274.

9. Павличко С. Розтрощені окуляри глузду // Зарубіжна література (Перше вересня). – 1999. – 5 лют.

10. Павличко С. Д. Філософські романи Вільяма Голдінга // Література Англії. ХХ століття: Навч. посібник / К.О.Шахова, Н.Ю.Жлуктенко, С.Д.Павличко та ін.; за ред. К.О.Шахової. – К.: Либідь, 1993. –С. 239 – 268.

11. Пулина Г. Система символов в романе Уильяма Голдинга “Повелитель мух” // Зарубіжна література. – 2004. – №4. – С. 40‑43.

12. Стовба А. С. Специфіка композиции Романа У.Голдинга «Бумажные людишки» // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна: Мовознавство. Літературознавство. Харків. Серія Філологія. – № 727. – Вип. 47. – 2006. – С. 123 – 126.

13. Стовба А. Черты открытости в философских романах романах «закрытого типа» У.Голдинга // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія Філологія. – № 836. – Вип. 54. – Харків. – 2008. – С. 233 – 236.

14. Шпиталь А. Вільям Голдінг // Зарубіжна література. – 1997. – №5. – С. 40‑41.

15. Ярошовець С. Роман Вільяма Ґолдінґа “Володар мух” як літературна притча // Всесвіт. – 2000. – № 1‑2. – С. 101‑105.

Критичні роботи (Дж.Фаулз)

  1. Вайнштейн О.Б. Шекспировские вариации в английской прозе (В.Вулф, О.Хаксли, Дж.Фаулз) // Английская литература хХ века и наследие Шекспира. – М., 1997. – С. 92-119.
  2. Павличко С.Д. Джон Фаулз. Життя як магічний театр // Лабіринти мислення. Інтелектуальний роман сучасної Великобританії. – К., 1993. – С. 78-103.
  3. Саруханян А.П. Джон Фаулз // Английская література. 1945-1980. – М., 1987. – С. 317-330.

 

 

Практичне заняття № 2

Альбер Камю «Чума». «Стан облоги»

План

1. Загальна характеристика екзистенціалізму як напрямку філософії та літератури. Особливості світогляду А.Камю та його ставлення до екзистенціалізму.

2. Історія створення роману «Чума».

3. Особливості художнього часу й простору. Жанрово-композиційні та тематичні особливості творівроману та драми «Стан облоги».

4. Персоніфікація різних можливостей морального вибору в образах Ріє, Тарру, Грана, отця Панлю, Рамбера, Коттара та Дієго, Судді, Вікторії, Губернатора.

5. Місце роману «Чума» у світовій літературі, його ідейна спорідненість з творами інших авторів, з іншими видами мистецтва.

Завдання:

· Віднайти словесні моделі тексту, що дають можливість проілюструвати наступні положення екзистенціалізму епізодами з роману: відчуженість людини породжує абсурдність світу; кожна людина володіє своїм буттям і відповідає за своє існування; мисляча людина кидає виклик абсурдові; сенсу світу немає, сенсу надаємо ми.

· Зробити типологічне зіставлення роману “Чума” та драми “Стан облоги”.

 

Питання для дискусії:

1. У чому, на вашу думку, полягає сутність поняття “трагічний гуманізм”?

2. Що спонукає героївроману «Чума» та драми «Стан облоги» до боротьби з чумою?

3. Які зміни відбулися у свідомості постраждалих від чуми (порівняйте героїв роману та дійових осіб п’єси)?

Література

Тексти

1. Вибрані твори. У 3-х т. Т.1. Проза: Пер. з фр. / Упоряд. О.Жупанський. – Харків: Фоліо, 1996. – 446 с.

2. Вибрані твори. У 3-х т. Т.2. Театр: Пер. з фр. / Упоряд. О.Жупанський. – Харків: Фоліо, 1996. – 448 с.

3. Вибрані твори. У 3-х т. Т.3. Есе: Пер. з фр. / Упоряд. О.Жупанський. – Харків: Фоліо, 1996. – 623 с.

4. Избранное. – М.: Правда, 1990. – 480 с.

5. Осадное положение (Представление в трех частях.Пер. с франц. И.Кузнецовой) // Иностранная литература. – 1990. – № 10. – С. 5‑48.

6. Падіння: Повість // Всесвіт. – 2002. – №9‑10. – С. 82‑122.

7. Творчество и свобода: Сборник. – М.: Радуга, 1990. – 608 с.

8. Щаслива смерть: Роман // Всесвіт. – 2005. – № 5‑6. – С. 3‑56.

Критичні роботи

1. Альбер Камю. Матеріали до вивчення творчості // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2005. – №3.

2. Андреев Л.Г. Альбер Камю (1913 – 1960) // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент “Академия”, 2000. – С. 133 – 139.

3. Альбер Камю. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література. – 1999. – №3. – С. 21‑22.

4. Білоцерківець Н. Воскресіння Калігули (А.Камю «Калігула») // Зарубіжна література. – 2005. – №3(403). – С. 2‑4.

5. Васильєв Є. «І я обрав щастя вбивств…» Трагедія Камю «Калігула» // Зарубіжна література. – 1999. – №4. – С. 22‑26.

6. Волощук Є. Духовні і художні здобутки літератури екзистенціалізму // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2000. – №20. – С. 1‑8.

7. Волощук Г. Альбер Камю (1913-1960) // Зарубіжна література. – 2003. – №25‑28. – С. 42‑63.

8. Горідько Ю. Вивчення творчості А.Камю // Зарубіжна література. – 2005. – №3 (403). – С. 5‑16.

9. Давидюк І. У світі без ілюзій. Романи Е.Хемінгуея “Прощавай, зброє” та А.Камю “Сторонній” і “Чума” крізь призму екзистенційних вимірів // Зарубіжна література. – 2006. – №3. – С. 6‑9.

10. Вселення писателя не должна ничего исключать: Камю о литературе и о себе как о писателе // Вопросы литературы. – 1997. – №3. – С. 202‑225.

11. Кабкова О. “Опираючись помсті, зберегти власне “я”: Матеріали до вивчення роману А.Камю “Чума” // Всесвітня література. – 1999. – №3. – С. 23‑26.

12. Лапушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної «Хрещатий яр» та Альбера Камю «Чума» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – №1. – С. 24‑26.

13. Лобода О. Бути людиною. До вивчення роману Альбера Камю “Чума” // Всесвітня література та культура. – 2006. – №3. – С. 11‑13.

14. Максименко К. «Перша людина» А.Камю // Зарубіжна література. – 2005. – №3 (4030. – С. 21‑22.

15. Малигіна Л. Ідея відповідальності кожної людини за опір злу: Роман-застереження А.Камю “Чума”. Метафізика абсурду й етика трагічного стоїцизму // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2001. –№7. –С. 4‑5.

16. Марченко Ж. «Абсурд життя – це зовсім не кінець, а лише початок» (Ж.П.Сартр) (за романом А.Камю «Чума») // Зарубіжна література. – 2005. – №3 (403). – С. 17‑20.

17. Матюшкіна Т. Чужий серед чужих. Повість А.Камю «Сторонній» // Зарубіжна література. – 1998. – №4. – С. 17‑20.

18. Моруа Андре.[Альбер Камю] // Моруа Андре. От Монтеня до Арагона. – М.: Радуга, 1983. – С. 583‑586.

19. Мухін В. Вивчення романів А.Камю “Сторонній” і “Чума” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – №9. – С. 23‑28.

20. Нагорна А. Осягаючи творчу манеру письменника крізь призму його філософських ідей. На матеріалі роману «Чума» А.Камю // Всесвітня література. – 2005. – №6. – С. 61‑64.

21. Рудаківська С. Докопуючись до глибинних прошарківроману // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №2. – С. 46‑51.

22. Тоді О. Альбер Камю, жизнь. Фрагменты книги // Иностранная литература. – 2000. – №4.

23. Токмань Г. Альбер Камю: діалог письменника і філософа з іншими та з самим собою // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – №5. – С. 51‑54.

24. Черняхівська Г. Вибір людини у межовій ситуації («Калігула» А.Камю, «Перевтілення Ф.Кафки») // Зарубіжна література. – 2001. – №19 (227). – С. 7‑8.

Практичне заняття №3

«Театр абсурду». Е.Йонеско «Носороги»

План

1. Найважливіші особливості театру Е.Йонеско: руйнація звичної логіки дій, відсутність характерів, абсурдність діалогів, гра слів, широке використання гротеску.

2. Історія створення та сценічної постановки п’єси «Носороги».

3. Сатирично-гротескне змалювання процесу «омасовлення» людей.

4. Проблеми втрати індивідуальності під тиском масової свідомості.

5. Сутність опору Беранже. Система образів драми.

6. Сенс центральної метафори. Символічний сенс сюжету драми.

Завдання

І. Підготувати доповіді на тему:

  • «Вплив естетики сюрреалізму на творчість Е. Йонеско»;
  • «Спорідненість тематики й принципів побудови сюжету на основі розгорнутої метафори у п’єсі «Носороги» Е. Йонеско, новели «Перевтілення» Ф. Кафки та роману «Чуми» А. Камю».

ІІ. Виписати цитації літературознавців щодо тлумачення ними дефініцій «театр абсурду».

Питання для дискусії

1. Чим для вас є театр?

2. Чому, на вашу думку, Е. Йонеско назвав свій твір «антип’єсою»?

3. Чому саме Беранже зберігає свою людську сутність? Що нас робить людьми?

Література

Тексти

1. Йонеско Е. Носороги: П’єса на 3 дії і 4 картини // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2002. – №11. – С. 2‑11.

2. Ионеско Э. Носорог: Пьеса и рассказы. – М.: Темп, 1991. – 271 с.

3. Ионеско Э. Избранное. – К.: Ника-центр, 1998. – 286 с.

Критичні роботи

1. Бойко І. Театр, який спонукає задуматись над абсурдністю нашого життя. Конспект уроків за п’єсою «Носороги» Е. Йонеско // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №4. – С. 52‑56.

2. Волощук Е. Из историии болезни духа ХХ в. («Носороги» Е.Ионеско) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – № 3. – С. 50‑52.

3. Волощук Е. Человек изумленный (театр Е.Ионеско) // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2002. – № 11. – С. 12 – 20.

4. Ганіч Н. Західна драматургія другої половини ХХ ст. (загальна характеристика) // Зарубіжна література в школі. – 2010. – №13 – 14. – С. 19 – 21.

5. Горідько Ю. Дикий тупіт копит. До вивчення п’єси Ежена Йонеско “Носороги” // Всесвітня література та культура. – 2004. – №5. – С. 30‑37.

6. Горідько Ю. “Драма абсурду”: стильові особливості п’єси Е.Йонеско “Носороги” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – №9. – С. 52‑54.

7. Горідько Ю. Стильовий аналіз як шлях вивчення модерністських творів. На прикладі п’єси Е. Йонеско «Носороги» // Всесвітня література та культура. – 2004. – №5. – С. 33 ‑ 37.

8. Діброва В. Шляхи театрального авангарду і Ежен Йонеско // Всесвіт. – 1988. – №10. – С. 122‑125.

9. Діброва В. Час «бити шибки». Ежен Йонеско // Зарубіжна література. – 2002. – №11(267). – С. 22 ‑ 24.

10. Эжен Ионеско между жизнью и сновидением. Беседы с Клодом Бонфуа (Фрагменты книги). Перевод с франц. И. Кузнецовой // Иностранная литература. – 1997. – №10. – С. 117‑156.

11. Мєснова Г. Образ абсурду сприяє відображенню картини реальної дійсності // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №4. – С. 46‑48.

12. Назарець В., Васильєв Є. Одинак проти оносороження юрби. До проблеми розуміння змісту п’єси-притчі Ежена Йонеско «Носороги» // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – №4. – С. 2 – 4.

13. Орлова О. На уламках класичного театру: Аналіз п’єси “Носороги” Е.Йонеско крізь призму правила трьох єдностей // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №4. – С. 56‑59.

14. Пінігіна Г. Символічний сенс п’єси «Носороги» // Зарубіжна література. – 2005. – №13(413). – С. 21‑24.

15. Рогозинський В. Дикий тупіт носорога // Всесвітня література та культура. – 2004. – №5. – С. 30 ‑ 33.

16. Рогозинський В. Моторошні метаморфози, або феномен стадності за Еженом Йонеско // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №10. – С. 43 – 47.

17. Силкіна В. До змісту «Носорогів» Е. Йонеско через поетику «театру абсурду» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №3. – С. 23 ‑ 25.

18. Чечетіна Л. «Я не здамся!» Інтегрований урок за п’єсою Ежена Йонеско «Носороги» // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – №3. – С. 34‑37.

 

Практичне заняття №4

Дж.Д.Селінджер “Ловець у житі”

План

1. Філософсько-естетична концепція творчості Дж.Д.Селінджера.

2. Проблема жанрової форми роману “Ловець у житі”.

3. Особливості мови і стилю роману. Тип композиції.

4. Поняття “фальш” та його оцінне значення Холденом.

5. Мотив втечі в романі Дж.Д.Селінджера й традиції американської літератури.

6. Поневіряння Холдена: серед “повних людей” на “безплідній землі”.

7. Метафора життя-гра та її смислові прояви в романі.

8. Символ Смерті й Кохання в романі, характер їх співвідношення.

9. Авторський образ Ловця.

10. Філософсько-релігійних характер фіналу роману.

Завдання

1. Підготувати повідомлення на тему: “Збірка “Дев’ять оповідань” Дж.Д.Селінджера. Філософські й естетичні засади поетики”.

2. Намалюйте ілюстрації до твору.

3. Схарактеризуйте ідейне значення імен та прізвищ головних героїв.

Питання для дискусії

1. Авторський образ ловця асоціативно звертає нас до метафори апостолів як “ловців” людей. Що говорить Колфілд про свою “релігійність” і як він сам характеризує апостолів?

2. Рух Холдена окреслено двома символами: Смерть, пов’язана з образом Алі та Любов (образ Фібі). Простежте рух цих символів у романі. До чого веде шлях відлюдька і в чому полягає авторська концепція любові?

Література

Тексти

1. Для Есме з любовю і мерзотою // Всесвіт. – 2009. – № 7‑8. – С. 76‑77.

2. Над пропастью во ржи / Повесть. Пер. Р.Райт-Ковалевой. – СПб.: Издательский Дом “Кристал”, 2003. – 192 с.

3. Рассказы. Повести. – Ростов-на-Дону: Фенікс.: Х.: Фолио, 1999. – 477 с.

4. Чудовий день для рибки-бананки: оповідання / З англ. пер. Дм. Кузьменко // Всесвіт. – 2004. – №7-8. – С. 159‑167.

Критичні роботи

1. Братко В. Письменник, якого завжди читатимуть. До вивчення творчості Дж.Д.Селінджера // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №1. – С. 43‑47.

2. Венедиктова Т.Д. Джером Дэвид Селинджэр // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент “Академия”, 2000. – С. 498 – 499.

3. Галинская И. Философская и эстетическая основа поэтики Сэлинджера. – М.: Наука, 1975. – 111с.

4. Денисова Т. Літературний процес ХХ ст. Нонконформізм середини віку: Людина в постіндустріальному суспільстві // Вікно в світ. – 1999. – №5. – С. 38 – 48.

5. Дудка Н. Віддзеркалення нонконформістського світовідчуття // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2006. – №8(456). – С. 11‑16.

6. Єременко О. Дж.Селінджер “Над прірвою в житі”. Образ головного героя роману з погляду літературознавця // Всесвітня література. – 2000. – №4. – С. 56‑58.

7. Єременко О, Штейнбук Ф. Дж.Селінджер. “Над прірвою у житі”: матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – № 4. – С. 56‑60.

8. Козленко Р. «Де вони діваються взимку». Матеріали до вивчення роману Дж. Д.Селінджера «Над прірвою у житі» Всесвітня література та культура. – 2004. – №9. – С. 37‑40.

9. Красуцька І. Крутий обрив дорослості (Дж.Д.Селінджер. “Над прірвою у житі”) // Вікно в світ. – 1999. – №6. – С. 163‑167.

10. Марченко Н., Савчук Р. Постмодерністські роздуми про роман Дж.Селінджера “Над прірвою у житі” // Всесвітня література та культура. – 2001. – №5. – С. 52‑54.

11. Медвідь Л. Нонконформізм як явище культури 60-х років // Сучасність. – 2002. – №12. – С. 132‑139.

12. Несторова Л. Молодий герой і Америка. За романом Джерома Д.Селінджера “Над прірвою у житі” // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2006. – №8(456). – С. 20‑21.

13. Скобельська О. Виклик над безоднею: роман Дж. Селінджера “Над прірвою у житі” // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 3. – С. 6‑9.

14. Слива В. Ідейний зміст повісті Дж. Селінджера “Над прірвою у житі” // Русский язык и литература в школах Украины. – 2004. –№19‑21. – С. 7‑8.

 

 

Практичне заняття №5

Німецькомовна література ІІ половини ХХ століття.

Г. Белль «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...». П.Зюскінд «Парфумер»

План

1. Особливості світоглядної системи Г.Белля. Місце письменника в історії післявоєнної німецької літератури.

2. Ідейно-художній аналіз оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»:

- жанрово-композиційні особливості оповідання;

- головний герой як фізично й духовно скалічена нацистським режимом «маленька людина» без майбутнього, жертва антигуманної ідеології; контраст шкільних ілюзій та воєнної дійсності. Засоби характеристики героя;

- функції деталей інтер’єру у творі;

- мотив національної провини й відповідальності за розв’язання війни.

3. Постмодерністські тенденції у німецькомовних літературах. Особливості ідіостилю П.Зюскінда.

4. Роман «Парфумер» як відображення постмодерністського світогляду автора:

- історія створення роману «Парфумер…», семантика назви;

- Жанрово-композиційні особливості роману. Схрещення елементів класичної та масової літератури у творі німецького митця. Символічний сенс детективної інтриги. Особливості образотворення.

- Філософські парадигми твору. Влади митця та мистецтва над натовпом, пошуків досконалості в романі. Парфуми як гротескно-іронічна метафора мистецтва.

 

Завдання

1. Дібрати історичний матеріал до теми: «Тоталітарний режим у Німеччині 30-х – 40-х рр. Друга світова війна, її наслідки для Німеччини».

2. Підготувати повідомлення на тему: «Антивоєнний, антифашистський напрям літератури»; «Покоління, що повернулося – з поразкою»; «Група 47»; «Г.Белль і Україна».

Питання для дискусії

1. Який художній прийом лежить в основі оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»? Наведіть приклади з тексту.

2. Як трансформується в оповіданні мотив пізнання і упізнавання? Який шлях проходить герой, мандруючи «довгими коридорами гімназії» чи «довгими коридорами пам’яті»?

3. Чи згодні ви з думкою: «Реальність надто жорстока і жорстка, щоб чекати від неї надії на порятунок»?

4. Яка назва, на вашу думку, точніше відтворює зміст роману П. Зюскінда? Відповідь аргументуйте.

5. Чому Гренуй перетворюється на вбивцю. Чим він керується?

6. Чому герой шукає смерті?

7. Як би ви пояснили причини успіху роману “Парфумер”?

 

Література

Тексти

1. Завет: Повесть // Иностранная литература. – 2001. – №1. – С. 161‑223.

2. Избранное: Пер. с нем. / Сост Н.Н. Бунина; Предисл. Т.Л.Мотылевой. – М.: Правда, 1987. – 576 с.

3. Четыре статьи о Солженицине // Иностранная литература. – 1989. – №8. – С. 228‑237.

4. Парфумер – будь-яке видання.

Критичні роботи (Г.Белль)

1. Борецький Л. Україна в житті та творчості Г.Белля // Всесвітня література. – 2000. – №4. – С. 52‑53.

2. Г.Белль. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література. – 1998. – №5. – С. 12‑18.

3. Веренько Л. Трагедія Другої світової війни у творчості Г.Белля // Зарубіжна література. – 2005. – №5(405). – С. 7‑8.

4. Гладишев В. Вивчення творчості Г.Белля // Зарубіжна література. – 2005. – №5(405). – С. 3‑7.

5. Гладышев В. Крик души “потерянного поколения” (“Глазами клоуна”) // Відродження. – 1994. – №3. – С. 54‑57.

6. Гладышев В. “Но я еще не был мертвецом...”: Трагедия человека в контексте трагической епохи. Рассказ Г.Белля “Путник, придешь ли когда в Спа...” // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – №1. – С. 51‑57.

7. Гордіна Л. Осуд антигуманної сутності війни в оповіданні Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» // Зарубіжна література. – 2005. – №5(405). – С. 9‑11.

8. Горідько Ю. Тема війни у творчості Г.Белля // Зарубіжна література. – 2005. – №5 (405). – С. 1‑3.

9. Горідько Ю. Шукаймо смисл ключової фрази твору… // Всесвітня література. – 1998. – №5. – С. 13‑15.

10. Драчук О., Ремньова І. Компанієць О. Г. Белль. «Подорожній, коли ти прейдеш у Спа…» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – №4. – С. 43 – 42.

11. Затонський Д. Г.Белль – людина й письменник // Вікно в світ. – 1999. – №2. – С. 110 – 132.

12. Кацева Е. Уроки Бёля // Вопросы литературы. – 2000. – № 3‑4. – С. 321‑325.

13. Кисельова Н. Контраст у зображенні героїв та воєнної дійсності у творах Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» та О.Довженка «Воля до життя» // Зарубіжна література в школі (Основа). – 2012. – №5. – С. 31 – 35.

14. Конєва Т. “Для чого прийшли ми у світ цей?” Матеріали до вивчення творчої спадщини Г.Белля // Зарубіжна література. – 1998. – №3. – С. 19‑22.

15. Мельничишин І. Засуджуючи жахи війни: матеріали до уроку аналізу жанрових особливостей оповідання Г.Белля “Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…” // Всесвітня література. – 2000. – №4. – С. 53‑56.

16. Логвин Г. Епідемія жорстокості. Матеріали до вивчення роману Г.Белля “Де ти був Адаме” // Зарубіжна література. – 1998. – №1. – С. 35 – 38.

17. Мукорова А. Генріх Белль: Огляд життя і творчості // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2003. – №10. – С. 23 – 24.

18. Нить Ариадны длиною в семь венных лет // Иностранная литература. – 2002. – №8. – С. 281‑282.

19. Таратута С. Погляд на війну з протилежного берега. Антивоєнна спрямованість творчості Г.Белля // Зарубіжна література. – 2006. – №3. – С. 13‑14.

20. Юпіна Л. Філологічний аналіз художнього твору. Оповідання Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш до Спа…» // Зарубіжна література. – 2005. – №5(405. – С. 12‑13.

 

Критичні роботи (П.Зюскінд)

 

21. Бігун Б. Апологія як крах маргіналізму, або дивовижні перетворення парфумерного мистецтва (П. Зюскінд. “Запахи”) // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2000. – №29. – С. 13‑24.

22. Бігун Б. Митець і його творіння за постмодерністської доби // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №5‑6. – С. 75‑81.

23. Білоцерківець Н. Геніальна компіляція // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №5 – 6. – С. 81‑83.

24. Дітькова С. Запах краси, або Життя і смерть геніальної бактерії. Особливості вивчення роману Патріка Зюскінда “Запахи” // Всесвітня література та культура. – 2003. – №12. – С. 21‑27.

25. Затонський Д. Дехто Жан-Батіст Гренуй, або життя, яке саме себе імітує (П. Зюскінд “Запахи”) // Зарубіжна література. – 2002. – №24. – С. 8‑10.

26. Затонський Д. Роман П.Зюскінда “Запахи” у дзеркалі літературознавства // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №5 – 6. – С. 71‑74.

27. Зверев А. Преступление страсти: вариант Зюскинда // Иностранная литература. – 2001. – №7. – С. 256‑262.

28. Назарець В. Васильєв Є. Монстр від самого початку // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №6. – С. 30‑33.

29. Пікун Л. Прийом дзеркальної гри набутками романтичної культурної традиції. Цього прийому в романі “Запахи” П. Зюскінда // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – №12. – С. 48‑51.

30. Первак О. П. Зюскінд “Запахи”: у пошуках методичних варіантів. Пересторога тим, хто естетство видає за естетизм. До трактування роману // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №4. – С. 39.

31. Ратушняк О. Патрік Зюскінд – гуманіст. Матеріали до уроку за повістю П. Зюскінда “Голубка” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №5. – С. 56.

32. Решетняк О. Вчимося інтерпретувати художній твір концептуально. Урок осягнення ідейного змісту роману шляхом потекстового аналізу образу його головного героя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №4. – С. 40‑41.

33. Романовська Н. Якщо геній позбавлений любові до Бога і людей... Урок-осягнення образу Гренуя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №4. – С. 42‑43.

34. Стамат Г. Гренуй – митець, чи звичайний маніяк-убивця // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2003. – №13. – С. 16‑17.

35. Тучина В. Преступление и наказание Ж. Б. Гренуя // Литература (Первое сентября). – 2001. – № 40. – С. 12.

36. Уліщенко В. Особливості аналізу епічних творів постмодернізму. Роман П. Зюскінда “Запахи” // Всеесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – №3. – С. 13‑18.

37. Уліщенко В. В. Патрік Зюскінд // Уліщенко В. В. Зарубіжна проза ХХ століття в школі: Філософія модернізму та постмодернізму, біографії письменників, методика аналізу художніх творів. – Х.: Світ дитинства, 2002. – С. 235‑255.

38. Чертенко О. Мандри руїнами штукарського замку. Огляд творчості П. Зюскінда // Всесвітня література в навчальних закладах України. – 2002. – №5 – 6. – С. 84‑86.

39. Ханс Д. Риндисбахер. От запаха к слову. Моделирование значений в романе Патрика Зюскінда “Парфюмер” // Новое литературное обозрение. – 2000. – №43. – С. 86‑101.

40. Штейнбук Ф. Запашне мистецтво бути людиною (Патрік Зюскінд. “Запахи”) // Зарубіжна література. – 2002. – №14. – С. 7 – 8.

41. Якимович А. Пансион мадам Гаяр, или Безумие разума. Проблема тоталитаризма в конце ХХ века // Иностранная литература. – 1992. – №4. – С. 228‑236.

Практичне заняття №6

Я.Кавабата “Тисяча журавлів”

План

1. Своєрідність японської літератури. Традиції хоку та танку.

2. Естетичні принципи Я.Кавабата та проблематика його творів. Зв’язок поетичної прози Кавабата з національними традиціями японської літератури.

3. Психологічні, естетичні та культурні традиції Японії в романі «Тисяча журавлів».

4. Чайна церемонія «тядо» як відображення духовного та естетичного почуття японців як спосіб злиття з природою.

5. Особливості організації художнього часу і простору. Внутрішній монолог та його роль у розкритті образів. Особливості побудови образної системи твору.

6. Мистецтво деталі. Річ, інтер’єр – їх самостійне смислове і композиційне навантаження. Роль жесту, руху, запаху, кольору в романі. (Приклади з тексту).

Завдання

1. Підготувати повідомлення на тему: «Поєднання традицій японської літератури та модерних впливів західної культури у творчості Я.Кавабата»; «Снігова країна» як вершинне явище творчості митця».

2. Підготувати інсценізацію окремих фрагментів роману «Тисяча журавлів».

3. Підготувати відеоряд.

Питання для дискусії

1. Яке враження справляє на вас японська культура?

2. Які риси японської ментальності вас найбільше приваблюють?

3. Як ви розумієте слова Я.Кавабата: «Все своє життя я прагнув прекрасного і буду прагнути його до самої смерті»?

4. Що означає для японця насолоджуватися мистецтвом?

Література

Тексти

1. Голос бамбука, цветок персика: Рассказ Пер. Б.Раскина // Иностранная литература. – 1972. – №6.

2. Избранные произведения. – М.: Радуга, 1986. – 586 с.

3. Красотой Япониии рожденный // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2004. – №8. – С. 10‑14.

4. Любовні новели // Всесвіт. – 2004. – № 3‑4. – С. 9‑29.

5. Стон горы: Роман. Пер. В. Гривнина // Иностранная литература. – 1973. – №9, 10.

6. Танцовщица с Идзу. Старая столица. Рассказы // Ясунари Кавабата. Избранные произведения. – М., 1993.

Критичні роботи

1. Боронина Эстетические идеалы литературы прошлого в творчестве Ясунари Кавабата // Восток. – 1999. – №4. – С. 95 – 96.

2. До 100-ліття від дня народження Ясунарі Кавабата. Кожну мить прожити гарно з позиції краси // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №6. – С. 50‑52.

3. Зварич В. Розумом серця: Матеріали до вивчення творчості Ясунарі Кавабата // Зарубіжна література в навчальних закладах України. – 1999. – №1. – С. 42 – 45.

4. Герасимова М. Бытие красоты. Традиции и современность в творчестве Ясунари Кавабата. – М., 1990.

5. Григорьева Т. Читая Кавабата Ясунари // Иностранная литература. – 1971. – №8.

6. Гузь О.О. Кавабата Ясунарі (1899 – 1972) // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – №2. – С. 28 – 38.

7. Конєва Т. Тривожні акорди чайної церемонії. Начерки до вивчення творчості Ясунарі Кавабата, зокрема його повісті “Тисяча журавлів” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – №10. – С. 38‑40.

8. Кузьменчук І. Ясунарі Кавабата (1899 – 1972) // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2004. – №8. – С. 6 – 9.

9. Муратова В. Изучать непохожее… // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1997. – №7. – С. 36‑39.

10. Муратова В. Типологічні сходження у повісті Е.Хемінгуея «Старий і море» та оповіданні Кавабата Ясунарі «Голос бамбука, квітка персика» // Тема. – 2005. – №1 – 2. – С. 166 – 174.

11. Ніколенко О.М., Філіна І.О. Японська проза ХХ століття // Ніколенко О.М., Філіна І.О. Філософія життя у китайській та японській літературах (Лі Бо, Ду Фу, Мацуо Басьо, Ісікава Такубоку, Ясунарі Кавабата, Кобо Абе): Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2003. – С. 47 – 51.

12. Савченко М. Кавабата Ясунарі – «Красою Японії народжений». Повість «Тисяча журавлів» // Зарубіжна література в школі (Основа). – 2012. – №5. – С. 25 – 31.

13. Удовиченко Л. Гармония природы, мирозданья, бытия: Урок по повести Ясунари Кавабата “Тысячекрылый журавль” // Русская словесность в школах Украины. – 2006. – №2. – С. 49‑52

14. Федоренко Н. Кавабата: взгляд в прекрасное // Иностранная литература. – 1974. – №7. – С. 158‑216.

15. Федоренко Н. Ясунари Кавабата. – М., 1973.

16. Федоренко Н. Ясунари Кавабата. Краски времени: Очерки. М., 1982.

17. Филина И. “Философские камни” японской прозы ХХ века (“Тысяча журавлів” Ясунари Кавабата и “Человек-ящик” Кобо Абэ в свете японской культуры) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – №4. – С. 41‑47.

18. Шкаруба Л.М., Шошура С.М. Генезис японської культури. Релігійні основи японської культури. Мова японської літератури // Скарбниця духовної спадщини. Нариси з історії світової культури: Навчально-методичний посібник / Л.М.Шкаруба, С.М.Шошура. – Миколаїв: Вид-во “Іліон”, 2005. – С. 87‑113.

19. Шпиталь А. Ясунарі Кавабата // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. – № 8. – С. 42.

 

Практичне заняття №7

Ґ. Ґасіа Маркес «Сто років самотності»

План

1. Особливості розвитку латиноамериканської літератури. Місце і роль у ній Ґ.Ґарсіа Маркеса. Світоглядна система митця.

2. «Сто років самотності» як узагальнення долі латиноамериканського континенту. Історії створення роману .

3. Жанрова своєрідність роману (роман-урок, роман-застереження, сімейна-хроніка, роман-епопея, роман-міф, інтелектуальний роман).

4. Основні сюжетні лінії роману. Мотив землі Макондо як мотив землі обіцяної. Способи моделювання простору.

5. Морально-етична проблематика твору: родової відособленості, любові і шлюбу, особистості й цивілізації, технічного прогресу, біологічного й духовного розвитку особистості, проблема зміни поколінь та цивілізацій, історичного та метафізичного часу.

6. Способи вираження авторської позиції у творі.

Завдання

1. Підготувати повідомлення на тему: «Схрещення західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним світобаченням в оповіданні Ґ.Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами»; «Філософсько-естетичний сенс зустрічі янгола з людьми, своєрідність образу янгола в оповіданні Г.Г.Маркеса «Стариган із крилами».

2. Розкрийте специфіку «магічного реалізму». Знайдіть у творах митця риси цього методу.

Питання для дискусії

1. У чому, на вашу думку, полягає своєрідність Латинської Америки?

2. Які духовні проблеми порушує Ґ.Ґарсіа Маркес у своїй творчості?

3. У чому трагедія роду Буендіа?

Література

Тексти

1. Записник з моїми сумними курвами: Роман / Пер. з ісп. Г.Грабовська // Всесвіт. – 2005. – №11‑12. – С. 3‑38.

2. История одной смерти о которой знали заранее // Латинская Америка. – 1982. – № 1‑3.

3. Кохання під час холери // Всесвіт. – 1994. – № 10.

4. Полковнику ніхто не пише // Всесвіт. – 1972. – №3.

5. Стариган із крилами: Оповідання // Всесвітня література. – 1998. – №7. – С. 22‑23.

6. Сто лет одиночества: Роман // Иностранная литература. – 1970. – №6. – С. 5‑69; №7. – С. 140‑200; №8. – С. 6‑104.

7. Сто років самотності: Роман // Всесвіт. – 2001. – №5‑6. – С. 30‑93; №7‑8. – С. 3‑67; № 9‑10. – С. 68‑137.

8. Хроника объявленной смерти: Повесть / Перевод с исп. Л.Новиковой // Иностранная литература. – 1981. – №12. – С. 3‑47.

9. Щасливої дороги, сеньйоре президенте! // Всесвіт. – 2002. – № 5‑6. – С. 3‑15.

Критичні роботи

1. Богно В. Маркес: обстоятельства смерти, любви и прочей жизни // Звезда. – 1996. – №1. – С. 198 – 205.

2. Борщевська Л. Маркес: журналіст і письменник // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2001. – №20. – С. 10 – 11.

3. Борщевська Л. Журналістика Маркеса як шлях до письменства // Слово і час. – 2001. – №10. – С. 75 – 77.

4. Видано повну офіційну біографію Ґабріеля Ґарсіа Маркеса // Всесвіт. – 2009. – №11‑12.

5. Габріель Гарсіа Маркес. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література. – 1999. – №2. – С. 42‑43.

6. Гарин Д. «Cто лет одиночества» 35 лет спустя // Вопросы литературы . – 2004. – №1. – С. 213‑241.

7. Гнатюк Л. Типологія образу «крилатої людини» у творах Г.Гарсіа Маркеса, баладі І.Драча «Крила» та поезіях модерністів (Урок компаративного аналізу) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – №4. – С. – 47 – 48.

8. Грищенко Л. Від історії людства до історії духовності // Всесвітня література та культура. – 2001. – №5. – С. 41‑44.

9. Груздева Н., Злобина Е. Феномен Гарсиа Маркеса: парадоксы прочтения // Иностранная литература. – 1988. – №3. – С. 241 – 242.

10. Гузь О. Габріель Гарсіа Маркес // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – №3. – С. 7 – 19.

11. Гурдуз А. Твори Гарсіа Маркеса «Стариган із крилами» та Рея Бредбері «Дядечко Ейнар» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – №1. – С. 39‑40.

12. Дітькова С. Абсолютно синій кіт…// Зарубіжна література. – 1998. – №5. – С. 26‑31.

13. Дітькова С. Приречення на самотність: До вивчення роману Гарсіа Маркеса “Сто років самотності”// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2005. – №9. – С. 13‑18.

14. Жердинівська М. Незнищенна магія американської Атлантиди. Маркес Гарсіа Г. Стариган із крилами. Похорон Великої Мами // Зарубіжна література. – 1997. – №42.

15. Завгородня Л. Чи потрібні ангели на землі?(Порівняльний аналіз оповідань «Дідуган з крилами» Г.Г.Маркеса та «Що живить людей?» Л.Толстого) // Зарубіжна література. – 2001. – №40. – С.2.

16. Затонський Д. Габріель Гарсіа Маркес та його «Сто років самотності» // Маркес Ґ.Ґарсіа. Сто років самотності: Роман. Повісті. Оповідання. пер. з ісп. / Передм. Д.Затонського. – К: Вид. дім. «Всесвіт», 2004. – С. 5 – 18.

17. Затонський Д. “Самотність нашої самотності”: про “магічний реалізм” Г.Г.Маркеса // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – №1‑2. – С. 34‑37.

18. Земсков В. Актуальные заметки о колумбийском писателе Маркесе и о нас самих // Иностранная литература. – 1988. – №3. – С. 210 – 213.

19. Золотар З. Г.Гарсіа Маркес “Сто років самотності” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – №4. – С. 40 – 41.

20. Іщенко О. Магія реалізму й реалізм магії // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – №2. – С. 54 – 63.

21. Кабкова О. Коли відлітають ангели… // Всесвітня література. – 1998. – №12. – С. 15‑17.

22. Кирилюк О. У колі міфічного часу // Відродження. – 1994. – №8. – С. 27‑31.

23. Любовь и ХХ век (О новом Романе Габриэля Гарсиа Маркеса) [Пир во время чумы] // Иностранная литература. – 1987. – №7. – С. 213‑223.

24. Мазур І. «…Над нашим потоком гріхів і блукань…». За оповіданням Г.Г.Маркеса «Стариган з крилами» // Зарубіжна література. – 2005. – №10 (410). – С. 14.

25. Маркес рассказывает о себе // Иностранная литература. – 1988. – №3. – С. 214‑223.

26. Міщук В. Єресь про янгола. За оповіданням Ґ.Ґ.Маркеса «Стариган з крилами» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2012. – № 6. – С. 31 – 34.

27. Ненько І. Заклик до всепланетної солідарності. Спроба інтерпретації ідейно-художнього змісту роману Г.Г.Маркеса “Сто років самотності” // Всесвітня література. – 1999. – №2. – С. 46‑47.

28. Ніколенко О. “Чи повернеться янгол?”. Матеріали до вивчення оповідання Г. Г. Маркеса “Старий із величезними крилами” // Зарубіжна література. – №6. – С. 17‑18.

29. Нев’ярович Н. Основні риси поетики «магічного реалізму»(На матеріалі оповідання Г.Г.Маркеса «Стариган із крилами») // Всесвітня література. – 2006. – №6. – С.4‑7.

30. Оржицький І. О. “Ми – світло і правда, обернені в камінь...”. Література країн Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у ХХ столітті: Етнокультурний аспект. – К.: Юніверс, 2006. – 272 с.

31. Осипович І. Докір суспільству в оповіданні Г.Г.Маркеса «Стариган з крилами» // Зарубіжна література. – №10 (410). – С. 10‑13.

32. Первак О. Ідея солідарності як альтернатива самотності: комплексний аналіз роману Г.Г.Маркеса “Сто років самотності” // Всесвітня література. – 1999. – №2. – С. 43‑46.

33. Покальчук Ю. Латиноамериканський роман. – К., 1980.

34. Поляковский О. Маркес // Эхо планеты. – 2001. – №50. – С. 33 – 35.

 

Практичне заняття №8

Слов’янська версія постмодерністської прози: роман М.Павича «Хозарський словник»

1.Своєрідність композиції:

- метатекстуальні та паратекстуальні елементи;

- особливості рецепції,імітація стратегій електронного «гіпертексту»;

- хронотоп роману.

2. Постмодерністська концепція історії в романі:

- «текстуальність» та відносність історичних подій; тріада «світ-історія-книга»;

- пористість перетинок між фактом та фікцією.

3. Використання автором південнослов’янського фольклоу для створення ефекту «магічного реалізму»:

- трійка як магічне число;

- барокові елементи; роь оніричної складової (сни, видіння); жіноче й чоловіче начала; метафорика;

- символіка роману (символи волосся; солі; запахів).

4. «Постмодернізм з «людським обличчям»: гуманістична ідея роману (пересторога розчинення народів у вирі глобалізації сучасного світу; невміння або небажання людини, народу, релігійної конфесії зрозуміти інших як “метафора нашого світу” (М.Павич).

 

 


Просмотров 776

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!