Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Поняття та види мотивів безпеки праціРеферат з основ охорони праці

на тему: «Мотивація безпеки праці»

Виконала студентка

48-ї групи

Підгороднюк Юлія

Кіровоград-2014

 

 

План

Вступ

1. Поняття та види мотивів безпеки праці.

2. Мотиваційне регулювання безпеки праці.

3. Складнощі і завдання мотивації безпеки праці.

4. Система мотивів безпеки охорони праці.

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ

Управління мотивацією до підтримки високого рівня безпеки праці спрямоване на вироблення у працівників особистих і групових довгострокових інтересів і відповідних установок на безумовне зацікавлене дотримання вимог охорони праці, а також відповідної поведінки при небезпечних виробничих ситуаціях.

Необхідно розрізняти стимулююче управління, пов'язане із заохоченням працівника, і караюче управління,пов'язане з відповідальністю працівника за свої дії /бездіяльність.

Для формування стійкої корпоративно спрямованої позитивної мотивації в усіх підрозділах і трудових групах(бригадах) повинні використовуватися різноманітні методи стимулювання працівників до оволодіння знаннями і досвідом забезпечення безпеки праці і виробництва, до зниження показників аварійності, інцидентності, виробничого травматизму і професійної захворюваності.

Керівники повинні постійно обмірковувати можливі способи поліпшення роботи і внутрішньої мотивації працівників. Важливо виділити можливі прості зміни в роботі, які могли б привести до стимулювання внутрішньої мотивації підлеглих, викликати співпрацю і ентузіазм з їх боку.

Оскільки недостатність уміння і навичок частенько веде до травматизму, те освоєння працівниками нових навичок безпечної праці є тільки благому.

Найбільш поширеним в Росії і перевіреним методом стимулювання роботи по охороні праці є організаціяо гляду-конкурсу "За безпечну працю і виробництво"(назва умовна). Проведення огляду-конкурсу регулюється відповідним Положенням. Доцільно встановлювати декілька так званих номінацій і поєднувати моральне за охочення з матеріальним.

Стратегічне завдання такого огляду-конкурсу полягає в розвитку системи стимулюючих заохочень (методами морального і матеріального стимулювання) працівників,що знають і дотримуються вимог і норм охорони праці,при збереженні системи дисциплінарних дій на недостатньо підготовлених і недисциплінованих працівників.

Основні цілі такого огляду-конкурсу полягають в:

1. формуванні стійкої мотивації працівників на знання і дотримання норм і правил по охороні праці;

2. підвищенні зацікавленості працівників в поліпшенні стану умов і охорони праці на робочих місцях і в підрозділах;

3. підвищенні виконавчої працівників по дотриманню вимог охорони праці, інструкцій по безпечному веденню робіт;

4. зміцненні трудової і технологічної дисципліни працівників.

Усе це, у свою чергу, веде до зниження виробничого травматизму і професійної захворюваності.

Поняття та види мотивів безпеки праці.

Можливості людини, які протистояти небезпеці, визначаються ступенем її мотивації до праці та безпеки праці. Визначимо поняття мотиву. Мотив — це той психологічний фактор який визначає причини (що спонукає людину): чому людина діє в конкретній ситуації тільки так, а не інакше.

Безпечна поведінка на виробництві залежить не лише від професійних знань, навичок і здібностей, але і значною мірою від мотивів поведінки працівника. Відповідно управляти діями людини можна тільки за допомогою управління його мотивами. В обмін за свою працю працівники чекають не лише високої оплати, але і створення умов для особистісного зростання, отримання задоволення від власної роботи, інших компенсацій, адекватних професійному рівню і що відповідають особистим інтересам.

На жаль, незважаючи на те що необхідність стимулювання працівників закріплена в законодавчому порядку і «до працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну участь й ініціативу в здійсненні заходів по підвищенню рівня безпеки і поліпшенню умов праці» (ст. 25 Закону України "Про охорону праці"), цей захід на практиці використовується украй рідко. Більше того, найчастіше застосовуються протилежні заходи дисциплінарні покарання. Що несе швидше демотивуючий характер.

Отже, в різних організаціях, закладах, виробництвах необхідно шукати шдяхи підкріплення й підсилення мотиву безпеки праці. Для цього необхідно:

· Створювати такий психологічний клімат в колективі, при якому зниження авторитету через порушення правил безпеки зводило б до мінімуму матеріальну вигоду, яка могла би бути досягнена за рахунок порушеня правил безпеки.

· Стимулювати матеріально і соціально безпечну працю.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 641

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!