Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Яку відповідальність несе працівник, якщо за його провини зіпсоване обладнання?а) адміністративну;

б) дисциплінарну;

в) матеріальну;

г) кримінальну.

д) адміністративну та дисциплінарну;

39.Норма тривалості робочого часу працівників не може перевищувати:

а) 25 годин на тиждень;

б) 36 годин на тиждень;

в) 41 годину на тиждень;

г) 40 годин на тиждень.

д) 21 годину на тиждень;

В який термін з дня прийняття на роботу працівник повинен пройти навчання з охорони праці?

а) не пізніше 1 року;

б) не пізніше 1 місяця;

в) не пізніше 1 тижня;

Г) в день прийняття на роботу.

д) не пізніше 3 місяців

 

41.Після якої тривалості перерви в трудовому процесі робітник, що виконував роботу підвищеної небезпеки, повинен пройти позаплановий інструктаж?

а) 40 календарних днів;

б) 30 календарних днів;

в) 60 календарних днів;

г) 45 календарних днів.

д) 14 календарних днів;

 

42. Протягом якого часу комісія з розслідування обставин та причин нещасного випадку повинна скласти акт за формою Н–1:

а) 10 діб;

б) 5 діб;

в) 3 діб;

г) 1 доби

д) 7 діб

 

43. Що може статися з працівником внаслідок багаторазової, тривалої дії на його організм шкідливих виробничих чинників:

а) виробнича травма;

б) професійне захворювання;

в) професійне отруєння;

г) професійний опік.

д) серцево-судинні захворювання

44. Припікаюча дія їдких лугів сильніша, ніж дія кислот, тому що їдкі луги:

а) проникають у більш глибокі тканини;

б) активуються під дією кисню;

в) активуються під дією інфрачервоного випромінювання;

г) активуються під дією ультрафіолетового випроміню­вання;

д) активуються під дією денного світла.

 

45. Бутиловий спирт викликає:

а) першіння в горлі;

б) подразнення слизових оболонок дихальних шляхів;

в) подразнення шкірних покривів;

г) запалення повік;

д) запалення рогівки очей.

 

46. Заходи профілактики дії парів легколетких сполук на організм:

а) герметизація;

б) місцева вентиляція;

в) індивідуальний захист;

г) змазування шкіри мазями;

д) промивання шкіри водою в кінці робочої зміни.

 

47. Типовим проявом дії антибіотиків є скарги на:

а) стійкий свербіж шкіри;

б) головний біль;

в) підвищену втомлюваність;

г) біль і сухість у горлі;

д) різь в очах.

 

48. До профілактичних засобів у процесі виробництва антибіотиків включають такі правила особистої гігієни:

а) миття рук після маніпуляції з антибіотиками;

б) прийняття душу;

в) зміна одягу після роботи;

г) змазування шкіри індиферентними мазями;

д) прополіскування ротової порожнини водою.

 

49. Гостра променева хвороба виникає за дози опромінення:

а) 25—50 бер;

б) 75—100 бер;

в) 125—150 бер;

г) 175—250 бер;

Д) 270—300 бер.

50. Для зниження дії опромінення на медичного працівника вирішальне значення має:

а) одяг;

б) відстань;

в) робоча поза;

г) використання робочих дзеркал;

д) фартух із медичної клейонки.

 

51. До індивідуальних заходів захисту від дії лазерного опромінення належать:

а) медичний халат;

б) фартух із пластикату;

в) бавовняна ширма;

г) окуляри;

д) гумові рукавички.

 

52. Шкідливими фізичними чинниками під час роботи у фізіо­терапевтичному кабінеті є:

а) підвищення температури в робочій зоні;

б) підвищений рівень шуму та вібрації;

в) зростання вологості та йонізації повітря;

г) збільшення напруги магнітного та електричного полів;

д) зміна рівня ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювань.

 

53.За роботою апаратів і станом пацієнтів у фізіотерапев­тичному кабінеті повинна стежити:

а) завідувач фізіотерапевтичного відділення;

б) старша медична сестра терапевтичного відділення;

в) медична сестра фізіотерапевтичного відділення;

г) технік;

д) інженер з техніки безпеки.

 

54. Назвіть основні правила безпеки під час роботи з кисне­вими балонами:

а) балони з киснем зберігати у вертикальному положенні у спеціально відведеному приміщенні;

б) до балонів не можна торкатися предметами або руками, вкритими жиром;

в) кисневі балони мають бути забезпечені спеціальними редукційними вентилями;

г) балони з киснем слід оберігати від ударів, падіння;

д) балони встановлюють на відстань не менше 0,5 м від труб центрального опалення та гарячого водопостачання.

55.Під час флюорографії прямі рентгенівські промені незнач­но впливають лише на:

а) статеві органи;

б) нирки;

в) червоний кістковий мозок;

г) кришталик ока;

д) слизову оболонку кишок.

 

56. Вологе прибирання флюорографічного кабінету слід здійснювати:

а) перед початком роботи кабінету;

б) після закінчення роботи кабінету;

в) під час спеціальної перерви для прибирання;

г) у будь-який вільний час;

д) за призначенням завідувача кабінетом.

 

57. Меблі флюорографічного кабінету в кінці робочого дня протирають полотниною, змоченою:

а) дезінфікуючим розчином згідно з нормативними нака­зами МОЗ України;

б) водопровідною водою;

в) 2 % розчином натрію гідрокарбонату;

г)розчином калію перманганату 1:10000;

д) оцтовою водою.

 

58. У процесі експлуатації кабінетів і відділень променевої терапії на персонал можуть діяти такі шкідливі чинники:

а) йонізуюче випромінювання;

б) підвищена концентрація радіонуклідів на робочих поверхнях і в повітрі робочих приміщень;

в) електромагнітне випромінювання високої частоти від медичних прискорювачів;

г) підвищена концентрація токсичних компонентів захисних матеріалів на робочих поверхнях і в повітрі робочих приміщень;

д) підвищена концентрація озону й оксидів азоту повіт­ряних електричних розрядів у високовольтних при­строях.

59. Залежно від профілю діяльності, спеціалізації та конкрет­них умов праці медичних працівників до професійних шкід­ливих чинників належать:

а) значне нервово-емоційне напруження;

б) небезпека травматизації та зараження під час операцій, маніпуляцій, обстежень;

в) несприятливе за своїми фізичними та хімічними влас­тивостями оточуюче середовище на робочому місці;

г) вимушене положення тіла, напруження зору;

д) праця в нічний та понаднормативний час.

 

60. Серед медичних працівників преважають такі захво­рювання:

а) гіпертонічна хвороба;

б) алергійні захворювання;

в) хвороби опорно-рухового апарату;

г) хвороби шлунково-кишкового тракту;

д) хвороби сечовидільної системи.

 

61.При взятті крові з вени медична сестра з метою захисту використовує:

а) маску;

б) стерильні гумові рукавички;

в) чистий поліетиленовий фартух;

г) захисні окуляри;

д) пересувну захисну ширму.

 

62.Основні правила захисту медичних працівників від ін­фекції:

а) інформація про конкретні джерела інфекції;

б) чисте і ретельне миття рук;

в) використання індивідуальних заходів захисту;

г) накладання водонепроникних пов’язок на порізи і садна;

д) уникання проколів, порізів рукавичок і рук.

 

63. Збудник гепатиту В руйнується:

а) у процесі кип’ятіння у дистильованій воді протягом 60 хв;

б) під час автоклавування при тиску пари 2 атм. і темпе­ратурі 132 °С, експозиція 20 хв;

в) у сухожаровій шафі при температурі 180 °С, експозиція 20 хв;

г) під час автоклавування при тиску пари 1,1 атм. і темпе­ратурі 120 °С, експозиція 20 хв;

д) під час кварцування поверхонь через 60 хв.

 

64. Вірус гепатиту В проникає в організм людини:

а) парентеральним шляхом;

б) через дихальні шляхи;

в) через брудні руки;

г) у разі поранення шкіри;

д) через слизові оболонки.

 

65. Імуноглобулінова профілактика після ймовірного зара­ження вірусним гепатитом В застосовується не пізніше ніж через:

а) 12 год;

б) 24 год;

в) 2—3 доби;

г) 4 доби;

д) 5 діб.

 

66.Надзвичайно небезпечною і на сьогодні невиліковною ін­фекційною хворобою є:

а) сифіліс;

б) туберкульоз;

в) СНІД;

г) вірусний гепатит А;

д)гонорея.

 

67. Одним із найефективніших заходів зниження ризику зараження кров’яними інфекціями є застосування:

а) халатів;

б) гумових рукавичок;

в) захисних масок;

г) захисних окулярів;

д) поліетиленових фартухів.

 

68. Кількість захисних марлевих масок на одного медичного працівника протягом доби має складати:

а) 2 штуки;

б) 3 штуки;

в) 4 штуки;

г) 5 штук;

Д) 6 штук.

 

69. У всіх підрозділах лікувально-профілактичних закладів згідно з нормативним Наказом № 120 МОЗ України потрібно мати:

а) набір медикаментів для надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах;

б) запас предметів індивідуального захисту від кров’яних інфекцій;

в) аптечку для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам у разі поранення або попадання біоматеріалу на шкіру чи слизові оболонки;

г) набір антисептичних засобів;

д) набір перев’язного матеріалу.

 

70. Ефективним засобом зменшення рівня захворювання і смертності від гепатиту В є:

а) вакцина проти гепатиту В;

б) протиправцева сироватка;

в) нативна плазма;

г)білкові гідролізати;

д) антибіотики.

 

71.У разі випадкового потрапляння розчину дезінфекційного препарату в шлунок постраж далому:

а) дають випити декілька склянок води (температура 32—34 °С) або блідо-рож«вого розчину калію перманга­нату;

б) штучно викликають блювання;

в) дають випити 5—10 таблеток активованого вугілля;

г) дають сольове послаблювальне;

д) дають рицинову олію.

 

72. Пил лікувальних засобів здатен проникати:

а) через шкіру;

б) через слизові оболонки;;

в) через травний тракт;

г) через сечовидільну систему;

д) в легені.

 

73. При тривалій роботі у вимушеному положенні стоячи можуть розвинутись такі симптоми (захворювання):

а) плоскостопість;

б) стомлюваність ніг;

в) варикозне розширення вен;

г) судоми Ікроножних м’язів;

д) тромбофлебіт.

 

74. Основними ознаками нервового виснаження медичного працівника є:

а) знесиленість, хронічне «стомлення, загальна слабкість;

б) емоційне перенапруження (депресія, безпорадність);

в) психічне перенапруження (негативне ставлення до себе, роботи, людей);

г) висипка на шкірі;

д) фізіологічні зміни.

 

75.Ознаками психічного перенапруження медичного пра­цівника є:

а) негативне ставлення до себе;

б) негативне ставлення до людей;

в) негативне ставлення до роботи;

г) негативне ставлення до життя;

д) агресивність.

 

76.Найефективнішим засобом профілактики нервового ви­снаження є:

а) вирішення проблем;

б) зняття напруження;

в) надання підтримки на неофіційному рівні;

г) просування по службі.

д) відпочинок

 

77. У разі розвитку стресу проявляються симптоми:

а) тривога;

б) зміна настрою;

в) відчуття провини;

г) неуважність;

д) фізіологічні зміни.

 

78. У разі нервового виснаження проявляються симптоми:

а) хронічна втомленість;

б) нудьга;

в) цинізм;

г) депресія;

д) роздратування

 

79. Для мед сестринського персоналу характерні типові групи стресорів, які:

а) спричинені умовами сестринської справи (постійний контакт із тяжкохворими і смертельними випадками);

б) виникають через особистісні причини (дефіцит знань та ін.);

в) провокуються адміністрацією (акредитація, конф­лікти);

г) виникають у процесі спілкування з пацієнтами;

д) виникають у процесі спілкування з колегами

 

80.До заходів щодо запобігання стресам і поліпшення умов праці належать:

а) інформованість;

б) оцінювання;

в) консультації і наставництво;

г) професійне вдосконалення;

д) взаємопідтримка і схвалення.

 

81.Хто проводить вступний інструктаж з питань охорони праці:

а) спеціаліст з охорони праці або особа призначена наказом;

б) роботодавець;

в)головний інженер;

г) особа призначена наказом;.

д) спеціаліст з охорони праці

 

82. Де реєструється вступний інструктаж:

а) в журналі інструктажів на робочому місці;

б) в наряді-допуску;

в) в особистій карточці;Просмотров 9010

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!