Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» кореспондуєПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Каса» «Каса»
«Рахунки в банках» «Рахунки в банках»
«Неоплачений капітал» Виключено
«Довгострокові позики»    
«Довгострокові зобов’язання за облігаціями» «Вилучений капітал»
      «Фінансові витрати»
    «Надзвичайні витрати»  

«Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 73 «Інші фінансові доходи» 74 «Інші доходи» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 95 «Фінансові витрати»

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» призначений для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди, а також за оборотні матеріальні активи, кошти та цінні папери, отримані за договором оренди цілісного майнового комплексу.

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» має такі субрахунки:

531 «Зобов’язання з фінансової оренди»

532 «Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів»

За кредитом рахунка 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» відображається нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об’єкти довгострокової оренди, за дебетом - її погашення, переведення до короткострокових зобов’язань, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та об’єктом орендованих необоротних активів.

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Каса» «Основні засоби»
«Рахунки в банках» «Інші необоротні матеріальні активи»
«Довгострокові позики»    
«Короткострокові позики» «Нематеріальні активи»
    «Капітальні інвестиції»
«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» «Довгострокові біологічні активи»
    «Розрахунки за податками й платежами»
    «Фінансові витрати»
«Інші доходи»    

Рахунок 54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

На рахунку 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» ведеться облік сум податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, які використовуються з метою оподаткування.

За кредитом рахунка 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць, за дебетом - зменшення відстрочених податкових зобов’язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов’язань.

Визначення суми відстроченого податкового зобов’язання здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». Аналітичний облік відстрочених податкових зобов’язань ведеться за видами активів або зобов’язань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниця.

Рахунок 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Відстрочені податкові активи» «Відстрочені податкові активи»
    «Додатковий капітал»
«Розрахунки за податками й платежами» «Розрахунки за податками й платежами»
«Податок на прибуток» «Інші затрати»
    «Податок на прибуток»

Рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язання»

Рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язання» призначено для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточним зобов’язанням та облік яких не відображається на решті рахунках класу 5 «Довгострокові зобов’язання». Зокрема, на цьому рахунку відображається відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов’язкових платежів), фінансова допомога на зворотній основі тощо.

За кредитом рахунка 55 «Інші довгострокові зобов’язання» відображається збільшення довгострокових зобов’язань, за дебетом - їх погашення, переведення до короткострокових, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним кредитором та видами залучених коштів.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 679

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!