Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Рахунок 50 «Довгострокові позики» кореспондує  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
Виключено «Довгострокові фінансові інвестиції»
«Капітальні інвестиції» «Капітальні інвестиції»
«Каса» «Каса»
«Рахунки в банках» «Рахунки в банках»
«Інші кошти» «Інші кошти»
«Короткострокові векселі одержані» «Поточні фінансові інвестиції»
    «Розрахунки з різними дебіторами»
«Розрахунки з покупцями та замовниками»    
    «Вилучений капітал»
«Розрахунки з різними дебіторами» «Цільове фінансування і цільові надходження»
«Пайовий капітал» «Довгострокові позики»
«Неоплачений капітал» «Довгострокові векселі видані»
«Цільове фінансування і цільові надходження» «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»
«Довгострокові позики» «Довгострокові зобов’язання з оренди»
«Довгострокові зобов’язання за облігаціями»    
    «Короткострокові позики»
«Інші довгострокові зобов’язання» «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»
«Короткострокові позики»    
«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»    
    «Короткострокові векселі видані»
    «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
«Розрахунки за іншими операціями»    
    «Розрахунки за податками й платежами»
«Інший операційний дохід»    
«Інші фінансові доходи» «Розрахунки за страхуванням»
«Інші доходи» «Розрахунки за іншими операціями»
«Надзвичайні доходи»    
    «Інші операційні витрати»
    «Інші затрати»
    «Загальновиробничі витрати»
    «Адміністративні витрати»
    «Витрати на збут»
    «Інші витрати операційної діяльності»
    «Фінансові витрати»
    «Надзвичайні витрати»

Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані»

На рахунку 51 «Довгострокові векселі видані» ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов’язанням.

Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані» має такі субрахунки:

511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті»

512 «Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті»

На рахунку 51 «Довгострокові векселі видані» за кредитом відображається видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом - погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем.

Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Каса» «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
«Рахунки в банках»    
«Розрахунки з покупцями та замовниками» «Розрахунки за податками й платежами»
«Розрахунки з різними дебіторами» «Розрахунки за страхуванням»
    «Розрахунки за іншими операціями»
«Неоплачений капітал»    
«Довгострокові позики» «Інші операційні витрати»
«Короткострокові позики» «Інші витрати операційної діяльності»
«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»    
    «Фінансові витрати»
«Інші доходи»    

Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» призначено для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» має такі субрахунки:

521 «Зобов’язання за облігаціями»

522 «Премія за випущеними облігаціями»

523 «Дисконт за випущеними облігаціями»

За кредитом субрахунка 521 «Зобов’язання за облігаціями» ведеться облік боргових зобов’язань за номінальною вартістю облігацій, за дебетом - погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій.

За кредитом субрахунка 522 «Премія за випущеними облігаціями» ведеться облік одержаних премій (перевищення вартості продажу облігації над її номінальною вартістю) за випущеними облігаціями, за дебетом - амортизація премії з визнанням фінансових доходів.

За дебетом субрахунка 523 «Дисконт за випущеними облігаціями» ведеться облік наданого дисконту (перевищення номінальної вартості облігації над вартістю її продажу) за випущеними облігаціями, за кредитом - амортизація дисконту з визнанням фінансових витрат.

Аналітичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями ведеться за їх видами та термінами погашення.Просмотров 800

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!