Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Виставки та ярмарки в МЕД УкраїниУ сучасних умовах розвиток виставково-ярмаркової діяльності є одним з ефективних методів забезпечення розвитку економіки України, сти-мулювання інновацій, структурних змін на користь високотехнологічних виробництв, просування передових вітчизняних технологій, товарів і послуг на внутр. і зовн. ринки. Всесвітня асоціація виставкової діяльності (UFI), членом якої є Виставкова федерація України (ВФУ), прогнозує подальший динамічний розвиток виставкового бізнесу. На сьогодні лідерами серед укр.операторів є такі найбільші виставкові оператори: “ “КиївЕкспоПлаза” (Київ), “Міжнародний виставковий центр” (Київ), “Прем’єр-ЕКСПО” (Київ) тощо. Виставкова діяльність в Україні добре вписується в розбудову ринкової економіки, яка формується. Вони дають можливість швидко вивчити ринок і зібрати в короткий термін необхідну інформацію. Це найбільш вигідне місце для позиціювання п-ва, формування партнерських договірних відносин із посередниками, споживачами, іншими господарюючими суб’єктами ринку. Представлені на виставці нові товари та послуги х-зують зміни і тенденції, властиві певній галузі в даний час. А сьогодні, як відомо, своєчасне отримання необхідної інформації може сприяти створенню певної конкурентної переваги за умов швидкої та правильної реакції фірми. В Україні зародження виставкової справи існуючого світового зразка почалося на початку 90-х років, тому цей вид бізнесу є досить молодим і перспективним. Разом з тим, вже сформувались певні тенденції розвитку нац.виставкового бізнесу, які можна вважати позитивними: • дедалі зростає частка спеціалізованих виставкових та ярмаркових заходів у загальній їх кількості; • більшій частині заходів, що проводяться а Україні, надається статус міжнародних; • окреслюються лідери серед компаній-організаторів на укр.ринку; • компанії-організатори тяжіють до спеціалізації (діяльність за певними тематиками, робота з окремими галузями). Заради підвищення ефективності науково-технічних та промислово-торговельних виставок для розвитку нар.госп-ва України, розробили правові бази з питань здійснення виставкової діяльності, та визначели напрями її діяльності, це:- підготовка пропозицій до щорічних програм участі України у виставках за кордоном; - підвищення рівня виставкової діяльності, посилення її впливу на науково-технічне та технологічне оновлення вітчизняного виробництва; - запровадження міжнародного досвіду з організації виставок, сприяння інтеграції виставкових організацій України у міжн. виставковий рух; - розробка і координація планів реалізації виставкових заходів в Україні. Тощо.Аукціони в МЕД

Одним із способів міжнародної торгівлі є аукціон. Аукціони – публічний продаж товарів, цінних паперів, майна підприємств, творів мистецтва та інших об’єктів, яка проводиться за заздалегідь встановленими правилами і шляхом цінового змагання між покупцями. На аукціоні здійснюється торгівля товарами, які мають індивідуальні особливості і властивості. Це виключає можливість заміни партій однакових за назвою товарів, тому що вони можуть мати різні властивості – якість, зовнішній вигляд, смак. Тому аукціонні товари до продажу на аукціоні повинні бути оглянуті або дегустовані покупцем. Попередній огляд є обов’язковою умовою аукціонної торгівлі, тому що ні влаштовувачі аукціону, ні продавці після продажу товару з аукціону не приймають ніяких претензій відносно якості товару. Основними предметами торгу на міжнародних аукціонах є такі товари як немита вовна, хутра, чай, тютюн, овочі, фрукту, квіти, риба, тропічні породи лісу, худоба (в основному коні). Нажаль такий вид аукціону не є популярний і притаманний для Україні. В нас користуються попитом земельні аукціони, аукціони з продажу майна підприємств. Протягом останніх років обсяги продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення значно зросли по всій Україні . У проведенні аукціону розрізнюють чотири стадії: підготовка аукціону, огляд товарів, аукціонний торг, оформлення і виконання аукціонної угодиї. Головною стадією аукціону є торг, під час якого і здійснюється купівля-продаж товарів. Перевага аукціонної торгівлі полягає в тому, що вона зручна і для постачальників і для покупців завдяки зосередженню великої кількості різних товарів і залученню велик. кількості покупців. В Україні аукціони розповсюджені Центри аукціонної торгівлі. Норка – Нью-Йорк, Монреаль, Лондон, Копенгаген, Осло, Стокгольм, Санкт-Петербург; немита вовна є Лондон, Ліверпуль, тютюном є Нью-Йорк, Амстердам, Бремен, квітами – Амстердам, овочами та фрукти – Антверпен та Амстердам, рибою – США і порти зх.європейських країн (крім Ісландії і Норвегії), кіньми – Довіль (Франція), Лондон та Москва.Біржі в МЕД України

Біржі відіграють важливу роль в МЕД. Біржовий ринок України становить: універсальні, товарні й товарносировинні біржі, агропромислові біржі та фондові біржі. Універсальні біржі займають вагомий сегмент на біржовому ринку України. Проте місце універсальних біржових установ у національній економіці щорічно зменшується як кількісно, так і відсотково. Характерною рисою української економіки є сировинний напрям торгівлі. Це впливає на розвиток саме товарних та товарно-сировинних бірж . Кількість товарних бірж щорічно збільшується зростання з 244 бірж у 2004 р. до 341 біржі у 2009 р., що становило майже 40%. Товарні біржі займають більше ніж половину загального обсягу біржового ринку. Їх кількість щорічно зростає і становить в 2009 р. – 64,2%. У агропромислового сегмента біржового ринку очевидним є його невагоме місце та падіння. Загальні кількісні їх скоротилася до 25. Найважливішим елементом розвинутої ринкової економіки та біржової інфраструктури є фондова біржа. Саме вона створює можливості для мобілізації фінансових ресурсів і їх спрямування на довгострокові інвестиції та фінансування перспективних програм. Але в українській економіці вона займає незначне місце. Основним індикатором фонд.ринку України є індекс ПФТС, який розраховується щодня за результатами торгів ПФТС на основі середньозваженої ціни по угодах . Фондова біржа ПФТС, частка якої серед фондових бірж України в 2008 р. склала 90,52%, займає провідну позицію на ринку цінних паперів України. Останнім часом вагоме місце почала займати міжбанківська валютна біржа. Якщо п’ять років тому вона зовсім не мала розвитку в Україні, то сьогодні набуває актуаль ності та сягає вже 7% від загальної кількості біржових інститутів. Стосовно напрямів й тенденцій розвитку біржового ринку провідне місце замала металопродукцією протее останінм часом показує нестабільність. Також відбувається падіння на кількість біржових угод, пов’язаних з транспортною сферою. Вагому частку грошового обігу на біржовому ринку займає паливний сегмент. Найбільша кількість угод проходить на біржі з с/г продукцією, що підтверджує сировинний напрям розвитку нац.економіки. Але цей сегмент ринку розвивається у спадному тренді. Сегмент ринку цінних паперів займає важливу частку біржового ринку. І саме цей ринок у момент фінансової та економічної нестабільності показав найвищу ефективність. Якщо говорити про перспективи розвитку біржового процесу в країні, то можна виділити такі позиції:

зростання кількості фондових бірж (фондових відділів товарних бірж), а також валютних бірж (валютних відділів фондових бірж); – стабілізація цін на акції найбільших бірж і цін на брокерські місця; – зростання кількості форвардних і ф’ючерсних операцій; –формування єдиного інформаційного простору біржової діяльності на всій території країни.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!