Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


А) Целлюлозаны гидролиздегенде419. Қант қызылшасының неше пайызы сахароза.

А) 28-30%.

420. Ана сүтіндегі лактозаның мөлшері:

А) 5,5-8,4%.

421. Сиыр сүтінің неше пайызы лактоза:

А) 4-4,5%.

422. Сахарозаның изомерлері.

А) Мальтоза, лактоза және целлобиоза.

423. Сахарозаның формуласы.

А) .

424. Глюкозаны неге көпатомды спиртке жатқызады?

А) Оның құрамында бірнеше гидроксил тобы кездеседі.

425. Глюкоза спирттік ашығанда не түзіледі?

А) Этил спирті және көмірқышқыл газы .

426. Глюкоза сүт қышқылды ашығанде не түзіледі?

А) Сүт қышқылы.

427. Сахарозаны гидролиздесе не түзіледі?

А) Глюкоза мен фруктоза.

 

428. Сүт қанты дегеніміз не?

А) Лактоза.

 

429. Қазақстан Республикасының қай жерлерінде қант өңдіріледі?

А) Жамбыл және Алматы облысы.

430. Полисахаридтердің жалпы формуласы

А) .

 

431. Крахмалдың неше түрі бар?

А) Екі түрі бар: 1) амилоза (түзу тізбекті) 2) амилопектин (тармақты).

 

432. Өңдірісте крахмалды қайдан алады?

А) Картоптан немесе жүгеріден алады.

 

433. Крахмал гидролизденгенде не түзіледі?

А) Глюкоза.

 

434. Крахмал гидролизінің бірінші сатысында не түзіледі?

А) Декстрин.

 

435. Крахмал гидролизінің екінші сатысында не түзіледі?

А) Мальтоза.

 

436. Өнеркәсіпте крахмалды синтездеп не алады?

А) Сірне мен глюкоза.

 

437. Клетчатка дегеніміз не?

А) Целлюлозаның екінші аты.

 

438. Целлюлозаның құрылымы қандай болады?

А) Сызықтық.

439. Крахмалды қандай сапалық реакциямен анықтайды?

А) Иод ерітіндісі арқылы.

440. Целлюлозадан алынатын маталарды ата.

А) Ацетатты жібек, аммиакты жібек, вискоза жібі.

 

441. Нитроқосылыстар дегеніміз не?

А) Көмірсутек радикалынан және нитро тобынан тұратын күрделі органикалық қосылыс.

 

442. Аминдер дегеніміз не?

А) Аммиак молекуласындағы бір, екі немесе үш сутек атомдарының орның көмірсутек радикалдары басқан өнімдер. 

443. тобы қалай оқылады?

А) Амин.

444. Аммиактағы көмірсутек радикалына алмасқансутек атомының санына орай аминдер қалай бөлінеді?

А) Біріншілік, екіншілік және үшіншілік.

445. Амин тобының формуласы.

А) .

 

446. Зинин реакциясы дегеніміз не?

А) Нитробензолға сутек қосып анилин алу. .

447. Аминдердің иісі ненің иісіне ұқсайды?

А) Аммиактың.

 

448. Аминдердің көміртек тізбегіндегі көміртек санының өсуіне орай олардың суда ерігіштігі қалай өзгереді?

А) Кемиді.

 

449. Аминдер қандай қасиет көрсетеді?

А) Негіздік.

 

450. Аминдерге тән изомерлену.

А) Тізбектік және радикалдың орнына байланысты.

451. Аминдердің негіздік қасиеті неге басым болады?

А) Амин молекуласындағы көмірсутек радикалының электрон тығыздығы азотқа қарай ығысқан.

452. Аминсірке қышқылының (глицин) формуласы.

А) .

453. Аминқышқылдарын тарихи атауы бойынша қалай атаймыз?

А) , , т.с.с.

454. Аминқышқылдарын тарихи жүйемен атаудың ерекшелігі неде?

А) Бұлай атағанда ең ұзын тізбек таңдалып, номерлеу функционалдық топтан емес одан кейінгі көміртегі атомынан басталады.

455. Аминқышқылдары қалай бөлінеді?

А) Табиғи, синтездік.

456. Табиғи амин қышқылдарының саны қанша?

А) 150-дей.457. Нитроқосылыстар қайда қолданылады?

А) Жарылғыш заттар алуда.

 

458. Аминқышқылдары дегеніміз не?

А) Құрамында көмірсутек радикалдарымен байланысқан екі фунционалдық топ: Амин тобы және карбоксил тобынан тұратын заттар.

 

459. Аминқышқылдарында қандай функционалдық топтар бар?

А) Амин тобы мен карбоксил тобының.

460. Гетерофункционалды қосылыстар дегеніміз не?

А) Әртүрлі қызмет атқаратын қосылыстар.

 

461. Пептидтік байланыс дегеніміз не?

А) Екі амин қышқылының арасындағы байланыс.

462. Глицин қайда қоладанылады?

А) Жүйке жүйесін басуда.

463. Амин қышқылдарын халықаралық номенклатура бойынша қалай атайды?

А) Карбоксилден бастап нөмірлеп, амин тобының орның цифрмен көрсетеді.

464. Амин тобы қандай қасиет көрсетеді?

А) Негіздік.

465. Аминқышқылдары өзара әрекеттескенде қандай байланыс пайда болады?

А) Пептидтік.

466. Гетероциклді қосылыстар дегеніміз не?

А) Циклдердің құрамында көміртегі атомдарымен бірге басқа элементтердің атомдары да кіретін күрделі органикалық қосылыстар.

 

467. Белоктар дегеніміз не?

А) Молекулалары әртүрлі аминқышқылдарының қалдықтарынан күрделі табиғи полимерлер (биополимерлер).

 

468. Биополимерлер дегеніміз не?

А) Белок жасанды емес табиғи биологиялық полимерлерден тұрады. Соны ажыраты үшін осылай атайды.

 

469. Белоктардың екінші атауы не?

А) Протеиндер.

 

470. Протеиндер дегеніміз не?

А) Белоктың екінші атауы.

 

471. Белоктар гидролизденгенде түзілетін соңғы өнімді ата.

А) аминқышқылдары.

 

472. Белоктар қанша аминқышқылдарынан құралаған?

А) 20.

473. Белоктың неше реттік құрылымы бар?

А) 4.

 

474. Белоктың бірінші реттік құрылымы дегеніміз не?

А) Полипептид тізбегіндегі әртүрлі аминқышқылдарының кезектесіп орналасуы.

 

475. Белоктың екінші реттік құрылымы дегеніміз не?

А) Сызықтық тізбектің оралмаға оралуы.

 

476. Белоктың үшінші реттік құрылымы дегеніміз не?

А) Екіншілік оралманың түйін түзуі.

 

477. Белоктың төртінші реттік құрылымы дегеніміз не?

А) Бірнеше полипептидтік тізбектің түйіршіктеліп күрделі қосылыс түзуі.

 

478. Белоктың денатурациясы дегеніміз не?

А) Белоктың екінші және үшінші реттік құрылымының бұзылуы.

479. Пептидтік байланысты көрсетініз.

А) .

480. Дисульфидтік көпірше дегеніміз не?

А) .

481. Адам организмінде белоктардың қанша түрі кездеседі?

А) 1000-нан аса.

482. Оксигемоглобин дегеніміз не?

А) Оттекпен байланысқан гемоглобин.

483. Белок жанғанда ненің иісі шығады?

А) Қауырсын.

484. «Ксанто» қандай мағына береді?

А) Сары.

485. «Протеин» қандай мағына береді?

А) Белок.

486. Нуклеин қышқылдары дегеніміз не?

А) Молекулалық массалары 200-ден бірнеше миллион болатын ЖМҚ.

487. Нуклеин қышқылдарының екінші аты.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!