Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


А) Этиленгликоль немесе этандиол277. Екі атомды спирт этиленгликоль қайда қолданылады?

А) Машинада антифриз ретінде.

278. Үш атомды спирт не деп аталады?

А) Глицерин немесе пропантриол.

279. Үш атомды спирт глицерин қайда қолданылады?

А) Парфюмерияда, қопарылғыш заттар алуда, химия және тамақ өнеркәсібінде.

280. Карбинол тобының формуласы:

А) .

281. Спирттердің гомологтық қатарында нешінші мүшесіне дейін сұйық заттар?

А) Он бірінші.

282. Спирттердің молекулалық масасының артуына байланысты судаерігіштігі қалай өзгереді?

А) Төмендейді.

283. Спирттердің молекулалық массасының артуына байланысты қайнау және балқу температурасы қалай өзгереді?

А) Өседі.

 

284. Спирттердің қайнау температурасының жоғары болуының себебі неде?

А) Спиртте сутектік байланыс бар.

285. Сутектік байланыс дегеніміз не?

А) Бірі сутек элементі болып екіншісінің электртерістілігі одан жоғары элемент арасындағы байланыс.

286. Этерификация реакциясы дегеніміз не?

А) Спирт пен карбон қышқылы әрекеттесіп күрделі эфир түзілу реакциясы.

287. Спирт пен спирт әрекеттессе не түзіледі?

А) Жай эфир.

288. Спирттер тотықса не түзіледі?

А) Альдегид.

289. Гидролиз спирті дегеніміз не?

А) Целлюлозаны гидролиздеу арқылы алынған спирт.

290. Абсолютті спирт дегеніміз не?

А) Құрамында суы жоқ спирт.

291. Глюкозадан спиртті қалай алады?

А) Спирттік ашыту арқылы.

292. Этил спиртін этиленнен қалай алады?

А) Дегидратациялау арқылы.

293. , деген қандай мағына береді?

А) Тиісінше екі және үш гидроксил тобы бар деген сөз.

294. Фенол дегеніміз не?

А) Бензол сақинасынан және гидроксил тобынан тұратын күрделі органикалық қосылыс.

295. Фенол қышқылдық қасиетінің күші қандай?

А) Әлсіз.

 

296. Триброфенолдың екінші атауы.

А) Пикрин қышқылы.

297. Фенолдың сапалық реакцияларының бірі.

А) Бром суымен әрекеттесіп 2,4,6-трибромфенол түзуі.298. Динамиттің құрамын қандай?

А) 95% нитроглицерин, 0,5% , 4,5% кизель (топырақ).

299. Динамитті кім ойлап тапты?

А) А.Нобель.

300. Фенолдың екінші атауы.

А) Карбион қышқылы немесе гидроксибензол.

301. Фенол неге қышқылдармен әрекеттеспейді?

А) Себебі, ол қышқылдық қасиет көрсетеді.

302. Альдегидтердің функционалдық тобы не деп аталады?

А) Карбониль.

303. Альдегидтер дегеніміз не?

А) Көмірсутек радикалынан және карбониль тобынан тұратын күрделі органикалық қосылыстар.

304. Радикалдың табиғатына байланысты альдегидтер қалай бөлінеді?

А) Қаныққан, қанықпаған, ароматты.

 

305. Альдегидтердің номенклатурасы.

А) Сәйкес көмірсутекке жұрнағы жалғанады.

306. Карбонил тобындағы көміртегі атомы қалай гибридтелген?

А) .

 

307. Формалин дегеніміз не?

А) Формальдегидтің судағы 40% ерітіндісі.

308. Альдегид сөзі қайдан шыққан?

А) Алкагольді дегидрлеу.

309. Карбонил тобының арасындағы бұрыш қаншаға тең?

А) .

310. Молекулалық массасының артуына байланысты альдегидтердің балқу және қайнау температуралары қалай өзгереді?

А) Артады.

311. Альдегидтердің неге қайнау температурасы төмен болады?

А) Себебі, онда сутектік байланыс жоқ.

312. Құмырсқа альдегидінің агрегаттық күйі?

А) А) Өткір иісті, түссіз газ. 

313. Альдегидтерде сутектік байланыс бар ма?

А) Жоқ.

314. Сірке альдегидінің агрегаттық күйі?

А) Сұйық.

 

315. Альдегидтің сапалық реакциясы.

А) Күміс-айна реакциясы.

316. Сірке альдегидінің формуласы.

А) .

317. Формальдегидтің формуласы.

А)

 

318. Альдегид тотықса не түзіледі?

А) Карбон қышқылдары.

319. Альдегидтерге күміс-айна реакциясы тән бе?

А) Иә.

320. Альдегидтердің сапалық реакциясы.

А) Күміс айна реакциясы мен мыс гидроксидімен әрекеттесуі.

321. Формальдегид полимерлене ме?

А) Иә, нәтижесінде полиформальдегид түзіледі.

 

322. Кетон дегеніміз не?

А) Карбонил тобы арқылы байланысқан 2 көмірсутек радикалынан тұратын органикалық заттар.

323. Кетондардың қарапайым өкілі.

А) Ацетон.

324. Ацетонның формуласы.

А)

325. Поликонденсациялану дегеніміз не?

А) Функционалдық тобы бар мономерлер қатысып, кші молекулалы қосылыс (су) бөліне жүретін полимер түзілу реакциясы.

 

326. Карбон қышқылдары дегеніміз не?

А) Көмірсутек радикалынан және карбоксил (-СООН) тобынан тұратын күрделі органикалық қосылыстар.

327. Карбон қышқылының функционалдық тобы не деп аталады?

А) Карбоксил .

 

328. Ара балауызының формуласы.

А) .

 

329. Қанықпаған олеин қышқылының формуласы.

А) .

 

330. Қанықпаған акрил (пропен) қышқылының формуласы.

А) .

331. Қымыздық қышқылының формуласы.

А) .

 

332. Стеарин қышқылының формуласы.

А) .

 

333. Пальмитин қышқылының формуласы.

А) .

 

334. Сірке қышқылының формуласы.

А) .

 

335. Май қышқылының формуласы.

А) .

 

336. Метан қышқылының формуласы.

А) .

337. Карбон қышқылдары радикалының табығатына байланысты қалай жіктеледі?

А) Қаныққан және қанықпаған қышқылдар.

338. Карбон қышқылдарының негізділігі қалай анықталады?

А) Құрамындағы карбоксил тобының санына қарай.

339. Карбон қышқылдарының номенклатурасы.

А) Өзіне сәйкес көмірсутекке деген сөз қолданылады немесе тривиалды атауы қолданылады.

340. Адам организмінде тәулігіне қанша сірке қышқылы түзіледі?

А) 400 грамдай.

 

341. Карбон қышқылының изомері қай мүшесінен басталады?

А) Май қышқылынан басталады (4-мүшесі).

 

342. Карбон қышқылдарының гомологтық қатарында молекулалық массасының артуына байланысты суда ерігіштігі қалай өзгереді?

А) Кемиді.

 

343. Карбон қышқылдарының гомологтық қатарында молекулалық массасының артуына байланысты қайнау және балқу температуралары қалай өзгереді?

А) Өседі.

 

344. Карбон қышқылдарының қайнау температкрасының жоғары болу себебі неде?

А) Карбон қышқылдарына молекулаарлық сутектік байланыс тән.

345. Карбон қышқылдарында сутектік байланыс қалай пайда болады?

А) Екі карбоксил тобының арасында.

346. Молекулааралық сутектік байланыс дегеніміз не?

А) Көрші орналасқан екі карбоксил тобының құрамындағы оттек және сутек атомдарының арасындағы байланыс.

347. Декарбоксилдену реакциясы дегеніміз не?

А) Карбон қышқылының көміртек диоксидін бөле ыдырауы.

 

348. Диссосация дегеніміз не?

А) Иондарға ыдырау.

349. Ассосация дегеніміз не?

А) Иондарға бірігу.

350. Карбон қышқылдарының ішіндегі ең күштісі.

А) Метан (құмырсқа) қышқылы.

351. Карбон қышқылдары немен әрекеттессе тұз түзеді?

А) Металдармен немесе сілтілермен.

352. Карбон қышқылдары немен әрекеттескенде күрделі эфир түзіледі?

А) Спирттермен.

353. Қанықпаған карбон қышқылдары дегеніміз не?

А) Егер карбоксил тобы байланысқан радикал қаныпаған көмірсутек болса ол қанықпаған қышқыл болып табылады.

354. Сабын дегеніміз не?

А) Стеарин қышқылының натрий тұзы .

 

355. 1г май тотықса қанша энергия бөлінеді?

А) 38,8 кДж.

356. Қазақстанда маргарин өңдіретін зауыттар қайда орналасқан?

А) Қарағанды, Алматы.

357. Сабындау дегеніміз не?

А) Майлардың сілті қатысында гидролизденуі.

358. Сабын қалай алынады?

А) Стеарин қышқылына сілтімен әсер ету арқылы.

359. Қанықпаған қышқылдар қаныққан қышқылдан не үшін күшті?

А) Себебі, оның құрамындағы қос байланыс әсер етеді.

 

360. Жай эфирдің жалпы формуласы.

А) .

361. Эфирлер қалай жіктеледі?

А) Жай және күрделі.

 

362. Күрделі эфирлердің жалпы формуласы.

А) .

 

363. Жай эфирлер дегеніміз не?

А) Көмірсутек радикалдары оттек атомы арқылы байланысқан эфирлер.

 

364. Аралас эфирлер дегеніміз не?

А) Әртүрлі радикалы бар эфирлер.

 

365. Жай эфирлердің номенклатурасы.

А) Оттек атомымен байланысқан көмірсутектердің атаулары бойынша құрастырылады. Егер екі бірдей радикал болса қосымшасы жалғанады.

 

366. Жай эфир мен күрделі эфирдің бір-бірінен басты айырмашылығы?

А) Жай эфир гидролизденбейді.

 

367. Жай эфирлер неге төмен температурада да қайнай береді?

А) Себебі, эфирлер молекласында молекулааралық сутектік байланыс болмайды.

 

368. Жай эфирлердің химиялық қасиетіндегі ерекшелігі неде?

А) Инертті қосылыстар. Олар гидролизденбейді.

 

369. Күрделі эфирлер қайда кездеседі?

А) Гүлдерде, жеміс-жидектердің ерекше иісі болуы осыған байланысты.

 

370. Күрделі эфирлер дегеніміз не?

А) Карбоксил тобындағы сутек атомының ортын радикал басқан карбон қышқылының туындысы.

 

371. Күрделі эфирлердің номенклатурасы.

А) Құрамына кіретін қышқылдар мен спирттердің атауларынан құралады. Ал халықаралық номенклатура бойынша қышқылдың атына спирт радикалының атауын қосымша етіп –оат жалғауы жалғанады.

 

372. Май дегеніміз не?

А) Глицерин мен жоғары карбон қышқылының күрделі эфирлері.

 

373. Майлар табиғатта қайда кездеседі?

А) Барлық өсімдіктер мен жануарлар организмінде кездеседі.

 

374. Адамға тәулігіне орташа қанша май керек?

А) 50-70г.

 

375. Майлар тотыққанда ең соңғы өнімді ата.

А) Көмірқышқыл газы мен су.

 

376. Майдың құрамын анықтаған ғалымдар.

А) М.Шеврель мен М.Бертло.

 

377. Майдың балқу температурасы неге байланысты?

А) Оның құрамындағы карбон қышқылының құрамына байланысты. Қанықпаған қышқыл қалдығы кірсе ол сұйық, ал қаныққан қышқыл кірсе ол қатты болады.

 

378. Агрегаттық күйіне байланысты майлар қалай жіктеледі?

А) Қатты, сұйық.

 

379. Сұйық майларға нелер жатады?

А) Балық майы, зәйтүн, мақта, жүгері, күнбағыс.

380. Қатты майларға нелер жатады?

А) Жануар майлары, кит, кокос, түлен шошқа.

381. Майлар гидролизденсе не түзіледі?

А) Глицерин мен карбон қышқылы түзіледі.

 

382. Сұйық майларды гидрлесе не түзіледі?

А) Қатты майлар.

383. Сұйық майдан қатты майды қалай алады?

А) Гидрлеу арқылы.

384. Сабын және синтетикалық жуғыш заттардың бір-бірінен айырмашылығы неде?

А) Кальций мен магний тұздары ерігіш болғандықтан, жуғыштық қасиетін кермек суда жа жоймайды.

 

385. Кермек суда неге кір ашылмайды?

А) Кермек суда кальций, магний тұздары тұнбаға түседі.

 

386. Сабын қандай бөліктерден тұрады?

А) Екі бөліктен тұрады, көмірсутек тізбегі майдың құрамында, ал тобы суда болады.

 

387. Көмірсулар дегеніміз не?

А) Ол тарихи атау. Ол бойынша көміртегі мен судан құралған..

 

388. Фотосинтез дегеніміз не?

А) Көмірқышқыл газы мен су әрекеттесіп нәтижесінде глюкоза және оттегі түзілетін реакция.

389. Моносахаридтер дегеніміз не?

А) Гидролизденбейтін қарапайым қантты заттар.

 

390. Полисахаридтер дегеніміз не?

А) Гидролизденгенде, моносахаридтердің көп молекуласы түзіледі.

 

391. Өсімдіктің құрғақ массасының неше пайызы көмірсу?

А) 75 %.

 

392. Фотосинтез процесінің нәтижесінде не түзіледі?

А) Оттегі және глюкоза.

393. Көмірсулардың жалпы формуласы қандай?

А) .

394. Көмірсулардың номенклатурасы.

А) Негізінен, жұрнағы -ға бітетін тривиалды атаумен атайды.

 

395. Дисахаридтер дегеніміз не?

А) Гидролизденіп, моносахаридтердің екі молекуласына ыдырайды.

 

396. Дисахаридтерге не жатады?

А) Сахароза.

 

397. Глюкозаның адам қанындағы мөлшері.

А) 0,08-0,11%.

398. Қан қанты.

А) Глюкоза.

399. Жеміс қанты.

А) Фруктоза.

400. Көмірсулардың қайсысы кетеноспирт деп аталады?

А) Фруктоза.

401. Глюкоза неге жүзім қанты деп аталады?

А) Жүзім шырыныңда көп мөлшерде кездеседі.

402. Глюкозаның сапалық реакциясы..

А) Күміс айна реакциясы. -мен әрекеттесуі.

403. Гексозаның маңызды өкілі:

А) Глюкоза.

404. Полисахаридтерге нелер жатады?

А) Крахмал, целлюлоза .

405. Полисахаридтер гидролизденгенде нелер түзіледі?

А) Моносахаридтердің көп молекуласы түзіледі.

 

406. Глюкозаның изомері.

А) Фруктоза .

407. Глюкозаны не үшін альдегидоспирт деп атайды?

А) Глюкозаның құрамында альдегидтің және спирттің функционалдық тобы кездеседі.

408. Таутомерлер дегеніміз не?

А) Глюкозаның өзара тепе-теңдікте болып, бір-біріне айналатын тізбекті және циклді изомер түрлері.

 

409. Қантты ең алғаш кальций гидроксиді қатысында формальдегидтен синтездеген ғалым?

А) А.М.Бутлеров.

 

410. Глюкоза тотықса не түзіледі?

А) Глюкон қышқылы .

411. Глюкозаны гидрлесе не түзіледі?

А) Сорбит.

 

412. Крахмал қайда қолданылады?

А) Киім үтіктегенде киімнің қыры ұзақ сақталуы үшін.

413. Фотосинтез процесі ненің әсерінен жүреді?

А) Жарық.

 

414. Күріштің неше пайызы крахмал?

А) 80%.

415. Бидайдың неше пайызы крахмал?

А) 70%.

416. Картоптың неше пайзызы крахмал?

А) 20%.

417. Сахароза неден құралған?

А) Глюкоза + фруктоза.

418. Целлобиоза қалай түзіледі?


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!