Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Економічне стимулювання та оцінка ефективності функціонування СУОПГ і СУОПП, їх вплив на економічні показники окремих підприємств і галузі в ціломуВСТУП

1.Міжнародні норми соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000 "Соціальна відповідальність". Міжнародний стандарт ISO 26000 "Настанова по соціальній відповідальності"

Звертаючи увагу на те, що охорона праці є невід'ємною складовою соціальної політики та соціальної відповідальності, міжнародними нормами визначені основні принципи соціальної відповідальності у стандартах SA 8000 "Соціальна відповідальність" та ISO 26000 "Настанова із соціальної відповідальності".

Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність» – це стандарт, який

визначає вимоги до соціального захисту, сприяє постійному поліпшенню умов наймання і здійснення трудової діяльності.

Міжнародний стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність» був розроблений Міжнародною неурядовою організацією «Соціальна відповідальність» (Social Accountability International), яка розташована в США.

Понад 1,6 мільйона робочих на 2919 заводах в 62 країнах і 65 галузях працюють у відповідності до стандарту SA8000.

Місією компанії, яка розробила стандарт SA 8000, є поліпшення прав робітників. У тому числі організація бореться за ліквідацію напівлегальних виробництв з низькою зарплатою і важкою ручною працею.

Соціальна відповідальність – це здатність організації або підприємства оцінити соціальні наслідки своєї діяльності, у тому числі на безпеку і на довкілля.

Вважається, що стандарт дозволяє підприємствам робити те, що вони роблять краще всього, а саме, застосовувати систему менеджменту для досягнення намічених цілей, забезпечуючи при цьому постійну рентабельність. В цьому відношенні інші стандарти, такі як ISO 9000, ISO 14000 і т. д., доповнюють стандарт SA 8000.

Компаніям, які подаються на здобуття сертифікату «Соціальна відповідальність 8000», слід переконатися, що жоден з їх співробітників, а також жоден з членів колективів постачальників або партнерів, не працює більше 48 годин, або шість днів в тиждень. Крім того, заробітна плата працівників повинна мінімум відповідати реальному прожитковому мінімуму і забезпечувати робітникам стабільний дохід.

Стандарт ISO 26000 – це добровільна настанова з соціальної відповідальності і не є документом, що передбачає сертифікацію, як, наприклад, ISO 9001 та ISO 14001. Згідно ISO 26000 компанія включає такі компоненти, як захист прав людини, навколишнього природного середовища, безпеку праці, права споживачів та розвиток місцевих общин, а також організаційне управління та етику бізнесу.

Використання цього міжнародного стандарту підтримує кожну організацію у прагненні стати більш соціально відповідальною, брати до уваги інтереси її членів, відповідати чинному законодавству та поважати міжнародні норми поведінки.

Визнаючи, що організації знаходяться на різних щаблях розуміння та впровадження соціальної відповідальності, цей міжнародний стандарт заплано­ваний для використання тими, хто тільки розпочинає розглядати питання соціальної відповідальності, а також і для тих, хто має досвід її впровадження. Широке впровадження на підприємствах, в організаціях та установах вимог міжнародного стандарту ISO 26000 сприятиме зростанню показників сталого розвитку України [1].

 

Економічне стимулювання та оцінка ефективності функціонування СУОПГ і СУОПП, їх вплив на економічні показники окремих підприємств і галузі в цілому

Система управління охороною праці в галузі (СУОПГ) є складовою частиною системи управління охороною праці в державі та системи управління функціонуванням галузі в цілому.

Під системою управління охороною праці в галузі розуміють підготовку, прийняття та реалізацію рішень щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, які направлені на забезпечення безпеки, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

В зв'язку з цим, надзвичайно важливе значення має організація галузевої служби охорони праці. Від галузевої служби охорони праці вимагається: - забезпечити технічну безпеку виробництва та технології, що дозволить успішно вирішити питання охорони праці персоналу підприємств, а також безпеки населення та захисту навколишнього середовища.
Враховуючи те, що абсолютної безпеки людини на виробництві не існує і практично досягти її не можливо, головна мета і завдання галузевої служби полягає в тому, щоб звести до мінімуму вплив об'єктивно існуючих небезпек, які породжуються сучасним виробництвом, на якому інколи складається непередбачений комплекс небезпечних і шкідливих факторів.
В умовах ринку в роботі з охорони праці важливими є такі фактори впливу:
- економічна зацікавленість роботодавця (керівника) в одержанні максимального прибутку, зменшені витрат на штрафні санкції, ремонт пошкодженого устаткування, відшкодування збитків потерпілим;
- необхідність постійно підвищувати якість і конкурентоздатність продукції, що можливо тільки за сприятливих і безпечних умов праці;
- моральна та юридична відповідальність роботодавця за нещасні випадки та відшкодування збитків потерпілим та їх сім'ям;

- моральна відповідальність роботодавця перед трудовим колективом за створення гуманних умов праці;

- забезпечення технологічної переваги підприємства перед конкурентами;

- забезпечення досягнення перспективних цілей підприємства, що неможливо без підвищення рівня охорони праці.

Названі фактори створюють певний моральний та матеріальний тиск на роботодавця, що змушує його повністю і систематично займатися питаннями охорони праці. Однак цей тиск, як і приписи державних інспекцій та численні нормативні акти, самі по собі не дадуть ефекту, якщо роботодавець не буде озброєний механізмом зменшення рівня виробничого ризику, тобто науково-обгрунтованою системою управління охороною праці на підприємстві (СУОПП).
Система управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) є складовою частиною загальної системи управління охороною праці в галузі (СУОПГ). На підприємствах, які мають автоматизовані системи управління виробництвом, управління охороною праці входить до них в якості однієї із основнихпідсистем.
В підготовці та реалізації управлінських рішень з охорони праці беруть участь практично всі служби та підрозділи підприємства, діяльність яких в цій області визначається відповідними положеннями про систему управління охороною праці (СУОП).

Структура СУОП на підприємстві включає такі основні елементи:
1.органи управління охороною праці на підприємстві;
2.законодавство з охорони праці;

3.управлінські рішення;

4.організаційно-методичний орган;

5.об’єкт управління.

Рис.1 Органи управління охороною праці на підприємстві

Орган управління СУОП. Цей орган очолює роботодавець, який здійснює загальне керівництво роботою з охорони праці на підприємстві з допомогою управлінських рішень (наказів, розпоряджень, плакатів, організаційно-технічних заходів і т.п.), методів управління і впливу, які забезпечують цілеспрямовану діяльність структурних підрозділів і служб в області охорони праці.

В цехах (участках, службах) функції органів управління виконують керівники підрозділів, які організовують і систематично проводять роботу по охороні праці у своїх підрозділах.

Організаційно-методичний орган. Він очолюється відділом охорони праці. Вся робота відділом проводиться разом з комісією з охорони праці від профкому і методично-санітарною частиною підприємства виходячи із систематичного аналізу плинної інформації про стан охорони праці і функціонування СУОП.

Інформаційний орган. Його функції виконує інформаційно-обчислювальний центр підприємства. Він збирає, узагальнює, обробляє аналізує і видає інформацію, яка є диференційована до структури СУОП підприємства.

Об'єкт управління в СУОП. Об'єктом управління є діяльність функціональних служб і структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, в бригадах, на участках, в цехах і на підприємстві в цілому [2].


Просмотров 576

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!