Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Юридична відповідальність: проблеми розуміння поняття, ознак і видівЗдійснення правопорушень тягне за собою юридичну відповідальність у вигляді вжиття заходів державного примусу каральної спрямованості, зазнавання правопорушником втрат особистого, організаційного чи матеріального характеру.

 

В юридичній науці є двохаспектне розуміння юридичної відповідальності:

 

• позитивна (перспективна або заохочувальна) відповідальність — передбачає заохочення за виконання корисних для суспільства і держави варіантів поведінки;

 

• негативна (ретроспективна або охоронна) відповідальність — передбачає покарання за правопорушення.

 

Юридична (ретроспективна) відповідальність — це особливий вид соціальної відповідальності.

 

Юридична (ретроспективна) відповідальність — це юридичний обов'язок правопорушника зазнати примусового позбавлення його певних соціальних благ чи цінностей (матеріальних, духовних чи особистих), які належали йому до факту правопорушення.

 

Ознаки юридичної відповідальності:

 

• це один з видів державного примусу у формах каральних і правовідновлювальних заходів;

 

• це негативна реакція держави на правопорушення та суб'єкта, винного в його вчиненні;

 

• виникає тільки за наявності правопорушення;

 

• здійснюється лише за умови встановлення складу правопорушення;

 

• має зовнішній характер;

 

• здійснюється компетентним органом відповідно до закону та при дотриманні певного процедурно-процесуального порядку та форм;

 

• виражається в обов'язку особи (правопорушника) зазнати певних втрат особистого" організаційного чи матеріального характеру.

 

Залежно від видів правопорушень розрізняють і види юридичної відповідальності:

 

• кримінальна відповідальність — полягає в застосуванні виду й міри кримінального покарання до винної у вчиненні злочину фізичної особи;

 

• адміністративна відповідальність — полягає в накладенні на винних фізичних осіб (в окремих випадках — юридичних осіб), які порушили правила поведінки, що діють у сфері державного управління та інших урегульованих адміністративним законодавством сферах, адміністративних стягнень (штраф, втрати спеціальних прав, попередження та ін);

 

• цивільно-правова відповідальність — полягає в накладенні цивільно-правових стягнень (неустойки, штрафу, пені, відшкодування збитків) на фізичну чи юридичну особу за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, або за заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також за порушення деяких особистих немайнових прав (честь, гідність, ділова репутація);

 

• дисциплінарна відповідальність — здійснюється у формі накладення адміністрацією підприємств, установ, організацій дисциплінарних стягнень внаслідок порушення дисципліни. Розрізняють види дисциплінарної відповідальності: трудову, військову, службову, навчальну та ін.;

 

 

• матеріальна відповідальність — різновид юридичної відповідальності працівника за майнову (матеріальну) шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків;

 

• конституційна відповідальність — особливий вид юридичної відповідальності, що має складний політико-правовий характер, настає за вчинення конституційного правопорушення та знаходить свій вияв у передбачених конституційно-правовими нормами особливих несприятливих наслідках для суб'єкта конституційного делікту.

Принципи та підстави юридичної відповідальності

 

Принципами юридичної відповідальності є:

 

1. Принцип законності, який полягає в тому, що:

 

• юридична відповідальність настає за ті діяння, які передбачені законом, застосовується у суворому дотриманні визначеного законом порядку;

 

• юридична відповідальність настає лише перед передбаченими законом компетентними органами;

 

• юридична відповідальність передбачає конституційність закону, що встановлює міру відповідальності;

 

• незнання законів не звільняє від відповідальності (ст. 68 Конституції України).

 

2. Принцип доцільності, що полягає у відповідності обраної міри впливу на правопорушника цілям юридичної відповідальності. Цей принцип вимагає:

 

• індивідуалізації державно-примусових заходів залежно від тяжкості правопорушення та властивостей правопорушника;

 

• пом'якшення та навіть відмови від застосування мір відповідальності за наявності можливості досягти її мети іншими шляхами.

 

3. Принцип невідворотності, що полягає в:

 

• неминучості настання відповідальності правопорушника;

 

• оперативності вжиття заходів відповідальності за скоєне правопорушення;

 

• професіоналізмі та сумлінній діяльності правоохоронних органів;

 

• ефективності заходів, які застосовуються до правопорушника.

 

4. Принцип своєчасності, що означає:

 

• можливість притягнення правопорушника до відповідальності протягом часу, не дуже віддаленого від факту правопорушення.

 

5. Принцип справедливості, що виявляється в тому, що:

 

• за протиправний вчинок відповідає той, хто його здійснив;

 

• кримінальне покарання не встановлюється за проступки;

 

• при визначенні мір покарання та стягнень не повинна принижуватися людська гідність;

 

• не має зворотної сили закон, що встановлює чи посилює відповідальність;

 

• встановлюється тільки одне покарання за одне правопорушення (ст. 61 Конституції України).

 

Підстави юридичної відповідальності — це сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність можливою і належною. Відсутність сукупності таких обставин виключає таку відповідальність.

 

В юридичній науці відрізняють:

 

• підстави притягнення до юридичної відповідальності;

 

• підстави настання юридичної відповідальності.

 

Підстави притягнення до юридичної відповідальності — це сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність можливою.

 

Фактичною підставою притягнення до юридичної відповідальності є склад правопорушення.

 

Підстави настання юридичної відповідальності — це сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність належною.

 

Такими підставами є:

 

• факт учинення небезпечного діяння (правопорушення) — фактична підстава;

 

• наявність норми права, яка забороняє таку поведінку та встановлює відповідні санкції — нормативна підстава;

 

• відсутність підстав звільнення від юридичної відповідальності;

 

• наявність правозастосовчого акта — рішення компетентного органу, яким покладається юридична відповідальність, визначаються вид та міра державного впливу — процесуальна підстава.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 984

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!