Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Як розраховується і який зміст має середня з внутрішньогрупових дисперсій?Назвіть властивості дисперсії.

Властивості дисперсії (вони аналогічні до властивостей дисперсії випадкової величини).

1. Дисперсія постійної дорівнює нулю.

2. Якщо всі варіанти збільшити (зменшити) у k разів, то дисперсія збільшиться (зменшиться) у k2 разів. ( )

3. Якщо всі варіанти збільшити (зменшити) на одне і те саме число, то дисперсія не зміниться.

4. Дисперсія дорівнює різниці між середньою арифметичною квадратів варіантів та квадратом середньої арифметичної.

де

5. Якщо ряд складається з декількох груп спостережень, то загальна дисперсія дорівнює сумі середньої арифметичної групових дисперсій та дисперсії між групами.

(2)

де s2 – загальна дисперсія (тобто дисперсія всього ряду);

- середня арифметична групових дисперсій

- дисперсія між групами.

Як розраховується дисперсія альтернативної ознаки?

Серед безлічі варіюючих ознак, що вивчаються статистикою, існують ознаки, якими володіють одні одиниці сукупності і не володіють інші. Ці ознаки називаються альтернативними.Прикладом таких ознак є: наявність бракованої продукції, вчений ступінь у викладача вузу, робота по отриманій спеціальності і так далі. Варіація альтернативної ознаки кількісно виявляється в значенні нуля у одиниць, які цією ознакою не володіють, або одиниці у тих, які дану ознаку мають.
Хай р - частка одиниць в сукупності, що володіють даною ознакою (р = m/n); q - частка одиниць, що не володіють даною ознакою, причому р + q = 1. Альтернативну ознаку приймає всього два значення - 0 і 1 з вагами відповідно q і р. Обчислений середнє значення альтернативної ознаки по формулі середньої арифметичної:

Дисперсія альтернативної ознаки визначається по формулі:

Таким чином, дисперсія альтернативної ознаки рівна твору частки на доповнюючи цю частку до одиниці число. Корінь квадратний з цього показника відповідає середньому квадратичному відхиленню альтернативної ознаки.
Показники варіації альтернативних ознак широко використовуються в статистиці, зокрема при проектуванні вибіркового спостереження, обробці даних соціологічних обстежень, статистичному контролі якості продукції, у ряді інших випадків.

У чому полягає правило складання дисперсій?

 

Міжгрупова дисперсія характеризує варіацію, пов'язану з варіацією груповочної ознаки (потужність устаткування). Тому міжгрупову дисперсію називають факторною, а середню з групових – залишковою. Взаємозв'язок цих дисперсій описується правилом складання дисперсій

Як розраховується і який зміст має внутрішньогрупова дисперсія?

Внутрішньогрупова дисперсія- це середня арифметична часткових (групових) дисперсій, зважена обсягами груп.

Як розраховується і який зміст має середня з внутрішньогрупових дисперсій?

81. Як розраховується і який зміст має міжгрупова дисперсія?

Міжгруповадисперсія - це середній квадрат відхилень групових середніх відносно загальної середньої. ( фото с вопроса 79)

82. Як розраховується загальна дисперсія?

Загальна дисперсія- це середній квадрат відхилень значень ознак всієї сукупності відносно загальної середньої. ( фото с вопроса 79)

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1393

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!