Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Кабінет міністрів україни – вищий орган у системі органів виконавчої влади, його склад, функції, повноваженняВідповідальність за порушення порядку проведення референдуму

Юридична відповідальність за порушення права громадян на волевиявлення у референдумі передбачена відповідним галузевим законодавством. Так, згідно з ч. З ст. 19 Закону України "Про всеукраїнський та місцевий референдуми", якщо порушення допущено під час збирання підписів для проведення місцевого референдуму, рішення про припинення діяльності членів ініціативної групи, визнання недійсними посвідчень, підписних листів та підписів окремих громадян приймається у десятиденний строк головою тієї місцевої ради, де зареєстрована ініціативна група місцевого референдуму.

Крім того, особи, які перешкоджають шляхом насильства, обману, погроз або іншим шляхом вільному здійсненню громадянином України права брати участь у референдумі, вести до голосування агітацію, а також члени комісій з референдуму, посадові особи, які вчинили підлог документів референдуму, завідомо неправильний підрахунок голосів, порушили таємницю голосування або допустили інші порушення закону, несуть юридичну відповідальність (ст. 10 Закону України "Про всеукраїнський та місцевий референдуми"). Зазначена стаття відсилає до чинного адміністративного та кримінального за­конодавства, норми якого деталізують міру покарання за ці правопорушення. Такі санкції визначаються адміністративним та кримінальним законодавством.

Адміністративно-правова відповідальність за порушення права громадян на участь у референдумі передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КпАП):

" порушення передбаченого законом порядку ведення агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації - тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 212-9 КпАП);

* агітація в день проведення референдуму - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 212-10 КпАП);

* порушення порядку опублікування документів або інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдуму виборчою комісією чи засобом масової інформації, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ради як представницькі органи місцевого самоврядуванняПредставни́цький о́рган місце́вого самоврядува́ння — виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення. Наявність представницького органу, що обирається членами територіальної громади — необхідна ознака місцевого самоврядування.

Місце представницького органу в системі місцевого самоврядування досить чітко окреслено в Європейській Хартії місцевого самоврядування, яка віддає їм пріоритет відносно інших органів місцевого самоврядування:

Це положення Хартії отримало логічний розвиток в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», який закріплює пріоритетне значення представницьких органів шляхом встановлення їх виключної компетенції (ст. 26). До представницьких органів Конституція України та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносять сільські, селищні, міські ради — вони представляють сільські, селищні, міські громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції іповноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

кабінет міністрів україни – вищий орган у системі органів виконавчої влади, його склад, функції, повноваження

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни — вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді Україниу межах, передбачених Конституцією України.Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

Діяльність Кабінету Міністрів України забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України є органом загальної компетенції, тому його об’єктні функції є численними і різноманітними. Серед них можна відзначити політичну, економічну, бюджетну, гуманітарну, екологічну, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, адміністративно-організаційну, забезпечення державного суверенітету і національної безпеки.

Економічна функція уряду полягає у забезпеченні проведення фінансової, цінової, інвестиційної і податкової політики; організації і забезпеченні здійснення зовнішньоекономічної діяльності і митної справи; управлінні об’єктами державної власності. З цим напрямком урядової діяльності тісно пов’язана бюджетна функція, в межах якої Кабінет Міністрів розробляє проект Закону про Державний бюджет, забезпечує його виконання і подає Верховної Раді України звіт про його виконання. Політична функція уряду полягає у здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики держави, засади якої визначені парламентом, гуманітарна – у забезпеченні проведення політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, науки, освіти, культури, а екологічна – у забезпеченні охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування.

Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114 Конституції України):

o Прем'єр-міністр України;

o Перший віце-прем'єр-міністр;

* три віце-прем'єр-міністри;

* міністри.

Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету Міністрів України згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" визначається Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України одночасно з призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!