Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Дәріс. Трансмиссиялық майлар, қойылатын талаптар, қасиеттер 

Трансмиссиялық майлар көлік техникасының тісті берілістері мен басқару органдарын майлауға қолданылады. Трансмиссия жұмыс істегенде майдың температурасы жоғары шамада болмағандықтан, оның тез тотығуы әкелетін процесстер болмайды. Трансмиссиялық майлар ретінде таза тазартылмаған қабылеттілігі жағынан жоғары тұтқырлы майлар қолданылады. Таза тазартылмаған майларда майлау қасиеттерін жақсы сақтайтын заттар болады. Олардың майлау қабілеттілігін жоғарлатып және май қабыршығының беріктігін арттыру үшін, трансмиссиялық майларға құрамында күкірт, фосфор, хлор және басқа химиялық заттар бар қоспаларды қосады.

Көліктік техниканың трансмиссиясының қалтықсыз жұмыс істеуіне трансмиссиялық майлардың қасиеттері ықпал етеді. Сондықтан олардың міндеттеріне келеселер жатады:

– үйкеліс тетіктерінің тозуын төмендету;

– сыртқы үйкеліс энергиясының шығынын азайту;

– үйкеліс беткейлерінен жылу әкетуін жоғарлату;

– трансмиссия тетіктерінт тотығудан қорғау;

– жұмыс денесінің функциясын атқару.

Кесте 6.1

Трансмиссиялық майлардың тұтқырлық кластары (17479.2-85 МЕСТ)

Тұтқырлық класы 100оС кинематикалық тұтқырлығы, мм/с Динамикалық тұтқырлығы 150 Па аспайтын температура, оС
6,0...10,99 11,0...13,99 14,0...24,99 25,0...41,00 – 45 – 35 – 18 –

 

Кесте 6.2

Құрамында қоспа бар трансмиссиялық майлар тобы (17479.2 – 85 МЕСТ)

Май тобы Қоспаның қатысуы Қолданатын жері; түйісу кернеу; май көлеміндегі температура, оС.
Қоспасыз Туратісті, үшкілді және червяктік берілістерде; 1600 МПа дейін; 90оС
Төзуға қарсы қоспалар Тура тісті, спиральді және үшкілді берілістерде; 2100 МПа; 120 оС
Орташа тиімділікті сыдырылуға қарсы қоспалар Тура тісті, спиральді, үшкіл берілістерде; 2500 МПа; 120 оС
Тиімді сыдырылуға қарсы қоспалар Айырмашылығы әртүрлі, гипоидалық берілісті қосқандағы трансмиссиялар; 3000 МПа дейін; 150оС шейін
Сыдырылу – мен тозуға қарсы жоғары тиімді қоспалар және көп функционалды композициялар Гипоидалық берілістер; 3000 МПа дейін; 150 оС шейін

 Кесте 6.3

МЕСТ 17479.2-85 және АРІ бойынша еліміздегі шетелдік трансмиссиялық майлардың сәйкестіктері

МЕСТ бойынша АРІ бойынша Қолданатын жерлері
ТМ–1 – 1 Депрессорлы және көбіктенуге қарсы қоспалары бар майларды қолданатын механизмдерде
ТМ–2 – 2 Үйкеліске қарсы қоспалары бар майларды қолданатын механизмдерде
ТМ–3 – 3 Спиральді – конустік берілістері бар жетекті мостарда; сыдырылуға қарсы әсері әлсіз қоспалар
ТМ–4 – 4 Гипоидалық берілістерде; сыдырылуға қарсы әсері орташа әрекетті қоспалар
ТМ–5 – 5 Жүк және жеңіл автомобильдердің гипоидалық берістері; Сыдырылуға қарсы және тозуға қарсы әрекетті қоспалар; Өте ауыр жағдайда жұмыс істейтін гипоидальық берілістер; жоғары әрекетті сыдырылу мен тозуға қарсы қоспалар

 Кесте 6.4

Росссияда межведомстволық комиссия шешімімен уақытша қолдануға жіберілген трансмиссиялық майлар

Марка Классификациясы Фирма. Қолданатын жері
Омскойл (ТМ–3–18)   АРІ – 3 АО «Омский НПЗ» Жүк автомобильдеріне арналған май, гипоидалық берілістен басқаларына
Ангрол (ТИ–3–18)   АРІ – 3 АҚ Ангар нефтехимиялық компания жүк автомобильдерге арналған май, гипоидалық берілістен басқа берілістер үшін
Ангол Супер–Т (ТМ–5–18)   АРІ – 5 АҚ Ангор нефтехимиялық компания. 100оС май екі модефикация бойынша шығарылады: тұтқырлығы 13,5...15,5 мм/с және 16,5...20 мм/с. Берілістердің барлық типтары үшін. АҚ «Ярославнефтесинтез» Берілістердің барлық түрлері үшін әмбебапты май. Майдың 2 модификация бар (Ангрол Супер–Т сияқты)
Ярмарка–Т (ТМ–3–18)   АРІ – 3 АҚ «Ярославнефтеоргсинтез» Жүк автомобильдерінің гипоидалық берілістерінен басқа берістеріне арналған
Воянез Супер – Т   АРІ – 5 АҚ «Лукойл–Волгограднефтепереработка» Әбебапты май, барлық берілістерге арналған
НОВООЙЛ–Т (ТМ–5–18)   АРІ – 5 АҚ «Новоуфимский НПЗ» Әмбебапты май, берілістердің барлық түрлеріне арналған

Кесте 6.5

Трансмиссиялық майлардың негізгі сипаттамасы

  Көрсеткіштер   Майлардың маркасы
ТЭП–15 (ТМ-2-18) ТСп–10* (ТМ-3-9) ТС3–9гип (ТИ-3-18) ТАД–17 (ТМ-3-18) ТСп-15к* (ТМ-3-18) ТЭП – 15 (ТМ-3-18)
100оС кинематикалық тұтқырлығы, мм2     15,0 0,1     10,0     9,0     17,5     16,0     15,0 0,1
Тұтқырлық индексі, кем дегенде Динамикалық тұтқырлығы (температура оС), МПа     200(-15оС)       300(-45оС)       150(-45оС)       100(-20оС)       75(-20оС)     180(-20оС)
Құрамында, % механикалық қоспа су     0,03     0,02     0,05     – іздері     0,01     0,03
Температура, оС қату, төмен емес ашық тигельде тұтану     – 18       – 40       – 50     – 25     – 25     – 20
Тотығуға сынау болат пен мыс тіліктерінде   Шыдайды

 

Кесте 6.6

Еліміздегі және шетел трансмиссиялық майлардың сәйкестігі

Еліміздегі май Шет ел майы
Марка, МЕСТ, ОСТ, ТУ жетіктелуі Фирма, марка
ТЭП–15 (ТМ–3–9) МЕСТ 23652–79   АРІ GL–1 Shell, Dentax 90 mobil Mobilude 90
ТCп–10 (ТМ–3–9) МЕСТ 23652 – 79   АРІ GL–3 Shell, Spirax EP 80 W BP6, Gear Oil 80 EP
ТCп–10 (ТМ–3–13) МЕСТ 23652 – 79   АРІ GL–3 Shell, Spirax EP 90 W mobil, Mobilude GX–90
Tan – 15 B (TM–3–18) MECT 23652 – 79   АРІ GL–3 BP, GearOil 90 Caltex, Thuban 90
TCэ ГИП (ТМ–4–93) ОСТ 101158   АРІ GL–4 Shell, Spirax EP 75 W BP, GearOil 75 W EP
TAD 17 и (ТМ–5–18) МЕСТ 23652–79   АРІ GL–5 Shell, Spirax ND 90 mobil, Mobilude ND–90

Мотор майлары сияқты, трансмиссиялық майларда SAE және АРІ бойынша жектеледі (24, 25 кестелерді қара)

Біздің автомобилистерге жақсы мәлім болатын трансмиссиялық май ТАД–17И қазіргі жағдайда өткен күндерге айналып, оның орнына аналогі ТМ 5–18 шығатын болды. Беріліс қорабын майлауға аз тұтқырлы трансмиссиялық майлар GL–3 пен GL–4 API бойынша ұсынылса, мотор майларында қолдануға болатынын байқатты. АРІ бойынша артқы жетекші мостардың картеріне арнайы гипоидалы беріс үшін арналған трансмиссиялық май GL–5-ті құюға болады.

 

Кесте 6.7

Трансмиссиялық майлардың тұтқырлығы бойынша SAE нің J–306c жіктелуі

SAE бойынша тұтқырлық класы Динамикалық тұтқырлыққа 150 Па С жететін мардымсыз температура, оС 100оС кинематикалық тұтқырлық мм/с
75 W – 40 4,1
80 W – 26 7.1
85 W – 12
  13.5
 
 

Қысы суық елдерде қысқы май ретінде немесе барлық сезонды май ретінде SAE бойынша майлардың тұтқырлық класы 70 W, 75 W, 80 W, 85 W және барлық сезонды кластары SAE бойынша 75 W–90, 80 W–90, 80 W–140 ұсынылады.

 

Кесте 6.8

Трансмиссиялық майлардың қолданатын жерлеріне бойынша SAE-нің J – 306 c жіктелуі

Тобы Қолданатын жерлері
GL–1 Цилиндрлі, червякті және спиральді-үшкілді тісті берілістер төменгі жылдамдықпен және жүктеме мен жұмыс істеген жағдайда. Қосапасыз минеральді майлар немесе қышқылдарға қарсы және көбіктенугі қарсы қоспаларымен сыдырылуға қарсы компоненттерсіз.
GL–2   Антифрикциондық қасиеттеріне жоғары талаптар қойылған червяктік берілістер GL–1 жағдайында жұмыс атқарса. Антифрикциондық компонентті болуы мүмкін
GL–3 Жылдамдығы мен жүктелуі қатан жаздайда жұмыс істейтін қарапайым трансмиссиялар спиральді–үшкілді шестерняларымен. Тозуға қарсы қасиеттері бойынша GL–2 мен салыстырғанда артықшылығы бар
GL–4 Гипоидалды берілісті автомобильдік тарнсмиссиялар, жұмыс істеу тәртібі бойынша жоғары жылдамдықты аз айналдыру қарымды және төменгі жылдамдықты, жоғары айналдыру қарымды болған жағдайда. Жоғары тиімді сыдыруға қарсы қоспа болуы міндетті түрде.
GL–5 Автомобильді гипоидальды берістер жоғары жылдамдықта және айналу қарымы төмен, соққылық жүктеме тісті беріліске әсер етіп және сырғану жылдамдығы жоғары жағдайда іс атқарғанда. Сыдырлуға қарсы серофосфор қоспалары жоғары болуға тиіс
GL–6 Автомобильді гипоидальді берілістер тік бағытта шемтерня өстері ығысқанда, яғни жоғарғы жылдамдықта, соққы жүктеме мен айналдыру қарымы жоғары жағдайда жұмыс атқаратын трансмиссиялар үшін

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!