Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Потижневий список атестацій курсуРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

Сучасна українська літературна мова.

Морфеміка. Словотвір. Морфологія”

Для студентів ІІІ курсу спеціальності “Українська мова і література” факультету української філології та соціальних комунікацій

Відомості про курс

Мета: сформувати у студентів систематизовані наукові знання про морфемну будову слова, способи словотворення, традиційні й нові підходи щодо класифікації та кваліфікації морфологічних значень і морфологічних форм, домогтися усвідомлення ними неодновимірності класифікації морфологічних категорій.

Завдання: дати поняття про морфеміку й словотвір як окремі розділи мовознавства; сформувати погляди на мову як систему; ознайомити студентів з різними підходами до виділення слів в окремі лексико-граматичні класи; з'ясувати суть гомо- та гетерогенної класифікацій; проаналізувати явища переходу слів з однієї частини мови в іншу; схарактеризувати усі морфологічні класи слів української мови.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теорію курсу на рівні окремої теми, поняття, класифікації, зв’язку компонентів, а також розуміти її через міжрівневі, міжпредметні зв’язки;

уміти: аналізувати мовні приклади, тексти, здійснювати морфемний, словотвірний та морфологічний аналіз мовних одиниць, розкривати труднощі аналізу низки мовних явищ, їхню проблемну суть.

І семестр:

Лекції – 18 год.

Практичні – 34 год.

Контрольні модульні роботи – 4 год.

ІІ семестр:

Лекції – 24 год.

Практичні – 40 год.

Контрольні модульні роботи – 4 год.

Форма контролю – екзамен.

Потижневий розклад дистанційного курсу

Тиждень 1-2

Ознайомлення з курсом.

Тиждень 3

Лекція 1 Тема: Морфеміка сучасної української мови.

Матеріал для самостійного вивчення

Тема: Співвідношення морфем: полісемія, омонімія, синонімія, антонімія (конспект).

Тиждень 4

Лекція 2 Тема: Морфемна будова слова та історичні зміни в ній.

Матеріал для самостійного вивчення

Тема: Зіставлення наукового й шкільного висвітлення виучуваного матеріалу, порівняння термінології (у вигляді таблиці).

Практичне завдання №1. Основні поняття морфеміки сучасної української мови.

Консультація до практичного завдання № 1.

Тиждень 5

Лекція 3.Тема: Словотвір української мови.

Матеріал для самостійного вивчення

Тема: Тенденції словотворення в сучасній українській мові (реферування).

Практичне завдання №2. Морфемна будова слова, історичні зміни в ній.

Консультація до практичного завдання № 2.

Тиждень 6

Лекція 4. Тема: Словотворення.

Матеріал для самостійного вивчення

Тема: Зіставлення наукового й шкільного висвітлення виучуваного матеріалу, порівняння термінології (у вигляді таблиці).

Практичне завдання № 3. Словотвір як розділ мовознавства.

Консультація до практичного завдання № 3.

 

Тиждень 7

Лекція 5. Тема: Частини мови та принципи їх виділення. Процеси переходу з однієї частини мови в іншу

Матеріал для самостійного вивчення

Тема: Граматика сучасної української мови (скласти план, підготувати докладний конспект, додати список використовуваних джерел).

Практичне завдання №4. Словотворення.

Консультація до практичного завдання № 4.

Тиждень 8

Практичне завдання №5-6. Тема: Способи словотворення. Словотвірний аналіз слова.

Консультація до практичних завдань № 5-6.

Тиждень 9

КМР № 1. Контрольне модульне тестування.

Тема: Морфеміка української мови. Словотвір. Словотворення.

Практичне завдання № 7. Тема: Частини мови та принципи їх виділення в українській мові.

Консультація до практичного завдання № 7.

Тиждень 10

Лекція 6. Тема: Іменник як частина мови.

Матеріал для самостійного вивчення

Словотворення іменників (конспект).

Тема: Практичне завдання № 8. Тема: Іменник. Лексико-семантичні розряди іменників.

Консультація до практичного завдання № 8.

 

Тиждень 11

Лекція № 7. Тема: Граматичні категорії іменника.

Матеріал для самостійного вивчення

Тема: Категорія відмінка (тези).

Тема: Практичне завдання № 9. Тема: Граматичні категорії іменника. Рід та число.

Консультація до практичного завдання № 9.

Тиждень 12

Лекція № 8. Тема: Прикметник як частина мови.

Матеріал для самостійного вивчення

Тема: Проміжні лексико-семантичні розряди прикметників (конспект).

Практичне завдання № 10. Тема: Категорія відмінка. Словотворення іменників.

Консультація до практичного завдання № 10.

Тиждень 13-14

Педагогічна практика

 

Тиждень15

Лекція № 9. Тема: Числівник української мови.

Матеріал для самостійного вивчення

Тема: Займенник, його місце в частиномовній системі української мови. Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки займенника (скласти план, підготувати докладний конспект, додати список використовуваних джерел).

Практичне завдання № 11. Тема: Прикметник як частина мови.

Консультація до практичного завдання № 11.

Тиждень 16

Практичне завдання № 12. Тема: Відмінювання прикметників, їх словотворення.

Практичне завдання № 13. Тема: Числівник як частина мови.

Консультація до практичних завдань № 12-13.

Тиждень 17

Практичне завдання № 14-15. Тема: Значеннєві й структурні розряди числівників, їх словозміна.

Практичне завдання № 16. Тема: Займенник як частина мови.

Консультація до практичного завдання № 14-16.

Тиждень 18

Практичне завдання № 17. Тема: Морфемний склад, творення й правопис займенників.

Консультація до практичного завдання № 17.

КМР № 2. Контрольне модульне тестування.

Тема: Граматика. Морфологія. Іменні частини мови.

 

Потижневий список атестацій курсу

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 334

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!