Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Основні проводки по нарахуванню та утриманню із заробітної платиТаблиця 3 - Чисельність працівників адмінапарату

Посада Чисельність, осіб  
 
1. Керівники 1.1. Старший майстер 1.2. Майстер 2 .Спеціалісти 2.1. Технолог      
Усього  

Таблиця 4. - Загальна чисельність персоналу

Посада Чисельність, осіб  
 
1. Керівники 2. Спеціалісти 2. Робітники: основні допоміжні 4. Інші  
Усього  

 

Премії з прибутку складають: для всіх робітників - 20% до заробітної плати.

Середня заробітна плата на місяць ( ) розраховується за формулою

де - чисельність персоналу і-той категорії, осіб.

Фонд оплати праці наводиться в табл. 5.

 

Відрахування з заробітної плати та нарахування на заробітну плату на підприємстві здійснюються згідно діючого законодавства.

 

Нарахування на заробітну плату до пенсійного фонду - 32%;

Нарахування на заробітну плату за соціальне страхування - 2,9%;

Нарахування на заробітну плату на випадок безробіття - 1,9%;

Відрахування з заробітної плати до пенс фонду 1% - 5%;

Відрахування на соціальне страхування - 0,5%;

Відрахування в фонд безробіття - 0,5%, 2,5%.

Прибутковий податок розраховується згідно діючої шкали розрахунку.

 

(85-17)*10% = 6,8 (85-17)*10% = 6,8

(170-85)*15% = 12,75 (170-85)*15% = 12,75

(325-170)*20% = 31 (200-170)*20% = 6

____ ____

50,55 25,55

 

 


Таблиця 5. – Фонд оплати праці

 

Категорія персоналу Чисельність персоналу, осіб Фонд заробітної плати, грн. Премії з прибутку, грн. Фонд оплати праці, грн. Середня заробітна плата на місяць, грн.
 
Керівники 42,00 201600,00 40320,00 241920,00 400,00
Спеціалісти 190,00 570000,00 114000,00 684000,00 250,00
Робітники основного виробництва 258,00 619200,00 123840,00 743040,00 200,00
Робітники управління цехами 270,00 648000,00 129600,00 777600,00 200,00
Разом 760,00 2038800,00 407760,00 2446560,00 1050,00

 


Таблиця 6. Нарахування на заробітну плату та відрахування з заробітної плати

 

 

Категорія персоналу Чисельність персоналу, осіб Середня заробітна плата робочих на місяць, грн. Нарахуван-ня на з/пл до пенс. ф., грн. (32%) Нарахування на з/пл за соц.страх., грн. (2,9%) Нарахування на з/пл на вип безроб, грн. (1,9%) Відрах до пенс ф. (1 - 2%) Відрах на соцстрах. (0,5%) Відрах в фонд безробіття (0,5%, 2,5%) Прибут-ковий податок
       
Працівники адмінапарату 232,00 75400,00 24128,00 2186,60 1432,60 11727,6
Робітники основного виробництва 258,00 51600,00 16512,00 1496,40 980,40 6591,9
Робітники управління цехами 270,00 54000,00 17280,00 1566,00 1026,00 6898,5
Всього 760,00 181000,00 57920,00 5249,00 3439,00 3620,00 905,00 641,00 25218,00
                     

 
Основні проводки по нарахуванню та утриманню із заробітної плати

№ п/п   Найменування господарської операції Бухгалтерська проводка
Дт Кт
Прямі витрати на заробітну плату основного виробництва
Нарахування на з/пл до пенсійного фонду 32%
Нарахування на з/пл за соціальним страхуванням 2,9%
Нарахування на з/пл на випадок безробіття 1,9%
Нараховані внески до пенс.фонду з робітників 1% - 5%
Нараховані внески на соц.страх. з робітників 0,5%, 0,25%
Нараховані внески фонду безроб. з робітн 0,5%
Прибутковий податок на з/пл з робітників 641/1
Прямі витрати на з/пл робітникам управління цехами
Нарахування на з/пл до пенсійного фонду 32%
Нарахування на з/пл за соціальним страхуванням 2,9%
Нарахування на з/пл на випадок безробіття 1,9%
Нараховані внески до пенс.фонду з робітників 1% - 5%
Нараховані внески на соц.страх. з робітників 0,5%, 0,25%
Нараховані внески фонду безроб. з робітн 0,5%
Прибутковий податок на з/пл з робітників 641/1
Прямі витрати на з/пл робітникам адмінапарату
Нарахування на з/пл до пенсійного фонду 32%
Нарахування на з/пл за соціальним страхуванням 2,9%
Нарахування на з/пл на випадок безробіття 1,9%
Нараховані внески до пенс.фонду з робітників 1% - 5%
Нараховані внески на соц.страх. з робітників 0,5%, 0,25%
Нараховані внески фонду безроб. з робітн 0,5%
Прибутковий податок на з/пл з робітників 641/1

  

Оборотна відомість по рахункам синтетичного обліку за серпень 2003 рік

 

№ з/п Назва рахунку № рахун-ку Сальдо на 01 липня Обороти за місяць Сальдо на 01 серпня
Д К Д К Д К
                 
Основні засоби 1050,00       1050,00  
Знос основних засобів -250,00       -250,00  
Матеріали 350,00   620,00 580,00 390,00  
Паливо 150,00       150,00  
Запасні частини 250,00       250,00  
МБП 350,00       350,00  
Знос МБП -65,00       -65,00  
Основне виробництво 3050,00   1686738,80 11260,00 1678528,80  
Допоміжні виробництва         0,00  
Загальногосподарські витрати   21700,00 762912,00 741250,00   38,00
Витрати майбутніх періодів 550,00       550,00  
Готова продукція 450,00   11260,00 11260,00 450,00  
Реалізація   33200,00 35600,00 4020,00   1620,00
Каса 300,00       300,00  
Розрахунковий рахунок 3200,00   4020,00 4130,30 3089,70  
Розрахунки з постачальниками   250,00 4130,30 4101,84   221,54
Розрахунки з покупцями і замовниками     4020,00 4020,00 0,00  
Розрахунки з бюджетом   2,96 1203,96 25721,00   24520,00
Розрахунки по соціальному страхуванню       6154,00   6154,00
Розрахунки по оплаті праці   150,00 30384,00 2446560,00   2416326,00
Розрахунки з підзвітними особами 50,00       50,00  
Розрахунки з кредиторами   3050,00       3050,00
Розрахунки з дебіторами     1729,58 847170,42  
Прибуток           0,00  
Статутний фонд   1100,00       1100,00
Амортизаційний фонд           0,00
Фонд економічного стимулювання           0,00  
Фонд соціального призначення           0,00  
Резерв наступних витрат і платежів         0,00  
Короткострокові кредити банків   1758,00 1758,00     0,00
Придбання (виготовлення) основних засобів     1758,00 1758,00 0,00  
Адміністративні витрати   797124,04 806608,52 10800,00   1315,52
Витрати на збут     1220,20 1230,00   9,80
Визнані штрафи, пені, неустойки     53,00 837,50   784,50
Податкові зобов"язання           0,00
Собівартість реалізованої готової продукції     11260,00 11260,00   0,00
Податковий кредит     124,00 356,06   232,06
Фінансові результати     24127,50 35600,00   11472,50
Податки на прибуток від звичайної діяльності     450,00 450,00   0,00
Розрахунки за авансами одержаними     4020,00 4020,00   0,00
Розрахунки за пенсійним забезпеченням       61540,00   61540,00
Розрахунки за індивідуальним страхуванням       4080,00   4080,00
Пайовий капітал       -450,00   -450,00
  ВСЬОГО   858335,00 858335,00 3392268,28 3392268,28 2532013,92 2532013,92

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!