Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Цикл торцевого чорнового обточування з будь-яким контуром G82Кадр програми ЧПК.

 

Адреси.

Опціональні адреси.

Опис.

Вказівки по програмуванню.


Цикл торцевого чорнового обточування - паралельно осям G76.

За допомогою команди G76 можна програмувати чорновий цикл для попереднього обточування виробів із прямокутним контуром. Він може використатися як для зовнішньої, так і для внутрішньої обробки.

G76 X... Z... S... /D...

[І...] [К...] [H…W… ] [C...V...] [L...]

 

X, Z координати кінцевої точки,

S кількість запрограмованих проходів - альтернативно може програмуватися адреса D.

D глибина різання, альтернативно може програмуватися адреса S При відпрацьовані циклу глибина різання може відхилятися від запрограмованого значення D в залежності від опціональних адрес С, V і L.

 

І, К припуски на чистову обробку по X (щодо радіуса) і Z

H.W ламання стружки (цикл торцевого чорнового обточування G66).

Адреса Н визначає довжину відрізка в напрямку X, після проходження якого рух подачі переривається для ламання, стружки; адреса W визначає відрізок, на який відводиться інструмент. Ці адреси повинні програмуватися разом.

С дегресія підведення (малюнок G7б.2).Під адресою С . програмується значення, на яке варто зменшити глибину різання на наступний прохід. При програмуванні адреси С необхідно програмувати адреси D і V,

V мінімальна глибина різання (малюнок G76.2). Адреса V визначає мінімальну глибину різання. Таким способом глибина D зменшується завдяки дегресії С до значення V При програмуванні V варто також програмувати адреси D і С.

L оптимізація залишкової стружки (малюнок G76 З).

Під адресою L програмується відсоток від значення глибини різання D (ціле число від 1. до 100). У цьому випадку керування збільшує глибину різання для зняття залишкової стружки при чорновій обробці на значення, запрограмоване, під адресою L. Завдяки цьому деталь може бути оброблена до кінцевого розміру з економією одного робочого проходу.

При виклику циклу стартова точка задана поточною позицією інструмента. З урахуванням припусків на чистову обробку І і К у результаті обточування прямокутної поверхні створюється прямокутний контур. Кількість необхідних проходів програмується адресою S або обчислюється керуванням з даних підведення D і опціональних адрес С, V і L.

 

Подача й швидкість різання повинні програмуватися в попередньому кадрі програми ЧПК.

До початку циклу інструмент необхідно підвести в точку з координатами:

Х – на 1 -2 мм від оброблюваної поверхні;

Z – на рівні торця оброблюваної поверхні.

Після виконання циклу різець повертається в точку початку циклу.

 


 

Рисунок G78.1

 

 

Рисунок G78.2


Функції:

Примітка.

Кадр програми ЧПК

Адреси.


Цикл канавки форми Е і F G78

 

За допомогою команди G78 програмуються канавка форми Е або F а також канавка для виходу різця при нарізанні різьби. За допомогою запрограмованих адрес керування розпізнає, яка виточка повинна бути виконана.

 

Канавки форм Е і F відрізняються по своїй геометрії, параметром t2 (рисунок G78.1 і G78.2). Розміри канавок можуть вільно програмуватися в рамках певних комбінацій (див. таблицю).

 

На відміну від цього в циклі G85 канавка виконується залежно від діаметра виробу.

 

G78 X... Z... L… Р... [D...] [І...]

X координата X кутової точки, при якій виточується канавка

Z координата Z кутові точки, при якій виточується канавка

L параметр визначає оброблювану канавку:

L01: канавка форми Е

L02: канавка форми F

Р за допомогою адреси Р визначається геометрія канавки дивитися (таблицю). При цьому f визначає довжину, г - радіуси, tl - глибину і t2 - припуск на обробку (тільки для форми F) виточки:

  f г tl t2 (тільки форма F)
Р101 0,5 0,1 0,1 0,1
Р102 1,0 0,2 0,1 0,1
Р204 2,0 0,4 0,2 0,1
Р206 2,0 0,6 0,2 0,1
Р306 2,5 0,6 0,3 0,2
Р410 4,0 1,0 0,4 0,3
Р210 2,5 1,0 0,2 0,1
Р316 4,0 1,6 0,3 0,2
Р425 5,0 2,5 0,4 0,3
Р540 7,0 4,0 0,5 0,3

 

Виточка з необхідними розмірами програмується вказівкою адреси Р з наступним відповідним тризначним числом.

  

Рисунок G78.3 канавка переміщується на розмір D в напрямку Х і Z

 

 

Рисунок G78.4 позиція інструмента при виклику циклу виточки

 

 

Рисунок G78.5 кут підведення при компенсації радіуса ріжучої кромки

 


Опціональні адреси

Вказівки по програмуванню

 


D припуск на обробку. Переходи виточки зміщуються в напрямку X і Z на значення D (рисунок G78.3).

І припуск на шліфування. Припуск на шліфування варто враховувати при програмуванні стартової точки.

Для точної обробки циклу канавки G78 варто звернути увагу на коректне програмування стартової точки (порівняй рисунки G78.4 і G78.5).

Крім того, через порівняно маленькі розміри варто програмувати компенсацію радіуса ріжучої кромки.

На підставі квадранта інструмента керування розпізнає, коли необхідно створити внутрішню виточку. 

 

 

Рисунок G78.1


Функція

 

Кадр програми ЧПУ.

Адреси.

Вказівки по програмуванню.

Примітка.


Канавка під нарізання різьби G78.

Якщо команда G78 програмується з адресами X, Z, І і К, то обробляється канавка під різьбу.

 

G78 X… Z… I… K…

X координата X кутової точки, при якій виконується виточування канавки

Z координата Z кутової точки, при якій виконується виточування канавки

І глибина канавки щодо радіуса.

К довжина канавки. Значення К повинне бути позитивним.

 

Варто враховувати, що через геометрію канавки довжина К повинна бути мінімум в 2 – 4 рази більше глибини І.

 

Радіус r обчислюється керуванням із запрограмованої глибині проточки І. Він становить 0,6 від цієї глибини І.

 

Цикл G78 з адресами X, Z, І і К співпадає із циклом канавки під різьбу G85 з адресами X, Z, і К.


 

Рисунок G79.1: виточування канавки з фаскою на верхньому і заокругленим на нижньому краю

 

 

Рисунок G79.2 цикл виточування канавки з косими сторонами

 

 

Рисунок G79.3 наслідки недостатніх припусків

 


 

 

Функція:

Кадр програми ЧПК.

Адреси.

Опціональні адреси.

Опис.

Вказівки по програмуванню


Цикл канавки G79.

 

Цикл G79 задає канавку з фасками, заокругленими і косими торцями. Адреси X і Z необхідно програмувати. Всі інші адреси опціональні.

 

G79 X.. Z... [A.../H...] [C.../W...]

[I...][K...][D...]J...][P...][Q...]

 

 

X, Z якщо D > 0: координати лівої кутової точки канавки, якщо D < 0: координати правої кутової точки канавки, якщо адреса D не запрограмований, то канавка виточується по ширині інструмента, зазначеної в поточній комірці пам'яті величин корекції.

 

А фаска на верхньому краю канавки, довжина відносно
координати Z.

Н радіус заокруглення по верхньому краю канавки.

С фаска на нижньому краю канавки, довжина відносно
координати Z.

W радіус заокруглення на нижньому краю канавки.

І припуск у напрямку X (щодо діаметра).

К припуск по координаті Z.

D ширина канавки

при D+ канавка праворуч від кутової точки X, Z,

при D- канавка ліворуч від кутової тачки X, Z.

J відстань безпеки інструмента від деталі в напрямку X перед викликом циклу.J програмується відносно діаметра.

Р кут профілю канавки до додатної вісі X на стороні кутової точки X Z. Кут повинен бути менше 45 градусів і програмуватися в десятих частках градуса (рисунок G79.2). Якщо кут профілю канавки програмується, то встановлюється Р = 0

Q кут профілю канавки до додатної вісі X на протилежній стороні кутової точки X Z (малюнок G79.2). Кут повинен бути менше 45 градусів і вказуватися десятих частках градуса. Якщо кут профілю канавки не програмується, то встановлюється Q = 0.

 

При виклику циклу починаючи від стартової, точки при першому проході створюється прямокутна канавка (штрихова лінія) з урахуванням запрограмованих припусків І і К. При другому проході виточуються фаски, заокруглення торці, а також створюються кінцеві розміри канавки запрограмовані під адресами X/Z і D.

 

При програмуванні одного з адрес А, Н, С, W, Р або Q

необхідно програмувати припуски І і К. При цьому І і К повинні відповідати довжині фаски або радіусу заокруглення, щоб не порушувався контур (рисунок G79.3)

 


Рисунок G81.1

Рисунок G81.2

Рисунок G81.3

 


Функція:

Кадр програми ЧПУ.

Адреси.

Опціональні адреси.

Опис


Цикл поздовжнього чорнового обточування з будь-яким контуром G81.

За допомогою команди G81 може програмуватися цикл обточування в поздовжньому напрямку (паралельно осі Z) при будь-якому сполученому контурі як для внутрішньої, так і для зовнішньої обробки.

G81 X... Z... I... [H…W...] [C...V...] [L...]

X координата X початкової точки контуру, що до діаметра .

Z координата Z початкові точки контуру.

І глибина різання: значення щодо радіуса, на яке після кожного проходу здійснюється підведення в напрямку X. При відпрацьовуванні циклу підведення може відхилятися від запрограмованого значення залежно від опціональних адрес С, V і L.

Н, W ламання стружки (цикл поздовжнього чорнового обточування G65), Н визначає довжину відрізка в напрямку Z, після проходження якого подача переривається для ламання стружки; W визначає відрізок, на який повертається інструмент. Н і W повинні програмуватися разом.

С дегресія підведення (цикл поздовжнього чорнового обточування G75). Під адресою С програмується значення, на яке повинне зменшуватися глибина різання І за кожний прохід. При програмуванні С варто програмувати адреса V.

V мінімальна глибина різання (цикл поздовжнього чорнового обточування G75). Адреса V визначає мінімальну глибину різання таким чином, глибина І завдяки дегресії С зменшується до значення V. При програмуванні V варто програмувати також адреса С L оптимізація залишкової стружки. Під адресою L програмується відсоток глибини різання І (ціле число від 1 до 100). У цьому випадку керування збільшує глибину різання максимум на відсоток, запрограмований під адресою L, завдяки чому деталь може бути оброблена до кінцевого розміру з економією одного проходу.

Приклад: (малюнок G81.3)

Для створення контуру, представленого в даному прикладі, при глибині різання 4мм необхідні п'ять проходів. Якщо під адресою L програмується значення 30, то при першому й четвертому проході глибина різання збільшується до 5 мм, і при цьому заощаджується один робочий прохід (рисунок G81.4).

У кадрі програми ЧПК з викликом циклу G81 програмується стартова точка контуру. У наступних кадрах програми ЧПУ задається контур, що повинен бути отриманий у результаті обточування. Команда G80 завершує опис контуру й одночасно викликає початок відпрацьовування циклу.


 

Рисунок G81.5 Рисунок G85.6

 


Вказівки поЯкщо обробка повинна здійснюватися з компенсацією радіуса

програмуванню.ріжучої кромки, то виклик циклів G42 або G41 повинен стояти

безпосередньо після команди G81 і ще до програмування контуру. Скасування компенсації радіуса ріжучої кромки повинно відбуватися до скасування циклу G80.

Перед викликом циклу командою G57 може програмуватися припуск на чистову обробку.


Рисунок G82.1

Рисунок G82.2

Рисунок G82.3

 


Функція:

Кадр програми ЧПУ.

Адреси.

Опціональні адреси.

Опис.

Вказівки по програмуванню.


Цикл торцевого чорнового обточування з будь-яким контуром G82.

За допомогою команди G82 може програмуватися торцеве обточування (паралельно вісі X) при будь-якому сполученому контурі як для внутрішньої, так і для зовнішньої обробки.

G82 X... Z... К... [H..W..] [C...V..] [L..]

X координата X початкової точка контуру щодо діаметра.

Z координата Z початкові точки контуру.

К глибини різання. При відпрацьовуванні циклу підведення може відхилятися від запрограмованого значення

К залежно від опціональних адрес С, V і L.

Н, W ламання стружки (цикл торцевого чорнового обточування G66). Н визначає довжину відрізка в напрямку X, після якого подача переривається для ламання стружки; W визначає відрізок, на який відводиться інструмент. Н і W повинні програмуватися разом.

С дегресія підведення (цикл торцевого чорнового обточування (G76). Під адресою С програмується значення, на яке повинна зменшуватися глибина різання К після кожного. При програмуванні адреси С варто програмувати також V.

V мінімальна глибина різання (цикл торцевого чорнового обточування G76). Адреса V задає мінімальну глибину різання. Таким чином, підведення До зменшується завдяки дегресії С до значення V. При програмуванні адреси V варто програмувати також адреса С

L оптимізація залишкової стружки. Під адресою L програмується відсоток глибини різання К (ціле число від 1 до 100). У цьому випадку керування збільшує глибину різання на відсоток, запрограмований під адресою L, якщо завдяки цьому наступна глибина точіння може бути виконана за один робочий прохід (контур паралельно вісі Х).

Приклад: ( порівняй рисунки G 82.3 з G 82.4)

 

Для створення контуру, представленого в прикладі, при глибині різання 4мм необхідні чотири проходи. Якщо під адресою L запрограмоване значення 30, то підведення при першому й третьому проході збільшується до 5 мм, і при цьому заощаджується один робочий прохід (рисунок G82.4).

 

В кадрі програми ЧПК з викликом циклу G82 програмується стартова точка контуру. Наступні кадри програми ЧПК задають контур, що повинен бути отриманий у результаті обточування. Команда G80 завершує опис контуру й одночасно викликає початок відпрацьовування циклу.

 

Якщо обробка повинна здійснюватися з компенсацією радіуса ріжучої кромки КРР, то виклик G42 або G41 повинен стояти безпосередньо після команди циклу G82 і ще до програмування контуру. Скасування компенсації радіуса ріжучої кромки повинна здійснюватися до скасування циклу G80. До виклику циклу командою G57 може програмуватися припуск на чистову обробку.

 


Рисунок G 83.1

Рисунок G 83.2

Рисунок G 83.3

 


Функція:

Кадр програми ЧПК.

Адреси.

Опис.

Приклад:

Вказівки по програмуванню.


Цикл чорнового обточування паралельно контуру

G83.

 

Команди переміщення або інші виклики циклів, запрограмовані між командою G83 і скасуванням циклу G80, виконуються багаторазово залежно від запрограмованої глибини різання. Таким чином, можуть бути створені, наприклад, декілька прорізів з однаковою глибиною різання. Команда G83 використовується звичайно як цикл чорнового обточування паралельно контуру.

 

G83 X… Z… I… K…

 

X координата X початкової точки контуру щодо діаметра.

Z координата Z початкові точки контуру.

І глибина різання в напрямку X (щодо радіуса)

К глибина різання в напрямку Z.

 

Підведення здійснюється з поточної позиції інструмента (стартова точка) до початкової точки контуру, запрограмованої в кадрі G83. Під адресами І і К програмується глибина різання в напрямку X або Z. При програмуванні адрес І і К керування враховує те підведення, що дає менша кількість проходів. Відповідна адреса залежить від положення стартової точки щодо запрограмованої початкової точки контуру (малюнок G83.2).

Після команди G83 програмуються команди переміщень (опис контуру) або виклику циклів. Команда G80 завершує опис контуру й одночасно викликає початок відпрацьовування циклу.

 

Цикли канавки (G79) з однаковою відстанню (малюнок G83.3):

 

N295 GOO X+052.100 Z-043.600

N300 G83 X+052.100 Z-063.600 К+010

N305 G79 Х+047 Z-063.600 І+001 К+001 А+001 W+001 P+110 Q+110

N310 G80

 

Переміщення здійснюється в напрямку Z на К=10 (кадр програми ЧПУ N300) щодо запрограмованої початкової точки контуру. Тому що для кожного підведення здійснюється цикл прорізки G79, то виходять дві канавки на відстані 10мм.

 

Якщо обробка повинна здійснюватися з компенсацією ріжучої кромки, то виклик циклу G42 або G41 повинен відбуватися безпосередньо після команди G83 і до команд переміщення. До скасування циклу G80 за допомогою команди G40 варто скасувати компенсацію радіуса ріжучої кромки.

 

Для багаторазових циклів є доцільним, а у зв'язку із внутрішньою обробкою - навіть необхідним, програмувати обмеження шляхів переміщення. Тому варто враховувати пояснення до команди G36 на наступній сторінці.


 

Рисунок G84.1


Функція:

Кадр программ

ЧПК.

Адреси.

Опис.

Вказівки по програмуванню.


Цикл глибокого свердління G84.

За допомогою команди G84 за кiлькa робочих проходів оброблюється отвір.

G84 Z... А... В... D... К...

Z координата кінцевої точки.

А час для видалення стружки пicля відводу інструмента в

секундах.

В час на ламання стружки в секундах.

D дегресія: після кожного робочого проходу глибина

свердління К зменшується на значення D. мінімальна

глибина становить D.

К глибина свердління при першому проході

Команда G84 описує цикл глибокого свердління.

Приклад: (G84.1)

Глибина свердління програмується адресою Z (у прикладі = 130мм). Глибина свердління при першому робочому проході становить К= 50мм. Для кожного наступного проходу глибина свердління зменшується на значення D= 15мм (дегресія), що, однак, не може бути менш значення D. Для ламання стружки після кожного робочого проходу переривається рух подачі на час В, i інструмент виходить з отвору для видалення стружки на час А. Глибина свердління двох останніх проходів знижується керуванням до половини глибини, що залишилася (у прикладі по 5 мм).

Подача й число обертів повинні бути запрограмовані в одному з попередніх кадрів програми ЧПК.

 


 

Рисунок G85.1

 

 

Рисунок G85.2

 


 

 

Функція:

 

Примітка.

 

Кадр програми ЧПУ.

 

Адреси.

 

Опціональні

адреси

 

Опис


Цикл канавки форми Е і F G85.

За допомогою команди G85 програмуються канавки форми Е і F, а також канавка під різьбу. По запрограмованих адресах керування розпізнає, яка виточка повинна бути виконана.

Канавки. форми Е и F розрізняються по своїй геометрії параметром t2 (G85.1 і G85.2). Такі розміри як довжина глибина, радіус округлення й припуски на обробку канавки залежать від діаметра деталі в запрограмованій кутовій точці (порівняй за таблицею).

У циклі G78 розміри канавки можуть вільно програмуватися в рамках певних заданих значень.

G85 X... Z... [К...] [D...] L...]

X координата X кутової точки, при якій виточується канавка.

Z координата Z кутові точки, при якій виточується канавка.

 

К параметр канавки; за адресою К керування розпізнає, яка виточка повинна бути виконана:

якщо К не програмується: канавка форми Е;

вводиться К = 0: канавка форми F;

якщо К більше 0: канавка під різьбу.

Виточка створюється залежно від діаметра виробу в запрограмованій кутовій точці з наступними розмірами:

 

Діаметр X f г tl t2 (тільки форма F)
до 18мм 18 до 80мм більше 80мм 2 2,5 4 0,6 0,6 1 0,25 0,35 0,45 0,1 0,2 0,3

f - довжина,

г - радіус,

tl - глибина,

t2 - припуск на обробку (тільки для форми F).


Рисунок G85.3 канавка переміщується на розмір D в напрямку Х і Z

 

 

Рисунок G85.4 позиція інструмента при виклику циклу виточки

 

 

Рисунок G85.5 кут підведення при компенсації радіуса ріжучої кромки


Опціональні адреси

Вказівки по програмуванню

 


D припуск на обробку, переходи канавки зміщуються в напрямку X і Z на значення D (G85.3).

І припуск на шліфування, припуск на шліфування варто враховувати при програмуванні стартової точки.

Для точної обробки циклу канавки G85 варто звернути увагу на коректне програмування стартової точки (G85.4 і G85.5).

 


 

 

 

Рисунок G85.1


Функція

 

Кадр програми ЧПК

Адреси.

Вказівки по програмуванню.

Примітка.


Канавка під нарізання різьби G85.

Якщо команда G85 програмується з адресами X, Z, І і К, тс виконується проточка під різьбу.

 

G85 X… Z… I… K…

X координата X кутової точки, при якій виконується виточування канавки

Z координата Z кутової точки, при якій виконується виточування канавки

І глибина канавки щодо радіуса.

К довжина канавки. Значення К повинне бути позитивним.

 

Варто враховувати, що через геометрію канавки довжина К повинна бути мінімум в 2 – 4 рази більше глибини І.

 

Радіус г обчислюється керуванням із запрограмованої глибині проточки І. Він становить 0,6 від цієї глибини І.

 

Цикл G85 з адресами X, Z, І і К співпадає із циклом канавки під різьбу G78 з адресами X, Z, І, і К.


 

Рисунок G86.1 цикл канавки G86 без припуску на чистову обробку; канавка ліворуч від запрограмованої кутової точки (К зі знаком мінус)

 

 

Рисунок G86.2 цикл канавки G86 із припуском на чистову обробку й радіусом заокруглення на нижньому краю канавки; фаска на верхньому краю виходить залежно від відстані між інструментом і запрограмованою кутовою точкою

 


Функція

Кадр програми ЧПК

Адреси

Опціон альні адреси

Опис

Вказівки по програмуванню

Примітка


Цикл канавки G86.

 

За допомогою циклу G86 можуть програмуватися канавки із

торцями, паралельними вісі Х, фасками на верхньому й заокругленнями на нижньому краї.

 

G86 X… Z… K… [B…] [I…]

 

X, Z якщо К > 0: координати лівої кутової точки канавки, якщо

К < 0: координата правої кутової точки канавки.

К ширина канавки: при К+ канавка виточується праворуч від запрограмованої кутової точки X, Z, при К- канавка виточується ліворуч від запрограмованої кутової точки X,Z. Якщо К не програмується, то праворуч. від запрограмованої кутової точки створюється канавка по ширині інструмента, зазначеної в поточній комірці пам'яті величин корекції.

В радіус заокруглення на нижньому краї канавки. При програмуванні В варто також програмувати припуск на чистову обробку І.

І припуск на чистову обробку відносно діаметра.

 

При виклику циклу починаючи від стартової точки за перший прохід створюється прямокутна канавка з урахуванням запрограмованого припуску на чистову обробку І (порівняй рисунок G86.2 штрихова лінія). При, другому проході обробляється заокруглення а також обточується до кінцевих розмірів канавки запрограмованих під адресами X/Z і К. При запрограмованому припуску на чистову обробку І різець переміщається по лівому й правому краї на відрізок довжиною 1 - 3 мм під кутом 45 градусів. Якщо відстань між інструментом і деталю становить менш 1 – 3 мм, то по верхньому краю канавки. утвориться фаска.

 

Абсолютне значення адреси К повинне бути більше або дорівнює ширині інструмента, зазначеної в поточній комірці пам'яті величин корекції.

 

Цикл прорізки G86 відрізняється від циклу прорізки G79

програмувальними адресами й геометрією.


Рисунок G87.1 заокруглення оброблюються разом з елементами контуру що граничить.

Рисунок G87.2 заокруглення на внутрішньому куту разом з контурним елементом що граничить

Рисунок G87.3 положення стартової точки при окремому підведенні до початку обробки.

 


Функція

Кадр програми ЧПК

Адреси

Вказівки по програмуванню

 


Цикл радіусу (заокруглення) G87

За допомогою циклу G87 можна робити заокруглення внутрішніх і зовнішніх кутів на паралельних осям відрізках. При цьому радіус переходу може оброблятися разом з елементами, що граничать з контуром або окремо.

 

G87 X... Z... І...

 

 

X, Z координати кутової точки, у якій відбувається заокруглення. Керування визначає позицію заокруглення, по квадранту й поточній позиції інструмента.

І радіус заокруглення.

 

Якщо цикл G87 програмується в рамках послідовності контурних, елементів, то окремі контурні елементи відпрацьовуються від стартової точки. Якщо контурний елемент перед радіусом заокруглень паралельний вісі Х або Z, то його не треба програмувати, тому що від. уже визначений координатами кутової точки циклу (рисунок G87.1 і G87.2).

Якщо інструмент підводити для обробки радіуса заокруглення окремо, то варто звернути увагу на його поточну позицію. Керування розраховує. «напрямок» радіуса на підставі контуру підведення. В якості контуру підведення інтерпретується паралельний осям контурний елемент, віддалений від лінії, стартова точка - кутова точка контуру, менш чим на 45 градусів (пряма підведення). Тобто , перед викликом циклу інструмент повинен перебувати у середині області підведення 45 градусів (порівняй рисунок G87.3)

 

Цикл G87 X… Z… І… може бути замінений за допомогою програмування контуру загальними командами

G01X… Z… С+ або G71X… Z… С+

і наступним елементом.

 

 


Рисунок G88.1 фаска оброблюється з контурним елементом що граничать

Рисунок G88.2 область підведення у внутрішніх і зовнішніх кутів при окремій обробці фаски

 


Функція

Кадр програми ЧПК

Адреси

Опис

 

 


Цикл фаски G88.

 

За допомогою циклу G88 можна оброблювати фаски на зовнішніх і внутрішніх кутах відрізків, паралельних осям. При цьому перехідна фаска може оброблятися разом з контурними елементами, що граничать, або підхід до неї може здійснюватися окремо.

 

G88 X… Z… I…

X, Z координати кутової точки, у якій отримується фаска. На підставі квадранта й поточної позиції інструмента в порівнянні із запрограмованими координатами X і Z керування визначає положення фаски.

І довжина фаски по вісі Х і Z

 

Якщо цикл G88 програмується у середині послідовності контурних елементів, то окремі контурні елементи відпрацьовуються зі стартової точки. Якщо контурний елемент перед фаскою паралельний осі X або Z, то його не треба програмувати, тому що він уже визначений координатами кутової точки циклу (G88.1).

 

Якщо для обробки фаски інструмент підводить окремо, то варто звернути увагу на його поточну позицію. Керування, визначає "положення" фаски на підставі контуру підведення.

В якості контура підведенню інтерпретується паралельний вісям контурний елемент, віддалений від лінії, стартова точка - кутова точка контуру,менш чим на 45 градусів (прямапідведення).

Перед викликом циклу інструмент повинен перебувати середині в області підведення45 градусів (порівняй рисунок G88.2)

 

Цикл G88 X... Z… І… може бути замінений програмуванням контуру загальними командами

G01 X... Z..., aбo G71 X... Z…

і наступним елементом.

 


Просмотров 1183

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!