Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Хто є учасниками ринку цінних паперівПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

а) держава

б) інвестори, акціонери

в) емітенти, інвестори, інвестиційні інститути

г) фізичні та юридичні особи

 

3. Цінний папір, що засвідчує внесення їх власником грошових коштів до бюджету і дає право на отримання фіксованого доходу, протягом усього терміну володіння цінними паперами – це:

а) казначейське зобов'язання держави

б) акції

в) Облігації

г) вексель

 

4. Простий вексель – це:

а) цінний папір, що засвідчує безумовне письмове грошове зобов'язання векселедавця

б) розпорядження боржника виплатити пред'явнику даного цінного паперу вказану суму

в) письмове зобов'язання, що передається боржником кредитору при отриманні позички під заставу майна

г) боргове зобов'язання фізичної або юридичної особи

 

Які основні результати здійснення капітальних вкладень

а) прискорення темпів науковотехнічного прогресу

б) зростання робочих місць

в) покращення рівня життя

г) зниження інфляції

 

6. Що означає поняття «фінансові інвестиції»

а) вкладення капіталу у фінансові інститути

б) вкладення нематеріальних ресурсів у виробничу сферу

в) вкладення капіталу безповоротній і безкоштовній основі

г) вивільнення грошей з обігу

 

7. Юридичні та фізичні особи, що купують цінні папери від свого імені і за свій рахунок – це:

а) інвестиційні інститути

б) емітенти

в) інвестори

г) біржа

 

8. Цінний папір, що виражає пільгові права на придбання акцій протягом обумовленого періоду за вкладеного ціною – це:

а) опціон

б) варрант

в) ф'ючерси

г) облігації

 

9. Акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх курсу – це:

а) фондова біржа

б) ринок цінних паперів

в) торги

г) інвестиційних фонд

 

Що є джерело приросту капіталу і основним мотивом здійснення інвестицій

а) прибуток

б) виручка від реалізації продукції

в) прибуток, що отримує інвестор від інвестування

г) збільшення кількості залучених коштів

 

ІІІ. Практичне завдання.

За даними таблиці обчисліть показники чистого приведеного ефекту, строку окупності, дисконтного строку окупності й індексу рентабельності альтернативних інвестиційних проектів і обґрунтуйте вибір найбільш привабливого з них. Проектна дисконтна ставка дорівнює 12%.

Таблиця

Грошові потоки інвестиційних проектів, тис. грн.

Період часу, років Проект А Проект Б Проект В
-200000 -200000 -200000
-
-

 

 


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

 

Варіант № 12

 

І. Теоретичне завдання.

Інвестиційна стратегія: значення, завдання, умови і методи реалізації

 

ІІ. Тестове завдання.

1. До постійних функцій ринку цінних паперів необхідно віднести:

а) інвестиційну, власницько стимулюючу, приватизаційну

б) антиінфляційну, приватизаційну

в) інвестиційну, власницько стимулюючу, оперативного регулювання і переливу капіталу

г) приватизаційну, антиінфляційну

 

В чому полягає основне призначення фінансового посередництва

а) забезпечення максимальної доходності інвестицій для індивідуальних інвесторів

б) приведення параметрів інвестиційних ресурсів до таких, які б одночасно відповідали запитам як власників заощаджень

в) надання послуг іншим економічним суб'єктам, зацікавленим в залученні

г) інвестиційних ресурсів

 

3. Юридична чи фізична особи, які надають консультантські послуги з питань інвестування – це:

а) консультант

б) фінансовий брокер

в) інвестиційний інститут

г) інвестиційний фонд

 

4. Юридичні особи, що діють на ринку цінних паперів не за рахунок клієнтів, а з використанням власних коштів це:

а) інвестиційний фонд

б) інвестиційна компанія (дилери)

в) консультант

г) брокер

 

5. Заходи впливу держави на інноваційні процеси можуть здійснюватися через:

а) прямі методи державного регулювання інноваційної діяльності

б) непрямі методи державного регулювання інноваційної діяльності

в) прямі і непрямі методи державного регулювання інноваційної діяльності

г) вірної відповіді не має

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 889

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!