Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Що є основним призначенням фінансового посередництваа) забезпечення максимальної доходності інвестицій для індивідуальних інвесторів

б) приведення параметрів інвестиційних ресурсів до таких, які б одночасно відповідали запитам власників заощаджень

в) надання послуг іншим економічним суб'єктам, зацікавленим в залученні інвестиційних ресурсів

г) стимулювання підприємницької діяльності шляхом безпосередньої участі в управлінні підприємством емітентом цінних паперів

 

У формі чого здійснюються інвестиції у відтворення основних фондів

а) довгострокових фінансових інвестицій

б) капітальних вкладень

в) інвестиційних вкладень

г) вірної відповіді немає

 

Що таке капітальні вкладення

а) вкладення матеріальних активів з метою одержання прибутку

б) засоби, вкладені в розширене відтворення основних фондів

в) бюджетні кошти

г) державні кредити

 

ІІІ. Практичне завдання.

За даними таблиці визначте показник чистого приведеного ефекту проекту й розрахуйте дисконтний строк окупності проекту, якщо дисконтна ставка становить 13%. Фінансування проекту планується здійснити за рахунок банківського кредиту, строк погашення якого настає через 4 роки. Зробіть висновки про доцільність здійснення цього інвестиційного проекту.

Таблиця

Грошові потоки інвестиційного проекту

Період часу, років Грошовий потік, тис. грн.
-34000

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

 

Варіант № 10

 

І. Теоретичне завдання.

Інвестиційна привабливість регіонів і галузей економіки

 

ІІ. Тестове завдання.

Яких видів бувають джерела фінансування капітальних вкладень

а) державні та приватні

б) державні та міжнародні

в) централізовані та нецентралізовані

г) приватні та міжнародні

 

Від якого показника залежить ефективність використання капітальних вкладень

а) об'єму капітальних вкладень

б) затрат на переоснащення та реконструкцію

в) рівня інфляції в країні

г) кваліфікації осіб, що їх використовують

 

3. Джерелами фінансування капітальних вкладень є:

а) державні кредити, банківські кредити, кредити міжнародних організацій

б) тільки власні кошти інвестора

в) амортизаційні відрахування і банківські кредити

г) короткострокові кредити міжнародних організацій

 

4. Емітентами ощадних сертифікатів можуть поставати тільки:

а) Держава

б) Банки

в) Різні фінансові інститути

г) Компанії (державні)

 

Які можна виділити капітальні вкладення за джерелами фінансування

а) централізовані

б) нове будівництво

в) Реконструкція

г) амортизація

 

Які є види векселів

а) термінові, до запитання

б) іменні, на пред'явника

в) прості, переказні

г) внутрішні державної позики, внутрішні місцевої позики

 

У якій формі можуть бути векселі

а) лише в електронній

б) в будьякій

в) лише в документальній

г) в електронній та документальній

 

Якого виду векселя не існує

а) «бронзового»

б) «дружнього»

в) фінансового

г) «срібний»

 

Які документи розміщує акціонерне товариство

а) облігації внутрішньої державної позики

б) казначейські зобов'язання

в) іменні акції

г) привілейовані акції

 

Як називаються облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів

а) дисконтні

б) відсоткові

в) цільові

г) іменні

 

ІІІ. Практичне завдання.

За даними таблиці обчисліть показники чистого приведеного ефекту й дисконтного строку окупності альтернативних інвестиційних проектів. Зробіть аналітичний висновок щодо інвестиційної привабливості альтернативних варіантів капітальних вкладень. При обчисленнях урахуйте, що проектна дисконтна ставка дорівнює 18%.

Таблиця

Грошові потоки інвестиційних проектів, тис. грн.

Період часу, років Проект А Проект Б
-150000 -200000
-50000

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

 

Варіант № 11

 

І. Теоретичне завдання.

Короткострокове та довгострокове фінансування інвестиційної діяльності

 

ІІ. Тестове завдання.

Хто є емітентом казначейських зобов’язань держави

а) Міністерство фінансів

б) Кабінет міністрів України

в) Президент

г) Верховна Рада

 Просмотров 1082

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!