Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Яким показником не визначається надійність банкуа) доходні активи

б) коефіцієнт Кука

в) Кросе коефіцієнт

г) ліквідність

 

За рахунок чого здійснюються інвестиції на оновлення

а) засобів коштів фонду відшкодування підприємства

б) частини національного доходу

в) чистого накопичення

г) статутного капіталу підприємства

 

Який процес відносять до будівництва нових підприємств і розширення діючих виробничих підрозділів основного і допоміжного призначення

д) реконструкцію

е) нове будівництво

ж) технічне переоснащення

з) розширення виробництва

 

Що таке інноваційний проект

а) комплекс відносин виробництва, що представляє собою період від зародження ідеї до її комерційної реалізації

б) новостворені або удосконалені конкурентноздатні технології, які істотно поліпшують структуру та якість виробництва

в) комплекс документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів щодо створення і реалізації інноваційного продукту

г) рекомендації щодо науковотехнічної, організаційної, виробничої або комерційної діяльності, метою яких є розвиток інноваційного процесу

 

Що таке товарна інновація

а) введення нового способу виробництва

б) введення нового продукту

в) освоєння нового джерела постачання сировини або напівфабрикатів

г) створення нового ринку послуг

 

Що відносять до реальних інвестицій

а) підприємства, які самостійно здійснюють пошук найбільш вигідного місця вкладання коштів інвестора

б) фінансові зобов'язання, що призначені для перепродажу

в) вкладення в основний капітал виробничих підприємств та інвестицій спрямованих на приріст матеріально технічних запасів

г) цінні папери, що засвідчують безумовне грошове зобов'язання за яким одна особа зобов'язана сплатити іншій визначену суму коштів

 

Що не відносять до реальних інвестицій

а) інвестиції оновлення

б) фінансові інвестицій

в) інвестиції розширення

г) валові інвестиції

 

Які показники використовуються для характеристики реальних інвестицій в міжнародній практиці

а) питома вага реальних інвестицій

б) коефіцієнт капіталомісткості

в) коефіцієнт накопичення

г) коефіцієнт прибутковості реальних інвестицій

 

Які прийнято виділяти види інвестиційних проектів

а) прямі і зворотні

б) реальні і капітальні

в) виробничі і торгові

г) тактичні і стратегічні

 

Що представляє собою життєвий цикл інвестиційного проекту

а) час від зародження ідеї до її реалізації

б) час від випуску продукції до її реалізації

в) час від підготовки проекту до його реалізації

г) час від першої зарплати до останньої вигоди проекту

 

ІІІ. Практичне завдання.

Використовуючи дані таблиці, визначте показник чистого наведеного ефекту проекту, якщо дисконтна ставка становить 15%, а також розрахуйте внутрішню норму рентабельності проекту. Зробіть висновки про доцільність реалізації інвестиційного проекту.

Таблиця

Грошові потоки інвестиційного проекту

Період часу, років Грошовий потік, тис. грн.
-11000

 


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

 

Варіант № 8

 

І. Теоретичне завдання.

Вартість грошей в часі та інвестиційні розрахунки за умов інфляції

 

ІІ. Тестове завдання.

Які з зазначених фаз не входять до інвестиційного циклу проекту

а) передінвестиційна

б) експлуатаційна

в) ліквідаційна фаза

г) інвестиційна

 

Що з зазначеного не входить до інвестиційної фази інвестиційного циклу проекту

а) експертиза проекту

б) проведення переговорів

в) процес будівництва

г) інженерно технічне проектування

 

Що не відбувається на стадії реалізації проекту

а) контроль за реалізацією

б) інспекція робіт

в) виконання робіт

г) нагляд за виконанням робіт

 

У формі чого здійснюються інвестиції у відтворенні основних фондів і на приріст матеріально технічних запасів

а) соціальних вкладів

б) благодійних вкладів

в) капітальних вкладів

г) інвестицій у відтворення основних фондів

 


Просмотров 974

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!