Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Яка функція інвестиційного менеджменту відповідає за формування системи першочергових спостережних показниківа) організація моніторингу реалізації окремих інвестиційних програм і проектів

б) розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів фірми

в) дослідження зовнішнього середовища

г) формування інвестиційного портфелю

 

Що таке інвестиційна сфера

а) вкладення коштів у різні фінансові активи

б) сфера, де здійснюється практична реалізація інвестицій

в) забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії

г) всі відповіді вірні

 

Хто може бути суб'єктом інвестиційної діяльності

а) кредитори, інвестори, користувачі об'єктів, постачальники обладнання

б) виконавці робіт, кредитори, користувачі об'єктів , постачальники обладнання, орендатори

в) інвестори, постачальники обладнання, виконавці робіт, користувачі об'єктів, іноземці

г) тільки інвестори

 

6. Назвіть об'єкти інвестиційної діяльності:

а) нові основні фонди, цінні папери, акції, векселі, облігації

б) будинки і споруди, цільові грошові внески

в) науковотехнічна продукція, майнові права

г) всі відповіді вірні

 

Що не може бути об'єктами інвестиційної діяльності

а) цільові грошові вклади

б) об'єкти житлового будівництва, фінансування будівництво яких здійснюється з використанням недержавних коштів

в) основні фонди в усіх галузях та сферах народного господарства

г) науково технічна продукція

 

8. Емітент – це:

а) фізична особа, яка від власного імені випускає цінні папери і бере на себе зобов’язання виконати умови, що випливають з умов їх випуску

б) юридична особа, яка поширює цінні папери на первинному і вторинному ринках

в) юридична особа, яка від власного імені випускає цінні папери та бере на себе зобов’язання виконати умови, що випливають з умов їх випуску

г) фізичні та юридичні особи, які поширюють цінні папери на первинному ринку

 

Яка функція інвестиційного менеджменту досліджує правові умови інвестиційної діяльності в цілому

а) дослідження внутрішнього середовища

б) дослідження зовнішнього середовища та програмування кон’юнктури інвестиційного менеджменту

в) програмування та дослідження конкурентного середовища

г) вибір інвестиційних проектів та розширення капіталу

 

Як називається сфера, де здійснюється практична реалізація інвестицій

а) Інвестиційна

б) Банківська

в) Інноваційна

г) Господарська діяльність

 

ІІІ. Практичне завдання.

Підприємство планує встановити нову технологічну лінію з випуску промислової продукції. Вартість устаткування становить 15 млн. грн., строк експлуатації лінії — 6 років. На підставі даних про грошові потоки інвестиційного проекту, поданих у таблиці, визначте чистий наведений ефект від реалізації проекту й обґрунтуйте доцільність ухвалення інвестиційного рішення.

Таблиця

Грошові потоки інвестиційного проекту

Період часу, років Грошовий потік, тис. грн.
-15000

 


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

 

Варіант № 4

 

І. Теоретичне завдання.

Державне регулювання інвестиційної діяльності

 

ІІ. Тестове завдання.

1. Формування нагромаджень, вкладення ресурсів, одержання прибутку це:

а) мета інвестиційної діяльності

б) етапи інвестиційної діяльності

в) напрямки інвестиційної діяльності

г) мета інноваційної діяльності

 

2. Облігації – це:

а) термінові боргові зобов’язання з фіксованим процентом, за допомогою яких держава, місцеві органи влади мобілізують фінансові ресурси

б) безстрокові боргові зобов’язання з фіксованим процентом, за допомогою яких державам мобілізує фінансові ресурси

в) безповоротна допомога, за допомогою якої держава, місцеві органи влади, а також підприємства мобілізують фінансові ресурси

г) термінові боргові зобов’язання з фіксованим процентом, за допомогою яких держава, місцеві органи влади, підприємства та фізичні особи мобілізують фінансові ресурси

 

3. Для виконання спеціальних видів робіт, що потребують відповідної атестації виконавця, учасники інвестиційної діяльності зобов'язані одержати:

а) Ліцензію

б) Сертифікат якості

в) Кредит в банку

г) Атестаційну картку

 

4. Інвестування, що здійснюється громадянами та юридичними особами України, інших держав це:

а) спільне інвестування

б) державне інвестування

в) іноземне інвестування

г) всі відповіді вірні

 

5. Процес розроблення інвестиційної стратегії – це:

а) формування напрямків інвестиційної діяльності системи її довгострокових цілей та вибір найефективніших шляхів розвитку

б) дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку

в) забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної діяльності фірми

г) формування інвестиційного портфеля і його оцінка за критеріями доходності ризику та ліквідності

 

6. Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності є:

а) Статут

б) Договір

в) Дисконт

г) Вірна відповідь відсутня

 


Просмотров 1040

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!