Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Як класифікують інвестиції за об'єктами вкладення коштіва) реальні та фінансові інвестиції

б) прямі та непрямі

в) приватні та спільні

г) внутрішні та закордонні

 

3. З метою ефективного функціонування економіки інвестиції поділяються на такі різновиди:

а) фінансові і чисті інвестиції

б) валові і чисті інвестиції

в) реальні і фінансові інвестиції

г) валові та фінансові інвестиції

 

4. За регіональною ознакою інвестиції поділяються на такі різновиди:

а) реальні та фінансові

б) короткострокові і довгострокові

в) внутрішні та закордоні

г) прямі і непрямі

 

5. За періодом інвестування інвестиції є таких видів:

а) короткострокові, довгострокові

б) короткострокові, середньострокові, довгострокові

в) реальні, нереальні

г) вірної відповіді немає

 

Хто може бути суб'єктом інвестиційної діяльності

а) тільки інвестори

б) тільки учасники

в) інвестори і учасники

г) вірної відповіді немає

 

7. За формами власності інвестиції бувають таких видів:

а) спільні, іноземні

б) відкриті, спільні, приватні, закриті

в) державні, акціонерні

г) приватні, державні, іноземні, спільні

 

8. Підприємство з іноземними інвестиціями – підприємство (організація) будьякої організаційно правової форми, іноземна інвестиція в статутному фонді якого становить не менше як:

а) 15%

б) 10%

в) 50%

г) 75%

 

Що з перерахованого відноситься до цінностей інвестицій

а) рухоме та нерухоме майно

б) право користування землею

в) кошти, цільові банківські внески, кредити, акції, та інші цінні папери

г) всі відповіді вірні

 

Що з перерахованого відносять до матеріальних об'єктів реальних інвестицій

а) будинки

б) обладнання

в) земельні ділянки

г) всі відповіді вірні

 

ІІІ. Практичне завдання.

У таблиці представлені грошові потоки за п'ять років реалізації інвестиційного проекту. Визначте економічну доцільність реалізації даного варіанта капітальних вкладень, розрахувавши поточну вартість проекту й економічний ефект від його реалізації. Проектна дисконтна ставки становить 15%. Результати оформіть у вигляді таблиці.

Таблиця

Грошові потоки інвестиційного проекту

Період часу, років Грошовий потік, тис. грн.
-800

 


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

 

Варіант № 3

 

І. Теоретичне завдання.

Інвестиційна діяльність підприємства

 

ІІ. Тестове завдання.

У формі чого вкладаються інвестиції у відтворення основних фондів

а) довгострокових фінансових інвестицій

б) капітальних вкладень

в) інвестиційних вкладень

г) вірної відповіді немає

 

Яка з задач інвестиційного менеджменту є пріоритетною

а) забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства при достатній її фінансовій стійкості

б) максимізація доходу від інвестиційної діяльності

в) забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків

г) пошук шляхів прискорення реалізації інвестиційних програм

 


Просмотров 1371

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!