Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Що означає поняття «інвестиції» у вузькому розумінніКОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

для самостійної роботи з навчальної дисципліни

 

Інвестиційний менеджмент

 

спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

ОКР «Спеціаліст» та спеціальності 8.03060104 «Менеджмент

зовнішньоекономічної діяльності» ОКР «Магістр»

кваліфікація менеджер (управитель) із ЗЕД

 

 

Житомир − 2013 рік


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

 

Варіант № 1

 

І. Теоретичне завдання.

Економічний зміст і класифікація інвестицій.

 

ІІ. Тестове завдання.

1. Що є основним засобом в аграрному виробництві:

а) корисні копалини;

б) земля;

в) водні ресурси;

г) рослини і тварини.

 

2. У разі суперечливих показників ефективності інвестиційних проектів за основу необхідно взяти показник…

а) PI

б) NPV

в) IRR

г) РР/

 

3. В умовах інфляції під час оцінювання проекту коригується…

а) Різниця за курсом валюти

б) Індекс кореляції

в) Прогнозний грошовий потік

г) Норма амортизації, виражена у стабільних цінах

 

4. Амортизаційні відрахування…

а) Відносять до залучених джерел фінансування

б) Відносять до запозичених джерел фінансування

в) Відносять до власних джерел фінансування

г) Не є джерелом фінансування інвестицій

 

5. Національна депозитарна система складається з:

а) Одного рівня

б) Двох рівнів

в) Трьох рівнів

г) П'яти рівнів

 

6. Графік, що характеризує класифікацію інвестиційних можливостей фірми у порядку зміни норм прибутку, які вони забезпечують – це:

а) Графік граничної вартості капіталу

б) Графік інвестиційних можливостей фірми

в) Графік імовірності прибутків

г) Графік імовірності витрат

 

Що визначає інвестиційна діяльність

а) сукупність практичних дій юридичних осіб, держави та громадян щодо реалізації інвестицій

б) сфера, де здійснюється практична реалізація інвестицій (будівництво, машинобудівництво)

в) процес отримання підприємством прибутку

г) правильної відповіді немає

 

Що таке інвестиційний менеджмент

а) процес управління усіма аспектами інвестиційної діяльності фірми

б) сукупність практичних дій юридичних осіб, держави, громадян щодо реалізації інвестицій

в) формування інвестиційного портфелю фірми

г) процес залучення всіх інформаційних ресурсів на підприємстві

 

Що є основною метою інвестиційного менеджменту

а) забезпечення високих темпів розвитку фірми

б) забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії на окремих етапах інвестиційної стратегії фірми

в) пошук шляхів прискорення реалізації інвестиційних проектів, інвестиційних програм

г) розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів та забезпечення максимального прибутку

 

Що таке інвестиції в широкому розумінні

а) сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави, щодо реалізації інвестицій

б) характеризують загальні вкладення коштів, які спрямовуються у відтворення

в) усі види інтелектуальних та майнових цінностей, що вкладаються в усі види діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту

г) сукупність валових та чистих грошових потоків

 

ІІІ. Практичне завдання.

Підприємство планує придбати промислове устаткування, при цьому первісні витрати оцінюються в розмірі 600 тис. грн. Протягом першого року планується інвестувати додатково 230 тис. грн. (у приріст оборотного капіталу). Грошовий приплив планується в розмірі 115 тис. грн. за рік. Ліквідаційна вартість устаткування через 10 років становитиме 100 тис. грн. Визначте поточну вартість грошових потоків щорічно й економічний ефект внаслідок реалізації цих інвестицій, якщо проектна дисконтна ставка становить 10%. Результати розрахунків оформіть у вигляді таблиці (табл. 1).

Таблиця

Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень

Період часу, років Грошовий потік, тис. грн. Фактор поточної вартості, коеф. Поточна вартість, тис. грн.
     
     
     
     
...      
     

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

 

Варіант № 2

 

І. Теоретичне завдання.

Сутність, принципи, функції та цілі інвестиційного менеджменту

 

ІІ. Тестове завдання.

Що означає поняття «інвестиції» у вузькому розумінні

а) перекази

б) кошти

в) Вклади

г) кредити

 


Просмотров 1312

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!