Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Розрахунок потреби в кормах на виробництво продукції свинарства 

Для визначення річної потреби в кормах спеціалісти користуються різними способами, залежно від того, яка зоотехнічна інформація використовується як вихідна. Відносно простим і перевіреним, з точки зору практичного застосування, можна вважати спосіб розрахунку за кількістю продукції свинарства, яку передбачається виробити протягом року або затрат корму на один кілограм приросту живої маси чи на утримання однієї голови на добу.

У разі застосування першого способу для швидких і багатоваріантних розрахунків потребу в кормах можна визначити за формулою:

 

Yk =(ak+bk-1)ΣCki*di*li*Fki/100Xk

де Yk - річна потреба у кожному кормі для виробництва всіх видів продукції свинарства;

ak, bk - коефіцієнт для врахування відповідно компенсації витрат при зберіганні та страхового фонду кожного корму (для різних кормів а, b=1.0...1.2);

Cki - частка кожного корму в структурі річного раціону при виробництві продукції /,%;

di - питомі затрати корму на виробництво продукції - і, к.од./кг;

1і - маса (виробництво за рік) продукції - і, ц;

Fki - коефіцієнт для вирахування можливих витрат, під час поїдання кожного корму свинями при виробництві продукції - і (для різних кормів Р=1.0... 1.5);

Xk - питома енергетична поживність кожного корму, к.од./кг;

п - кількість найменувань продукції свинарства.

Показники, що характеризують структуру раціонів (Cki) та затрати корму на одиницю продукції (dі), за зоотехнічними нормами величини відносно сталі і в оптимальних умовах утримання та годівлі тварин повинні знаходитись у певних межах (табл. 4.).

Таблиця 4. Нормативи витрат кормів наголову, одиницю продукції

 

Група тварин Рівень використання Витрати на голову на добу, к.од. Витрати на 1 кг приростк живої маси, к.од.
Свиноматки: - основні 2 опороси 3,5 -
перевірювальні 1 опорос 3,0 -
Кнури-плідники: - основні Інтенсивне 3,6 -
Перевірю вальні Помірне 3,0 -
Поросята: - сисуни Приріст, 0,5 – без використання материнського молока 2,5
Відлучені 1,0 2,5
Молодняк, вік: 3-4     2,0   2,5
4-5 2,2 4,0
5-6 2,5 4,2
6-7 2,9 4,1
7-8 3,2 4,1
8-9 3,4 4,4
9-10 3,7 4,8
10-11 4,0 5,2

 

1.Визначають потребу в кормах (у кормових одиницях), на виробництво кожного виду продукції свинарства. Для цього масу продукції (план виробництва) множать на питомі затрати на її виробництво (табл.3).

 

Таблиця 5. Орієнтовна структура раціонів для свиней, %

Група тварин Концентрати Соковиті корма Сінне борошно Молоко незбиране Молоко збиране
Свиноматки: - основні    
перевірювальні    
Кнури-плідники: - основні  
Перевірю вальні  
Поросята: - сисуни
Відлучені  
Молодняк, вік: 3-4  
4-5    
5-6    
6-7    
7-8    
8-9    
9-10    
10-11    

2.Розраховують кількість кормових одиниць, необхідну для виробництва кожного виду продукції, що припадає на кожний корм. Для цього результати, одержані при виконанні обчислень за п.1, множать на відповідні показники структури річних раціонів і ділять на 100 (табл.5).

3.Знаходять, скільки кормових одиниць припадає на кожний з кормів, що необхідні для виробництва всієї продукції (визначається сума результатів, одержаних у п.2).

4.Визначають масу окремих кормів (Y) шляхом ділення величніш в них (у к.од.), (п.З) на її питому енергетичну поживність (ц, к.од.).

5.Знаходять фактичну потребу в кормах (ц) з урахуванням страхового фонду і витрат під час їх зберігання. Результати, одержані в п.4 множать на суму відповідних коефіцієнтів за мінусом одиниці (ak, bk-1)

 

 

Таблиця 5 Розрахунок потреби у кормах

Група тварин Кормодні Корми, ц  
Кормових одиниць Фактичного корму  
На голову На рік концентрати соковиті Трав’яне борошно молоко концентрати соковиті Трав’яне борошно молоко  
незбиране збиране  
незбиране збиране  
Свиноматки: - основні 3,5 1890,0 1417,5 94,5 - - 1288,6 - -  
-перевірювальні 3,0 810,0 607,5 40,5 - - 552,2 - -  
Кнури-плідники: - основні 3,6 194,4 136,1 29,1 9,7 - 19,4 123,7 145,5 12,9 -  
Перевірю вальні 3,0 59,4 41,5 8,9 2,9 - 5,9 37,7 44,5 3,8 -  
13Поросята: - сисуни 0,5 514,3 411,2 41,1 10,2 25,7 25,7 373,8 205,5 13,6  
Відлучені 1,0 976,8 781,4 117,2 29,3 - 48,8 710,3 -  
Молодняк, вік: 3-4 2,0 1672,2 1254,1 250,8 83,6 - 83,6 -  
4-5 2,2 2693,2 2019,9 134,6 - 134,6 1836,2 -  
5-6 2,5 2477,2 660,6 165,1 - - - -  
6-7 2,9 3959,4 2969,5 791,8 197,9 - - 2699,5 - -  
7-8 3,2 4971,1 3728,3 994,2 248,5 - - - -  
8-9 3,4 119,3 89,4 23,8 5,9 - - 81,2 - -  
9-10 3,7 106,5 79,8 21,3 5,3 - - 72,5 106,5 - -  
10-11 4,0 9,6 7,2 1,9 0,5 - - 6,5 9,5 0,6 - -  
Всього - 21279,2 16020,6 3884,7 1028,5 25,7 14563,2 19423,5  
Страховий фонд, % - - - - - 1456,4 - -  
Всього за рік - - - - - - - - 16019,6 23739,5  

 


ВИСНОВКИ

 

1. Від опоросів основних свиноматок у плановому році отримаємо у березні 693 та у квітні 462 поросят а також у вересні 693 та жовтні 462 поросят, всього за рік від основних маток отримаємо 2310 поросят. А від перевірюваних маток – у червні – 416 поросят.

2. Для ремонту перевірюваного стада у липні та у серпні необхідно буде купувати 12 ремонтих кнурці та 105 ремонтних свинок.

3. За плановий рік на відгодівлю поставимо 2756 голів молодняку.

4. У плановому році здамо на м’ясо 2392 голови минулорічного відгодованого молодняку, 1638 голів відгодованого молодняку планового року та 78 голів основних та перевірюваних свиноматок. Всього за плановий рік здамо на м’ясо тварин загальною живою масою 2822 ц.

Відродження розвитку свинарства на сучасному етапі та збільшення виробництва свинини залежать від багатьох факторів. Головну роль при цьому повинні відіграти спря­мована селекційно-племінна робота, використання сучасних методів розведення, забез­печення повноцінної годівлі й впровадження науково обґрунтованої організації відтворен­ня стада.

Завдяки винятковим біологічним особливостям (висока скороспілість і багатоплід­ність, ефективне використання кормів, всеїдність, інтенсивний ріст) свині значно виперед­жають інші види домашніх тварин.

Подальше нарощування обсягів виробництва свинини повинне здійснюватися не тільки за рахунок зростання кількості поголів'я, але й в основному завдяки переходу до інтенсивних методів ведення галузі та використання нових порід і генотипів, які сприяють значному підвищенню продуктивності тварин.

 

 


Список використаної літератури

 

1. Технологія виробництва продукції свинарства / Ю. В. Засуха, В. М. Нагаєвич та ін.. - В.: Нова книга, 2006. – 334 с.

2. Свинарство і технологія виробництва свинини / В. І. Герасимов, Л. М. Цицюрський, та ін.. – Х.: Еспада, 2003. – 445 с.

3. Свинарство України / В. І. Герасимов, В. М. Нагаєвич, та ін.. – Х.: Еспада, 2008. – 453 с.

4.

5. 14 Герасимов В.І. Довідник з виробництва свинини. – Харків: Еспада, 2000. – 336с.

6. Вплив рівня годівлі свиней на ефективність виробництва свинини // Економіка АПК . – 2002. - № 1. – С. 76- 78.

7. Біологічно активні добавки в годівлі свиноматок і поросят // Тваринництво України. – 2007. - № 10. – С. 29-31.

8. Біологічні характеристики свиней, як основа для створення сучасного технологічного обладнання // Мясное дело. – 2008. - № 6. – С. 67-68.

9. Бєлая Н.

10. Прибуткова свинка // Механізація с.г. – 2007. - № 1. – С. 34-37.

11. Василенко Д.Я. Свинарство і технологія виробництва свинини. – К.: Вища школа, 1996. – 271с.

12. Ведення свинарства з використанням кормових добавок // Здоров’я тварин і ліки. – 2007 . - №11. – С. 10-11.

13. http://beekeepingukraine.org.ua/?cat=17

14. http://www.profisvine.com/indexukr.php

15. http://www.pigua.info/uk/

 

 

Додаток А

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У ТВАРИННИЦТВІ

 

 Просмотров 982

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!