Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Удосконалення племінних і продуктивних якостей свиней 

Серед заходів, що сприяють інтенсифіка­ції свинарства, важливу роль відіграє між­порідне схрещування, впровадження якого забезпечує збільшення виробництва свинини щонайменше на 8—12 відсотків. До того ж цей зоотехнічний захід забезпечує підвищення про­дуктивності тварин і покращує м'ясність туш без додаткових виробничих потужностей і коштів на придбання кормів, залучення трудових ресурсів, виплат за енергетику тощо.

За своїми біологічними особливостями і напря­мом продуктивності породи свиней, яких викорис­товують для міжпорідного схрещування, умовно розподіляють на материнські і батьківські форми. Найближчим часом материнськими формами будуть представлені 4 вітчизняні породи свиней: велика біла, українська і полтавська м'ясні породи і українська степова біла. Батьківськими форма­ми вважатимуться українська і полтавська м'ясні, дюрок, червона білопояса, ландрас, велика чорна, миргородська, українська степова біла й інші наяв­ні в Україні.

Серед існуючого пропонованого різноманіття гібридного поголів'я дуже складно вибрати бажані поєднання. Адже серед них можуть бути високо­ефективні, нейтральні і навіть такі, що мають гірші показники за продуктивністю або витратою кор­мів, ніж у чистопорідного потомства.

Іноді селекціонери пропонують варіанти поєд­нань пар для одержання племінногомолодняку свиней, які. не сприймаються виробництвом. Наприклад, для господарств Миколаївської облас­ті рекомендують свиноматок великої білої поро­ди парувати з кнурами української степової білої породи, спорідненої з великою білою, що має гірші показники продуктивності і м'ясності туш. Незрозуміло також, чому для 10 областей України не рекомендують використовувати кнурів-плідників породи дюрок і для 14 — червоної білопоясої породи.

Великотоварні виробники свинини зацікавлені у постійному одержанні достовірних результатів від впровадження різних варіантів поєднань материнських і батьківських форм порід свиней та вирощування помісного молодняку для від­годівлі.

Зараз в Україні функціонує 625 великотоварних підприємств з виробництва свинини. Тут утриму­ють понад тисячу голів свиней. У 2006 році між­порідним схрещуванням у свинарстві займалося 497 господарств, де одержано 897 тисяч помісних поросят. Це 21,2 % від загальної їх кількості, одержаної в усіх сільгосппідприємствах [15].

Щоб прискорити темпи нарощування обсягів виробництва свинини, належної якості, необхідно одержувати помісних поросят щонайменше 60-70%. Для виконання цього завдання на Україні є відповідна племінна база. На початок 2007 року у сільгосппідприємствах утримували 18,4 тисяч висококласних племінних кнурів-плідників, з них великої білої породи -15,9 тис. (86 %), української м'ясної - 0,6 тис. (3%), полтавської м'ясної - 0,4 тис. (2%), ландрас - 0,6 тис. (3%), української степової білої - 0,2 тис. (1%), дюрок - 0,2 тис. (1%), червоної білопоясої - 0,2 тис. (1%), інших порід - 0,3 тис. (2%)

З тваринами крупної черної, породи ведуть цілеспрямовану роботу. На плем'я відбирають тварин міцної конституціїз добре розвиненими грудьми, подовженим тулубом, прямій або трохи аркообразной, спиною і добре виконаними окостами. У породі створено 14 ліній кнурів, 20 родин свиноматок. Кращими з них є лінії Нарциса 2831, Граніту 2664, Беркута I, Піона 2835, Орташа 63062, Ройстона, Бікслея і сімейства Ками 2747, Вітки 2750, Грації 220, Малки 43, Ітоки, Балки, Роза.

У СРСР свині крупної чорної породи були широко перевірені в промисловому схрещуванні. Результати перевірки свідчать про те, що багатопліддя помесных свиноматок підвищується в середньому на 0,5 поросяти, відокремлена маса поросят - на 1кг, терміни відгодівлі скорочуються на 10-12 днів, а середньодобовий приріст живої маси підсвинків на відгодівлі збільшується на 5-6% в порівнянні з відповідними показниками чистопорідних тварин. У зв'язку з цим уряді областей свиней крупної чорної породи з успіхом використовують для схрещування з іншими породами [14].

Особливу цікавість міністра і його заступників викликав комплекс, де утримується 7200 голів свиней крупної чорної української породи. Це єдина в межах держави така ферма. Поголів’я цих тварин відоме своєю підвищеною сальністю. На окремих особинах товщина шпигу сягає десяти сантиметрів. В умовах, коли Україна носить некоронований титул головного споживача сала, а ціна цього продукту на ринках висока, створення ферм з сальних порід свиней – реальний вихід із становища. Так висловився при підведені підсумків візиту в агрофірму “Шахтар” міністр аграрної політики України. Ближчим часом Мінагрополітики розробить заходи того, як досвід людей команди Юхима Зв’ягільського поширити на всю Україну.

Тут же розглядалося питання про те, як завезти із Англії хряків цієї породи свиней, щоб посилити генетичну лінію свиней крупної чорної української породи, зробити ферму племінним репродуктором для всієї України.

Свиней великої чорної породи розводять і масово використо­вують для схрещування в багатьох регіонах України. Провідними племзаводами вважаються «Красная звезла» Донецької і «Тернів-ський» Сумської областей.

Головне в роботі з поголів'ям цієї породи — підвищення відгодівельних і м'ясних якостей тварин. Назріла необхідність заве­зення невеликої кількості кнурів великої чорної породи з інших країн для "освіження крові" [10].

 

4. Розрахунок руху поголів’я свиней і виробництва свинини (розрахункова частина)

Необхідні умови для розрахунків:

Тип відтворення стада

Відтворення стада – це безперервний процес відновлення або збільшення чисельності поголів’я стада розмноженням і вирощуванням продуктивних тварин. Отже, воно передбачає систематичну заміну вибракуваних тварин іншими, більш продуктивними і цінними того ж призначення, а також при необхідності збільшення поголів’я свиней. Правильна організація відтворення стада має важливе значення для заміни або збільшення поголів’я і підвищення його продуктивності.

Розрізняють відтворення стада просте, або стабільне, розширене і звужене. При простому відтворенні чисельність поголів’я і співвідношення статево зрілих груп у стаді за певний період (рік) не змінюється, тобто відбувається лише заміна вибракуваних тварин без збільшення їх чисельності.

При розширеному відтворенні стада кількість тварин, які надходять у стадо, більш, ніж тих, яких вибраковують, що призводить до щорічного зростання кількості тварин, тобто відбувається поповнення стада.

До звуженого відтворення стада вдаються рідко – у випадках заміни одного виду тварин іншими або стада однієї породи стадом іншої породи, а також заміни в господарстві однієї галузі іншою.Просмотров 1199

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!