Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Збереження генофонду локальних і зникаючих порідЗа даними ФАО, в структурі м’яса свинина займає 40–50%. Постійне зростання виробництва свинини спостерігається в багатьох країнах світу, а пріоритетність у світовому виробництві м’яса належить саме галузі свинарства.

Свинина — якісний повноцінний продукт, а біологічна активність сала в п’ять разів вища, ніж масла. Свиняче сало утримує архедонову кислоту, яка є однією з незамінних жирних кислот і бере активну участь у будові клітин організму. В організмі людини сало засвоюється на 93%, а свинина — на 90–95%. За даними дієтологів, українське сало корисне й хворій, і здоровій людині.

До недавнього часу виробництвом товарної свинини в Україні займалися 658 великих промислових комплексів і спеціалізованих по свинарству підпри­ємств, більше 10 тис. колгоспних та радгоспних свиноферм, а та­кож значна кількість індивідуальних господарств.

На початок 2000 року в усіх категоріях господарств України нараховувалось 10,2 млн. голів свиней.

За даними переатестації племінних господарств зараз у країні працюють 56 племзаводів, 41 племгосп і 446 племінних свино­ферм. У них утримують 437,4 тис. свиней, у тому числі 40,0 тис. свиноматок і 5,3 тис. кнурів-плідників.

Існуюча племінна база, а також різні категорії товарних колекти­вних, державних і фермерських господарств з наявним у них маточ­ним поголів'ям здатні більш ефективно вирішувати питання забез­печення населення і харчової промисловості продукцією свинарства.

В Україні розводять п’ятнадцять порід свиней. Така кількість різноманітних популяцій забезпечує ефективний розвиток галузі та збільшення виробництва продукції в природно-економічних зонах. Однак практика вітчизняного й світового тваринництва свідчить про те, що зміна соціально-економічних умов впливає на структурні одиниці породи, а отже, вони в цілому зазнають постійних змін за чисельністю та місцем їх поширення.

В Україні до кінця 90-х років минулого століття серед десяти порід за темпами росту переважали велика біла, українська степова біла та миргородська породи. З 2000 року ринкові відносини в країні склалися так, що всі породи зменшилися кількісно, а деякі з них тепер зараховано до локальних і зникаючих. Загальний процес скорочення поголів’я свиней торкнувся й першої вітчизняної породи, яку вивів академік М. Ф. Іванов в Асканії-Новій, — української степової білої, й породи, яку вивів академік Л. К. Гребень, — української степової рябої.

На Півдні України це найбільш пристосовані й перспективні породи для промислового схрещування як з породами зарубіжної селекції — велика біла, ландрас, дюрок, — так і між собою.

Наоснові української степової білої породи створено українську степову рябу, а, створюючи асканійський м’ясний тип (АМТ) української м’ясної породи, водночас використали українську степову білу й українську степову рябу породи.

Про останні можна сказати, що за своїми еколого-біологічними якостями для Півдня України вони є неперевершеними, оскільки характеризуються міцною конституцією, мають високу природну резистентність організму, не вибагливі до кормів. Жива маса кнурів-плідників сягає 400–430 кг, маток — 350–370 кг.

Велику чорну породу свиней, виведену на південному заході Англії у другій половині XIX сторіччя, називають однією з найкращих порід у світі. В Україні ця порода є плановою з 1947 року. Свині великої чорної породи належать до тварин м’ясо-сальної продуктивності й мають цілу низку неперевершених екстер’єрних, фізіологічних, морфологічних та господарсько-корисних ознак [15].

Тварин великої чорної породи використовували для створення таких порід, як кемерівська, північнокавказька; в Югославії — моравської та славонської чорної; в Румунії — породи стрей, а в Україні — миргородської.

За даними Держплемреєстру України, генофонд локальних порід свиней зосереджено в 33 племінних господарствах у Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Одеській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Київській та Донецькій областях.

Загальна чисельність основних свиноматок останнім часом становить понад 2700 голів. Науковці Інституту свинарства УААН та Інституту тваринництва степових районів “Асканія-Нова” розробили “Програму селекції з локальними та зникаючими генотипами свиней України на 2003–2012 роки”, згідно з якою племзаводи і племрепродуктори, які розводять локальні породи, працюватимуть у наміченому для них напрямі, створюючи нові структурні одиниці чи удосконалюючи наявні завдяки методам внутрішньопорідної селекції та ввідного схрещування.

На перспективу для кожної породи визначено показники розвитку й продуктивності, а також чисельність поголів’я, в якого не передбачають.

 Просмотров 901

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!