Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Монопольні ціни та методика їх визначенняМонопольна ціна – ціна товару фірми, що займає домінуюче становище на ринку, внаслідок встановлення якої даний господарюючий суб’єкт може компенсувати необгрунтовані витрати та(або) отримувати більш високий прибуток, ніж це можливо в умовах конкуренції.

Ознаки МЦ:

-Навмисне скорочення обсягів виробництва та реалізації

-Підвищення ціни

-Зростання необгрунтованих витрат

-Утискання інших с/г

Алгоритм виявлення МЦ:

-Співставлення динаміки цін та обсягів випуску

-Порівняння цін на різних ринках

-Аналіз прибутку

Фактори необгрунтованих витрат:

-Зменшення обсягу випуску за сталої кількості працівників

-Перенос на собівартість продукції витрат, щ оне пов’язані з нею

-Недовантажені виробниці потужності

-Значне зростання ЗП

-Зростання собівартості динамічніше, ніж ціни

-Перевищення середньої рентабельності для галузі

Етапи визначення та регулювання МЦ:

*визначення монопольного становища

*оцінка стану конкуренції та бар’рів входу на даний ринок

*перевірка головних статистичних документів фірми

*аналіз аргументів с/г

*визначення „справедливої” ціни

 

 

19. Інституціональна теорія про розмір фірм та їх кількість на ринку (Найт, Коуз, Сатон)

1.Складна ієрархічна структура
2.Пасівність по відношенню до зовнішніх сил
3.Переплетіння контрактів власніків ресурсів
4.Оптімізація витрат Щодо здійснення ринкових операції
5.Вібір способу укладання контракту
Фірма представляє собою сукупність відносин між працівниками, керівниками і власниками. Ці відносини часто виражаються формальними договорами - контрактами. Але навіть якщо відносини не регулюються формальним договором, існують свої правила поведінки (неформальні контракти).
Фірма, представляючи собою сукупність внутрішніх і зовнішніх, контрактів, стикається з двома типами витрат на забезпечення їх виконання. Це транзакційні витрати і витрати контролю.
Ринок і фірма з цієї точки зору є альтернативні способи укладання контрактів. Ринок може трактуватися як мережа зовнішніх контрактів, а фірма - як мережа внутрішніх контрактів.
Транзакційні витрати особливо високі в порівнянні з витратами контролю в таких ситуаціях, коли існують можливості і стимули для опортуністичної поведінки:
• виробництво унікального товару;
• динамічний ринок з невизначеним попитом і непередбачуваним рухом цін;
• асиметрія інформації на ринку.
Зростання транзакційних витрат через неефективність зовнішніх контрактів обмежує сферу діяльності ринку. Це в свою чергу обумовлює існування щодо великих фірм, перед якими проблема зовнішнього угоди і можливості опортуністичного поведінки в багатьох випадках знімається розвитком внутрішніх контрактів.
Чому ж існує ринок, якщо фірма забезпечує економію на транзакційних витратах? Навіщо взагалі потрібні зовнішні контракти? При зростанні фірми зростає чисельність зайнятих і розчленованість виробничого процесу, так що сукупний результат діяльності фірми виявляється справою не одного або декількох працівників. В результаті втрачається безпосередній зв'язок між працею і його результатом, характерна для дрібного виробництва. І відразу ж з'являється проблема «безбілетника»: скорочення інтенсивності праці одного з працівників ніяк не позначається прямим чином на сукупному продукті фірми і може залишитися непоміченим, а отже, спокушає працівників працювати не в повну силу. Самоконтроль інтенсивності праці перестає служити способом підвищення ефективності виробництва, на його місце вимушено встає контролююча інстанція. З'являються і зростають витрати контролю за ступенем інтенсивності праці (діяльності) кожної виробничої ланки. Чим більше стає фірма, тим вище виявляються ці витрати контролю. Зрештою витрати на забезпечення виконання внутрішніх контрактів перевищують транзакційні витрати, привабливість ринкових контрактів у порівнянні з внутрішніми зростає, і внутрішні контракти замінюються зовнішніми.
Можна виділити дві принципові організаційні форми фірми:
U-форма відрізняється невеликими витратами контролю і великими транзакційними витратами. Це проста лінійна фірма, для якої характерно послідовне підпорядкування стадій випуску одному регулюючому центру:
Функції контролю розташовані «по лінійці», що дає економію витрат контролю.
М-форма є паралельне підпорядкування всіх стадій випуску кожного продукту одному продуктовому центру:
Тут зі споживанням і ринком для всіх продуктів має справу центральне керівництво, а не окремі продуктові або виробничі підрозділи, що дає можливість оперативно реагувати на зміну ринкових параметрів попиту для будь-якого продукту, що випускається. Це сприяє гнучкості виробництва, що веде до організації багатопродуктового процесу у великих масштабах. Транзакційні витрати знижуються, оскільки багато проміжні продукти виробляються всередині фірми. Однак ускладнення системи управління продуктовими підрозділами веде до збільшення витрат контролю

Стратегічні концепції фірми

1.Складна ієрархічна структура

2.Активно впливає на зовнішнє середовище

3.Усвідомлена, цілеспрямована поведінка

4.Оптимізація умов для розвитку (внутрішні фактори: дії конкурентів, структура галузі, макроекономічна ситуація; зовнішні фактори: традиції, система цілей, історичний досвід)

5.Забезпечення умов зростання

Мета життєдіяльності фірми реалізується в її стратегії. Стратегія розуміється як свідоме, цілеспрямоване поведінка фірми і в короткостроковому і в довгостроковому періодах. Формуючи стратегію, фірма враховує поведінку інших економічних агентів, в першу чергу поведінку своїх конкурентів, а також попит і дії уряду. Фірма активно впливає на попит, формуючи споживчі переваги. Фірма впливає на уряд, домагаючись бажаного регулювання оподаткування, митних зборів і квот, виділення субсидій, прийняття антимонопольних законів і виключень з них. Фірма стає активним учасником формування галузевої, мікроекономічної, а часто і макроекономічної політики держави. В даному випадку параметри поведінки фірми - ціна, якість і кількість товару, що випускається, закупівля ресурсів, наймання персоналу, випуск цінних паперів, фінансові відносини з постачальниками і замовника і - виступають як фактори стратегічної поведінки фірми, за допомогою яких вона реалізує свої цілі.

21. Вплив держави на стр-ру ринку.

Дії уряду Інструменти Наслідки
Державне замовлення Закупівля НДДКР Скорочення продавців
Надання особливих прав Ліцензії Права Патенти Перешкоджає доступ на ринок
Надання та гарантія позичок Захист від банкрутства Підтримка малого бізнесу Суперечливий вплив
Податкова політика Пільги Специфіка Суперечливий вплив
Тарифна політика Протекціонізм   Сприяє концентрації
Антимонопольна політика Контроль за процесами концентрації Обмеження розмірів фірм
Інституціональна політика Екологічні вимоги Перешкоджає вступу на ринок
       

Вплив уряду на структуру ринку:

-як законодавчий обмежувач ділового середовища;

-як найбільший замовник тов та послуг на вн ринку.

Витрати уряду мають як прямий так і непрямий вплив на стр-ру галузі.

- Дослідження розподілу контрактів міністерством оборони сил, показує, що витрати на оборону мали помірно стимулюючий вплив на сукупний рівень концентрації.

- Компанії, що отримували урядові контракти на розробку нових концепцій та нового обладнання, мали значну перевагу у технол та наук дослідженнях.

- стр-ра деяких галузей була створена буд-вом заводів з програм уряду та продажу відповідних товарів.

- уряд може виступати гарантом позичок та позичкодавців.

- податкова політика – МБ стимулюється, низькі податки є стимулом для створення нових конкурентів;

- можливість ухилитися від оподаткування при злиттях призводить до концентрації;

- але законодавство: мета у галузі структури ринку:

*намагання обмежити зростання рівня ринк концентрації;

*стимулювання конкурентної поведінки.

- надання патентних прав на винаходи, що полегшує домінування на ринку однієї або декількох фірмам та робить складним або навіть блокованим вхід нових фірм.

- тарифи, які іноді називають як “мати трестів” тарифи, квоти, угоди про обсяги продажу, можуть ізолювати монополістичні та олігополістичні галузі від іноземної конкуренції, що забезпечує неефективну структуру.

З іншого боку, вони можуть підтримувати розвиток зароджуючихся галузей до тих пір, поки не зможуть подолати іноземної конкуренції.

- спеціальні заходи уряду, що мають вплив на визначення меж галузі або сегментів приватного сектору.

- закон-во про забруднення навкол сер-ща зменшує к-ть малих фірм або обмежує вхід нових конкурентів.

 

 Просмотров 616

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!