Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Визначення меж ринків: теорія та практика УкрПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Продуктові межі ринку містять перелік різних тов або комплектів тов, що здатні задовольнити однакову потребу покупців при зменшенні поставок на даний ринок товару

Різні способи реалізації тов визначають, як правило, різні тов ринки. Визначення продуктових границь ТР — визначення тов, спож вл-тей, тов-замінників. Результат — сформована тов група (сукупність тов, ринки яких розглядаються в якості одного ТР). Визначення тов — визначення його класифікаційної групи, вив-ня тов по ряду істотних показників (спож вл-ті товару, умови його споживання, реалізації, рівень задоволення попиту).

Дослідження тов-замінників — група тов, які можуть бути порівнянні по своєму функц призначенню, застосуванню, якісним і техн хар-кам, Р й ін параметрам таким чином, що покупець дійсно заміняє або готовий замінити їхній один одним у процесі спож-ня.

Ознаки взаємозамінних тов: приблизно однакова корисність чи набір певних хар-к, ціни розрізняються так, що покупці готові придбати на ринку один з товарів замінників при відсутності даного товару.

Ек критерій взаємозамінності — показник перехресної еластичності попиту за ціною (відношення зміни обсягу реалізації одного тов до зміни ціни іншого тов за певний період) >0, то тов взаємозамінні, причому чим більше коефіцієнт, тим вище ступінь взаємозамінності тов. =0 — тов незамінні, а у випадку <0 — взаємодоповнюючі тов. Етап товароруху, співставлення попиту на окремий товар із попитом на продукцію всієї товарної групи; співставлення продуктових та географічних меж ринків.

Географ межі ТР — територія, на якій покупці здобувають або можуть придбати досліджуваний тов і не мають такої можливості за її межами або така область, у межах якої розглянуті під-ва залучені в постачання й спож-ня тов або послуг, умови конкуренції в рамках якої однорідні і яка може бути відділена від сусідньої геогра області, оскільки умови конкуренції в цих областях істотно розрізняються. Процедура встановлення заснована на принципі визнання споживачами рівної доступності тов. Якщо покупці вважають тов, продаваний в одному регіоні, замінником тов, продаваного в іншому регіоні, то такі регіони можна розглядати в якості єдиного географічного ринку певного товару

Фактори аналізу: співставлення рівня цін на взаємозамінні тов у межах цього ринку, можливість переміщення попиту між територіями; рівень транспортних витрат, які у випадку єдиного географ ринку не повинні збільшувати в-ть тов з доставкою більше величини граничного значення (35% в світі); можливість переміщення товарів між територіями (рівень додаткових витрат на транспорт-ня тов від продавця до покупця придатний для продавця); збереження рівня якості та спож вл-тей тов в процесі його транспорт-ня; відсутність на даній території адм обмежень на ввіз і вивіз товарів.

15. Кл-ція видів ек д-ті.

Кл-ція – систематизований розподіл явищ і об’єктів за певними групами, класами, розрядами на підставі їх збігу або різниці.

У кл-ції видів ек д-ті ознакою є вид д-ті, що визначається вир процесом, типом сировини технологією вир-ва, хар-ром вироблених тов і послуг, напрями викор-ня продуктів і послуг.

Кл-ція продуктів призначена для поєднання в одну групу тов і послуг, що мають спільні хар-ки

Заг хар-ка галузей народ гос-ва+послуги => КВЕД

Сучасні міжнар кл-ції:

1. Міжнар стандартна галуз кл-ція видів ек д-ті – груп-ня виді д-ті для кл-ції будь-якого суб’єкта за видом ек д-ті

Галузь - сукупність всіх вир одиниць, що здійснюють однаковий або схожий вид вир-госп д-ті.

2. Центральна кл-ція продукції – призначена для огляду ек-ки з позиції виробленої і спожитої продукції, а також наданих і спожитих послуг. Мета – ств-ня основ для між нар співставлення різних статистичних даних, пов’язаних із продукцією, послугами і майн цінностями.

3. Гармонізована сис-ма опису і код-ня товарів – впроваджена для митних тарифів. Об’єкт кл-ції – товари (без послуг).

4. Міжнар стандартна торгова кл-ція – міжнар кл-ція ООН для товарів зовн торгівлі.

5. КВЕД ЕС – призначена для опису юрид одиниць за видом ек д-ті.

6. Кл-ція продукції за видами д-ті – кл-ція продукції та послуг для опису ек-к країн ЕС.

7. Кл-ція видів прм продукції – для проведень статистичних обстежень ек-к країн ЕС по виробленню продукції і наданих послуг в грошах.

8. Комбінована номенклатура – для зовн торгівлі.

КВЕД – держ кл-ція продуктів і послуг, об’єктом якої є тов і послуги, що утв-ються внаслідок видів ек д-ті.

КВЕД є складовою частиною держ сис-ми кл-ції і код-ня техніко-ек та соц інформації. КВЕД призначено для викор-ня органами держ упр-ня, фін органами та органами статистики.

Об'єктами кл-ції в КВЕД є усі види ек д-ті госп суб'єктів (фіз та юрид осіб).

Ек д-ть - це процес поєднання дій, які призводять до отримання відповідного набору продукції чи послуг.

КВЕД гармонізовано з Кл-цією видів ек д-ті Статистичної Комісії ЄС.

Для виділення галузей ек-ки (с/г, металургія, транспорт, буд-во тощо), яким належать об'єкти кл-ції, введені "Секція" та "Підсекція" і позначені вони прописними літерами латинської абетки. Глибша деталізація угруповань КВЕД (розділ, група, клас, підклас) позначається цифровими кодами.

УКТЗЕД – укр. Кл-ція тов зовн-ек д-ті.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 417

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!