Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз конкурентного сер-ща на товарних ринкахПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Ринок — спосіб орг-ції в-ва, манера поведінки госп суб'єктів, механізм регулювання попиту та пропозиції, механізм або пристосування, що здійснює контакт між конкурентами або суб‘єктами D й продавцями або постачальниками товару або послуги, певна територія, являє собою сукупність угод, що відбуваються з метою взаємного обміну, сис-ма інститутів і відносин, що виникають між продавцем і споживачем при здійсненні різних угод, які вони містять із метою задоволення своїх потреб. Тов ринок — сфера обігу тов, що не має замінників або взаємозамінних товарів на певній території, обумовленої виходячи з ек можливості набувача придбати тов на відповідній території й відсутності цієї можливості за її межами. Товар — продукт д-ті (включаючи роботи й послуги), призначений для продажу, обміну або іншого введення в оборот.

Види конкурентного сер-ща:

*Сер-ще, де ціни контролюються ринком — високий рівень конкуренції, подібність тов і послуг (фірма встановлює оптимальну для себе Р).

*Сер-ще, ціни в якій контролюються фірмою — обмежена конкуренція, розходження в тов і послугах (фірмам простіше функц-ти, одержуючи високі прибутки).

*Сер-ще, де ціни контролюються урядом — транспорт, зв'язок, комун послуги, ряд продовольчих тов. Урядові орг-ції, уповноважені контролювати ціни, установлюють рівень цін після всебічного вивчення інфо від всіх зацікавлених у даному товарі сторін - споживачів і вир-ків.

Показники оцінки стану конкурентного сер-ща — продуктові й географічні границі ТР, суб'єктний склад ринку (к-ть і склад продавців і покупців), обсяг ТР, частка й ринк потенціал госп суб'єкта на ринку, кількісні і якісні показники стр-ри ринку.

Визначення продуктових границь ТР — визначення тов, спож вл-тей, тов-замінників. Результат — сформована тов група (сукупність тов, ринки яких розглядаються в якості одного ТР). Визначення тов — визначення його класифікаційної групи, вивчення тов по ряду істотних показників (спож вл-ті тов, умови його споживання, реалізації, рівень задоволення попиту). Дослідження тов-замінників — група товарів, які можуть бути порівнянні по своєму функц призначенню, застосуванню, якісним і техн хар-кам, Р й ін параметрам таким чином, що покупець дійсно заміняє або готовий замінити їхній один одним у процесі споживання, у тому числі вир. Ек критерій взаємозамінності — показник перехресної еластичності попиту за ціною (відношення зміни обсягу реалізації одного тов до зміни ціни ін тов за певний період) >0, то товари взаємозамінні, причому чим більше коефіцієнт, тим вище ступінь взаємозамінності товарів. =0 — товари незамінні, а у випадку <0 — взаємодоповнюючі товари.

Географ межі ТР — територія, на якій покупці здобувають або можуть придбати досліджуваний тов і не мають такої можливості за її межами або така область, у межах якої розглянуті під-ва залучені в постачання й спож-ня тов або послуг, умови конкуренції в рамках якої однорідні і яка може бути відділена від сусідньої геогра області, оскільки умови конкуренції в цих областях істотно розрізняються. Процедура встановлення заснована на принципі визнання споживачами рівної доступності тов. Якщо покупці вважають тов, продаваний в одному регіоні, замінником тов, продаваного в іншому регіоні, то такі регіони можна розглядати в якості єдиного географічного ринку певного товару

Стр-ра ТР — сукупність властивих йому характерних рис (к-ть і розмір суб'єктів ринку, ступінь подібності й розходження тов різних під-ців, легкість входження в ринок і виходу з нього, а також доступність ринк інфо) типи ринк стр-р: - досконала, а також монополістична конкуренція (наприклад, ринок основних видів продовольства, хлібобулочних виробів); – олігополія (ринок побутових холодильників, целюлози, ринок риби й т.п.); – монополія (приміром, залізничний транспорт, нафтогазова пром-ть). Кількісний критерій структури ТР — ринк концентрація. Різновиди — коефіцієнт ринк концентрації (CR) і індекс ринк концентрації HHI. Коефіцієнт ринк концентрації — процентне співвідношення між продукцією, реалізованої певним числом найбільших продавців, і загальним обсягом реалізації на даному тов ринку. ННІ — сума квадратів часток, займаних на ринку всіма діючими на ньому продавцями. Типи ринк стр-р: високо концентровані, помірковано концентровані й низько концентровані ринки.

Рівень конкуренції на тов ринку також — аналіз якісних показників (бар'єрів входу на ринок для потенційних конкурентів і відкритості ринку для міжрегіональної й між нар торгівлі). Бар'єри входу на ринок — будь-які фактори технол, адм, ек хар-ру, які перешкоджають входженню нових під-в на ринок за порівняно невеликий проміжок часу: ек (держ інв, кредит, податкова, цінова політика, регулювання зовнішньоек д-ті, неплатежі й т.д.); адм (процедури реєстрації під-в, видачі ліцензій, квот-ня, обмеження на ввіз і вивіз товарів, на надання приміщень і земельних ділянок); інфрастр-ні (пов'язані з нерозвиненістю засобів комунікацій і транспорту, служб надання інфо, консалтингових і ін послуг); бар'єри, пов'язані з обмеженою місткістю ринку (обмеження попиту, низька платоспроможність н-ня); інв (недостача вир площ, устаткування, роб сили, нерівні стартові умови); корпоративні (вплив вертикального або горизонтального об'єднання діючих на ринку орг-цій); екол (неможливість дотримання екол нормативів); кримінальні (втручання неправового хар-ру в процес переміщення тов)

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 384

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!