Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз метеорологічних умов і забруднення повітряного середовищаПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Повітряне середовище в приміщенні характеризуються мікрокліматом, запиленістю повітря та його загазованістю. Мікроклімат приміщення визначається діючим на організм людини поєднанням температури, відносної вологості, швидкості руху повітря та інтенсивності теплового випромінювання. Аналіз мікроклімату складається з виміру зазначених вище параметрів і зіставлення результатів із встановленими нормами. Згідно [2], оптимальні значення температури, відносної вологості і швидкості руху повітря встановлюються для робочої зони виробничих приміщень з урахуванням ваги виконуваної роботи і пори року.

Температура повітря в приміщенні визначається температурою зовнішнього повітря і тепловою енергією, що виділяється всередині приміщення. Джерелами теплоти в даному приміщенні є люди, електроустаткування, а також освітлювальні прилади в темний час доби. Зовнішнім джерелом надлишкового тепла є сонячна радіація у світлий час доби. Робота, виконувана в даному приміщенні, відноситься до категорії Іа. Людиною в цьому випадку виділяється до 120 ккал теплової енергії в годину. Вологість повітря в приміщенні визначається вологістю атмосферного і видихуваного людьми повітря, а також випарами з поверхні шкіри.

У таблиці 2.1 приведені оптимальні значення параметрів мікроклімату для категорії ваги робіт Iа, а також фактичні значення цих параметрів у розглянутому приміщенні. У приміщеннях з використанням обчислювальної техніки рекомендується застосування тільки оптимальних значень показників мікроклімату, тобто таких, при яких людина почуває себе комфортно.

Оптимальні і фактичні значення параметрів мікроклімату

Таблиця 2.1

  Оптимальні для Iа Фактичні
Пора року Температура, оС Воло гість, % Швидкість повітря, м/с Температура, оС Вологість % Швидкість повітря, м/с
Тепла 23-28 50-70 0,1 23-27 40-50 0,15
Холодна 22-24 40-60 0,1 19-22 40-50 0,1

 

Таким чином, показники мікроклімату в приміщенні, загалом, відповідають установленим нормам, крім температури в теплий період року. Для підтримки температури і вологості повітря в літню пору необхідно встановлений кондиціонер який має достатню потужність по холоду.

Здійснимо розрахунки надлишків тепла в приміщенні по формулі:

ΣQ = Qc + Qpc+ Qp +Qo;

Надлишки тепла: Qc- від сонячного опромінювання – 0,035*96,25=3,37 кВт; Qpc -від ПК – 0,3*5=1,5 кВт; Qp - від людей - 0,1кВт*5=0,5 кВт ; Qo-від обладнання – 0,55*1=0,55 кВт; . Разом надлишки тепла дорівнюються 3,37+1,5+0,5+0,55=5,92 кВт. З урахуванням коефіцієнту запасу 1,2 маємо надлишки тепла 7,1 кВт. Для компенсації цих надлишків можна застосувати сучасний кондиціонер фірми ROLSEN RAS - 24GW з потужністю по холоду 7,0 кВт

Джерелами запиленості повітря в приміщенні є одяг людей і пил, що проникає з вулиці. З метою боротьби з пилом робляться регулярні вологі прибирання і випромінення ультрафіолету для знешкодження мікробів.

У приміщенні немає виділення шкідливих газів. Тому що в ньому не проводиться монтажних робіт, пайки чи інших робіт, при яких виділяються шкідливі гази.

Для нормалізації параметрів повітряного середовища також періодично здійснюється провітрювання приміщення і вологе прибирання. У всьому будинку діє встановлена загально обмінна витяжна вентиляція.

 

 

Аналіз шумів

Відповідно до [3, 10] рівень шуму в приміщенні для працюючих за ЕОМ не повинний перевищувати 50 дБА для режиму налагодження і 60 дБА для режиму введення інформації.

Приміщення розташоване вікнами у двір і знаходиться далеко від проїжджої частини вулиці. Основними джерелами шуму в приміщенні є устаткування і люди. Розглянута кімната не призначена для прийому відвідувачів і тому в ній не спостерігається великого скупчення людей. Тому основним джерелом шуму є комп'ютерна техніка.

Джерелами шуму при роботі ЕОМ є механічні частини мультискану, що рухаються, і вентилятори( Lпк = 35 дБА, , Lprn= 48 дБА.) При роботі вентиляційної системи, що забезпечує оптимальний температурний режим електронних блоків ЕОМ і вмонтована в задню панель, створюється аеродинамічний шум. Шум, створюваний працюючим комп'ютером, може бути охарактеризований як широко смуговий постійний з аперіодичним посиленням при роботі принтера. Час роботи ПЕОМ – 8 год. за добу; принтери працюють не більш 1,5-2 год. за добу.

 

При наявності великої кількості джерел шуму еквівалентне значення шуму LЭКВ, дБА розраховують по наступній формулі:

 

(4.1),

 

де Li – рівень шуму i-го джерела (пристрою),

ti – час роботи i-го джерела (пристрою),

Т – загальний час роботи,

n – кількість джерел шуму даного типу;

Для даного приміщення необхідні змінні складають:

Загальний час роботи – робітник день, тобто Т=8 годин.

Для фонового шуму (вентиляторів):

L1 = 35 дБА, T1 = 8 годин, n1=15 ( 5х3);

Для лазерного принтера Lexmark Jet:

L2 = 48дБА, Т2 = 2 години, n2=1, для сканера L3 = 46дБА, Т3 = 2 години.

Підставляємо отримані величини у формулу (4.7):

дБА

 

Таким чином, еквівалентний рівень шуму в приміщенні за робітник день Lэкв = 46,3 дБА , тобто не перевищує норму 50 дБА.

 

 

Аналіз штучного освітлення

Штучне освітлення приміщення здійснюється за допомогою системи загального освітлення. Зорові умови праці при штучному освітленні характеризуються значенням освітленості, показником чи засліпленості дискомфорту і коефіцієнтом пульсації освітленості. При роботі з відеотерміналами необхідна, також, оцінка значення яскравісного контрасту.

По установлені наступні норми для штучного висвітлення в розглянутому приміщенні: освітленість робочих поверхонь 300 лк, показник дискомфорту - не більш 40, коефіцієнт пульсації освітленості не більш 10%.

У розглянутій лабораторії, використовується система загального рівномірного висвітлення. У приміщенні мається два стельових світильників типу Л201-03, у кожному з яких знаходиться по чотири люмінсцентні лампи ЛБ-40 потужністю 40 Вт (світловий потік 3200 лм) кожна .Для розрахунку штучної освітлення використовується формула :

 
 

де Е - фактична освітленість робочої поверхні, лк;

Фл - світловий потік лампи. У даному випадку це сумарний світловий потік ламп, що входять у світильник. Він дорівнює 4*3200 = 12800 лк; N-кількість світильників в приміщенні; h- коефіцієнт використання світлового потоку; S – площа приміщення, м2; К- коефіцієнт запасу. Для виробничих приміщень з особливим режимом по чистоті повітря при обслуговуванні світильників знизу з приміщення К дорівнює 1,4. Z- коефіцієнт нерівномірності освітлення, Z=1,1.Коефіцієнт використання світлового потоку h визначають в залежності від індексу приміщення i= (L*B)/h*(L+B) L –довжина лабораторії, м; B – ширина лабораторії, м; h- висота, м; для даного приміщення і=0,75. Для 9 групи світильників(Л201-03) h= 0,33.

Таким чином, підставляючи знайдені значення у формулу , одержуємо, що фактична освітленість Е дорівнює 398 лк. Порівнявши це значення з нормою освітленості згідно ДСанПіН 3.3.2.007-98, одержуємо, що це задовольняє заданим вимогам, тому що мінімальною вимогою до загального освітлення є 200 лк а максимальна –400 лк.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 629

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!