Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Основні критерії ергономіки2) Екологічний критерій.

Показник негативного впливу технічної системи на навколишню природу.

Мінімізація шкідливого впливу технічних засобів на довкілля є соціальною необхідністю. Розробники при виборі матеріалів, технологічних процесів, принципів побудови систем зобов'язані аналізувати наслідки своєї діяльності для навколишнього середовища.

3) Критерій безпеки

Показник, що оцінює рівень можливих шкідливих небезпечних впливів технічної системи на обслуговуючий персонал і оточуючих людей, що призводять до тимчасової втрати працездатності, до важких каліцтв людини, інвалідності з втратою працездатності, до смертельних наслідків

4) Критерій краси техніки

Показник гармонійної пропорційності всіх частин технічної системи, що забезпечує її найбільшу доцільність і функціональна досконалість.

Технічні (функціональні) критерії

Являють собою кількісну характеристику основних показників системи.

Включають в себе:

- Критерії дії (функціонування);

- Критерії якості функціонування;

- Критерій надійності (безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність).

- Критерії зручності технічного обслуговування.

Критерії дії називають зазвичай показниками системи. Кількісно вони визначають сутність дії технічних засобів і є основними передумовами для прийняття рішень. Як правило, критерії обумовлюються в технічному завданні на проектування.

Критерії якості функціонування:

Характеризують поведінку системи в сталих і перехідних режимах роботи.

Наприклад, для генератора: точність подержания напруги або частоти в сталому режимі, час перехідного процесу і перерегулирование при скиданні і набиранні навантаження. При цьому, як правило, не вдається одночасно забезпечити високі рівні за всіма показниками. Бажання забезпечити високу точність в усталеному режимі змушує використовувати астатические системи регулювання, у яких час перехідного процесу більше, ніж у статичних систем.

Критерій зручності технічного обслуговування

Оцінюється за середнім часом, витраченому на приведення системи в робочий стан за певний термін її експлуатації. При цьому до технічного обслуговування відносяться роботи за попередньою регулювання і налаштування системи, контрольні огляди, регламентні роботи, усунення несправностей і т.д.

Чим менше час необхідно на технічне обслуговування, тим якість системи вище.

Тут же враховується те, яка кваліфікація потрібно для технічного обслуговування.

Критерій маси і габаритів є одними з основних показників якості систем. Особливо вони важливі для рухомих об'єктів (літальних апаратів, автомобілів, морських і річкових суден тощо) і в меншій мірі - для стаціонарних об'єктів. У більшості випадків слід прагнути до мінімальних значень цих критеріїв, а при порівнянні систем різної потужності часто вводяться питомі показники: відносини мас або обсягів до потужності або навпаки - потужності до маси (обсягу).

Економічні критерії

 

Охорона праці в проекті проведення будівельних робіт.

????

До початку будівельно-монтажних робіт кожний об'єкт повинен бути забезпечений проектною документацією з організації будівництва і виконання робіт.Без такої документації будівельно-монтажні роботи проводити

неприпустимо.

Проектні рішення з техніки безпеки повинні бути конкретними і відповідати реальним умовам роботи. В спеціальному розділі проекту проведення робіт (ППР) повинні бути відображені особливо важливі вимоги правил охорони праці і заходи щодо забезпечення їх виконання.

Ці заходи повинні містити технічні рішення і основні організаційні заходи щодо забезпечення безпечного проведення робіт і

санітарно-гігієнічного обслуговування працюючих.

У ППР повинно бути визначено:

1. Місця розміщення тимчасової огорожі, установки кранів, розташування

ліній електропередач, доріг, проходів, санітарно-побутових приміщень.

2. Місця складування будівельних конструкцій і матеріалів.

3. Межі небезпечних зон.

4. Перехідні пішохідні містки і мости для руху автотранспорту через

траншеї.

5. Схеми електропостачання і освітлення будівельного майданчика і

робочих місць, із зазначенням типів світильників і місця їх установки.

6. Технологічна послідовність виконання робіт із зазначенням кількості

робітників, їх спеціальності, необхідних засобів захисту.

7. Підмостки й інші засоби підмощування, вантажопідйомні майданчики із

зазначенням навантажень, що допускаються на них, способів їх кріплення.

8. Безпечні проходи до робочих місць і способи підйому на поверхи

будівель, що зводяться.

9. Безпечна послідовність вантажопідйомних операцій.

10. Розміри небезпечної зони для руху будівельних машин і транспортних

засобів у межах призми обвалення укосів і виїмок.

11. Крутизна укосів виїмок глибиною більше 5 м.

12. Конструкція кріплення вертикальних стінок котлованів і траншей

глибиною більше 3 м.

13. Способи ущільнення ґрунту поблизу будівельних конструкцій.

14. Перелік особливо небезпечних робіт, на виконання яких робітникам

необхідно видавати письмовий наряд-допуск.

15. Послідовність розбирання ковзного опалублення.

16. Організація робочих місць монтажників будівельних конструкцій.

17. Розташування і зони дії монтажних механізмів

18. Методи і пристосування для безпечної роботи монтажників:

послідовність технологічних операцій при монтажі будівельних

конструкцій;

 

Влаштування доріг

4.4.1 Траса автомобільної дороги повинна прокладатись з урахуванням відповідної містобудівної документації: - генеральної схеми планування території України; - схеми планування території Автономної Республіки Крим; - схеми планування територій областей, районів, їх окремих територій, які мають регіональне значення; - генеральних планів або схем планування територій населених пунктів та сільських рад; - детальних планів територій. 4.4.2 Технічні рішення при проектуванні автомобільних доріг повинні забезпечувати високі транспортно-експлуатаційні показники дороги, охорону навколишнього середовища, безпеку дорожнього руху за мінімально-можливих матеріальних та фінансових витратах. 4.4.3Для прийняття оптимальних проектних рішень щодо прокладання дороги необхідно розробляти варіанти траси дороги з порівнянням за такими техніко-економічними показниками: - показники плану траси дороги: протяжність, коефіцієнт розвитку траси, найменший радіус кривої; - показники профілю: протяжність ділянок з поздовжніми похилами, що дорівнюють або перевищують гранично допустимі, мінімальні радіуси опуклої та увігнутої вертикальних кривих; - кількість перетинів залізниць в одному рівні; - протяжність ділянок, які проходять у межах населених пунктів; - площа вилучення земельних угідь; - вартість втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв; - показники коефіцієнтів безпеки та аварійності; - час проїзду автомобіля в прямому та зворотному напрямках; - витрати на утримання дороги; - загальна вартість будівництва; - термін окупність інвестицій. Головним критерієм вибору оптимального варіанту траси є мінімальний термін окупності інвестицій за рівних показників безпеки дорожнього руху. Решта показників є допоміжними. 4.4.4 При розробленні проектів на будівництво автомобільних доріг державного значення та доріг місцевого значення ІІІ категорії і вище, траси цих доріг, як правило, необхідно прокладати в обхід населених пунктів з урахуванням вимог [1]. При реконструкції зазначених доріг рішення про прокладання траси необхідно приймати на основі техніко- економічного обґрунтування. У разі проходження ділянок доріг у межах населених пунктів у проектах на реконструкцію необхідно передбачати заходи щодо забезпечення санітарних норм, безпеки для руху пішоходів, прогону тварин, руху місцевого та гужового транспорту. 4.4.5 Якщо автомобільна дорога проходить через населені пункти, її необхідно проектувати відповідно вимог даного ДБН з врахуванням допустимої швидкості руху. За відсутності вимог до окремих елементів або складових дороги в цих нормах, а також за відповідного обґрунтування допускається проектувати їх згідно вимог ДБН 360, ДБН В.2.3-5 та ДБН В.2.5-28.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 587

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!