Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Взаємодія людина-машина у виробничому середовищі. Основи ергономікиЕргономіка (від грець, ergon — робота і nomos — закон) — наукова дисципліна, що комплексно вивчає людину в конкретних умовах її діяльності в сучасному виробництві. Вона вивчає трудову діяльність людини у системі «людина-техніка-середовише» з метою її ефективності, безпеки та комфорту.

Людина, машина і навколишнє середовище розглядаються в ергономічних дослідженнях як складна система. Основний об'єкт досліджень ергономіки — система «людина—техніка».

Ергономіка займається вивченням:

· характеристики людини, техніки і середовища, які появляються в умовах їх взаємо зв’язку;

· методів врахування цих факторів при модернізації діючих і створенні нової техніки і технології;

· проблем доцільного розподілу функції між людиною і технікою;

· оптимізацію системи (людина-техніка-середовище) (ЛТС) з урахуванням можливостей і особливостей працівника, специфіки експлуатації технічних систем і факторів довкілля.

Комплексний підхід, характерний для ергономіки, дозволяє одержати всебічне уявлення про трудовий процес, вирішує низку проблем, поставлених у системотехніці: оцінка надійності, точності і стабільності роботи операторів, дослідження впливу психологічної напруженості, втоми, емоційних факторів і особливостей нервово-психічної організації оператора на ефективність його діяльності в системі «людина — техніка», вивчення пристосування та творчих можливостей людини.

Людину, що працює за допомогою машини, називатють оператором. Найхарактернішою рисою оператора є те, що він позбавлений можливості безпосередньо спостерігати за керованим об'єктом і змушений користуватися інформацією, що надходить до нього каналами зв'язку. Така діяльність називається діяльністю з інформаційними моделями реальних об'єктів.

Суттєвою особливістю діяльності людини з інформаційною моделлю є необхідність взаємозв'язку відомостей, одержаних за допомогою приладів, екранів, табло як між собою, так і з реальними об'єктами, що управляються

Основні етапи діяльності оператора при вирішенні певних задач:

1 перший етап — сприйняття інформації;

2 другий етап — оцінка інформації, її аналіз та узагальнення на основі заздалегідь заданих або сформованих критеріїв оцінки.

Проблемами взаємодії людини та машини займається також інженерна психологія, що з'явилась як розділ і психології, і ергономіки, завданнями якої є:

• вивчення впливу психологічних факторів на ефективність системи ЛТС;

• аналіз функції людини у системі ЛТС, вивчення структури та класифікації діяльності оператора;

• вивчення процесів переробки інформації людиною-оператором;

• розробка принципів і методів професійного добору і підготовки операторів у системі ЛТС.

 

Основні критерії ергономіки

Виділено наступні критерії для їх типології:

З точки зору цілей методи можуть бути:

- Аналітичними;

- Проектувальними.

При цьому аналітичні методи повинні застосовуватися раніше проектувальних, тому що на початку проводиться виявлення структури діяльності, а вже потім розробляються заходи, які роблять діяльність користувача більш ефективною.

З точки зору «роздільної здатності» методів виділяються:

- Виробничі методи (використовуються, коли діяльність «береться в повному обсязі», в процесі «її реального виконання»);

- Лабораторні методи (якщо аналізуються окремі складові діяльності).

Недолік лабораторного підходу в тому, що часто «за деревами» (приватними характеристиками діяльності) не видно самого «лісу». Тому краще використовувати два даних підходи у поєднанні і розумному чергуванні.

З точки зору способу отримання даних виділяються:

- Об'єктивні;

- Суб'єктивні методи

Суб'єктивні методи, використовувані «безпосередньо від людей», суттєво доповнюють дані, отримані "за допомогою дослідницького обладнання» (об'єктивні).

Виділяються також:

- Емпіричні;

- Експериментальні методи.

В емпіричних методах дослідник лише тим чи іншим способом спостерігає і реєструє реальну діяльність. Експериментальні методи передбачають активний вплив на неї за допомогою комбінацій тих чи інших умов, визнаних мають певне значення. Емпіричні й експериментальні методи також застосовуються в деякій черговості.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 710

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!