Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Облік, аналіз та оцінка показників охорони праціАналіз стану охорони праці на підприємстві виконується відділом охорони праці та спеціалізованими комісіями з метою виявлення причин і факторів незадовільного стану безпеки виробництва, які найбільше впливають на результати діяльності підприємства й на визначення заходів щодо поліпшення умов та охорони праці.

Стан охорони праці необхідно оцінювати на основі показників, їх чисельної оцінки та при порівнянні із заданими чи базовими значеннями .

Серед найбільш поширених оцінних показників стану охорони праці слід виділити традиційні коефіцієнти частоти (Kч.т) та тяжкості травматизму (Kт.т). Крім них, для оцінки стану можуть бути використані й такі оцінні показники:

· чисельність потерпілих у результаті нещасних випадків із втратою працездатності більш ніж на один робочий день (абсолютне число за даними статистики);

· загальна кількість днів втрати працездатності по всіх нещасних випадках з урахуванням перехідних;

· коефіцієнт частоти смертельного травматизму (Kч.с);\

· відносні коефіцієнти частоти (Kч.т.в) та тяжкості (Kт.т.в), що обчислюються як відношення Kч.т та Kт.т до базових завдань Kч.т.б і Kт.т.б , тобто
Kч.т.в= Kч.т./ Kч.т.б
Kт.т.в= Kт.т/ Kт.т.б

Серед усіх оцінних показників відносні коефіцієнти частоти та тяжкості травматизму найбільше відповідають цільовій стратегії управління.

Виділяють також аналітичні показники. До них можна віднести:

· загальний показник травматизму;

· чисельність потерпілих у результаті нещасних випадків із втратою працездатності менш ніж на один робочий день (за даними статистики);

· загальні фактичні витрати на відшкодування шкоди потерпілим (за бухгалтерськими даними) або сума страхових внесків з урахуванням прийняття Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

· загальні фактичні витрати, вкладені в цільові заходи охорони праці (за бухгалтерськими даними).

На основі кількісних та інших показників роботи підприємства в галузі безпеки праці може здійснюватися й якісна оцінка стану охорони праці: задовільний стан, незадовільний стан чи вкрай незадовільний стан. З цією метою мають бути встановлені чіткі, об’єктивні межі даного розподілу.
Стан охорони праці вважається незадовільним за наявності в підрозділі в оцінюваному періоді хоча б одного з перелічених факторів, одного й більше травматичних випадків чи/і аварійних ситуацій, порушень. У разі відсутності в підрозділі зазначених факторів стан охорони праці оцінюється задовільно. Стан охорони праці вважається вкрай незадовільним за наявності групових чи смертельних випадків.

Оцінка стану охорони праці за результатами роботи за рік здійснюється щодо тих самих категорій.

Оцінка охорони праці на підприємстві в цілому здійснюється на підставі відповідних оцінок у підрозділах.

 

23.Структура економічного ефекту від впровадження системи управління охороною праці (СУОП)

Економія від впровадження системи управління охороною праці утворюється за рахунок таких джерел:

- зменшення кількості захворювань і травм і, як наслідок, зниження втрат робочого часу (у вигляді умовно звільнених робітників та економії їхньої заробітної плати з відрахуванням);

- зменшення оплати за ставками шкідливих професій і оплати додаткових відпусток за роботу в шкідливих умовах унаслідок переведення працівників у нормальні умови праці;

- зменшення збитків через професійні захворювання і травматизм;

- скорочення збитків від плинності кадрів через незадоволення умовами праці.

Структура річної економії підприємства від поліпшення безпеки праці

Найменування груп показників економії Складові річної економії
Від зменшення професійної захворюваності — заробітної плати; — за рахунок собівартості продукції; — коштів за рахунок зменшення виплат за тимчасовою непрацездатністю
Від зменшення випадків травматизму — заробітної плати; — за рахунок собівартості продукції; — коштів за рахунок зменшення виплат за тимчасовою непрацездатністю
Від зниження плинності кадрів — за рахунок собівартості продукції; — збільшення прибутку; — у витратах на підготовку кадрів
Від скорочення пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах — заробітної плати; — витрат на лікувально-профілактичне харчування; — витрат на безплатне одержання молока або інших рівноцінних харчових продуктів

 Просмотров 1039

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!