Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Як перекладач може виступати посадова особа митного органу 

Перекладач призначається органом (посадовою особою), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення. Перекладач зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової особи) і зробити повно й точно доручений йому переклад.

Перекладач не може бути залучений до процесуальних дій, якщо він особисто, прямо чи побічно зацікавлений в результаті справи; якщо він є родичем осіб, які беруть участь у справі; якщо він перебуває в особливих стосунках з особами, які беруть участь у справі; якщо будуть встановлені інші обставини, які викликають сумнів у його безсторонності.

Перекладач несе відповідальність за злісне ухилення від явки та за дачу завідомо неправдивого перекладу або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків згідно чинного законодавства України.

Перекладач залучається з метою виконання лише однієї функції - повно і точно виконати переклад. Таким чином не допускається поєднання в одній особі функцій перекладача та особи, що веде провадження у справі про порушення митних правил або розглядає дану справу, адвоката, представника, свідка чи іншого учасника процесу. Разом з тим належність перекладача до посадових осіб митних органів не є підставою для відводу.

Стаття 371. Свідок у справі про порушення митних правил

Свідком може бути будь-яка особа, якщо є підстави вважати, що їй відомі обставини, що підлягають встановленню у справі про порушення митних правил.

За викликом органу, у провадженні якого перебуває справа про порушення митних правил, свідок зобов'язаний з'явитися у призначений час до цього органу і дати детальні та правдиві пояснення, повідомити все відоме йому у справі та відповісти на поставлені запитання.

Свідок зобов'язаний дати правдиві показання про відомі йому обставини. Разом з тим, свідок має право відмовитися від надання свідчень в установлених законом випадках.

Не можуть бути свідками особи, нездатні через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати про них правильні показання.

За злісне ухилення від явки та за дачу завідомо неправдивих показань або за відмову від дачі показань без законних на те підстав свідок несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

В якості свідків можуть бути залучені неповнолітні особи але в обов’язковій присутності педагога або близьких для свідка осіб (батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників), якщо вони не зацікавлені у справі.

Прізвища та адреси свідків, якщо такі є, обов’язково заносяться до протоколу про порушення митних правил.

Перешкоджання з'явленню свідка за викликом, примушування його до відмови від давання показань, а також до давання завідомо неправдивих показань шляхом погроз, або підкуп свідка з тією самою метою, а також погроза вчинити зазначені дії з помсти за раніше дані показання карається згідно чинного законодавства України.

Конституцією України передбачено, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів.

 

 

Стаття 372. Поняті у справі про порушення митних правил

Понятими є особи, які залучаються до участі у проведенні процесуальних дій у справі про порушення митних правил.

Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у справі. Понятим не може бути родич особи, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, її представника, а також працівники митних органів.

Поняті, присутні при проведенні процесуальних дій, засвідчують своїми підписами відповідність записів у протоколі виконаним діям.

 

Поняті, в кількості не менше двох, можуть залучатися під час проведення процесуальних дій, в тому числі у наступних випадках: при пред’явленні особам, що вчинили порушення митних правил, або свідкам товарів, транспортних засобів та документів для впізнання а також при проведенні особистого огляду.

В останньому випадку поняті повинні бути однієї статі з особою, яка проходить огляд.

Поняті запрошуються для того, щоб засвідчити в протоколі факт, зміст та результати дій, що проводяться в їх присутності. Саме про це вони можуть бути опитані в разі необхідності в якості свідків. Поняті мають право з приводу проведених дій робити зауваження, які підлягають занесенню в протокол

Понятими можуть виступати будь-які незацікавлені в справі особи. Неприпустиме запрошення понятим особи, яка притягується до адміністративної відповідальності адвоката, свідка, експерта або перекладача.

Понятими в справі про порушення митних правил не можуть бути працівники митних органів України, а також працівники правоохоронних органів (суд, прокуратура, МВС та СБУ), в провадженні яких може потім знаходитися справа.

 

 

Стаття 373. Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою митного органу провадження у справі про порушення митних правил

Посадова особа митного органу не може здійснювати провадження у справі, якщо вона є родичем особи, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, її представника, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі, а також коли існують інші обставини, які дають підстави вважати, що ця посадова особа може бути особисто заінтересована у вирішенні справи.

Питання про передачу такої справи іншій посадовій особі органу вирішується керівником підрозділу по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил цього органу або його заступником.

Якщо керівник підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу, в якому здійснюється провадження у справі про порушення митних правил, є родичем особи, яка притягується до відповідальності, її представника, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі, а також коли існують інші обставини, які дають підстави вважати, що керівник зазначеного підрозділу може бути особисто заінтересованим у розгляді справи, справа підлягає передачі до іншого митного органу.

 

З метою уникнення конфліту інтересів посадової особи державного органу, працівник підрозділу по боротьбі з контрабандою не повинен здійснювати провадження у справі про порушення митних правил, приймати рішення по справі, проводити будь-які процесуальні дії по справі за умови, що фігурантами у справі виступають родичі (батьки, дружина, чоловік, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки та інші). А також, коли існують інші очевидні посадовій особі обставини, коли ця особа особисто заінтересована у вирішенні справи (близьки стосунки, існування відповідної залежності, обумовленої фінансовими, договірними та іншими взаємовідносинами).

У такому випадку зазначена вище посадова особа підрозділу по боротьбі з контрабандою повинна негайно повідомити про наявність таких обставин безпосередньому керівнику.

 

Глава 59. Адміністративне затримання

Стаття 374. Мета і порядок застосування адміністративного затримання

 

З метою припинення порушення митних правил, встановлення особи, яка вчинила порушення митних правил, а також для складення протоколу про порушення митних правил, якщо його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення, допускається адміністративне затримання громадянина, який вчинив таке порушення, на строк до трьох годин.

Адміністративне затримання громадянина, який вчинив порушення митних правил, здійснюється посадовою особою митного органу за рішенням керівника цього органу або його заступника, керівника підрозділу по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил, керівника митного поста або його заступника, а в разі їх відсутності (в нічний час, у вихідні та святкові дні тощо) - начальника чергового відділу або старшого чергової зміни.

Військовослужбовці та працівники органів внутрішніх справ повинні надавати допомогу посадовим особам митного органу, які здійснюють адміністративне затримання, в разі вчинення опору або спроби втечі з місця події.

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення громадянина до службового приміщення митного органу або до іншого приміщення, де проведення необхідних дій з метою, визначеною в частині першій цієї статті, є можливим, а якщо громадянин перебуває в стані сп'яніння - з часу його витвереження.

Щодо громадянина, який знаходиться у службовому приміщенні митного органу або в іншому приміщенні у зв'язку з проведенням митного контролю або митного оформлення, строк адміністративного затримання обчислюється з моменту закінчення митного контролю або оформлення.

Про адміністративне затримання складається протокол, форма якого затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. В протоколі робиться відмітка про застосування фізичної сили або спеціальних засобів, якщо таке мало місце. Копія протоколу вручається громадянинові, якого було затримано. Про затримання неповнолітнього обов'язково повідомляються його батьки або особи, які їх замінюють.

 

 

Адміністративне затримання здійснюється посадовою особою митного органу для документування всіх обставин здійсненого порушення митних правил у випадках вчинення опору, спроби знищення безпосередніх предметів правопорушення або запобігання втечі правопорушника з метою притягнення його до відповідальності у встановленому законом порядку.

Адміністративне затримання може бути проведене тільки за наявністю правопорушення, тільки у відношенні правопорушника та при наявності Рішення про адміністративне затримання встановленої форми з метою припинення порушення митних правил, встановлення особи, яка вчинила порушення митних правил, а також для складення протоколу про порушення митних правил, якщо його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення.

Факт адміністративного затримання фіксується протоколом адміністративного затримання встановленої форми, який підписується посадовою особою, яка його склала та затримала правопорушника і правопорушником. У разі відмови від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Копія протоколу адміністративного затримання вручається особі-правопорушнику.

Не можуть бути адміністративно затримані: Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, Прем¢єр-Міністр України, Перший віце-прем¢єр України, Голова та судді Верховного суду України, Голова та судді Конституційного суду України, Міністр закордонних справ, Генеральний прокурор України та члени сім¢ї, народні депутати, судді, прокурори, іноземні громадяни, якщо вони користуються дипломатичною недоторканістю.

 

 

Державна митна служба України

 

РІШЕННЯ

про адміністративне затримання

 

"___" ____________ 20__ р. ____________________________

(місце винесення рішення)

 

 

Я, ___________________________________________________________________ митниці

(посада посадової особи митного органу, яка виносить рішення)

_________________________________________________________________________________,

(прізвище та ініціали посадової особи митного органу, яка виносить рішення)

 

беручи до уваги, що громадянином (кою) ____________________________________________

(зазначити громадянство, прізвище, ім’я та по батькові, день,

місяць і рік народження,

__________________________________________________________________________________

місце народження, місце роботи, посаду або рід занять, місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу, якщо особу встановлено)

__________________________________________________________________________________

учинено порушення митних правил, на підставі ст. 374 Митного кодексу України

 

ВИРІШИВ:

 

1. З метою припинення порушення митних правил (установлення особи, що вчинила порушення митних правил; складання протоколу про порушення митних правил) (непотрібне закреслити) здійснити адміністративне затримання на строк до трьох годин громадянина (ки) ____________

__________________________________________________________________________________

(зазначити прізвище, ім’я та по батькові особи, якщо її встановлено, щодо адміністративного затримання якої виноситься рішення;

__________________________________________________________________________________

якщо особу не встановлено, то зазначити обставини, за яких вчинено порушення митних правил)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. У разі вчинення особою, зазначеною в п. 1 цього рішення, опору виконанню рішення про адміністративне затримання застосувати до неї фізичну силу або спеціальні засоби.

3. Про адміністративне затримання особи, зазначеної в п. 1 цього рішення, повідомити її батькам або особам, що їх замінюють (заповнюється, якщо особа, зазначена в п. 1 цього рішення, не досягла повноліття)

 

Підпис посадової особи митного органу, яка винесла рішення: ___________________________

 

 

Рішення мені пред’явлено.

Підпис особи, щодо адміністративного затримання якої винесено рішення: __________________

Державна митна служба України

Протокол

адміністративного затримання

 

“____”_______________ 20___ р. _____________________________

(місце складення протоколу)

 

Я,___________________________________________________________________________

(посада, митний орган, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол)

згідно з рішенням _________________________________________________________ митниці

(посада) (назва митниці)

_________________________________________ про здійснення адміністративного затримання,

(прізвище, ініціали особи, яка винесла рішення)

на підставі ст. 374 Митного кодексу України

 

у присутності свідків (якщо вони є):

1. _______________________________________________________________________________ ,

(прізвища, імена та по батькові, адреси свідків)

2. ________________________________________________________________________________

 

здійснив (ла) адміністративне затримання громадянина (ки) ______________________________

(зазначити громадянство, прізвище, ім’я та по батькові,

__________________________________________________________________________________

день, місяць і рік народження, місце народження, місце роботи, посаду або рід занять,

_______________________________________________________________________________

місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу, якщо особу встановлено)

 
 

 


Передбачені ст.371 Митного кодексу України обов’язки свідка (з’явитися в призначений час за викликом органу, у провадженні якого перебуває справа про порушення митних правил, до цього органу й дати детальні та правдиві пояснення, повідомити все відоме в справі та відповісти на поставлені запитання) мені роз'яснено.

Підписи свідків (якщо вони є): 1. _________________________________

2. _________________________________

 
 

 


Адміністративне затримання здійснено з метою припинення порушення митних правил (установлення особи, що вчинила порушення митних правил; складання протоколу про порушення митних правил) (непотрібне закреслити)

 

У ході адміністративного затримання застосовувалися фізична сила та спецзасоби:

__________________________________________________________________________________

(зазначити, що саме, якщо застосовувалися)

__________________________________________________________________________________

Затриману особу доставленов: ______________________________________________ .

(зазначити, куди доставлено)

Строк адміністративного затримання обчислюється з ________ год. _______ хв. “____” ____________ 20 ___ р., тобто з моменту доставки в службове приміщення митного органу (інше приміщення, зазначити яке); з часу витвереження; закінчення митного контролю або митного оформлення (непотрібне закреслити) __________________________________________________ .

 

Під час адміністративного затримання виконувалися такі дії: ____________________

(зазначити, які дії проводилися)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Копію протоколу отримав.

Підпис особи, адміністративне затримання якої здійснено: _________________________________

 

Записано вірно.

Підписи свідків (якщо вони є): 1. _________________________________________

2. _________________________________________

Підпис посадової особи митного органу, яка склала протокол: ______________________

 

Глава 60. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення

Стаття 375. Мета проведення процесуальних дій

У справі про порушення митних правил процесуальні дії проводяться з метою отримання доказів, необхідних для правильного вирішення цієї справи.

До процесуальних дій належать:

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 905

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!