Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Стаття 358. Порушення справи про порушення митних правилСправа про порушення митних правил вважається розпочатою з моменту складення протоколу про порушення митних правил.

 

У кожному випадку виявлення факту порушення митних правил, посадова особа передбачена ст. 359 Кодексу, яка виявила дане правопорушення, зобов’язана скласти протокол про порушення митних правил за формою, затвердженою наказом ДМС України.

З моменту складення протоколу про порушення митних правил справа про дане правопорушення вважається порушеною, а провадження по справі – розпочатим.

Порядок дій, що необхідно виконати при виявленні факту порушення митних правил визначено відповідними відомчими нормативними актами ДМС України.

Аналіз матеріалів практичної діяльності митних органах свідчить, що переважна більшість усіх фактів правопорушення виявляються під час проведення митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів, тому протоколи про порушення митних правил складаються у більшості випадків оперативно-інспекторським складом функціональних відділів митних органів, ними ж здійснюються й первинні дії, спрямовані на встановлення та закріплення слідів правопорушення. Відсоток справ, що порушуються посадовими особами підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, значно менший. Як правило, його складають справи, що порушуються за матеріалами, які були отримані від інших правоохоронних органів.

Якщо факт вчинення порушення митних правил виявлено посадовою особою, зазначеною у п. 1 ст. 359 цього Кодексу, то вона повинна виконати такі дії:

1. По виявленню факту митного правопорушення інспектор негайно інформує начальника підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил відповідного митного органу. Складає протокол про порушення митних правил у відповідності з вимогами ст. 363 цього Кодексу.

2. До складення протоколу про порушення митних правил інспектор митного органу вирішує питання про проведення особистого огляду (за наявності підстав та з дотриманням вимог ст. 57 цього Кодексу) та адміністративне затримання особи, яка скоїла порушення митних правил (з дотриманням вимог ст. 374 цього Кодексу).

Після складення протоколу посадова особа митного органу:

а) відбирає від особи, яка скоїла порушення митних правил пояснення або заяву чи опитує її з дотриманням інших вимог чинного законодавства;

б) опитує свідків вчиненого правопорушення, якщо вони є;в) складає рапорт про обставини виявлення правопорушення чи інші обставини, що не можуть бути відображені в протоколі про порушення митних правил;

г) здійснює інші дії, передбачені чинним законодавством, для забезпечення всебічного та повного розгляду справи про порушення митних правил.

3. Матеріали справи про порушення митних правил підлягають передачі для проведення провадження у справах про порушення митних правил підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, терміново, але не пізніше трьох діб з моменту складення протоколу про порушення митних правил через начальника митниці.

4. Матеріали справи про порушення митних правил передаються до підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил – за Актом прийому-передачі матеріалів справи про порушення митних правил, форма якого затверджена ДМС України.

5. Акт прийому-передачі матеріалів справи про порушення митних правил складається у двох примірниках, перший з яких додається до матеріалів справи, а другий лишається у інспектора митниці, який передав матеріали справи до підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.

6. До матеріалів справи про порушення митних правил, що підлягають передачі до підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, належать: протокол про порушення митних правил; пояснення або заяви особи, яка притягається до відповідальності, чи протокол опитування такої особи (за їх наявності); протокол особистого огляду, якщо такий огляд проводився; протокол адміністративного затримання, якщо таке затримання застосовувалось; протоколи опитування свідків (за їх наявності); рапорт про обставини виявлення правопорушення чи інші обставини, що не можуть бути відображені в протоколі про порушення митних правил; предмети та документи, вилучені протоколом про порушення митних правил, які необхідні для розгляду справи, якщо вони вилучались; інші наявні документи та предмети, що можуть мати значення для всебічного та повного розгляду справи (листи, в тому числі й митних органів, провізні відомості, товаросупровідні документи, контракти, дозволи уповноважених органів, митні декларації, вантажні митні декларації, пломби тощо); копії описів предметів, визначених ст. 377 цього Кодексу, які передано до складу або каси митниці; акт прийому-передачі матеріалів справи про порушення митних правил.7. Вищезгадані документи, по можливості передаються в оригіналах, якщо такої можливості немає - в копіях, вірність яких засвідчено інспектором митниці, який склав протокол про порушення митних правил,

8. Матеріали справи про порушення митних правил приймає начальник підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил чи його заступник.

9. Начальник підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил чи його заступник не мають права відмовити в прийомі таких матеріалів, але можуть вимагати надання документів, які необхідні для всебічного та повного розгляду справи.

10. Після отримання матеріалів справи про порушення митних правил підрозділом (відділенням або службою по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил), начальник підрозділу або його заступник своєю резолюцією на Акті прийому-передачі матеріалів справи про порушення митних доручає організувати провадження у справі керівнику відповідного структурного підрозділу (відділу, сектору), який в свою чергу, визначає конкретну посадову особу, яка провадитиме провадження у справі.

11. Про отримання матеріалів справи про порушення митних правил підрозділом по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, а також про доручення провадження в справі конкретній посадовій особі підрозділу в Журналі обліку справ про порушення митних правил, затвердженого ДМС України, робиться відповідна відмітка із зазначенням дати отримання матеріалів підрозділом по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил та дати, з якої провадження в справі доручено конкретній посадовій особі. При заведенні справи про порушення митних правил їй присвоюється унікальний (такий, що не повторюється) номер, що складається з одинадцяти цифр: 0000/00000/00 (перші 4 цифри – порядковий номер протоколу, наступні п’ять – код митниці, останні – поточний рік).

12. Якщо протокол про порушення митних правил складено з порушенням вимог чинного законодавства, начальник підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил чи його заступник звертаються до начальника митниці з мотивованою пропозицією про вжиття до особи, яка допустила таке порушення, заходів адміністративного або дисциплінарного впливу.

 

Стаття 359. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил

Протокол про порушення митних правил мають право складати:

1) посадові особи, які згідно із штатним розписом митного органу уповноважені здійснювати митний контроль, митне оформлення і пропуск через митний кордон України товарів і транспортних засобів і які безпосередньо виявили порушення митних правил;

2) посадові особи підрозділу по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил регіональних митниць і митниць, які згідно з посадовими обов'язками мають таке право;

3) інші посадові особи, уповноважені керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або керівником регіональної митниці.

 

Коментована стаття визначає коло посадових осіб митних органів, уповноважених складати протоколи про порушення митних правил. Однак законодавець чітко не визначив які ж посадові особи мають право на складання протоколів, тому для з’ясування цього питання потрібно звертатись до відомчих нормативних актів, так як перелік посадових осіб, уповноважених складати протоколи про порушення митних правил, затверджується ДМСУ.

У тих випадках, коли правопорушення виявляє особа, яка не має права складати протокол, вона подає рапорт чи іншим способом доводить це до відома того, хто може вжити відповідні заходи.

Стаття 360. Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил

Приводами і підставами для порушення справи про порушення митних правил є:

1) безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу порушення митних правил;

2) повідомлення про вчинення особою порушення митних правил, отримані від інших органів (у тому числі митних);

3) повідомлення про вчинення порушення митних правил, отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних організацій.

 

Справа про порушення митних правил може бути порушена тільки при наявності встановлених законом умов – приводів і підстав для порушення митних правил, та при відсутності обставин, що виключають провадження у справі (ст. 247 КпАП України).

Приводи для порушення митних правил – це ті встановлені МК України джерела, з яких уповноважені посадові особи митних органів отримують інформацію про вчинене правопорушення чи про факт підготовки до вчинення такого правопорушення і які зобов’язують цих посадових осіб прийняти рішення про порушення справи.

Відповідно до коментованої статті приводами для порушення справ є:

-безпосереднє виявлення посадовими особами порушення митних правил;

-повідомлення про вчинення особою порушення митних правил, отримані від інших органів (у тому числі митних);

-повідомлення про вчинення порушення митних правил, отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних організацій.

Як свідчить практика, провадження у справах про порушення митних правил в більшості своїй починається в результаті безпосереднього виявлення посадовими особами порушень митних правил. Вказаний привід відрізняється від інших перш за все тим, що питання про порушення справи вирішується за власною ініціативою особи, яка виконує функції митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України предметів, товарів, транспортних засобів, валюти та цінностей. Ця ситуація дозволяє посадовій особі вжити всі необхідні заходи щодо припинення правопорушення, затримання правопорушника, знаходження та закріплення доказів.

У випадку отримання посадовою особою митного органу повідомлення від інших державних органів України (у тому числі митних), митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних організацій в якому містяться інформація, що свідчить про наявність ознак митних правопорушень, ці особи повинні вжити заходи, спрямовані на перевірку отриманої інформації.

Законодавцем, на нашу думку, безпідставно не включено до переліку приводів для порушення справи такі джерела інформації як заяви громадян та повідомлення про факти порушення митних правил представників громадськості, установ, підприємств і організацій, преси, телебачення та інших засобів масової інформації

Для порушення справи про порушення митних правил не достатньо лише приводу для порушення справи. Потрібна також наявність законної підстави для порушення справи, під якою слід мати на увазі фактичні дані, що вказують на ознаки правопорушення.

При наявності приводів і підстави для порушення справи уповноважені посадові особи митних органів зобов’язані перевірити відсутність обставин, що виключають провадження у справі.

Як вже було зазначено ст. 247 КпАП України містить перелік обставин, за наявності яких провадження не може бути порушене, а порушене підлягає припиненню. До цих обставин належаить:

-відсутність події і кладу адміністративного правопорушення;

-недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

-неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

-вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

-видання акта амністії, якщо ін усуває застосування адміністративного стягнення;

-скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

-закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КпАП України;

-наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або не скасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення по даному факту кримінальної справи;

-смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.

 

Стаття 361. Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення митних правил

Провадження у справі про порушення митних правил здійснюється українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості.

Особи, які беруть участь у провадженні у справі про порушення митних правил і не володіють мовою, якою здійснюється провадження, мають право робити заяви, давати пояснення, подавати клопотання рідною мовою, а також користуватися послугами перекладача.

 

Провадження у справі про порушення митних правил здійснюється українською мовою. Це означає, що всі процесуальні документи (протоколи, акти, постанови та інші документи) складаються українською мовою.

Конституція України, визнаючи українську мову державною мовою в Україні, разом з тим гарантує вільний розвиток, використання інших мов (ст.ст. 10, 24).

У випадках, коли митні органи розташовані у місцях проживання більшості громадян інших національностей (міста, райони, сільські і селищні Ради, сільські населені пункти, їх сукупність), провадження може здійснюватись національною мовою більшості населення тієї чи іншої місцевості (ч. 2.ст. 3 Закону УРСР “Про мови в Українській РСР” від 28 жовтня 1989 року N 8312-11), а у разі, коли громадяни іншої національності, що становлять більшість населення зазначених адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів, не володіють в належному обсязі національною мовою або коли в межах цих адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів компактно проживає кілька національностей, жодна з яких не становить більшості населення даної місцевості, провадження може здійснюватись українською мовою або мовою, прийнятною для всього населення. (ч. 3 ст. 3 цього ж Закону).

Крім того особи, які беруть участь у провадженні у справі про порушення митних правил і не володіють мовою, якою здійснюється провадження, мають право робити заяви, давати пояснення, подавати клопотання та відводи, подавати свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати постанови митного органу, суду рідною мовою, а також користуватися послугами перекладача.

Перекладач призначається посадовою особою митного органу, у провадженні чи на розгляді якого знаходиться справа про порушення митних правил.

Як перекладач може виступати посадова особа митного органу.

 

Стаття 362. Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про порушення митних правил

Провадження у справі про порушення митних правил здійснюють посадові особи підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу, в зоні діяльності якого було вчинено або виявлено таке порушення.

Посадові особи підрозділу по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил регіональної митниці можуть здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній підпорядкованими регіональній митниці митними органами.

Посадові особи підрозділу по організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи можуть здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній будь-яким митним органом України.

 

Коментована стаття визначає коло осіб, уповноважених на здійснення провадження у справах про порушення митних правил.

Посадові особи підрозділу (служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил) митного органу, в зоні діяльності якого було вчинено або виявлено таке порушення здійснюють провадження у справі про порушення митних правил.

Якщо протокол про порушення митних правил складено посадовою особою митного органу яка зазначена у п.1. ст.359 цього Кодексу, то матеріали справи про порушення митних правил для здійснення провадження по цій справі передаються до відповідного підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил даного митного органу. Порядок передачі до підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил матеріалів справ про порушення митних правил, заведених іншими підрозділами митниці визначається відомчими нормативними актами ДМС України (дивись коментар до ст. 358).

Регіональні митниці можуть прийняти до свого провадження будь-яку справу, що була порушена підпорядкованими їй митними органами.

Посадові особи підрозділу (відділення по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил) регіональної митниці можуть здійснювати провадження у справах порушених посадовими особами митного органу, які зазначені у п.1. ст.359 цього Кодексу, а також у будь-яких справах про порушення митних правил, порушених підпорядкованими регіональній митниці митними органами.

Посадові особи Управління організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил ДМС України можуть здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній будь-яким митним органом України.

Про отримання матеріалів справи про порушення митних правил Управлінням, відділенням або службою, а також доручення провадження у справі конкретній посадовій особі Управління, відділення або служби в Журналі обліку справ про порушення митних правил робиться відповідна відмітка із зазначенням дати отримання матеріалів Управлінням, відділенням або службою та дати, з якої провадження у справі доручено конкретній особі митного органу.

Після отримання усіх матеріалів справи про порушення митних правил посадова особа, якій доручено здійснення провадження вживає всі необхідні заходи для підготовки справи до розгляду у порядку і в строки, передбачені митним законодавством України.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!