Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Стаття 135. Вимушена посадка 4 часть 

Міжнародні поштові відправлення (далі - МПВ) це – упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку:

· листи (прості, рекомендовані);

· відправлення з оголошеною цінністю;

· поштові картки (прості, рекомендовані);

· бандеролі (прості, рекомендовані);

· мішки "М" (рекомендовані);

· секограми (прості, рекомендовані);

· дрібні пакети (рекомендовані);

· посилки (звичайні, з оголошеною цінністю);

· відправлення міжнародної прискореної пошти "EMS";

· згруповані поштові відправлення з позначкою “Консигнація”, що приймаються для пересилання за межі України, надходять в Україну або переміщуються через територію України транзитом операторами поштового зв'язку.

Оператор поштового зв'язку - підприємство, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд і мереж поштового зв'язку з метою надання послуг поштового зв'язку, у тому числі національний оператор поштового зв’язку та підприємство спеціального зв'язку.

Митний контроль МПВ здійснюється в місцях міжнародного поштового обміну де розташовані підрозділи митниці.

Місце міжнародного поштового обміну (далі – ММПО)- виробничий підрозділ оператора поштового зв'язку, що здійснює оброблення МПВ, які переміщуються юридичними та фізичними особами з України, в Україну й відкритим транзитом через її територію за призначенням. На теперішній час в Україні ММПО відкриті у місці Києві, Львові, Одесі та Чопі.

Митний контроль товарів, що переміщуються в МПВ, здійснюється в зоні митного контролю, визначеній в ММПО митним органом за погодженням з оператором поштового зв’язку, у встановленому законодавством порядку. Товари, що переміщуються в МПВ юридичних та фізичних осіб (крім особистих листів громадян), підлягають декларуванню митним органам. Для декларування товарів, що переміщуються в МПВ, використовуються уніфіковані міжнародні бланки встановлених форм згідно з положеннями Актів Всесвітнього поштового союзу:

митна декларація CN 23(мал. ), використання якої обов'язкове при пересиланні посилок, відправлень з оголошеною цінністю та можливе при пересиланні дрібних пакетів, бандеролей;

ярлик "Митниця CN 22" (мал. ),використання якого можливе при пересиланні дрібних пакетів та бандеролей.

У разі відправлення юридичною особою за межі митної території України МПВ або надходження на адресу юридичної особи МПВ з-за кордону, крім зазначених вище міжнародних бланків, для декларування переміщуваних у МПВ товарів використовується бланк вантажної митної декларації (далі – ВМД) у випадках, установлених законодавством. Митне оформлення товарів які переміщуються у МПВ юридичними особами здійснюється в митницях за місцем розташування (акредитації) суб’єкта ЗЕД. Підрозділ митниці який розташований у ММПО виконує функції як митниці відправлення, так і митниці призначення щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів які пересилаються в МПВ. При пересиланні товарів в МПВ фізичними особами митний контроль та митне оформлення в повному обсязі проводе підрозділ митниці який розташований в ММПО.Митний контроль і митне оформлення товарів, що містяться в МПВ, здійснюються за відсутності відправника (одержувача) МПВ. Митний контроль МПВ здійснюється оглядовою комісією в складі трьох осіб - однієї посадової особи підрозділу митниці та двох працівників ММПО - у спеціально виділених приміщеннях, обладнаних з урахуванням обсягу роботи. Розпакування, зважування та упакування МПВ здійснюються працівниками ММПО в присутності посадової особи підрозділу митниці.

Товари, що переміщуються в МПВ, можуть підлягати, крім митного, санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей. Митне оформлення товарів завершується тільки після здійснення встановлених законодавством України необхідних для цього товару видів контролю.

Митний контроль товарів, що переміщуються в МПВ, здійснюється посадовими особами митниці шляхом перевірки документів та відомостей, потрібних для такого контролю, митного огляду (переогляду), обліку товарів у МПВ, а також з використанням інших видів контролю, передбачених законодавством України. Під час проведення митного контролю МПВ митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Митний огляд МПВ здійснюється, як правило, без їх розпакування, з використанням технічних засобів контролю. Під час здійснення огляду (переогляду) з розпакуванням МПВ працівники ММПО складають відповідний акт, який підписується членами оглядової комісії.Контроль за доставкою МПВ фізичних осіб у ММПО та з ММПО здійснюється оператором поштового зв'язку в порядку загального контролю за проходженням МПВ без залучення до цього митниці. Контроль за доставкою МПВ юридичних осіб у митницю призначення за місцем розташування одержувача здійснює підрозділ митниці у ММПО в порядку, установленому Державною митною службою України попередня декларація та попереднє повідомлення не застосовується. Транзитні МПВ (крім таких, що містять заборонені предмети) пропускаються через митний кордон України в порядку, установленому Всесвітньою поштовою конвенцією (у режимі свободи транзиту) та іншими міжнародними угодами України.

Нарахування та стягнення податків і зборів при митному оформленні товарів, що переміщуються в МПВ, здійснюються згідно із законодавством України. Для нарахування податків і зборів при митному оформленні товарів, що переміщуються в МПВ, адресатами яких є фізичні особи, використовується оглядовий розпис М 15. Нараховані співробітником митниці суми платежів сплачуються фізичною особою – одержувачем оператору поштового зв'язку, яке видає МПВ. Оператор поштового зв'язку перераховує на рахунок митниці в ММПО платежі, які нараховані підрозділом митниці при здійсненні митного оформлення МПВ, з обов'язковим зазначенням у платіжному дорученні валових номерів МПВ, сум та видів цих платежів. Для нарахування податків і зборів при митному оформленні товарів, що переміщуються в МПВ, адресатами (відправниками) яких є юридичні особи, у випадках, визначених законодавством, використовується вантажна митна декларація.

Не підлягають пропуску через митний кордон України в МПВ товари:

· заборонені до переміщення через митний кордон України згідно із законодавством України;

· відправлені з порушенням митних правил, Актів Всесвітнього поштового союзу та нормативно-правових актів, що застосовуються у сфері надання послуг поштового зв'язку;

· на переміщення яких через митний кордон України встановлено обмеження внаслідок застосування державних заходів нетарифного регулювання (ліцензування, сертифікації тощо) або які підлягають іншим видам контролю та за результатами такого контролю не можуть бути пропущені через митний кордон України.

Переміщення через митний кордон України в МПВ товарів, заборонених до такого переміщення, тягне за собою конфіскацію цих товарів у встановленому законодавством порядку. МПВ з товарами, що до переміщення яких через митний кордон України встановлено обмеження, у визначеному порядку зберігаються оператором поштового зв'язку під митним контролем до подання підрозділу митниці відповідних дозвільних документів або до закінчення встановленого поштовими правилами терміну зберігання МПВ. Повернення відправникам МПВ з товарами, що не підлягають пропуску через митний кордон України, здійснюється операторами поштового зв’язку відповідно до вимог Всесвітньої поштової конвенції. Відправники МПВ, а також оператори поштового зв'язку несуть відповідальність за порушення митних правил згідно із законодавством України. Про вчинення порушення митних правил службова особа підрозділу митниці в ММПО складає протокол про порушення митних правил.

Відповідно до законодавства з питань надання послуг поштового зв’язку матеріальну відповідальність за втрату, крадіжку, пошкодження МПВ перед відправниками (одержувачами) МПВ несуть оператори поштового зв'язку.

 

Вставити малюнки (наявні у твердих копіях)

 

 

Стаття 152. Переміщення міжнародних експрес-відправлень через митний кордон України

Міжнародні експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться у цих відправленнях.

Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях, які визначаються та обладнуються відповідним експрес-перевізником за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Доставка міжнародних експрес-відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються відповідним експрес-перевізником за свій рахунок за участю і під контролем митних органів.

 

Діяльність по прискореному транспортуванню міжнародних експрес відправлень здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності різних форм власності, транспортно-експедиційними компаніями, створеними відповідно до чинного законодавства України, які діють на підставі агентських угод з міжнародними корпораціями по прискореному транспортуванню вантажів, мають всесвітню мережу центральних і регіональних сортувальних станцій, комп’ютерну мережу відстеження проходження таких вантажів протягом часу доставки від відправника до одержувача (далі – експрес–перевізники). На даний час в Україні надають послуги по прискореному транспортуванню міжнародних експрес-відправлень такі міжнародні корпорації як – DHL, TNT, UPS, FedEx, та інші.

Міжнародне експрес-відправлення (далі – МЕВ)- товари, належним чином упаковані (крім заборонених законодавством України до переміщення через митний кордон України), що перевозяться експрес-перевiзником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачеві у визначений термін.

Міжнародні експрес-відправлення поділяються на:

· МЕВ документального характеру;

· МЕВ не документального характеру;

· вантаж експрес-перевізника.

МЕВ документального характеру - ділові папери, письмова кореспонденція ділова чи приватна, а також будь-які повідомлення, інформація або данi на будь-яких носіях інформації (паперових чи електромагнітних, у тому числі на дискетах, компакт-дисках, плівках тощо), що не мають комерційної цінності, не супроводжуються інвойсом і не містять інформації, переміщення якої через митний кордон України заборонено законодавством або на переміщення якої потрібні дозволи відповідних державних органів.

МЕВ не документального характеру - МЕВ, умістом якого є товари із заявленою вартістю. Таке МЕВ обов'язково супроводжується інвойсом;

Вантаж експрес-перевiзника (далi - вантаж) - переміщувані експрес-перевiзниками через митний кордон України консолідовані за єдиним транспортним документом МЕВ чи МЕВ, що не ввійшли до складу цих консолідованих МЕВ або за своїм характером, або за розмірами, або з інших причин.

Єдиний транспортний документ - транспортний документ, за яким здійснюється перевезення вантажу. Як єдиний транспортний документ можуть використовуватися загальні авiанакладнi (AWB - airwaybill, MAWB - master airwaybill), CMR, BILL OF LADING (коносамент) тощо.

Технологія надання послуг з прискореного перевезення міжнародних експрес-відправлень таких компаній забезпечує:

· оформлення супровідного (домашнього) транспортного документа (авiанакладної) на кожне МЕВ;

· наявність мережі міжнародних і внутрішніх центральних та регіональних сортувальних станцій, у яких здійснюється оброблення МЕВ та направлення їх за напрямками призначення;

· можливість одержання такими станціями інформації в електронному вигляді про кожне МЕВ, що переміщується експрес-перевізником, на будь-якому етапі переміщення;

· доставку МЕВ від відправника до одержувача за принципом "від дверей до дверей".

Домашній транспортний документ (мал. ) – окремий номерний транспортний документ на кожне МЕВ у вантажі, у якому наведено данi про відправника, одержувача, загальний опис товарів у МЕВ. Домашній транспортний документ є одночасно угодою між відправником МЕВ і експрес-перевiзником про перевезення й пред'явлення МЕВ митному органу;

Центральна сортувальна станція (далi - ЦСС) - організаційна структура експрес-перевiзника, створена ним для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів, у якій створено зону митного контролю в порядку, визначеному Митним кодексом України.

Регіональна сортувальна станція (далi - РСС) - підпорядкована ЦСС організаційна структура експрес-перевізника, створена для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів, у якій створено зону митного контролю в порядку, визначеному Митним кодексом України.

Відправниками та одержувачами МЕВ можуть бути як суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (далі – суб'єкти ЗЕД), так і фізичні особи, які не є суб'єктами ЗЕД. Товари, що переміщуються в МЕВ, можуть підлягати санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фiтосанiтарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей. Митне оформлення товарів завершується тільки після здійснення встановлених для них законодавством України видів контролю. Документи про проведення встановлених законодавством видів контролю подаються митному органу, у зоні діяльності якого розташовано ЦСС (РСС), при митному оформленні МЕВ.

Для здійснення митного контролю МЕВ на території ЦСС (РСС), або в інших місцях митної території України створюється зона митного контролю в установленому законодавством порядку.

Митний орган у пункті пропуску через митний кордон України здійснює пропуск на митну територію України імпортного вантажу та направлення його в митницю призначення, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС. Пiдставою для пропуску митним органом вантажу є подання експрес-перевiзником єдиного транспортного документа та вiдповiднiсть зазначених у ньому даних (кiлькостi мiсць, ваги) наявному вантажу. Заходи нетарифного регулювання (подання митному органу дозволiв, лiцензiй, сертифiкатiв тощо) до МЕВ у пункті пропуску через митний кордон не застосовуються. Контроль за доставкою вантажу з митного органу в пунктi пропуску через митний кордон України в митницю призначення, у зонi дiяльностi якої розташовано ЦСС, а також з митного органу в якому розташована ЦСС до митниці призначення у зоні діяльності якої розташовано РСС здiйснюється в порядку, установленому Державною митною службою, попередня декларація та попереднє повідомлення не застосовується.

Митному оформленню в митному органі, у зонi дiяльностi якого розташовано ЦСС, пiдлягають МЕВ документального характеру незалежно вiд мiсця розташування одержувача (вiдправника), а також МЕВ, що належать:

· суб'єктам ЗЕД, розташованим у зонi дiяльностi ЦСС, незалежно вiд заявленої вiдправником у товаросупровiдних документах вартостi товарiв;

· суб'єктам ЗЕД, розташованим поза зонами дiяльностi ЦСС, якщо фактурна вартiсть товарiв не перевищує суми, еквiвалентної 100 доларам США, та містять товари, що не підлягають контролю з боку інших органів державної влади, що здійснюють контроль за переміщенням товарів через митний кордон України;

· фiзичним особам, які не є суб'єктами ЗЕД, незалежно вiд мiсця розташування одержувача, у разi сплати за них експрес-перевізником належних податків та зборів і подання дозвiльних документiв, передбачених законодавством.

В iнших випадках МЕВ оформлюються в митному органі, у зоні діяльності якого розташовано РСС, або за місцем розташування одержувача (вiдправника) МЕВ. Випуск у вiльний обiг МЕВ документального характеру здiйснюється шляхом вибiркового митного огляду. У разі надходження МЕВ на митну територію України на адреси суб'єктів ЗЕД (відправлення за межі митної території України суб'єктами ЗЕД) для декларування переміщуваних у них товарів використовується вантажна митна декларація, порядок заповнення якої визначається Державною митною службою. У разі надходження МЕВ на митну територію України на адреси фізичних осіб, які не є суб'єктами ЗЕД, декларування переміщуваних у них товарів, нарахування та стягнення митних платежів з цих товарів, здійснює експрес-перевізник з використанням митної декларації М 16.

МЕВ, що прямують транзитом через митну територiю України, оформлюються в режимi транзиту згiдно з митним законодавством.

Пiдлягають поверненню МЕВ, увезенi на митну територiю України, але не оформленi згiдно з обраним митним режимом, повернення яких вимагає вiдправник чи експрес-перевізник або одержувач яких вiдмовився вiд їх отримання (в уснiй чи письмовiй формi). Повернення МЕВ здійснюється згідно з документами про їх увезення й без складання документів, що застосовуються для декларування товарів, які переміщуються через митний кордон України.

Нарахування та стягнення податків і зборів пiд час митного оформлення товарiв, що перемiщуються в МЕВ, здiйснюються згiдно з порядком оподаткування товарів, установленим законодавством України. За вiдсутностi одержувача МЕВ при митному оформленнi МЕВ вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством за правильнiстю наданих митному органу потрібних даних про одержувача та за сплату належних податків і зборів несе експрес-перевiзник.

Якщо при здійсненні митного контролю товарів, що переміщуються в МЕВ, митними органами виявлено порушення митних правил або інші порушення законодавства України, то посадова особа митного органу зобов'язана вжити необхідних заходів, передбачених чинним законодавством.

 

 

Стаття 153. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

Порядок та умови здійснення митного контролю та митного оформлення товарів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності й фізичних осіб які переміщуються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях каналами поштового зв’язку (“Укрпошта”, “ЕMS”) та в міжнародних експрес відправленнях каналами експрес-перевізників (DHL, TNT, UPS, FedEx, та інших) визначається Державною митною службою України та встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок проведення митного контролю міжнародних поштових відправлень в місцях міжнародного поштового обміну та міжнародних експрес відправлень на центральних (регіональних) сортувальних станціях експрес-перевізників, їх митного оформлення, проведення митного догляду, здійснення контролю доставки до місць митного оформлення, нарахування та стягнення митних платежів розглянуто в коментарях до статей 151 та 152 Митного кодексу України.

 

 

Розділ VI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

 

Глава 22. Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами.

Транзитні перевезення

 

Стаття 154. Права та обов'язки перевізника

Перевізники мають право не приймати для перевезення між митними органами товари у разі:

1) оформлення митних і транспортних документів з порушенням порядку, встановленого законодавством України з питань митної справи;

2) якщо митне забезпечення, накладене на транспортний засіб і упаковку товарів, не виключає можливості доступу до товарів без порушень такого забезпечення. Перевізники зобов'язані доставити товари у митний орган призначення, а також подати передбачені законодавством документи на них.

Витрати на такі перевезення відшкодовуються у порядку, передбаченому законом.

 

У всіх випадках, коли виникає потреба перевезти (перемістити) товари, які перебувають на митній території України під митним контролем, з однієї митниці (митниці відправлення) в іншу (митницю призначення) до виконання такого перевезення залучаються підприємства перевізники.

З метою уникнення виконання зайвих операцій митного контролю митницею призначення (повторного митного огляду) та унеможливлення вилучення або заміни товарів під час перевезення товарів між митницями, митниці відправлення накладають митне забезпечення (однорозові номерні запірно-пломбувальні пристрої, пломби) на технічні засоби (двері, люки тощо) які перешкоджають проникнення у внутрішній простір засобів зберігання товарів (вантажний відсік, контейнер, цистерна тощо) які розміщені на транспортних засобах. Контрольні реквізити митного забезпечення (відтиски, відбитки символів) повинні зчитуватись однозначно та чітко, а самі пломби повинні бути накладені так, щоб було неможливо порушити їх реквізити та недоторканість шляхом звичайних передбачуваних на період перевезення дій. Дані про накладені пломби (контрольні реквізити) заносяться у митні та транспортні документи.

Як правило ініціатором перевезення виступають не митні органи, а підприємство перевізник або експедитор, оскільки така потреба мотивується необхідністю виконати обов‘язок перевізника згідно договору перевезення - доставити товар одержувачу в строк. Необхідність перевезення (доставки) товару перевізником від відправника до одержувача є передуючою і головною умовою виникнення необхідності перевезення товару між митними органами.

Виконання таких перевезень здійснюється підприємствами з обов‘язковим документальним оформленням транспортної операції, відповідно законному порядку, який існує в країні де здійснюється перевезення. В більшості країн світу документальне оформлення транспортної операції передбачає наявність на момент перевезення транспортного документу, який для різних випадків застосування, наприклад для різних видів транспорту, може мати різну назву, форму, кількість примірників, правила заповнення тощо (наприклад: товарно-транспортна накладна, CMR, залізнична накладна, накладна СМГС, авіаційна накладна, коносамент та ін.). У ряді випадків правила застосування такого документу, визначаються нормами національного законодавства, в інших випадках міжнародними нормами, наприклад застосування накладної для міжнародних автомобільних перевезень CMR передбачено Конвенцією про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах (КДПВ). Разом з тим, головними ознаками для визнання митним органом документу як транспортного документу є наявність в ньому даних про: відправника, одержувача, перевізника та про товари (назва, кількість, вага), що перевозяться. Транспортні документи, як правило складаються власником товару (відправником, одержувачем), а засвідчуються і власником і перевізником. Деякі з таких документів крім документування транспортної операції виконують і інші функції (фінансові, майнові, господарчі тощо). Транспортні документи, які подаються митниці для виконання перевезення між митницями повинні бути відповідним чином оформлені митницею. Зміст такого оформлення полягає по-перше у визнанні поінформованості митних органів у виконанні транспортної операції, по-друге у зарахуванні документа у статус документа, як такого, що “перебуває під митним контролем”, з останнього походить, що і сама транспортна операція виконується під контролем митних органів. Технічно оформлення транспортного документу митницею передбачає нанесення на ньому відміток (записів, відбитків штампів, печаток тощо), які надають змогу перевізнику і іншим зацікавленим особам бути обізнаним у виконанні перевезення під митним контролем.

Поряд з транспортним документом для перевезення товару в іншу митницю перевізнику видається оформлений митний документ. Такі документи називають документами контролю доставки, скорочено ДКД. Порядок застосування, заповнення, оформлення ДКД затверджуються Державною митною службою України. Як правило ДКД складається підприємством (власником, перевізником, експедитором) та засвідчується посадовою особою митного органу (підписом, відбитком штампу, печатки тощо). Після засвідчення ДКД митником митний документ вважається оформленим.

Головними ознаками ДКД слід вважати наявність у ньому даних про: товар (назва, кількість, вага), перевізника, транспортний документ на товар. Крім того в ДКД обов‘язково зазначається назва митниці у яку необхідно доставити товар (митниця призначення), встановлюється строк виконання доставки товару в митницю призначення.

Якщо операція по переміщенню товарів на етапі від митниці відправлення до митниці призначення виконується за участю однієї особи (громадянина), в ДКД наводиться письмове зобов‘язання громадянина (представника перевізника: водія, супроводжуючого або представника власника товару), який бере на себе відповідальність за доставку. Підписання зобов‘язання громадянином де-юре засвідчує фактичне прийняття товару до перевезення між митницями для доставки в митницю призначення у встановлений строк.

У випадку, коли переміщення товарів передбачає декілька осіб (громадян) виконавців, товар передається поетапно від одного виконавця іншому згідно діючій технології транспортування (наприклад поштові, залізничні перевезення), наведення в ДКД тексту зобов‘язання та його підписання не має юридичного сенсу, або повинно виконуватись в присутності посадової особи митного органу на кожному етапі передачі товарів, що є абсолютно неприйнятним для митних органів.

На практиці підписання зобов‘язання громадянином виконується до моменту оформлення митного документу, тому реалізувати право надане перевізнику - не приймати для перевезення між митними органами товари у за умов, наведених у статті 154 Митного кодексу,де-факто повинно мати наступне вирішення: громадянин (представник перевізника), одразу після прийняття митного і транспортного документа, ознайомлюється з їх змістом та робить відповідну заяву (“не приймаю”) митному органу. Якщо непорозуміння не можливо виправити терміново - заява подається у письмовій формі на ім‘я начальника митного органу і розглядається відповідно діючому порядку.

У випадку, коли від громадянина заява, зазначена вище за текстом, у митний орган не подається, товар, митні, транспортні та інші супровідні документи на товар, які набули статус “документів під митним контролем”, вважаються прийнятим до перевезення на умовах, визначених у зобов‘язанні наведеному у ДКД.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!