Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; 4 частьВизначення коду УКТ ЗЕД, дослідження, необхідні для митного оформлення продукції, як правило, проводяться у митних лабораторіях.

Таким чином, у наступний час визначена правова основа включення роботи митних лабораторій у цикл митного оформлення товарів у якості необхідної стадії митного контрою. І сама митна експертиза знайшла своє необхідне місце в ланцюжку митних операцій.

 

 

Стаття 19. Митна варта

 

Митна варта - спеціальні підрозділи митних органів, призначені для боротьби з порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю.

 

Митна варта комплектується з осіб пройшли в установленому порядку строкову військову службу і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров”я виконувати завдання покладені на митну варту.

Організаційну структуру митної варти, порядок організації її роботи та штатну чисельність затверджує Голова Держмитслужби України. Нагляд за дотриманням законності в діяльності митної варти здійснюється Генеральним прокурором і підпорядкованими йому прокурорами відповідно до Закону України „Про прокуратуру”.

 

 

Стаття 20. Організація митної варти

 

Митна варта діє на основі цього Кодексу та положення, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Керівництво підрозділами митної варти здійснює керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, а в регіональних митницях і митницях - відповідно керівники цих митних органів.

Особовий склад митної варти може забезпечуватися зброєю та спеціальними засобами, транспортом, радіо- і телефонним зв'язком, а також спорядженням відповідно до цього Кодексу, законів України та інших нормативно-правових актів.

 

Згідно зі штатною структурою в підрозділах митної варти є відділи (сектори): оперативного реагування, а також охорони та супроводження.

Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митної варити визначені в ст.ст. 423-426 цього Кодексу (див. Коментар до ціх статтей).

 

 

Стаття 21. Завдання митної варти

 

Завданнями митної варти є:

1) здійснення заходів, пов'язаних із виявленням, розкриттям, припиненням, профілактикою порушень митних правил, запобіганням таким порушенням;2) охорона будинків, споруд, приміщень митних органів та інших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від будь-яких протиправних посягань;

3) фізичний захист співробітників митних органів, інших осіб, а також товарів, які перебувають у зоні митного контролю, від протиправних дій;

4) локалізація разом з іншими органами конфліктних ситуацій у зоні діяльності митних органів;

5) участь у ліквідації наслідків катастроф, аварій, стихійного лиха та екологічного забруднення в зоні діяльності митних органів.

 

Основні завдання митної варти:

1. Виявлення, попередження та припинення контрабанди та порушення митних правил поза місцем розташування пунктів пропуску через державний кордон або поза місцем і часом митного оформлення чи провадження підготовчих дій до таких порушень у прикордонних районах за погодженням з Держкомкордоном.

2. Здійснення контролю за проходженням, охорона та супроводження підакцизних товарів та інших предметів, у тому числі транзитних, що переміщуються через митну територію України.

Митна варта відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

- Організовує та здійснює спеціальні заходи щодо запобігання незаконному переміщенню через митний кордон та поза пунктами пропуску через державний кордон товарів та інших предметів і транспортних засобів.

- Відповідно до вимог чинного законодавства здійснює адміністративне затримання осіб, які небезпідставно підозрюються в контрабанді чи порушенні митних правил, проводить відповідне документування їхньої протиправної діяльності.

Наказом ДМСУ від 21.06.2001 р. № 426 ДСК „Про затвердження Положення про організацію та проведення підрозділами митної варти Держмитслужби України оперативних заходів під час повсякденної служби, а також спеціальних митних операцій з виявлення, попередження й припинення контрабанди та порушень митних правил”У разі здійснення заходів щодо припинення незаконного переміщення товарів та інших предметів поза митним контролем узгоджує свої дії та взаємодії з підрозділами Держкомкордону. Спільним наказом ДМСУ та Держкомкордону від 24.02.07 р. № 74/83 „Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Деркомкордону України та підрозділів митної варти ДМС України”.

 

Стаття 22. Права митної варти

 

Для здійснення визначених у статті 21 цього Кодексу завдань підрозділи митної варти мають право:

1) розташовувати тимчасові пости, пересуватися будь-якими ділянками місцевості і водного простору в межах митної території України, а в межах контрольованого прикордонного району - за погодженням з відповідними органами охорони державного кордону України;

2) затримувати та проводити в установленому цим Кодексом порядку огляд товарів, транспортних засобів і громадян, які перетинають митний кордон України у пунктах пропуску;

3) проводити за рішенням керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або його заступника, керівника регіональної митниці (митниці) або його заступника у встановленому цим Кодексом порядку огляд та переогляд оформлених митними органами транспортних засобів і товарів, у тому числі тих, що переміщуються транзитом через територію України;

4) супроводжувати та охороняти товари, які перебувають під митним контролем, у тому числі ті, що переміщуються через територію України транзитом;

5) запрошувати осіб до митних органів для з'ясування обставин порушення митних правил. У невідкладних випадках з'ясування обставин і первинне документування такого порушення можуть здійснюватися в інших придатних для цього місцях.

 

 

Відповідно до чинного законодавства митна варта має право:

1. Розташовувати спеціальні наряди своїх підрозділів на об’єктах митних органів, на митному кордоні (де він збігається з державним), за погодженням з Держкомкордоном в межах прикордонного контрольованого району та прикордонної смуги.

Примітка

Прикордонний контрольований район – це ділянка місцевості, яка визначена у межах району, міста, прилеглої до державного кордону.

Прикордонна смугаце ділянка місцевості, яка встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках або вздовж берегів прикордонних річок, озер у межах територій селищних і сільських рад, прилеглих до державного кордону.

2. Перевіряти документи на право переміщення товарів і предметів через державний кордон України у фізичних та юридичних осіб.

3. Використовувати необхідні технічні засоби митного контролю з метою виявлення фактів незаконної діяльності фізичних та юридичних осіб у справах про митні порушення.

4. Застосовувати спеціальні засоби та зброю в межах, необхідних для припинення протиправних дій порушників чинного законодавства.

Діяльність підрозділів оперативного реагування митної варти щодо припинення незаконного переміщення товарів та інших предметів через державний кордон України поза місцем розташування пунктів пропуску регламентується:

 

У разі затримання на державному кордоні, у межах прикордонної смуги та прикордонного контрольованого району контрабанди посадові особи митної варти спільно з посадовими особами підрозділів Держкомкордону проводять документування протиправної діяльності затриманих осіб.

При цьому складається:

- протокол про порушення митних правил;

- протокол опитування;

- акт огляду транспортного засобу;

- схема затримання протипорушників відповідно до місцевості на державному кордоні, яка підписується співробітниками митної варти, представниками підрозділів прикордонних військ та затриманим правопорушником.

У затриманих осіб відбирається пояснення на ім'я начальника митного органу стосовно їхніх протиправних дій, після чого затримані правопорушники доставляються до митного органу, де щодо них проводяться необхідні адміністративно-процесуальні дії. Затримані товари згідно зі ст. 377 Митного кодексу України вилучаються, передаються на склад митниці, а пакет документів за фактом контрабанди чи порушень митних правил співробітниками митної варти передається до відділу дізнання або відділу по боротьбі з ПМП.

У разі нападу злочинця чи злочинних угруповань на співробітників митної варти на державному кордоні, в межах прикордонної смуги та прикордонного контрольованого району військовослужбовці прикордонних військ надають їм допомогу у відбитті нападу та затриманню злочинців.

Співробітники митної варти при затриманні порушників державного кордону передають їх до найближчої прикордонної застави.

Підрозділи митної варти відповідно до наказу ДМСУ від 21.06.2001 р. № 426 ДСК виконують свої обов'язки залежно від обставин у формі повсякденної служби або спеціальної митної операції.

Примітка

Повсякденна служба – узгодженні за метою, місцем і часом проведення безперервні дії підрозділів з метою виконання службових завдань.

Спеціальна операція – сукупність узгоджених і взаємозв'язаних за місцем і часом дій підрозділів, які проводяться за єдиним замислом і планом у зазначеному районі з метою виявлення, попередження та припинення контрабанди і порушень митних правил на митній території України, а також поза місцем розташування пунктів пропуску через державний кордон.

Охорона і супроводження товарів застосовуються до товарів, на які законодавством України встановлено акцизний збір та які переміщуються транзитом через митну територію України, як альтернативна фінансовій заставі. Охорона і супроводження товарів застосовуються на підставі добровільного їх обрання власником підакцизних транзитних товарів як альтернатива наданню фінансових гарантій чи перевезень за умовами конвенції МДП 1975 р., так і разом з ними. Охорона і супроводження товарів обов'язкові в разі переміщення спирту , алкогольних напоїв та тютюнових виробів, не позначених марками акцизного збору.

Охорона і супроводження підакцизних товарів, що переміщуються автомобільним транспортом, здійснюється, як правило, у вигляді ескортування колони транспортних засобів чи поодиноких транспортних засобів підрозділами митної варти за участю, в разі потреби, підрозділів МВС.

Якщо формується колона більше п'яти автотранспортних засобів, для забезпечення руху її необхідно отримати в органах ДАІ МВС дозвіл, передбачений Правилами дорожнього руху. Колона, яка складається з десяти транспортних засобів, повинна додатково супроводжуватися патрульним автомобілем ДАІ за окрему плату, вноситься згідно з порядком, установленим МВС.

Обрання власником підакцизних товарів або уповноваженою ним особою охорони і супроводження товарів підтверджується укладенням відповідної угоди з митним органом, яка може бути кількох видів: на певний період, на певний обсяг вантажів або одноразова. Договір на супроводження складається у трьох примірниках між власником вантажу та митним органом(1-й – власнику вантажу; 2-й – митниці відправлення; 3-й – з митною вартою на митницю призначення), які завіряються підписами та печаткою сторін, учасників договору.

Плата за охорону і супроводження вноситься до або на момент реалізації положень угоди, тобто до або на момент митного оформлення товарів, щодо яких застосовується цей застережний захід. Розмір плати за охорону і супроводження товарів нараховується згідно з калькуляцією витрат на їх здійснення.

Розрахунок вартості охорони і супроводження товарів

підрозділом митної варти

1. Попередні дані для розрахунків:

- 50 км/год – середня швидкість на годину руху колони автотранспорту, що супроводжується митною вартою;

- 10 год – дозволений сумарний час руху колони автотранспорту на добу;

- 2,12 долара США/год – собівартість охорони і супроводження одним інспектором митної варти;

- 0,254 долара США/год – собівартість витрат 1 км пробігу.

2. Розрахункові формули

Формула вартості супроводження Всупр :

Всупр (дол.)=2 ´ (С(дол./год) ´ Тр(год) ´ W+S(км) ´ A(дол./км) ´ Wа),

де

2 – коефіцієнт, що враховує зворотний шлях групи супроводження до місця дислокації;

С – собівартість супроводження в годину на одну посадову особу митної варти;

Тр – розрахунковий час руху колони транспортних засобів від митниці відправлення до митниці призначення з урахуванням зупинок (постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.96 р. №484);

W – кількість супроводжуючих посадових осіб групи супроводження митної варти (для супроводження поодинокого транспортного засобу без використання автомобілів митниці – 2 чоловіки; для супроводження колони від двох до чотирьох транспортних засобів без використання автомобілів митниці – 3 чоловіки; якщо формується колона з п'яти і більше транспортних засобів – додатково один інспектор на два транспортних засоби);

S – довжина маршруту, яку визначає митниця відправлення (постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.96 р. №484);

A – собівартість 1 км руху (враховуючи використання автотранспорту митної варти);

Wа кількість автомобілів супроводження на колону, визначається митницею відправлення (якщо для організації охорони і супроводження використовуються службові автомобілі митних органів – додатково один інспектор-водій для кожного такого автомобіля).

Формула розрахункового часу, який витрачається групою митної варти на супроводження між пунктами транзиту:

Тр (год) = 24(год) ´ S (км) / V(км/год) ´ 10(год),

де

24(год) – кількість годин у добі;

S (км) – довжина маршруту транзиту (постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.96 р. №484);

V(км/год) – середня швидкість руху колони автотранспорту на годину;

10(год), – сумарний час транзитного руху колони автотранспорту на добу.

3. Приклад розрахунку

Вихідні дані:

транспортні засоби – 4 одиниці (автотранспортні засоби заявлені для транзиту);

протяжність транзиту S – 1000 км (протяжність маршруту, яку визначила митниця відправлення);

кількість посадових осіб митних органів W – 5 чоловік (призначає митниця відправлення);

вартість супроводження С – 2,12 долара США (згідно з калькуляцією ДМСУ);

собівартість 1 км руху А – 0,354 долара США (згідно з калькуляцією ДМСУ);

курс долара США (для розрахунку на день проплати коштів за супроводження);

кількість машин супроводження Wа 2 одиниці (призначає митниця відправлення).

Розрахунковий час, який витрачається групою на супроводження переміщення вантажу між пунктами транзиту (Тр):

Тр =24 ´ 1000 / 50 ´ 10 =48 год

Вартість супроводження підрозділом митної варти підакцизного транзитного вантажу (Всупр):

(Всупр) = 2´ (2,12 ´ 48 ´ 5 + 1000 ´ 0,354 ´ 2)=2433,6 долара США

Потреба в залученні підрозділів Державної служби охорони (далі – ДСО) МВС для охорони і супроводження транспортних засобів визначається начальником митного органу й органу МВС згідно з пунктом 5 „Положення про порядок охорони і супроводження товарів митними органами із залученням у разі потреби підрозділів МВС”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1996 р. № 699.

Для здійснення охорони і супроводження складається Наказ начальника митниці, в якому зазначаються особовий склад групи супроводження, старший групи, автомобіль митниці та реєстраційний номер, відповідальна особа за контроль виконання наказу.

Згідно з наказом група охорони і супроводження виїжджає до митного підрозділу, де проводилося митне оформлення товару.

З метою фіксації початку виконання функцій охорони на території митниці відправлення складається акт про приймання під охорону і супроводження та доставлення в митницю призначення цих товарів. Акт завіряється підписом старшого зміни , штампом „Під митним контролем”, підписом та особистою печаткою інспектора митного органу, який проводив митне оформлення.

У випадку спільного здійснення функцій охорони і супроводження нарядами підрозділів митної варти та ДСО МВС старшим спільного наряду призначається старший групи супроводження митної варти. У разі виконання функцій по припиненню злочинних посягань на безпеку осіб, які забезпечують перевезення товарів, чи на самі товари керівництво покладається на старшого групи ДСО МВС.

Напрямок та маршрут руху дотримуються старшим групи охорони і супроводження, виходячи з переліку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.96 р. №484, шляхів транзиту підакцизних товарів та пункту пропуску на митному кордоні, через який буде здійснюватися вивезення їх з митної території України. Цей пункт обов'язково встановлюється митницею відправлення і зазначається у вантажній митній декларації типу „Транзит”. при визначенні пункту та маршруту руху митницею відправлення повинен враховуватися напрямок, обраний власником товарів або уповноваженою ним особою.

Довжина маршрутів з інших пунктів пропуску через митний кордон з урахуванням відстані до найближчих пунктів прийому-передачі товарів між групами охорони і митного супроводження, розраховується у відповідних регіональних митницях та затверджується наказами їхніх начальників.

Граничні терміни транзиту підакцизних товарів через митну територію України, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.96 р. №484 „Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України”, не можуть бути продовженими за рахунок часу, витраченого на проведення вантажних операцій з цими товарами (перевантаження підакцизних транзитних товарів з одного транспортного засобу на інший або з одного виду транспорту на інший).

По закінченні процедури охорони і супроводження об'єкт передається митниці призначення для завершення митного оформлення відповідно до діючого законодавства, про що складається акт про доставлення в митницю призначення цих товарів, який завіряється підписом старшого зміни, штампом „Під митним контролем”, підписом та особистою номерною печаткою інспектора митного органу, який проводитиме митне оформлення (виїзд). Після чого група повертається до місця розташування митної варти.

По закінченні митного оформлення (виїзд) митниця призначення надає інформацію до чергової частини митної варти про зняття з контролю переміщення даного вантажу за формою „Транзит-6”.

Довжина маршрутів з інших пунктів пропуску через митний кордон з урахуванням відстані до найближчих пунктів приймання-передачі товарів між групами охорони і митного супроводження розраховується у відповідних регіональних митницях та затверджується наказами їхніх начальників.

Довжина основних маршрутів переміщення підакцизних вантажів із застосуванням охорони і супроводження (S, км)

 

Доманово – Київ – Бачівськ – 962

Доманово – Луцьк – Київ – Гоптівка – 1146

Доманово – Луцьк – Київ – Харків – Довжанський – 1511

Доманово – Луцьк – Тернопіль – Порубне – 548

Ягодин – Київ – Бачівськ – 938

Ягодин – Луцьк – Київ – Гоптівка – 1122

Ягодин – Луцьк – Київ – Харків – Довжанський – 1487

Ягодин – Луцьк – Тернопіль – Порубне – 524

Шигині (Раза-Руська) – Львів – Київ – Бачівськ – 1040

Шигині (Раза-Руська) – Львів – Київ – Харків – Гоптівка – 1224

Шигині (Раза-Руська) – Львів – Харків – Довжанський – 1589

Шигині (Раза-Руська) – Тернопіль – Умань – Одеса – 845

Шигині (Раза-Руська) – Тернопіль – Умань – Іллічівськ – 895

Шигині (Раза-Руська) – Тернопіль – Умань – Кучурган – 925

Шигині (Раза-Руська) – Стрий – Порубне – 397

Ужгород (Чоп) – Львів – Рівне – Київ – Бачівськ – 1210

Ужгород (Чоп) – Львів – Рівне – Гоптівка – 1394

Ужгород (Чоп) – Львів – Рівне – Київ – Довжанський – 1759

Ужгород (Чоп) – Івано-Франківськ – Чернівці – Дунаївці – Нова Ушиця – Могилів-Подільський – 660

Порубне – Новоград-Волинський – Київ – Нові Яриловичі – 815

Порубне – Новоград-Волинський – Ьачівськ – 1027

Порубне – Новоград-Волинський – Гоптівка – 1228

Порубне – Новоград-Волинський – Київ – Довжанський – 1594

Порубне – Кам'янець-Подільський – Хмельницький – Умань – Одеса – 780

Порубне – Кам'янець-Подільський – Хмельницький – Умань – Іллічівськ – 830

Порубне – Кам'янець-Подільський – Хмельницький – Умань – Кучурган – 860

 

Стаття 23. Розміщення підрозділів митної варти

 

Підрозділи митної варти розміщуються, як правило, в місцях розташування регіональних митниць і митниць.

За рішенням керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи особовий склад, транспорт, озброєння та спеціальні засоби підрозділів митної варти у разі оперативної необхідності можуть бути тимчасово переміщені в інші регіони України поза місцем основного розміщення.

 

В підрозділах митної варти є відділи (сектори) - оперативного реагування, а також охорони та супроводження, які є структурними одиницями регіонарьних митниць (митниць). Конкретне місця розташування підрозділів митниї вартості в зоні діяльності митного органу визначается начальником регіональної митниці (митниці).

Тимчасове переміщені особового складу підрозділів митної варти транспорт, озброєння та спеціальних засобів в інші регіони України поза місцем основного розміщення підрозділів проводиться за відповідним наказом керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

 

Стаття 24. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій

 

Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій є державною власністю. Управління цим майном здійснює Кабінет Міністрів України в порядку, встановленому законом.

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митної служби України здійснюються за рахунок Державного бюджету України.

 

Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій є державною власністю. Майно- матеріальні цінності, речі, якими володіють митні органи та спеціалізовані митні установи. Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій – сукупність матеріальних і нематеріальних цінностей на певну дату. Чиста вартість майна- різниця між загальною вартістю матеріальних і нематеріальних цінностей з одного боку, і боргових прав з іншого. Поділяється на майно виробничого призначення ( входить до основних фондів ) та майно невиробничого призначення. Рахунки майна відображають послідовно здійснювані зміни переоцінок майна господарських одиниць з урахуванням темпів інфляції. Стан майна відображають у балансі ( форма 1 чинної в Україні бухгалтерської річної звітності ).

Основні засоби-це матеріальні активи, якими олодіє установа з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів,надання послуг, здавання в оренду, для здійснення адміністративних і соціально- культурних функцій, очікуваний термін використання яких більше одного року. Об”єкт основних засобів являє собою закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і обладнанням або окремий конструктивний об”єкт, що виконує самостійні функції, окремий комплекс конструктивно об”єднаних предметів, котрі мають загальні пристрої, фундамент тощо, внаслідок чого кожний предмет виконує певну роботу і в цілому комплексі.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби поділяють на 9 груп.Група основних засобів являє собою сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням і умовами використання необоротних матеріальних активів.У бухгалтерському обліку для кожної групи основних засобів призначено свій субрахунок рахунка 10 “ Основні засоби “.

Придбані за грошові кошти основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю за вирахуванням суми ПДВ та транспортних витрат.

Основні фонди, які передаються митним установам централізовано (автомобілі, компютерна техніка, ТЗМК та ін.)зараховуються на баланс по вартості відображеній в Авізоповідомленнях.

Запаси– необоротні активи в матеріальній формі, що належать установі і забезпечують її функціонування (або знаходяться у процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг) і будуть використані, як очікується протягом одного року.Термін очікуваної експлуатації запасів установи встановлюється Державною митною службою України або (при відсутності таких нормативних документів) установою самостійно в момент придбання запасів.Для відображення у бухгалтерському обліку інформації про оборотні матеріальні активи, що належать установі, реалізацію і витрачання яких планується здійснити протягом року, призначений клас 2 “ Запаси “ Плану рахунків.

Для обліку малоцінних та швиткозношувальних предметів (далі МШП ) призначений окремий розділ 111 Плану рахунків.МШП- предмети, що використовуються протягом одного року або нормального операційного циклу (якщо він триває не більше 1 року)

Для МШП характерна багаторазова участь у виробництві та збереження натуральної (речової) форми. Для контролю за збереженням МШП здійснюється маркування спеціального одягу, взуття, інвентарю, білизни фарбою, клеймуванням, прикріпленням жетонів.

2.Фінансування митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій (далі митні установи)здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у відповідності до закону України про Державний бюджет. Фінансування здійснюється безпосередньо через розпорядників бюджетних коштів.

 

2.1. Розпорядник бюджетних коштів-це орган державної влади, якому надано право розпоряджатися бюджетними коштами.Головним розпорядником бюджетних коштів в митних органах, являється Державна митна служба України. Фінансування здійснюється згідно річного розпису асигнувань за кодами програмної класифікації видатків Державного бюджету:

5161010 –“ Керівництво та управління у сфері митної справи “-митниці, регіональні митниці, спеціалізовані митні управління;

5161020 – “ Розбудова та модернізація об”єктів митної системи”- митниці, регіональні митниці, спеціалізовані митні управління;

5161030- “підготовка кадрів для митної служби “- Академія митної служби;

5161040- “ Підвищення кваліфікації працівників органів Державної митної служби Київський та Хмельницький центри підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

 

2.2.Митні установи для забезпечення своєї діяльності і виконання покладених на них функцій складають і затверджують кошторис доходів і видатків у відповідності до бюджетних призначень, встановлених законом України про Державний бюджет.

Порядок складання, розгляду, затвердження і основні вимоги по виконанню кошторису доходів та видатків бюджетних установ затверджуються постановою кабінету Міністрів України.

Кошторис доходів і видатків митних установ представляє собою основний плановий документ, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання функцій і досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Існують наступні кошториси доходів та видатків: індивідуальні, зведені та на централізовані поставки.

Індивідуальні кошториси доходів та видатків, складають митні установи по кожному коду програмної класифікації, які подаються на узгодження та подальше затвердження Держмитслужбою.

Зведені кошториси доходів та видатків представляють собою зведені показники індивідуальних кошторисів доходів та видатків митних установ по функціональній класифікації, які складаються Державною митною службою України і представляються в Міністерство фінансів України та Держказначейству.

В кошториси на централізовані поставки,які здійснюються Держмитслужбою, включаються асигнування тільки в тих випадках, коли проведення таких міроприємств за рахунок бюджету дозволено законодавством України.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!