Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; 3 частьМитна лабораторія Західної регіональної митниці обслуговує зону діяльності, яка знаходиться під оперативним управлінням Західної регіональної митниці та підвідомчих митниць – Волинської, Рава-Руської, Рівенської, Ягодинської, Івано-Франківської, Галицької. Крім того, митна лабораторія Західної регіональної митниці обслуговує зону діяльності Подільської регіональної митниці та підвідомчих їй митниць: Вінницької, Могильов-Подільської, Тернопільської, Вадул-Сиретської, Кельменецької.

Митна лабораторія Чорноморської регіональної митниці обслуговує зону діяльності, яка знаходиться під оперативним управлінням Чорноморської регіональної митниці та підвідомчих митниць – Білгород-Дністровської, Котовської, Миколаївської, Роздільнянської, Придунайської, Херсонської.

Митна лабораторія Донбаської регіональної митниці обслуговує зону діяльності, яка знаходиться під оперативним управлінням Донбаської регіональної митниці та підвідомчих митниць – Амвросієвської, Луганської, Маріупольської.

Митна лабораторія Дніпровської регіональної митниці обслуговує зону діяльності, яка знаходиться під оперативним управлінням Дніпровської регіональної митниці та підвідомчих митниць – Бердянської, Запорізької, Криворізької, Кіровоградської.

Митна лабораторія Карпатської регіональної митниці обслуговує зону діяльності, яка знаходиться під оперативним управлінням Карпатської регіональної митниці та підвідомчих митниць – Закарпатської, Чопської.

Митна лабораторія Кримської регіональної митниці обслуговує зону діяльності, яка знаходиться під оперативним управлінням Кримської регіональної митниці та підвідомчих митниць – Керченської, Червоноперекопської.

Центральній митній лабораторії та регіональним митним лабораторіям, Митним Кодексом надано право проведення митної експертизи, необхідної для безпосереднього провадження митної справи. Експертиза проб та зразків товарів відноситься до додаткових форм митного контролю, що передбачені ст.41 означеного Кодексу.

До основних завдань ЦМЛ та МЛ РМ відноситься безпосереднє проведення лабораторного контролю в митних цілях. Лабораторний контроль являється частиною митного контролю, необхідного у рамках діючого законодавства Держави.

Митні лабораторії проводять експертизи та дослідження лише за направленнями митних органів.

Різновидності лабораторного контролю, що проводяться МЛ РМ умовно можуть бути поділені на наступні групи: хімічні, класифікаційні, матеріалознавчі, товарознавчі, гемологічні, технічної експертизи документів, експертизи на віднесення до контролюємих списків, інші по необхідності.До хімічної групи досліджень (експертиз) відноситься визначення якісного та кількісного хімічного складу речовин, товарів, субстанцій та їх фізико-хімічних властивостей.

Класифікаційні експертизи направлені на визначення технічних параметрів та властивостей, різноманітних характеристик товарів які являються критеріями класифікації згідно УК ТЗЕД, або впливаючих на код товару.

Матеріалознавчі експертизи проводяться з метою уточнення митного найменування товарів згідно УК ТЗЕД та дозволяють визначити вид матеріалу, з якого виготовлені різні товари.

Товарознавчі експертизи проводяться з метою визначення вартості товарів шляхом визначення якісних та кількісних характеристик, що впливають на вартість об’єктів дослідження (товарів та предметів, що переміщуються через кордон України).

Гемологічні експертизи направлені на визначення виду та класу дорогоцінних, напівдорогоцінних поділочних каменів, визначення їх природи, ваги, геометричних характеристик, якості та інших показників.

Технічна експертиза документів проводиться з метою визначення тотожності документів, печаток, штампів, банкнот, акцизних марок, голографічних етикеток. Ці дослідження дозволяють виявити сліди травлення та виявлення витравлених текстів, рельєфні відтиски, траси продавлювання рукописного тексту на послідуючу сторінку та інші спроби фальсифікації документів.

Експертизи на віднесення до контрольних списків. Даний вид досліджень необхідний для визначення наркотичних речовин та психотропних речовин, сильнодіючих препаратів та прекурсорів.

Другий вид контролюємих списків - це перелік товарів, що підпадають під дію Державної служби експортного контролю України. В цій частині діяльності в митних лабораторіях визначаються технічні характеристики, різноманітні фізико-хімічні параметри і властивості товарів відповідно до яких продукція, товар може бути віднесена до виробів подвійного призначення, потребуючих спеціальних видів контролю.Інші види експертиз необхідні для митного оформлення продукції - це експертиза об’єктів невідомої природи, визначення культурної, історичної та художньої цінності та інш.

Експертний висновок митної лабораторії відноситься тільки до конкретного виду товару, конкретної партії товару визначеної поставки, від якої відбиралася проба на дослідження. На послідуючі поставки цього ж товару висновки митної лабораторії не розповсюджуються.

У відповідності з законом “Про метрологію та метрологічну діяльність” №113/98-ВР від 11.02.1998р. та з наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 4 грудня 2000 року №687 ЦМЛ та митні лабораторії регіональних митниць акредитовані Держстандартом України на технічну компетентність та об’єктивність. Акредитація лабораторій проводиться з метою юридичного визнання діяльності митних лабораторій та захисту громадян, національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірів.

Митні лабораторії України акредитовані на право проведення вимірів у сфері митних операцій у відповідності з галуззю акредитації. До галузі акредитації включено більшість груп товарів товарної номенклатури зовнішньо-економічної діяльності. Акредитація ЦМЛ та МЛ РМ у Держстандарті України надає висновкам лабораторії незалежний правовий статус та юридичні повноваження.

У відповідності з галуззю акредитації основними завданнями митних лабораторій є:

-проведення матеріалознавчих, хімічних, технічних досліджень і експертиз товарів, які перетинають митний кордон України, з метою встановлення їх виду та класифікації товарів (речовин, матеріалів, виробів); для успішної боротьби з незаконним обігом речовин і матеріалів, наркотичних препаратів, валютних, культурних, історичних цінностей тощо; захисту інтересів національних виробників; захисту інтересів споживачів;

- прийняття участі у веденні Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) (завдання покладено на ЦМЛ);

- надання митним підрозділам висновків з питань встановлення коду товарів з метою запобігання ухиленню від сплати митних платежів, а також з питань щодо їх експортного контролю.

Митні лабораторії відповідно до покладених на них завдань виконують такі функції:

- в рамках митного контролю проводять необхідні для митних операцій експертизи різного роду товарів з використанням фізико-хімічних та інструментальних методів дослідження та оформляють офіційні документи у вигляді висновку спеціаліста, протоколу, довідки; виконують роботи з метою надання рекомендацій для ідентифікації товарів на відповідність їх контрольним спискам (експортний контроль);

- здійснюють перевірку товарів на предмет віднесення їх до груп отруйних, сильнодіючих, психотропних, наркотичних, вогненебезпечних, вибухових, радіаційнонебезпечних речовин;

- проводять дослідження на предмет встановлення відповідності фактичних фізико-хімічних характеристик продукції нормам та стандартам, що діють на Україні;

- у межах повноважень здійснюють перевірку на якість та безпеку до вживання харчових продуктів за показниками, регламентованими нормативною документацією;

- розробляють пояснення та рекомендації з метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТ ЗЕД (функція ЦМЛ);

- відстежують зміни та доповнення, які вносяться до міжнародної основи УКТ ЗЕД; приймають участь у підготовці рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТ ЗЕД у відповідності до пропозицій рішень Комітету ВМО з питань Гармонізованої Системи (функція ЦМЛ);

- здійснюють ведення та зберігання еталонного примірника УКТ ЗЕД (у твердій та електронній копіях); приймають участь у поширенні інформації щодо застосування УКТ ЗЕД (функція ЦМЛ);

- надають методичну допомогу митним підрозділам щодо процедур відбору зразків (проб) товарів для проведення досліджень;

- проводять формування єдиного банку даних по експертній діяльності та колекції еталонних зразків товарів;

- розробляють методичні посібники та рекомендації для проведення експрес-аналізів у підрозділах митниць;

- проводять освоєння і впровадження нових технічних засобів і методів дослідження товарів.

Експертно-дослідницьку діяльність митних лабораторій на сьогоднішній день можна орієнтовно розділити на такі основні напрямки (мал. 2.1)

 

 

Мал. 2.1

 

      алкогольна продукція            
наркотики, прекурсори     Фітопрепара-ти            
нафтопродукти     вино, виноматеріа-ли     метали , сплави, брухт     лікарські субстанції
полімери, фарби, лаки     харчові добавки     металеві вироби     косметичні засоби
органічні та неорганічні речовини     тютюн     ювелірні вироби     засоби гігієни
текстильні вироби     кондитерські вироби     мінерали     ветеринарні препарати
                     
ХІМІЧНА ЕКСПЕРТИ-ЗА   ЕКСПЕРТИЗА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ   МАТЕРІАЛО-ЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА   ЕКСПЕРТИЗА МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
НАПРЯМКИ ЕКСПЕРТНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
             
           
             
             
ГЕМОЛОГІЧ-НА ЕКСПЕРТИЗА   ЕКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТІВ   РОБОТИ ПО ЕКСПОРТ-НОМУ КОНТРОЛЮ   МИСТЕЦТВО-ЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА
                   
дорогоцінне каміння     відбитки митного забезпечення     метали,     предмети культу
напівдорогоцінне каміння     печатки суб¢єктів ЗЕД     обладнання, прилади     живопис, книги
            технічні засоби      
            засоби зв¢язку      
            мікросхеми      

Найбільше розповсюдження в митних лабораторіях України отримало наступне аналітичне обладнання:

- Газові хроматографи з полум’яно-іонізаційним, масселективним та іншими детекторами;

- Високоефективні рідинні хроматографи;

- Атомно-адсорбційні спектрофотометри;

- ІЧ-Фурьє спектрофотометри з бібліотеками спектрів;

- УФ-VIS спектрофотометри;

- Рентгенофлуоресцентні спектрофотометри з програмним забезпеченням;

- Спектрографи;

- Поляриметри;

- Рефрактометри;

- Прибори для визначення температури плавлення;

- Набори обладнання для аналізу нафти по методам ASTM по 18 показникам наведеним у УКТ ЗЕД.

- Мікроскопи;

- Ваги і т.д.

- Усі необхідні хімічні реактиви та скляний посуд.

У митних лабораторіях України зібрані значні кількості ГОСТів, ТУ, технологічних регламентів та інших нормативних документів по самим різноманітним видам продукції.

В наступний час в ДМСУ розроблений перелік товарів, що потенційно можуть бути об’єктами не вірної класифікації згідно УКТ ЗЕД. Митне оформлення цих товарів здійснюється при обов'язковому застосуванні спеціальних заходів, до числа яких і відноситься лабораторний контроль. Нижче наведений перелік товарів, які досліджуються у митних лабораторіях з метою уточнення характеристик, визначаючих код УКТ ЗЕД. (табл. на мал. 2.2.[P1] ). По цим товарам у разі сумнівів, для прийняття остаточного рішення в установленому порядку направляється запит у митну лабораторію. Порядок направлення запитів в митній лабораторії розроблений та затверджений відповідними технологічними схемами взаємодії митних лабораторій з іншими підрозділами регіональних митниць, підпорядкованих митниць. Як правило, митні лабораторії працюють з відділами тарифів та митної вартості, вантажними відділами, відділеннями боротьби з контрабандою та порушенням митних правил.

 

Мал. 2.2

Код товару Назва товару Спеціальні заходи
Цукор з цукрової тростини або цукрових буряків та хімічно чиста цукроза, у твердому стані   Перевірка у митній лабораторії технічних характеристик товару, що впливають на код УКТ ЗЕД.  
Інші види цукру, включаючи хімічно чисті лактозу, мальтозу, глюкозу, у твердому стані; цукрові сиропи без додання ароматичних речовин або барвників; штучний мед, змішаний або не змішаний з натуральним медом; карамелізовані цукор та патока -//-
Екстракти, есенції та концентрати. Готові продукти на основі цих екстрактів, есенцій та концентратів кави -//-
  Розчинники для лакофарбувальних робіт, що вміщують спирт -//-
Продукти, що використовуються для годівлі тварин: попередні суміші (премікси) -//-
Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати) -//-
Фарби та лаки -//-
Суміші духмяних речовин та суміші (включаючи спиртові розчини), які отримані на основі однієї та більше таких речовин, які застосовуються як промислова сировина; інші препарати із запашних речовин, які застосовуються у виробництві напоїв -//-
Мильна стружка -//-
Органічні, поверхнево-активні речовини -//-
Розчинники та розріджувачі складні органічні -//-
Суміші сполучні готові -//-
Поліетилен питомою густиною 0,94 або більше -//-
Смоли епоксидні Полікарбонати -//-
Покриття пластмасові для підлоги; покриття пластмасові для стін або стель -//-
Плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси -//-
Тільки гумові пластини для використання у виробництві офсетних форм -//-
Папір та картон багатошарові (виготовлені склеюванням декількох плоских шарів паперу та картону), які не мають поверхневого покриття або просочення, армовані або не армовані, у рулонах або аркушах -//-
        Папір та картон для писання, друку або інших графічних цілей. Папір крейдований легкий. Папір та картон, багатошарові. Папір покритий слюдяним порошком. Папір з водяними знаками з ґумовим або синтетичним клейовим покриттям Папір, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон, інші. Папір самоклейкий, у стрічках або рулонах Тільки папір та картон для писання, друку -//-
Папір та картон, гудровані, оброблені бітумом або асфальтом -//-
51.11-51.12 52.08-52.12 53.09-53.11 55.12-55.16   Тканини   (крім давальницької сировини) -//-
Товарна група 54 Нитки синтетичні або штучні -//-
Тканини фільтрувальні, використовувані у пресах для виробництва олії або для аналогічних технічних цілей, включаючи ў тканини вироблені з волосся людини -//-
Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом -//-
Фольга -//-

 

Мал.2.3

Типова схема митної експертизи в Державній митній службі України

 

  Підготовка посадовою особою митного органу запиту до митної лабораторії
   
    Підготовка посадовою особою митного органу пакету документації на об¢єкт досліджень (супровідні документи, сертифікати якості, нормативно-технічні дані тощо)
   
  Відбір посадовою особою митного органу проб і зразків товару (в разі необхідності)
 
 
 

 

  Направлення посадовою особою митного органу зразків товару та документації на нього до митної лабораторії
 
 
 

 

Проведення експертизи товару в митній лабораторії  
 
 
 

 

  Підготовка інспектором митної лабораторії висновку та протоколу досліджень
   
  Направлення висновку митної лабораторії за результатами експертизи до митного органу

 

Етап 1. Митні лабораторії проводить експертизи та дослідження лише за направленням митних органів. Основні замовники – це відділи тарифів та вартості, вантажні відділи та відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.

У разі виникнення сумнівів у вірності декларування вантажу чи при виявленні контрабандного товару посадова особа митного органу готує запит до митної лабораторії, в якому мають бути чітко визначені завдання на дослідження, тобто вказано, які відомості про товар (склад, властивості, призначення товару тощо) потрібно встановити або перевірити.

Етап 2. Проведення експертизи будь-якого типу товару потребує наявності відповідної документації на нього. Такими інформативними матеріалами є документація виробника товару, сертифікати контрольних органів, експертні висновки сторонніх організацій, нормативно-технічні дані тощо. Всі перелічені документи посадова особа митного органу повинна отримати від суб¢єкта ЗЕД. Відсутність необхідної документації впливає на строки лабораторних досліджень.

Етап 3. Митна експертиза може проводитись суто за документами (в основному це стосується робіт з експортного контролю), або ж, як правило, вона потребує проб і зразків відповідних товарів, декларування яких викликає сумніви.

Етап 4. Запит митного органу на проведення дослідження разом із супровідною документацією, взятими пробами та зразками під митним забезпеченням та актом про їх відбір доставляються посадовою особою митного органу до митної лабораторії (до ЦМЛ або лабораторії при регіональній митниці).

Етап 5.Наявність запиту митного органу є підставою для митної лабораторії на проведення досліджень.

Митна експертиза передбачає:

-ознайомлення із супровідною документацією на товар;

-підбір і вивчення (у разі необхідності) додаткової довідкової, науково-технічної, нормативної літератури з даного питання;

-визначення переліку необхідних видів лабораторних досліджень, які слід провести відповідно до завдань, окреслених запитом митного органу;

-підготовка наданих проб і зразків товару для їх фізико-хімічних досліджень;

-проведення фізико-хімічних досліджень проб і зразків товару з використанням методів кількісного і якісного хімічних аналізів.

Експертиза здійснюється у необхідний для її проведення термін, який не повинен перевищувати одного місяця з дня надходження запиту до лабораторії, а також терміну зберігання товару. Дослідження проб і зразків товару, що швидко псуються, здійснюється негайно.

Контрольні проби і зразки під митним забезпеченням зберігаються в лабораторії протягом двох місяців, а ті з них, які мають обмежений термін зберігання (наприклад, продукти харчування) зберігаються протягом терміну, який не перевищує терміну їх зберігання. Після його закінчення контрольні проби і зразки списуються в установленому порядку. Непошкоджені під час досліджень зразки товару (з урахуванням терміну його зберігання) повертаються його власникові з оформленням відповідного акту. Проби і зразки, дослідження яких неможливе без їх пошкодження, знищуються лабораторією.

Етап 6. Результати проведеної експертизи оформлюються спеціалістом митної лабораторії у вигляді протоколу досліджень (у випадку надання митним органом проб і зразків товару) і висновку лабораторії.

В протоколі досліджень детально описується постановка задачі на дослідження, методи випробувань, одержані результати і загальний висновок. Протокол досліджень зберігається в архіві митної лабораторії.

Висновок лабораторії – це вихідний документ за результатами митної експертизи на запит митного органу. В ньому дається відповідь на поставлені митним органом запитання без наведення детального опису методів дослідження.

Етап 7.Висновок митної лабораторії передається митному органу, який направляв запит, для остаточного прийняття рішення, в тому числі і класифікаційного. Митне оформлення товарів, проби і зразки яких бралися для дослідження, може бути закінчене тільки після отримання митним органом, де зберігаються ці товари, результатів митної експертизи.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!